Maciej Brosz

Maciej Brosz
University of Gdansk | UG · Department of Sociology

PhD

About

10
Publications
1,682
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
14
Citations
Introduction
Maciej Brosz currently works at the Department of Sociology, University of Gdansk. Maciej does research in Cultural/Social Anthropology and Urban/Rural Sociology.

Publications

Publications (10)
Article
Full-text available
The Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, immigrant status and being a member of the LGBT+ community are all independent factors associated with increased stress levels. Few studies provide more complex analysis on this issue, and there has been no research on the cumulative burden of perceived stress that people belonging to both minoritie...
Article
Full-text available
The article presents the results of qualitative studies concerning the presence of air quality management in the process of urban planning and in the public discourse in Antwerp, Belgium, and Gdańsk, Poland. We focused on the way urban planners, environmental experts, and stakeholders perceive the problem of air pollution, especially with respect t...
Article
Full-text available
Alcohol and marijuana are the most commonly used psychoactive substances both in Europe and Poland. In the last four years the proportion of marijuana users in the adult population of Gdańsk has almost doubled: from 7.1% in 2015 to 14.1% in 2019. The surveys concerning the consumption of alcohol conducted every four years since 2007 indicate a sign...
Book
Full-text available
Prezentowane artykuły układają się zgodnie z zasadą koncentrycznych kręgów zaczynających się w domu, a później kolejno obejmujących balkon, podwórko, osiedle i parafię. Taki układ tomu daje wgląd w problematykę zadomowienia o zróżnicowanych współrzędnych. Zadomowienie różni się nie tylko stopniem przyswojenia przestrzeni (od najlepiej wcielonego do...
Book
Full-text available
Książka stanowi rezultat badań poświęconych problemowi narkotyków i narkomanii, które zostały przeprowadzone na terenie Gdańska w 2015 roku.
Book
Full-text available
Opracowanie poświęcone jest postawom wobec spożywania alkoholu. Podstawą prezentowanego materiału są badania wzorców konsumpcji alkoholu wśród mieszkańców Gdańska, przeprowadzone w 2015 roku. Stanowi kompleksową diagnozę społeczną zjawiska występującego na terenie Gdańska. Ze względu na poruszaną problematykę o dużej doniosłości społecznej i prakty...
Book
Full-text available
W prezentowanej monografii został podjęty temat jakości życia mieszkańców Gdańska. Opracowania oparte jest o badania empiryczne przeprowadzone w 2016 roku na reprezentatywnej próbie 1500 gdańszczan. Przeprowadzona analiza uwzględnia uwarunkowania społeczne i przestrzenne subiektywnie odczuwanej jakości życia. Opracowanie zawiera odniesienia do wcze...
Article
Full-text available
Świat życia codziennego zalewany jest ogromną liczbą różnych skwantyfikowanych i zdigitalizowanych danych. Mogą one być przetwarzanie i traktowane jako materiał badawczy – również jakościowy. Zastosowanie w badaniach jakościowych wielkich zbiorów danych (Big Data) modyfikuje postępowanie na wszystkich etapach procesu badawczego: od projektowania ba...
Article
Full-text available
Artykuł poświęcony jest organizowaniu procesu badawczego pod kątem zastosowania oprogramowania NVivo. Prezentowane badania zostały przeprowadzone w warunkach niedoszacowania czasu. Zastosowanie CAQDA oraz odpowiednia organizacja badania pozwoliły zmieścić się w harmonogramie narzuconym przez instytucję zlecającą. Organizacja i podział pracy, przygo...

Network

Cited By

Projects

Project (1)