Magnus Hagevi

Magnus Hagevi
Linnaeus University | lnu · Department of Political Science

Professor

About

74
Publications
7,123
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
237
Citations
Introduction
Magnus Hagevi works at the Department of Political Science, Linnaeus University. He does research on political behavior at mass and elite levels, political parties and representation. He also has a special interest in religion and politics.
Additional affiliations
October 2016 - present
Linnaeus University
Position
  • Professor
January 2010 - September 2016
Linnaeus University
Position
  • Professor (Associate)
January 2003 - December 2009
Växjö University
Växjö University
Position
  • Lecturer

Publications

Publications (74)
Article
It is argued that although the importance of party identification and social cleavages is declining, the bipolarity of the Swedish party system is sustained by voters’ identification with political blocs rather than with parties. Using data from the Swedish election of 2010, the article shows that voters’ bloc identification structures their voting...
Article
This article examines whether religiosity affects Swedish opinion on the European Union (EU) using survey data from 1998 conducted by the SOM Institute, Göteborg University. The findings support the notion that religiosity affects Swedish EU opinion. Members of the free churches (nonconformist Protestants) tend to oppose Swedish EU membership, wher...
Article
The objective is to test if religiosity affects environmental opinion in Europe. Using data from European Social Survey (ESS) 2002/2003, the study answers three questions. At the societal level: Is public opinion about the environment different in political systems with different Christian traditions? Is environmental concern less or higher in the...
Book
Identifying a crisis for representative democracy in Western European party systems, this essential book studies the widening gap between political parties’ ideological economic Left–Right rhetoric. Combining in-depth theoretical analysis with empirical research, it addresses whether political party ideologies are converging or diverging, and wheth...
Book
Denna bok ger en grundläggande introduktion till forskning om politiskt beteende. Med hjälp av enkel statistik får läsarna kunskap om medborgarnas agerande i allmänna val. Med unika data ger boken nya inblickar i de svenska väljarnas röstning i riksdagsvalet 2018, ett val som splittrade svensk politik. Studiernas utgångspunkt är grundläggande stat...
Article
Full-text available
Article
Social democratic parties are crumbling at the polls. Surprisingly, however, the causes of this demise remain largely unexplored. This article contributes to filling this gap in the research by studying the long-term impact of welfare state generosity on the vote share of social democratic parties in 16 Western European democracies. If the welfare...
Article
Does the allocation of public funding for parties support the assumptions of cartel party theory about a change in the internal balance of power within Swedish parties? By answering this question, the study tests some of Katz and Mair’s theory about changing party financing that are linked to the changed balance of power within cartel parties. Usin...
Chapter
Full-text available
Snabbtänkt är en samling analyser som lyckas fånga det bästa av två världar: nyhetsmediernas snabbhet och forskarvärldens klokskap. Vår tanke med den här volymen har därför varit att försöka bidra till en professionell och saklig eftervalsdebatt. Nästan hundra av Sveriges ledande forskare har därför bjudits in för att utifrån sina specialkunskaper...
Article
This is study about religion, xenophobic opinion, and support for Radical Right Populist Parties during their phase of initial mobilization in Sweden. It deals with two issues of investigation. First, are the opinions of regular church attenders xenophobic or non-xenophobic? Second, are the opinions of people who live in municipalities with a relat...
Book
It is often suggested that political parties are becoming increasingly alike, and that party politics has turned into an elite affair where political professionals collude to further their self-interest rather than work to represent the interests of their constituents. In recent decades this diagnosis has been famously associated with Richard Katz...
Article
Full-text available
The main argument of this paper is that religious change caused by modifying supply in the religious market takes time due to intergenerational value change. Unlike previous research, this study suggests that not only do religious agents on the supply side need time to adjust, but that the time lag is probably even greater among individuals on the...
Article
Full-text available
Surveyinstitutet vid Linneuniversitetet har genomfort en frageundersokning ar 2012. Frageundersokningen kallas for Survey 2012. Genom Survey 2012 samverkar en rad forskningsprojekt, framst vid Linn ...
Article
»… rich societies are becoming more secular…«
Chapter
Full-text available
Magnus Hagevi och Karl Loxbo belyser i Partierna och demokratin efter medlemsnedgången de problem som den stora nedgången i antal partimedlemmar har inneburit för partiernas interna demokrati och för partiernas roll som länk mellan medborgare och makthavare i den representativa demokratin. De fastslår att avståndet mellan medlemmar och väljare har...
Book
I en representativ demokrati är allmänna val viktiga. Därför är väljarbeteende ett centralt statsvetenskapligt forskningsområde. I den här boken presenteras en väljarstudie som ger en grundläggande introduktion till forskning om politiskt beteende. Den svenska väljaren 2014 analyserar hur och varför väljarna röstade som de gjorde i riksdagsvalet 20...
Article
Full-text available
Surveyinstitutet vid Linnéuniversitetet har genomfört en frågeundersökning år 2012. Fråge-undersökningen kallas för Survey 2012. Genom Survey 2012 samverkar en rad forsknings-projekt, främst vid Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Detta kapitel är en teknisk rapport av frågeundersökningen Survey 2012. Rapporten behandlar frågeformulär, fältarbet...
Book
Full-text available
Changing Conditions for Party Groups of the Swedish Riksdag In this special issue of Statsvetenskaplig tidskrift, the intention is to study the cartelization of the Swedish party system based on the party groups of the Swedish Riksdag. Especially if we investigate whether the parliamentary party groups have become increasingly similar from the late...
Article
Full-text available
Changing Conditions for Party Groups of the Swedish Riksdag In this special issue of Statsvetenskaplig tidskrift, the intention is to study the cartelization of the Swedish party system based on the party groups of the Swedish Riksdag. Especially if we investigate whether the parliamentary party groups have become increasingly similar from the late...
Article
Full-text available
Four Decades of Governmental Party Subsidies This study examines whether the development and distribution of public subsidies for Swedish parties from the 1970s ans onward tend to support some of Richard S. Katz and Peter Mair assumptions about political parties. The results show that governmental party subsidies can have a negative impact on party...
Article
Full-text available
New Light on Cartelization: Conclusions In this special issue of Statsvetenskaplig tidskrift, six articles have, based on hypotheses about cartelization, studied changes in the party groups of the Swedish Riksdag: Are parliamentary party groups becoming increasingly similar from the late 1980s to the early 2010s? When this concluding article summar...
Book
Allmänna val är demokratins livsluft. På valdagen tillmäts alla röster samma värde. Men vägen fram till valurnan är kantad av förhållanden som skiljer sig åt mellan väljarna. Dessa olika livserfarenheter har betydelse för våra tankar och känslor om politik. Därmed har personliga egenskaper och erfarenheter också betydelse när vi röstar. I denna bo...
Chapter
Full-text available
Book
Det är vanligt att påstå att religion och politik inte har med varandra att göra. Boken Politisk opinion och religiositet i Västra Götaland visar att detta påstående inte är förankrat i verkligheten. Istället framkommer att människors religiositet har samband med politisk opinion. Ett annat påstående är att en koppling mellan religion och politik ä...
Article
Full-text available
Religiosity and Environmental Opinion in Sweden and the U.S. The article presents a study of religious effects on the environmental opinion among individuals in Sweden and the U.S. in 2000. It is a most different system design, since the comparison is between a highly secular (Sweden) and a highly religious population (the U.S.). The study uses da...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Religious Orientation and Swedish Political Opinion. The objective is to analyze if religious orientation affects Swedish political opinion. To test for possible spurious correlation, demographic factors and ideological position are also included in the study. The study also tests the validity of functional theory and substantive theories regarding...
Article
Full-text available
Chapter
The participation ideal has affected Swedish politics in many ways and at first seems to contradict the notion of a professional political class. Yet, this has never been true for the national level and is less and less true for the local and regional level, the latter two often being a training ground for higher positions but also a career stage i...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
I samhällsvetenskapen intar sekulariseringen en central plats. Vad sekularise-ring betyder är i sig mycket omstritt och det finns ingen dominerande och självklar definition som alla ansluter sig till. En tämligen konventionell och i sin enkelhet sympatisk bestämning av sekularisering är att religion betyder allt min-dre för allt fler människor inom...
Book
Full-text available
År 1992 inträffade vad som har kallats "revolutionen i Ragunda". Vad som hände var att Ragunda kommun kraftigt minskade antalet kommnala nämnder och förtroendeuppdrag. Sju år senare har flera andra kommuner genomfört liknande omvälvningar. De som fattat dessa beslut har ofta talat om fördjupad demokrati, effektivitet ochökad politisk styrning. Krit...
Chapter
Die parlamentarische Organisation von Parteien ging in den meisten Fällen der gesellschaftlichen Organisation voraus. Wie Max Weber (1958: 493ff.) in seiner Klassifikation hervorhebt, ist die klassische Parteiform die der Honoratiorenpartei. Im Zeitverlauf setzte sich jedoch der Parteityp der Massenpartei durch, in welcher die parlamentarischen Ver...
Article
Full-text available
It is a common wisdom that the main criteria for distribution of committee assignments within the Swedish Riksdag is the principle of seniority. The purpose of the study is to investigate how correct this assumption is for the Riksdag in the 20th century. Data about the members' seniority and assignments are used plus mail questionnaires to the mem...

Network

Cited By

Projects

Projects (5)
Project
The Swedish Voter analysis why citizens vote as they do in the Swedish parliamentary elections. A special focus is on changed opinion dimensions in relation to the left-right dimension and the libertarian-authoritarian dimension. The analyses show substantial and significant changes in Swedish politics. The results are based on surveys of Swedish voters made by Surveyinstitutet, Linnaeus University.
Project
The project performs a critical review of the cartel party theory, and inquires as to whether the party groups in the Swedish Riksdag (Parliament) have become increasingly more similar between the late 1980s and the early 2010s. A research team with extensive experience in parliamentary and party research, and with different specializations, addresses different problems in six distinct studies. Four sub-studies scrutinize the cartel party theory by exploring if the party groups have become more homogeneous regarding political and social experience, gender disparities, professionalization, depoliticization, and adjustment to a media logic at the expense of ideology. The fifth component of the project examines two competing ideas: are cartels between parties increasing the similarity between the parliamentary party groups, or can cultures within the party groups withhold traditional differences? Lastly, the sixth component criticizes the cartel theory for its predominantly rational approach and highlights the changing normative conceptions of representation in the party groups: is party loyalty decreasing in favor of individualization within the party groups? The project collects various types of material and uses a variety of methods: archive data, secondary analysis of parliamentary inquiries, analyzes of parliamentary debates and qualitative (including retrospective) interviews. Project manager: Mats Sjölin and Magnus Hagevi. Funding Organisations: The Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences (SEK 6.7 million) and the Crafoord Foundation (SEK 0.3 million).
Project
The ongoing project Religious change in Sweden concerns sociology of religion as well as political science. The project studies varieties of secularization and sacralization in the religious sector of society as well as the intersection between religion and politics. Secularization refers to the declining importance of religion across more sectors of society and to an increasing number of people. Sacralization refers to the growing importance of religion across more sectors of society and to an increasing number of people. The project mainly uses data on individuals in Sweden, but it also compares individuals in different societies.