Maciej bachryj-krzywaźnia

Maciej bachryj-krzywaźnia
University of Wroclaw | WROC ·  Katedra Studiów Europejskich

Doctor of Philosophy

About

59
Publications
7,814
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
31
Citations
Citations since 2016
34 Research Items
31 Citations
2016201720182019202020212022024681012
2016201720182019202020212022024681012
2016201720182019202020212022024681012
2016201720182019202020212022024681012

Publications

Publications (59)
Article
Full-text available
Electoral defeat has sometimes been called the mother of party change, but is this reputation warranted? In this paper we investigate whether party characteristics such as government status, party systemic origins, or ideological family affect how parties respond to defeat. Examining 73 parties in 28 countries, considering party efforts to change t...
Chapter
The following chapter seeks to examine changes that parties experiencing electoral defeats make to their programmes. It begins with a review of previous research, as we use the existing literature as a backdrop for the rationale behind our study and the explanation of the nature of the topic. It then moves on to describe the types of data and metho...
Chapter
This chapter outlines the purposes of our research, introduces its theoretical framework and discusses the methodology for gathering and analysing data. Having conceptualised and operationalised the category of electoral defeat, we discuss the relationship between electoral setbacks and party change, pointing to mutual connotations and correlations...
Chapter
The aim of this chapter is to summarise the results of the research on the impact of defeat on political parties and verify our theoretical assumptions. We point out the obstacles that arose during data collection. We identify new questions that emerged during the research and make recommendations for further analysis of the impact of electoral out...
Chapter
The primary goal of the chapter is to compare and contrast narratives about electoral defeat, developed by twelve parties from three different party systems, in order to investigate whether the changes they introduced after experiencing electoral defeat can be related to how they explain poor electoral performance. The first section consists qualit...
Chapter
The aim of this chapter is to outline how and to what extent members react to a poor electoral result of their political party, and what this reaction depends on. In the first part, we present a theoretical approach to how party membership in general has changed over the last decades and our assumptions as to the correlation between change and defe...
Chapter
The purpose of the chapter is to examine the links between election results and the (dis)continuity of party leadership. We check whether the fact of suffering a defeat is enough to push a party towards a swift leadership change. Moreover, we look for relations between variables that would link electoral defeat with leadership change. Neither the p...
Article
Full-text available
The purpose of the article is to present party elites’ narratives about electoral defeat in or-der to identify characteristics of the narratives which may inhibit or facilitate party change. The opening sections explain theoretical ap-proach and methodology adopted for the re-search. The next paragraphs reconstruct and compare narratives of four Po...
Poster
Full-text available
KATEDRA STUDIÓW EUROPEJSKICH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO oraz POLSKIE TOWARZYSTWO STUDIÓW EUROPEJSKICH mają przyjemność zaprosić na III KONGRES EUROPEISTYKI który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 14-16 września 2020 roku oraz towarzyszące mu WARSZTATY METODOLOGICZNE Wszelkie niezbędne informacje dostępne na www.kongres2020.uni.wroc.pl
Article
Theoreticians and practitioners of storytelling usually focus on the formal quality of the message, seeing the key to its persuasive effectiveness in fulfilling the structural features of the story. This very article, on the other hand, put emphasize on cognitive aspect of message-recipient relation, as an important factor affecting the strength of...
Book
Full-text available
Autorzy postawili sobie za zadanie zbadanie, jak przegrana w wyborach parlamentarnych wpływa na przywództwo partyjne, rozłamy i wewnętrzne rozliczenia, cyrkulację elit, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, zmiany ideologiczno-programowe, wreszcie na wybór strategii działania przed kolejnymi wyborami. Przetestowana została wartość koncepcji teoretyc...
Chapter
Odwołując się do kategorii teoretycznych psychologii narracyjnej, rekonstruuję i porównuję partyjne narracje, stanowiące odpowiedź na porażkę wyborczą PiS w 2007 i PO w 2015 roku. Porównując poziom ustrukturyzowania obu narracji, dokonuję następnie próby ich oceny pod względem ich walorów mobilizacyjnych i perswazyjnych.
Article
The article presents a meaning of the notion "political anthropodoxis" and justifies its analytical separation. The title category, inspired by structure of philosophical anthropology thought and finding in folk psychology, is first placed into the system of political theory concepts. Its subsequent detailed characteristic is followed by outlined m...
Chapter
Celem artykułu jest rekonstrukcja i porównanie narracji towarzyszących obecnemu sporowi o Trybunał Konstytucyjny. Analiza pola semantycznego ukazuje w jaki sposób Trybunał Konstytucyjny jest postrzegany przez zwolenników i przeciwników wprowadzanych zmian. Analiza aktantowa identyfikuje dwie rozbieżne linie narracyjne, świadczące o głębokim podzial...
Article
Streszczenie Niniejszy artykuł stanowi próbę spojrzenia na mediację z perspektywy psychologii narracyjnej. Autor identyfikuje cztery funkcje, jakie w dialogu mediacyjnym odgrywają nar-racyjne struktury poznawcze: poznawczo-komunikacyjną, regulacyjno-motywacyjną, trans-formacyjną oraz dialogiczno-perswazyjną. Na ich podstawie formułuje listę praktyc...
Article
The year 2013 was a time of impressive media carrier of the term gender. From scientific niche the notion invaded fiercely the language of polish journalism and political debate. The Intensity of ideological debate, triggered by the word gender, is reflected by the semantic struggle. On the one side there is meaning worked out through years by the...
Chapter
Niniejszy artykuł zawiera w istocie dwa wątki. Pierwszy, stanowiący tło dla kolejnego, traktuje o specyfice poznania humanistycznego i jego filozoficznym uprawomocnieniu. Te rozważania prezentowane są jako uzasadnienie dla metodologii politologicznego interpretacjonizmu oraz przesłanka jego wzbogacenia pojęciowością zaczerpniętą z psychoanalizy kul...
Article
The interpretive approach seems to be one of those umbrella terms that cover a multitude of extremaly diversified strategies. At first sight they seem to have nothing in common except the blurred term interpretation and skepticism about naturalism in social sciences. Nonetheless they have solid common philosophical underpinnings that constitute the...
Chapter
Full-text available
Tożsamość Europy – tożsamość europejska P roblem z zagadnieniem tożsamości europejskiej rozpoczyna się już na pozio-mie semantycznym. Brakuje bowiem zgody zarówno co do treści atrybutu europejskości, jak i zakresu znaczeniowego i metod badań zjawiska tożsamości (Cichocki 2009: 12–13; Gołembski 2005: 13). Jednoznaczne rozstrzygnięcia w tej materii,...
Article
The paper presents objection to in vitro, one of biopolitical issues, as anchored in more general worldview, that is expressed by specific narrative, created by opponents of legal admissibility of the medical procedure. From this point of view in vitro is not an isolated issue but should be rather coprehended as gaining its meaning and relevance th...

Network

Cited By