Mădălina Ungureanu

Mădălina Ungureanu
Universitatea Alexandru Ioan Cuza | UAIC · Institute of Interdisciplinary Research - Department of Social Sciences and Humanities

About

14
Publications
263
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
4
Citations

Publications

Publications (14)
Article
Articolul prezintă proiectul eRomLex, care are ca scop realizarea unei ediții digitale comparative a celor șase lexicoane slavo-române din secolul al XVII-lea ce au ca sursă Lexiconul slavon-rutean al lui Pamvo Berînda. După prezentarea succintă a cadrului general al apariției lexicoanelor și a stadiului actual al cercetării pe această temă, am urm...
Article
This study discusses the eRomLex Project, aiming at elaborating a comparative digital edition of the six bilingual Slavonic–Romanian lexicons from the 17th century, based on Pamvo Berynda’s Slavonic–Ruthenian Lexicon from the same age. Following a brief presentation of the general context of these lexicons’ appearance and the current research on th...
Article
Full-text available
Translation is an act of “negotiation” between two or more cultural systems and languages, being mediated by a translator and carrying both the traces of the mediator and those of the translation context. We aim at investigating the impact of culture languages on foreign names translation into Romanian at the end of the eighteenth century and the b...
Article
Pornind de la principiul că traducerea este o negociere între două culturi efectuată de un mediator—traducătorul—și că, în consecință, rezultatul final poartă atît urmele mediatorului, cît și pe ale epocii și mediului în care traducerea a fost efectuată, analizăm în acest articol influența pe care o au limbile de cultură asupra traducerii în limba...
Article
Full-text available
Translating proper names in earlier Romanian versions of the Bible raised different challenges. Some of them were solved in the main text, some other in marginal notes. Such notes are to be found in the second complete translation of the Old Testament into Romanian, kept in the manuscript no. 4389 from the Romanian Academy Library and dated in the...
Article
Full-text available
Primele traduceri ale Bibliei în limba română prezintă numeroase probleme în privința traducerii numelor proprii din textele sursă. Unele dintre acestea sînt rezolvate în text, altele pe marginea lui. În privința acestei clase nominale, glosele sau notele marginale dintr-un text manuscris din secolul al XVII-lea care conține a doua traducere integr...
Article
Most of 17th century Romanian lexicography is represented by adaptations of the Slavonic-Ukrainian Lexicon published by Pamvo Berynda (Kiev, 1627). There are six known Slavonic-Romanian lexicons dating from this time plus a fragmented one, all in manuscript. Out of these, only two have been studied in their entirety : Mardarie’s Lexicon from Cozia...
Article
Full-text available
Although the translation of foreign proper names into Romanian before its modern stage is insufficiently explored, it is known that the process is characterized (as the whole Romanian writing of the time) by the lack of generally valid norms. The process was influenced by various factors, including: the existence of different alphabets, orthographi...
Article
Full-text available
Deși problema transpunerii numelor proprii străine în limba română dinaintea epocii moderne este insuficient studiată, este cunoscut faptul că procesul se caracterizează (ca întregul scris românesc al epocii) prin lipsa unor norme general valabile care să îl reglementeze. Transpunerea numelor proprii străine în limba română este influențată de dive...