Magdalena Liberacka-Dwojak

Magdalena Liberacka-Dwojak
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz · Institute of Psychology

Master of Psychology

About

7
Publications
2,661
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
15
Citations
Citations since 2017
7 Research Items
15 Citations
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
Introduction
Ph.D. student in Psychology at Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland. Involved in studies related to health psychology, clinical and sexual communication, and sexuality. Moreover, interested in the development and assessment of new technologies in psychology.

Publications

Publications (7)
Article
Full-text available
The contemporary development of immersive virtual reality interfaces holds untapped potential for the rehabilitation and motor-cognitive training of older adults. Despite the parallel development of gamification methods involving users in interactive experiences and the dynamic development of sensors and techniques for tracking human bio-physiologi...
Article
The research on nonclinical samples reports the effect of a weak sense of identity on the use of psychoactive substances, but there has been no research to date on sense of identity in individuals with substance use disorder. The aim of the study was to test differences in sense of identity (SoI) in male patients with alcohol use disorder (AUD; n =...
Article
The objective of this systematic review was to summarize the changes in sexual function in cervical cancer survivors. The additional objective was to exhibit the role of sexual communication in adapting to these changes. A systematic search was performed across four electronic databases. Eighteen studies met the inclusion criteria. The most common...
Article
Full-text available
Otwarta komunikacja dotycząca seksualności w związku jest jednym z głównych komponentów bliskich relacji partnerskich. Stanowi podstawowy czynnik zapewniający utrzymanie zdrowia seksualnego, satysfakcji seksualnych oraz jest kluczowym elementem umożliwiającym osiągnięcie seksualnych celów oraz zaspokojenia potrzeb. Celem niniejszej pracy jest przeg...
Article
A phenomenon of postcoital dysphoria is the experience of negative effect after sexual intercourse, specifically tearfulness, a sense of melancholy or depression, anxiety, or aggression, which is hard to control or minimalize. The causes of this phenomenon are unknown. This article presents a content analysis of personal descriptions published on o...
Chapter
Podstawy teoretyczne. Strukturalny model poziomów organizacji osobowości Ottona F. Kernberga jest szeroko wykorzystywaną przez klinicystów koncepcją, weryfikowaną w badaniach z udziałem grup klinicznych i nieklinicznych. Koncepcja ta skupia się na wyjaśnianiu źródeł i patomechanizmów leżących u podłoża zaburzeń psychicznych w kategoriach patologicz...
Article
Wstęp: Fantazje seksualne są nieodłączną częścią życia seksualnego. Mają wpływ na lepsze zrozumienie własnej seksualności, potęgują pożądanie oraz wzmacniają zainteresowanie aktywnością seksualną. Celem niniejszego badania było wyszczególnienie najczęściej pojawiających się fantazji seksualnych u młodych dorosłych oraz ustalenie różnic wynikających...

Network

Cited By