Maciej Wodziński

Maciej Wodziński
Maria Curie-Sklodowska University in Lublin · Faculty of Philosophy and Sociology

Master of Philosophy

About

14
Publications
975
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
2
Citations
Introduction
I'm a PhD student at the Doctoral School of Humanities UMCS (Maria Skłodowska-Curie University in Lublin, Poland). Recipient of the Diamond Grant from the Polish Ministry of Science and Higher Education in 2019 for researching stereotypes concerning the autism spectrum and how these stereotypes affect the quality of life of people with ASD and the work of experts in this domain.

Publications

Publications (14)
Article
Full-text available
Addressing methodological issues, I try to clarify relations between radical constructivism and the theories used as a basis of study by describing how social influences experienced by individuals are constructed. Also, I welcome the way other methodological questions may enrich future research by raising the issue of personal contact and inclusi...
Article
Full-text available
Context • Numerous analyses emphasize the historical variability and social construction of the autism category. As a result, many beliefs and stereotypes about autism function unconsciously in social awareness as background knowledge. > Problem • We present the results of a survey concerning the social perception of autism and we draw attention to...
Article
Full-text available
In this paper, we present the results of an online survey concerning the social perception of people with Autism Spectrum Disorders (ASD). The analysis of the online survey conducted in Poland from March to May 2020, in which 355 Polish speaking respondents took part and which consisted of two parts: closed-ended questions and open-ended statements...
Article
Full-text available
Purpose: The paper presents conclusions from a comparative analysis of the medical and court documentation of a 5-year-old patient on the autism spectrum. The goal of the research was to identify potential cognitive errors made by the evaluating court experts. Case description: During the meeting of the County Committee for the Assessment of Disabi...
Preprint
Purpose: This paper presents conclusions from a comparative analysis of medical and court documentation of patient on the autism spectrum. The goal of the research was to identify potential cognitive errors made by the evaluating court experts. Case description: During the meeting of the County Commission for the Assessment of Disability, the patie...
Chapter
Full-text available
In this article I present the most important results of the study on the image of autism in the discourse of Polish Internet memes. Based on the conceptual framework derived from the theory of social representations and critical discourse analysis, I have studied 396 memes, collected from two of the most popular Polish websites aggregating such obj...
Chapter
Full-text available
Tam, gdzie skrywa się Bycie Autyzm jako doświadczenie źródłowe w antropologii apofatycznej "[Bycie] obdarowuje ciszą miejsce, w którym się wydarza" Antropologia negatywna, której (pośrednich) źródeł w ramach filozofii współczesnej upatrywać można w twórczości Martina Heideggera oraz (już bezpośrednich) w późniejszych do niej komentarzach, przedstaw...
Preprint
Full-text available
Abstrakt W artykule przedstawiam najważniejsze wyniki badania dotyczącego obrazu autyzmu w dyskursie polskich memów internetowych. W oparciu o ramę pojęciową zaczerpniętą z teorii reprezentacji społecznych oraz krytycznej analizy dyskursu badaniu poddałem 396 memów, zebranych z dwóch najpopularniejszych polskich serwisów internetowych agregujących...
Article
Full-text available
Negative anthropology, the (indirect) sources of which in contemporary philosophy may be traced to Martin Heidegger's body of work and (directly) to commentaries added to it later, presents the human as a specific "place", in which the truth of Being may manifest itself. As one of his commentators notes, modern culture, dominated by technology-and...
Article
Full-text available
p>Celem niniejszego artykułu jest polemika z przyjętym postrzeganiem kwestii uznawania wartości najwyższej przez Sokratesa oraz Fryderyka Nietzschego. Jednego przedstawia się zazwyczaj jako skrajnego racjonalistę, drugiemu przypisuje się natomiast wychwalanie witalności oraz postępowania instynktownego, którego celem miało być wzmaganie woli mocy....
Chapter
Full-text available
Pokuta przyjaźni-czyli przyjaźń widziana z perspektywy wroga (lub O elementach cienia w światło-cieniu przyjaźni) Mówi się, że prawdziwa przyjaźń, aby rozkwitnąć, wymaga czasu, że do jej pełnego i świadomego przeżywania zdolni są tylko ludzie dojrzali, rozumiejący i respektujący jej niepisane zasady. Nie zważając jednak na podobne opinie, chyba każ...
Chapter
Full-text available

Network

Projects

Project (1)
Project
The aim of the project is a) to draw attention to the problem of unreliable opinions issued, among others, by medical examiners and court experts in cases concerning persons with ASD and b) to analyze possible causes of this state of affairs. It is suspected that these causes can be found in the occurrence of the ASD-related stereotypes in the inferences of these experts and in the existence of the negative impact of heuristics and intuitive judgments on their cognitive disposition.