Małgorzata Mieszek

Małgorzata Mieszek
University of Lodz · Institute of Polish studies

phd

About

34
Publications
1,318
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
6
Citations
Citations since 2016
7 Research Items
6 Citations
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0

Publications

Publications (34)
Article
Full-text available
Przedmiotem artykułu jest sposób wykorzystania przestrzeni miejskiej w sztukach i przedsięwzięciach teatralnych i parateatralnych związanych ze środowiskiem staropolskich teatrów szkolnych. Wśród analizowanych tekstów znalazły się utwory dramatyczne, dialogi oraz kronikarskie i okolicznościowe relacje z parateatralnych wydarzeń organizowanych w roż...
Article
Full-text available
The subject of the article are literary images of the epidemic contained in works originating from the academic environment. Among the analysed texts are occasional works devoted to students who died due to the plague (a sermon by a Dominican, Michał Wojniłowicz; a poem in poem by a professor of the Krakow Academy – Paweł Zapartowic). They fit into...
Book
Full-text available
Stanisław Sadowski (1720–1761) jako autor tragedii Peomer, król meseński nie jest obecny w powszechnej świadomości współczesnych odbiorców. Sztuka o króluPeomerze, wystawiana co najmniej czterokrotnie w kilku różnych kolegiach (Stanisławów 1746, Lublin 1751, Sandomierz 1753, Kroże 1761), jest jednak reprezentatywnym przykładem obrazującym stan dram...
Article
Full-text available
Artykuł omawia wybrane sztuki jezuickie z połowy XVIII w., w których występują postaci kobiece, wbrew przyjętym pod koniec XVI w. regułom (Ratio studiorum). Analiza utworów poprzedzona została rozważaniami teoretycznymi na temat stosunku jezuitów do ról kobiecych. Przypomniano wypowiedzi teoretyczne o charakterze polemicznym, wstępy dramaturgów do...
Article
Full-text available
The article focuses upon the analysis of poems written down in the manuscript associated with the Działyński family. The works have satirical in nature and are addressed to the circle of the closest people, relatives and family. What is more, their author is using different types of literary styles and literary genres (e.g. prayer, laudatio, speech...
Chapter
Jan Poszakowski zajmuje ważne miejsce wśród autorów dawnych kalendarzy polskich. Jednym spośród wielu kalendarzy jest "Kalendarz prześwietnych dam" - wydawnictwo napisane z myślą o kobietach. Dzieło pełniło funkcję informacyjną: przekazywało wiadomości o osobach historycznych. Skłaniało też czytelniczkę do przemyśleń i zmianę stylu życia, aby osiąg...
Article
Full-text available
The article is analysing dramas from school theatres written between the 16th and the 18th century, containing the infanticide motive. It is seen that infanticide varies in different plays. In no case was it a main theme of dramas. Infanticide was an important component of the plot in martyrological plays. These dramas showed the heroism of martyrs...
Article
Full-text available
The article is analysing literary portraits of Polish kings, which Jan Bielski took from the Vitae Regum Polonorum by Klemens Janicki. The Jesuit placed those short poems in his book Widok Królestwa Polskiego — a kind of history and geography textbook. Bielski’s paraphrases supplemented most chapters of the book, constituted the poetic summary and...
Article
Full-text available
The article discusses Jan Bielski’s dramatic works from the perspective of the changes that took place in Jesuitic schooling in mid 18th century. The changes are revealed in his writing on a number of levels: ideological (accentuation of civic issues), compositional (return to classical 5 act structure, preserving the principle of three unities), a...
Article
Full-text available
The article described dramas of Jan Bełcikowski, Roman Borelowski and Władysław Banduski. They were written to grace the celebration of 300th anniversary of Piotr Skarga’s death in 1912. These texts were performed in Cracow and Lvov. Skarga was created as a romantic visionary and the prophet. These reations corresponded to a lofty tonality of jubil...
Article
Full-text available
This article discusses the poetic piece by Jan Bielski entitled "Carmen nuptiale" included in his tragedy "Aleksy, cesarz wschodni (Alexy, eastern emperor)" (Poznań, 1764). This drama was given to Joanna Nepomucena Działyńska and Teodor Koźmiński on the occasion of their wedding. In print there are two parallel versions of the wedding poem: a Latin...
Article
Full-text available
The work at hand deals with the art of orations in Jan Bielski’s Ćwiczenia krasomówsko-prawne. The analysis focused on the author›s remarks concerning rhetoric, which are to be found in the foreword, and in selected “juridical cases”. Rhetoric is perceived as helpful field in getting honours. Moreover, it is useful in unmasking the falsehood and re...
Article
Full-text available
The article touches upon the means of description and addressing the readers of Jan Bielski's works, as employed in his own pieces. The analysis has proven that the remarks considering his future readers have been rather marginal. They turn out to be, most often, either provoked by an apanegyric etiquette, or stem in the didactic, or utilitarian ch...
Article
Full-text available
The article presents the art of Piarist kollege of Góra Kalwaria, the theme of which was life of st. Alex. The medieval story has been adjusted to Baroque imagination and aesthetics
Article
Full-text available
The article describes a collection of 24 prose interludes recorded in the Library of Lvov Academy of Sciences codex. One of the problems tackled in the paper is the interludes provenance. Originating most probably from the school circle (Jesuit or Piarist), they used commonplace anecdotes known from, e.g. popular theatre interludes. The article als...
Book
The dissertation's concern is the analysis of old Polish interludes in school theatres. The aim of this work is to present the specificity of interludes from particular environments and, on the other hand, to show common and recurrent elements that appear in all these schools. The dissertation set school interludes against interludes form courts th...
Article
Full-text available
The article introduces various aspects of angelic and devilish presentation and shows some functions they were supposed to fulfil in old Polish interludes. There are almost no records about physical appearance of heavenly messengers. They were usually presented as static characters, which after delivering their speech, according to staging clues, l...

Network

Cited By