Magdalena Szczepańska

Magdalena Szczepańska
Adam Mickiewicz University | UAM · Faculty of Socio-Economic Geography and Spatial Management

PhD

About

41
Publications
11,854
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
149
Citations
Citations since 2017
17 Research Items
137 Citations
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
Additional affiliations
December 2012 - present
Adam Mickiewicz University
Position
  • Professor (Assistant)
Education
September 2002 - October 2006
Poznań University of Life Sciences
Field of study
  • Horticulture and Landscape Architecture
September 1997 - June 2002
Adam Mickiewicz University
Field of study
  • Geography - Spatial Management

Publications

Publications (41)
Book
Full-text available
Podstawowym wyzwaniem dla planowania i projektowania w XXI w. jest kreowanie dobrej jakości przestrzeni życia. W ostatnich latach, wraz z rozpowszechnianiem i umacnianiem się koncepcji zrównoważonego rozwoju, wzrosła świadomość znaczenia krajobrazu, a co za tym idzie – uznanie dla wagi zagadnień dotyczących jego ochrony i kształtowania. Problematyk...
Article
Full-text available
Urban allotment gardens (AGs) provide a unique combination of productive and recreational spaces for the inhabitants of European cities. Although the reasons behind the decision to have a plot, as well as the mode of use and gardening practices, are well recognised in the literature, these issues are mainly considered in relation to particular case...
Article
Full-text available
Almost five thousand allotment gardens divided into one million plots are used by roughly 10% of Polish society. Several studies have emphasized their social importance and significance for enlargement of the area and the integrity of urban spatial greenery systems. However, the area of allotment gardens in Polish cities has been decreasing since t...
Preprint
Full-text available
Please cite this article as: Gałecka-Drozda A, Wilkaniec A, Szczepańska M,Świerk D, Potential nature-based solutions and greenwashing to generate green spaces: Developers' claims versus reality in new housing offers, Urban Forestry and amp; Urban Greening (2021), Abstract The implementation of nature-based solutions (NbS) largely depends on the str...
Article
Full-text available
The implementation of nature-based solutions (NbS) largely depends on the strategic planning of urban green infrastructure (UGI) and the measures adopted for planning and maintaining urban green areas under investment pressure. UGI planning is highly important for housing areas, and its elements are often used in selling campaigns for developers’ i...
Article
Full-text available
This article aims to analyse the development and use of allotment gardens (AGs) and plots in Westphalia and Lippe (Germany) and Wielkopolska (Poland) to assess what functions are feasible in their current stage, thus, contributing to an ongoing discussion on the role of AGs in contemporary urban space. The analysis considered ecosystem services, gr...
Article
Full-text available
Allotment gardens have existed in Europe for 170 years and have changed their functions over time. While the scholarly literature emphasizes the economic, social and ecological benefits of allotment gardens, little is known about today's allotment gardeners, especially in different geopolitical environments. This paper describes allotment gardeners...
Article
Full-text available
Allotment gardens (AGs) serve various socio-cultural, ecological and economic functions, mostly for the urban community, and they also provide agricultural produce for their users. German and Polish legislation includes this function in the definitions regulating allotment gardening. The article aims to compare the legal regulations for allotment g...
Article
Full-text available
Puszcza Zielonka Landscape Park (PZLP), located in western Poland is an area under the constant pressure of urbanization processes occurring in the zone of influence of the Poznań urban agglomeration. The park was established in 1993. The protected area is surrounded by built-up areas, which interrupt the continuity of wildlife corridors. The park...
Article
Full-text available
Community gardens are perceived as one of many forms of urban agriculture and gardening practices using high levels of social innovation and environmentally-friendly lifestyles. In contrast to the years of experience in the US and Western European countries, community gardens are rather new in Central and Eastern European countries. Our research st...
Article
Full-text available
The phenomenon of outdoor advertising is particularly worrying in protected areas due to the limitation and depreciation of natural and landscape assets. The paper aims to identify and compare legal provisions concerning the advertising policy in relation to naturally and visually precious areas in Poland and Slovakia. Moreover, it determines the s...
Article
Full-text available
Social and Economic Costs of Spatial Disorder in Agriculture. The main objective of the study was the identification of the phenomena of chaos in the structure and spatial organization of agriculture, that is the agrarian fragmentation of farms, exclusion of land from agricultural production in suburban zones and the fragmentation of the agricultur...
Article
Declining importance of agriculture has been accompanied by development of non-agricultural activities in rural areas. Concurrently, there has been an increasing interest in the issues of transforming functional and spatial structure of the village. Functions of rural settlement units are primarily identified based upon analysis of changing tendenc...
Article
Full-text available
Zapisany w ustawie krajobrazowej obowiązek sporządzania audytów krajobrazowych jest efektem wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Ograniczenie audytu do skali regionalnej (mezoregionów) nie sprzyja identyfikacji lokalnej specyfiki krajobrazu, zwłaszcza w odniesieniu do jego aspektów kulturowych, kompozycyjnych i percepcyjnych. Jeżeli audy...
Article
Full-text available
Extensive and continuous areas of urban greenery are essential for the proper functioning of cities and for achieving optimal natural conditions. The aim of our study was to investigate the changes in the areas of public green space of Szczecin, Poznań and Wrocław in the years 1996–2013, and compare data on public greenery with demographic data and...
Article
Full-text available
The influence of public green space on the value of real estate has been proven many times in different publications. Therefore, the aim of this study was to investigate which factors, in Poznań inhabitants’ opinions, influenced the real estate value and if residents of individual parts of the city noticed the influence of public green space on the...
Article
Full-text available
The influence of public green space on the value of real estate has been proven many times in different publications. Therefore, the aim of this study was to investigate which factors, in Poznań inhabitants’ opinions, influenced the real estate value and if residents of individual parts of the city noticed the influence of public green space on...
Article
Full-text available
In the 20 th century Poznań extended its limits and annexed many manor farms surrounding the historical city. At present the residences, parks and gardens which used to be part of manor farms are an element of the city landscape. Some of them still exist but others were degraded. This paper focuses on the condition of historical manor parks and gar...
Article
Full-text available
Rodzinne ogrody działkowe stanowią ważny składnik terenów zieleni miejskiej, pełniąc wiele istotnych funkcji zarówno w mieście, jak i dla jego mieszkańców. W ostatnich 10 latach odnotowuje się spadek liczby ogrodów działkowych we wszystkich województwach. Współczesne ogrody tracą funkcje produkcyjne na rzecz ozdobno-rekreacyjnych. W artykule przeds...
Article
Full-text available
Family allotment gardens are an important component of urban green areas, fulfilling many important functions both in the city and its inhabitants. In the past 10 years it has been a decline in the number of allotments in all provinces. contemporary gardens are losing production functions for decorative and recreational activities. The article pres...
Article
Full-text available
Intensywne przemiany społeczno-gospodarcze wpłynęły znacząco na obraz miast dziewiętnastowiecznej Europy. Dynamiczny rozwój przemysłu i wiążący się z nim napływ ludności wiejskiej do ośrodków miejskich często przyczyniały się do poja-wienia się licznych patologii w ich przestrzeni: przeludnienia, bezdomności, pogor-szenia warunków życia, zagrożenia...
Book
Full-text available
Problematyka ochrony krajobrazu i kulturowego, harmonijnego jego kształtowania, przy jednoczesnym dążeniu do zrównoważonego rozwoju regionalnego, jest bardzo złożona. Zagadnienie to jest szeroko omawiane w różnych kręgach naukowych, a ostatnio także na wielu szczeblach administracji państwowej. Wynika to między innymi z umów stowarzyszeniowych Pols...
Article
Full-text available
Urban agriculture is understood as farming conducted within and outside city limits, competing for resources (land, water, energy) that could serve not only a productive function but also environmental, landscape or recreational goals expected by the population living in those areas. An important advance in urban agriculture has been its recognitio...
Article
Full-text available
Współczesne obszary wiejskie podlegają niekontrolowanym przekształceniom strukturalno-przestrzennym w wyniku przejmowania nowych funkcji (np. mieszkaniowych, rekreacyjnych, usługowych, przemysłowych, komunikacyjnych), często o terenochłonnym i wielkogabarytowym charakterze, co powoduje deformację wielowiekowych układów przestrzennych o wysokiej war...
Article
Full-text available
Ornithological tourism, also known as birdwatching, is a form of cognitive tourism. Poland has enormous natural potential and ornithological tourism is developing more and more dynamically, so it is important to understand and organise it well. The aim of this study is to review information about ornithological tourism as one of the branches of tou...
Article
Full-text available
In 2004 Poland ratified the European Landscape Convention, but after 10 years Polish law still lacks separate acts referring exclusively to the landscape. It seems that the absence of a comprehensive and clear protection system, project norms and standards improving the quality of the modern cultural landscape, and an all-Polish educational-promoti...
Chapter
Full-text available
Na początku XXI wieku w strategiach rozwojowych, koncepcjach zagospodarowania i programach odnowy znacznie wzrosła rola zagadnień krajobrazowych, jednak zarządzanie krajobrazem nadal nie znajduje oparcia w polskim systemie prawno-administracyjnym. Na obszarach miast, jak i wsi, zachodzą niekorzystne zmiany, czasem trudne do zaakceptowania i często...
Article
Full-text available
Perception of landscape is associated with the perception of space first of all by the sense of sight. Visual perception is supplemented by sensations collected by the other senses. The aim of the conducted investigations was to identify landscapes in the city of Poznań perceived both positively and negatively, using the senses of hearing, smell an...
Article
Full-text available
The aim of this elaboration is to recognize the main currents (specializations) of training in Spatial Development at the chosen public and private Polish universities which will allow to show a variety of the profiles whose graduates look for a job. The survey has been conducted among nearly 300 graduates from this faculty and it shows not only th...
Chapter
Ornithological tourism is one of the environmental tourism forms. Poland has a significant natural potential and ornithological tourism is gaining in importance. For that reason, it is crucial for this form of tourism to be properly understood and organized. The aim of this paper is to characterize natural values and the state of development of sel...
Chapter
Full-text available
Landscape diversity (geomorphological forms, presence of lakes, river valleys, forest complexes) creates proper conditions for tourism development. The paper presents diversity of Lubusz Land landscape and characterizes basic physical and geographical units occurring in its area, in accordance to J. Kondracki’s regionalization [4]. There have been...
Article
Full-text available
The modern landscape has a very complex structure developed as a result of accumulating centuries-old transformations. Many remains of different civilizations have been, to a large or small extent, preserved up to now. Elements, such as earth (terrain), water, air (climate) as well as flora, are subject to intensive and continuous transformations....
Article
Full-text available
Pojęcie dachu odwróconego, tzw. zielonego dachu, stosunkowo niedawno zagościło w słowniku budowlanym, określając dach porośnięty roślinnością, a jednocześnie wskazując nowy kierunek we współczesnej architekturze miejskiej. Do niedawna dachy te uważano za ekstrawaganckie i zbędny luksus lub kojarzono je ze źródłem wilgoci i pleśni. Obecnie, gdy w du...
Article
Full-text available
Fontanny przyciągają ludzi, tworząc klimat do rozmów, relaksu i wypoczynku. Dobrze zaprojektowane i zaawansowane technicznie fontanny mogą sprawić, że miasto zyska na atrakcyjności, również turystycznej. W związku z tym coraz częściej władze miast i projektanci za priorytet stawiają sobie już nie tylko ich dekoracyjną funkcję, ale oryginalność i wi...
Article
Full-text available
Streszczenie. Zbiornik Maltański to sztuczne jezioro zaporowe położone w prawobrzeżnej części miasta Poznania, powstałe w 1952 roku w wyniku spiętrzenia wód rzeki Cybiny. W latach osiemdziesiątych XX wieku przebudowano i pogłębiono zbiornik w celu stworzenia nowoczesnego toru regatowego. Obecnie na torze kajakowym i wioślarskim są organizowane zawo...
Article
Full-text available
Streszczenie. Celem pracy była próba wskazania specyficznych cech w kształtowaniu się struktury terenów zieleni małych miast Wielkopolski: Gniezna, Kościana, Mosiny, Sierakowa, Śremu i Wągrowca. Analizując czynniki wpływające na układ terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej, uwzględniono uwarunkowania historyczne i fizjograficzne badanych miast....

Network

Cited By