Maarit Mutta

Maarit Mutta
University of Turku | UTU · School of Languages and Translation Studies

Associate Professor (PhD)

About

54
Publications
13,749
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
56
Citations
Introduction
Maarit Mutta (PhD) is a university lecturer in French Studies at the University of Turku and an adjunct professor in Foreign Language Learning with a specialisation in second/foreign language (L2) writing at the Centre for Applied Language Studies, University of Jyväskylä. Her research has focused mainly on the advanced L2 learners’ French. Maarit Mutta is expert of on-line processes of writing, especially of the component of writing fluency. Recently she has also studied informal language learning and multimodal L2 interaction.

Publications

Publications (54)
Chapter
Full-text available
This review in Finnish discusses speech fluency in second language research. We emphasize the need for multidisciplinary research, both quantitative and qualitative analyses, and comparing multilingual samples from the same speakers.
Article
Kielten opetus on nopeasti muuttuvassa maailmassa jatkuvasti uusien haasteiden edessä. Monet näistä haasteista liittyvät kulttuurien kohtaamiseen, monikielisyyteen ja oppimisympäristöjen muuttumiseen teknologisen kehityksen myötä. Seuraavassa pohdimme, miten robotin saapuminen luokkaan vaikuttaa luokkahuoneen ekosysteemiin ja miten sen käyttö voi e...
Article
Full-text available
Cet article traite des processus d’écriture d’apprenants universitaires de français langue étrangère (L2/L3). Ces écritures ont été recueillies à l’aide du programme GenoGraphiX-Log qui est construit sur les exigences de la génétique textuelle et de la théorie mathématique des graphes. Notre corpus consiste en 44 écritures produites en français par...
Article
Cet article examine la manière dont les apprenants multilingues utilisent les séquences préfabriquées (SP) dans leur production écrite. Cette étude de cas analyse les productions écrites en langue étrangère, notamment en français et en suédois, de quatre apprenants finlandais au niveau universitaire (niveau Licence). Les données ont été recueillies...
Article
Fluency is a multifaceted concept used in language teaching and language learning research. Fluency is often approached as cognitive, utterance or perceived fluency. This review article focuses on Finnish fluency studies in which fluency has been examined with explicitly defined measures or criteria in a specific language skill. Our goal was to inv...
Article
Full-text available
Grasz, S., T. Keisanen, F. Olo , M. Rauniomaa, I. Rautiainen & M. Siromaa (toim.) 2020. Menetelmällisiä käänteitä soveltavassa kielentutkimuksessa-Methodological Turns in Applied Language Studies. AFin-LAn vuosikirja 2020. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 78. Jyväskylä. s. 174-197. Pekka Lintunen, Maarit Mutta & Pauliina Pe...
Chapter
Full-text available
Evaluer l’impact des formations dans les situations d’apprentissage est une préoccupation permanente des chercheurs en éducation, des animateurs professionnels et des enseignants Nous apportons avec le projet LALI une contribution à cette préoccupation en proposant une méthodologie empirique basée sur l‘enregistrement vidéo - la Méthodologie d‘éval...
Method
Full-text available
Koulutuksen vaikutusten arviointi opetustilanteessa on kasvatusalan tutkijoiden, opettajien ja muiden kouluttajien jatkuva kiinnostuksen kohde. LALI-projektissa tartutaan aiheeseen tarjoamalla empiiristä metodia, VIA-menetelmää (Videopohjainen arviointimenetelmä), joka pohjautuu videonauhoituksiin. Se tarjoaa tutkijoille/ammattilaisille mahdollisuu...
Method
Full-text available
Introduction Evaluating the impacts of trainings in educational settings is a permanent preoccupation for researchers in education, as well as for professional facilitators and teachers. We address this preoccupation by proposing an empirical methodology based on video-recordings - the VIA methodology for Video-based Interactional Assessment Method...
Book
This book brings together theoretical and empirical approaches to second language (L2) fluency and provides a state-of-the-art overview of current approaches to the topic. The strength of the volume lies in its interdisciplinary approach: the chapters approach fluency from non-traditional starting points and go beyond disciplinary boundaries in the...
Chapter
Lintunen, Mutta and Peltonen draw together the contributions of the individual chapters, summarise the main observations and present future directions for L2 fluency research.
Article
Cultural adaptations have existed for a long time (Hutcheon & O'Flynn 2013). This article discusses adaptation from one narrative genre, the textual néo-polar crime novel, to another, multimodal comics. It explores three of Jean-Patrick Manchette's néo-polars that have been adapted by Jacques Tardi to three graphic novels: Ô dingos, ô châteaux! (Fo...
Book
Full-text available
Designed as part of the LALI (Language and Literacy Learning through Art) project, this compendium has benefited from an interdisciplinary team with specialists from four European countries. The goal of this project has been to come up with a pedagogical kit in order to foster basic skills, and thus to improve social inclusion of underprivileged pe...
Book
Full-text available
Tämä käsikirja on toteutettu LALI-projektin (Language and Literacy Learning through Art) puitteissa, ja sen tekemiseen on osallistunut neljästä Euroopan maasta koostuva monialainen työryhmä. Projektin tavoitteena on ollut luoda pedagoginen työkalupakki, joka edistää perustaitoja, ja näin parantaa vähemmän koulutettujen tai maahanmuuttajataustaisten...
Article
Full-text available
Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos osallistuu kansainväliseen ERASMUS+ -projektiin Language and Literacy Learning through Art. LALI-projektin tavoitteena on opettaa paikalliskieltä aikuisille maahanmuuttajille uudenlaisella menetelmällä, jossa luku- ja kirjoitustaitoa sekä kieltä ja kulttuuria opetetaan taiteen avulla.
Article
Full-text available
Suomen ja Ranskan kielen ja kulttuurin edistämiseen tähtäävän yliopistotasoisen yhteistyön historia on pitkä. Turussa luettiin ranskaa jo 1600-luvulla Turun akatemiassa, vaikkakin ensimmäinen romaanisen filologian professuuri perustettiin Helsingin yliopistoon 1908. Ranskassa suomalais-ugrilaisten kielten opinnot alkoivat Pariisissa INALCOssa (l’In...
Book
Full-text available
Jälkiteollisissa yhteiskunnissa työllisyystilanne ja sosiaalinen osallisuus riippuvat ratkaisevasti perustaitojen ja ns. pehmeiden taitojen osaamisesta, joihin kuuluvat koti- ja/tai paikalliskielen luku- ja kirjoitustaidot, kulttuurienvälisen viestinnän taidot ja sosiaaliset taidot. Tutkimukset osoittavat, että vähemmän koulutetut ja heikompitaitoi...
Book
La Finlande et la France sont en relations universitaires depuis des siècles. En Finlande, le français a commencé à être enseigné à l’Université de Helsinki il y a plus de cent ans et la chaire de philologie romane existe depuis 1908. Bien avant cette date, à Turku, l’ancienne capitale de la Finlande, les études de français avaient commencé dès le...
Chapter
Contrairement à ce que l’on pourrait penser au premier abord, l’oral et l’écrit partagent un certain nombre de caractéristiques, notamment du point de vue des processus sous-jacents. Nous aborderons brièvement les convergences et les divergences des activités de production orale et écrite, afin de franchir les frontières entre ces activités et fair...
Chapter
En situation d’apprentissage d’une langue étrangère, il ne s’agit pas simplement d’apprendre à connaître les règles grammaticales ou savourer les secrets lexicaux, mais il faut également connaître la dimension culturelle et sociale de cette langue. Ceci implique aussi bien une utilisation de la langue appropriée à la situation que la connaissance d...
Book
Full-text available
Preface In post-industrial societies, employment and social inclusion crucially depend on the acquisition of basic and soft skills, including home and/or local language literacy, intercultural communication and social abilities. Research shows that less qualified and less skilled adults are economically and socially marginalised; they hold low-wag...
Method
Full-text available
In post-industrial societies, employment and social inclusion crucially depend on the acquisition of basic and so skills, including home and/or local language literacy, intercultural communication and social abili- ties. Research shows that less qualified and less skilled adults are economically and socially marginalised; they hold low-wage jobs wh...
Article
Full-text available
Näppäilyntallennusohjelmia voidaan hyödyntää sekä kirjoittamisen opetuksessa että tutkimuksessa. Kieli- ja käännöstieteiden laitokselta (KKL) löytyy vahvaa yhteistä mielenkiintoa kirjoitusprosessien tutkimiseen. Yhteistyötä on tehty myös muiden kotimaisten (mm. Jyväskylän ja Oulun yliopisto) ja ulkomaisten yliopistojen (mm. Lundin ja Tukholman yli...
Preprint
Full-text available
Artilce in a book (a book chapter)
Research
Full-text available
http://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/29250/mutta-lisensiaatintyo.pdf?sequence=1&isAllowed=y Tutkimuksen aiheena on sanaston käyttö yliopisto-opiskelijoiden kirjoittamissa ranskankielisissä aineissa. Korpus koostuu 106:sta (2x53) kahdessa eri vaiheessa kootusta aineesta, ja 50:stä (2x25) kontrolliryhmän aineesta. Ensimmäisen vaiheen materiaa...
Chapter
Full-text available
Hybrid language learning, combining formal and informal contexts, is nowadays common and natural. The use of various everyday technologies offers extracurricular or extramural support for language learning. We focused on two groups of university students, language and political science majors, and compared informal pre-university learning contexts,...
Article
Full-text available
This article discusses formal and informal foreign language learning before university level. The focus is on beginning university students’ perceptions of their earlier learning experiences, especially in digital contexts. Language learners’ digital competence is a part of their everyday lives, but its relationship to learning in and outside educa...
Article
Full-text available
This article discusses university students’ metapragmatic awareness during an on-line revision activity in a test environment. This small-scale study explores writers’ choices during an on-line revision activity in a test environment. The data were collected through two sessions: a revision session which was carried out by means of the ScriptLog co...
Article
Verbal protocols are usually used to study cognitive processes involved in various activities, as it is argued that they could make implicit processes of thinking visible and thus reportable. Here, it is proposed that verbalisations can also be approached from another angle, namely as a discourse that contains linguistic markers of writers’ revisio...
Article
This article addresses multilingual students’ lexical retrieval in L3 French at the university level. The aim was to study how Finnish L3 learners construct the meaning of cognate words that induce a high probability of cross-linguistic or intra-linguistic influence. The task was to orally translate 40 French words into L1 words (Finnish). These wo...
Chapter
Full-text available
This chapter reports on two studies. The first study (Study A) concentrates on information seeking in one’s first language (L1, French and Finnish university students) and in a foreign language (French as L2; Finnish university students). The second study (Study B) concentrates on the effects of raising awareness in information seeking in L2 (Frenc...
Article
Full-text available
http://www.kieliverkosto.fi/article/maailma-muuttuu-muuttuuko-opetus-nakokulmia-opetusteknologian-kayttoon-kielenoppimisessa-ja-opetuksessa/
Article
Full-text available
www.kieliverkosto.fi/article/tutkiva-oppiminen-ja-vieraiden-kielten-opetus-diginatiivit-teknologisessa-oppimisymparistossa/
Article
Full-text available
Interlingual studies, as a means to describe the actual or developmental phase of a student’s language knowledge, are very often of a qualitative nature. The present article deals with this issue from a special point of view, that of vocabulary learning and/or acquisition during a stay abroad in a mixed linguistic environment, i.e., a (semi-) instr...

Questions

Question (1)
Question
I have create a new project but at that moment I could not add all the researcher in the group. How can I add them now?

Network

Cited By

Projects

Projects (10)
Project
ERASMUS+ project KA220-ADU-Cooperation partnership in adult education (2022-2024) Main objectives: - promoting the opening up remote and isolated areas through the inhabitants’ development of digital practices and skills - improving the implementation of online communication and digital skills of citizens and professionals of isolated areas in everyday and professional situations - creating a digital network between European isolated regions through education and cultural virtual exchanges - promoting local heritage, languages and identities through digital practices and online presence - developing digital educational and interactive resources in the formal and non-formal education and cultural sectors - providing new business opportunities for artisans in isolated areas- developing a qualitative method of evaluation and training of digital practices and skills for citizens and professionals of isolated areas
Project
Fluency of writing processes and visualisation. In a four-year project funded by Kone Foundation, we study first language and foreign language writing fluency in a technology-based environment. We combine fluency research, multiword sequency studies and analysis of writing processes using graph theory software (GenoGraphiX-Log).
Project
Ethically Responsive and Sustainable Language Teaching, funded by the Kone Foundation, is a four-year project launched in the School of Languages and Translation Studies at the University of Turku, Finland in January 2021. The cornerstone of the project lies in the question of how the principles of ethics and sustainability can be promoted in language teaching and pre-service teacher education. Considering the aspects of sustainable development and language equality is challenging not only in language teaching but also in pre-service language teacher education. The purpose of the project is to research the essence of ethics and sustainable development principles and how they can be promoted in language teaching and pre-service language teacher education. Based on this research, we will develop engaging learning activities for language learners and pedagogic solutions for pre-service teachers and teachers, which promote ethical conduct, sustainable development and language equality. See: https://sites.utu.fi/ekko/en/