Magdalena Kowalczyk

Magdalena Kowalczyk
Poznan University of Economics · Department of Management Accounting

PhD

About

33
Publications
14,249
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
36
Citations

Publications

Publications (33)
Article
Full-text available
Purpose: Entities from the public finance sector are required to function effectively. This translates significantly into the shape of public sector accounting. Achieving this goal requires relevant information, and the main sources of information about results are financial and budget statements, which are the basic products of accounting. This in...
Article
Full-text available
Purpose: This paper assesses the possibility of using Environmental Protection Programmes (EPPs) in Polish local government as a tool to manage and protect the environment. In Poland, local government units (LGUs) at all levels are obligated by law to prepare EPPs in accordance with the principle of sustainable development. Methodology: A survey wa...
Article
Full-text available
Objective: The environmental aspect plays a significant role in shaping sustainable development in local government units. Currently, efforts are being made to reduce the negative impact on the natural environment of the effects of ongoing urbanization. One of the principal ideas of implementing sustainable development is to meet the existing needs...
Book
Full-text available
Technologia blockchain przyciąga od niedawna uwagę jako innowacyjna technologia, która może zmienić relacje między podmiotami gospodarczymi. Technologia na tyle przełomowa, że może stanowić podwaliny pod nowy paradygmat rynku finansowego. Celem Autorów niniejszej monografii jest nie tylko przedstawienie stanu wiedzy na temat technologii blockchain...
Article
We assess audit quality in the public sector of two European jurisdictions by using the model developed by English and Guthrie. Accordingly, we analysed the enabling legislations of the two supreme audit institutions in terms of the issues relating to (i) accountability to their respective parliaments; and (ii) independence from their respective ex...
Chapter
‘Public sector accounting, auditing and control in Poland’ by Magdalena Kowalczyk provides a comprehensive overview of the organisation of the country and its territorial structure, as well as concise insights on the formulation and execution of central government and local and regional self-government budgets. While the focus is on accounting and...
Article
Full-text available
Changes in the approach to public finance management have resulted in the implementation of the New Public Management (NPM). In order to introduce the assumptions of the NPM, it was necessary to introduce many changes to the public finance sector, including public finance accounting. The changes contributed to the development of financial reporting...
Article
Full-text available
Wprowadzenie Zarządzanie w sektorze finansów publicznych na przełomie ostatnich lat ewoluowało, czego przyczyną było wdrożenie filozofii New Public Management. Jednym z postulatów NPM jest odejście od krytykowanego tradycyjnego, biurokratycznego modelu administracji publicznej i położenie nacisku na oszczędność, wydajność i efektywność funkcjonowan...
Article
Full-text available
Assets play a significant role in operations carried out by local government. According to the statutory scope of activities of local government, each local government is obliged to possess some fixed assets, to a smaller or greater extent. Assets include land, facilities, buildings, appliances and equipment necessary for proper execution of local...
Article
Full-text available
Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zakresu wykorzystania analizy technicz-no-ekonomicznej rzeczowych aktywów trwałych w jednostce samorządu terytorialnego oraz omówienie proponowanych zmian. Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza techniczno-ekonomiczna rzeczo-wych aktywów trwałych, a podmiotem są jednostki sam...
Article
Full-text available
The authors discuss the issue of the housing standard and methods of its measurement. The housing standard is a problem in most countries in Europe and its level is still unsatisfactory. We discuss the problem of changes in the housing standard in a selected city in Poland. Particular attention has been paid to the standard of municipal real estate...
Article
Full-text available
In recent years, many studies have been carried out on corporate social responsibility (CSR) reporting by enterprises. However, none of the previous surveys have covered CSR reporting in countries in Western Europe (Spain) and Central Europe (Poland). In our research, we looked for answers to two research questions. The first was aimed at answering...
Article
Full-text available
Wprowadzenie Zarządzanie w sektorze finansów publicznych na przełomie ostatnich lat ewoluowało, czego przyczyną było wdrożenie filozofii New Public Management. Jednym z postulatów NPM jest odejście od krytykowanego tradycyjnego, biurokratycznego modelu administracji publicznej i położenie nacisku na oszczędność, wydajność i efektywność funkcjonowan...
Article
Full-text available
Local government units perform tasks for local societies. It signifies that they need to administer a relevant number of real estate and manage them effectively. Due to that the question arises how to understand the effectiveness of management of local government unit real estate, how to measure it and where provide information on it. The herein st...
Article
Full-text available
Na przełomie ostatnich 20 lat w rachunkowości sektora fi nansów pu-blicznych miały miejsce istotne zmiany, których przyczyn można upatry-wać w nowym podejściu do zarządzania sektorem fi nansów publicznych. Przez wiele lat zarzucono sektorowi publicznemu niegospodarność, brak możliwości oceny efektów realizowanych zadań oraz biurokratyczny system za...
Article
Full-text available
Streszczenie: Cel – Próba wskazania możliwości wykorzystania zarządzania strategicznego w jednost-kach budżetowych. Specyficzne zasady funkcjonowania jednostek budżetowych powodują, że często są one oskarżane o niegospodarność. Bardzo trudno ocenić również efektywność ich działalności przy pomocy tradycyjnych metod wykorzystywanych w podmiotach kom...
Article
Full-text available
Streszczenie: Cel – Próba określenia pozycji strategicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w odniesieniu do badanych jednostek – gmin, przedsiębiorstw oraz dla całego regionu. Metodologia badań – Na podstawie kwestionariuszy ankietowych przeprowadzono badania kluczowych czynników sukcesu dla gmin, przedsiębiorstw oraz całego regionu Aglomeracji Kal...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Archived project
Project
to evaluate clients' preferences