Łukasz Posłuszny

Łukasz Posłuszny
University of Wroclaw | WROC · Department of Sociology Faculty of Social Sciences

PhD in Sociology

About

34
Publications
6,514
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
50
Citations
Introduction
I work most of the time in mixed and qualitative research, with special interest to biographical and memoir materials. I focus on areas of memory studies, everyday life, material culture, as well as total organizations.
Additional affiliations
January 2018 - December 2018
Adam Mickiewicz University
Position
  • Researcher
Description
  • Work in the research grant "Cultural Landscape Studies" [0059/NPRH4/H2b/83/2016]
April 2017 - December 2019
SGH Warsaw School of Economics
Position
  • Researcher
Description
  • Work in the research grant: "Memoirs of the Unemployed. Experience of unemployment and trajectories of exclusion from the perspective of social policy and sociology" [2016/21/B/HS5/03198]
January 2017 - June 2017
Humboldt-Universität zu Berlin
Position
  • Internship
Description
  • Doing research within scholarship on "Space, Things and People in a Total Institution of Concentration Camp" [2016/20/T/HS6/00015]
Education
February 2015 - July 2015
University of Vienna
Field of study
  • Sociology
October 2012 - June 2018
Adam Mickiewicz University
Field of study
  • Sociology
October 2011 - June 2012
Adam Mickiewicz University
Field of study
  • Sociology

Publications

Publications (34)
Article
Full-text available
Celem tekstu jest prezentacja podejść gospodarstw domowych do przeżywanego lub przewidywanego kryzysu związanego z wybuchem pandemii COVID-19. Nasze analizy opierają się na dziennikach i pamiętnikach uzyskanych w I edycji konkursu pamiętnikarskiego „Życie codzienne w czasach koronawirusa” zorganizowanego w pierwszych miesiącach pandemii (marzec- -l...
Article
Although frailty is an important, well-characterized concept in the provision of medical care to older adults, it has not been linked to the concept of vulnerability developed in the humanities and social sciences. Here, we distinguish between the two main dimensions of vulnerability: a fundamental, anthropological dimension in which people are exp...
Book
W ciągu zaledwie kilku miesięcy Covid-19 stał się ważnym elementem naszego życia codziennego. Z biegiem czasu sama choroba i związane z nią konsekwencje nie stały się wprawdzie czymś całkowicie znanym i rozumianym, do czego się przyzwyczailiśmy, ale też przestały być całkowitą zagadką i tajemnicą. (...) W prezentowanym tomie czytelnicy będą mieli m...
Book
Full-text available
Książke rozpoczyna rekonstrukcja porządkującej książki ramy, czyli Goffmanowskiej koncepcji instytucji totalnych (organizacji totalnych). Z perspektywy ponad pięćdziesięciu lat od wydania Asylums, narosło wokół pracy wiele nieporozumień, a sama definicja instytucji totalnych stała się rozmyta i niejasna, umożliwiając używanie jej do opisu nieomal k...
Chapter
Full-text available
The aim of the text is to analyze the changes in household consumption and spending due to the COVID-19 outbreak in 2020. These changes resulted from the necessity to adapt to the existing pandemic restrictions and new forms of the functioning of the economy and of the labor market. The analyzes presented in the text are based on the diary research...
Article
Full-text available
The aim of the article is to present preliminary conclusions from the analysis of the material gathered in “Everyday life in the time of corona virus” diary writing contest. In the article we focus on how the Polish countryside was presented in the diaries on the Covid-19 pandemic and how the pandemic influenced everyday life of the rural po - pula...
Article
Full-text available
"The article deals with the concept of non-place of memory (NPM). Author defines NPM broadly as entity which once created by people lost its perceptive properties as man-made, but at the same time kept it material basis. In the narrower sense of the definition NPM are places of murder and bodies deposition sites which are either unrecognized as suc...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest przedstawienie wstępnych wniosków wynikających z analizy materiałów zebranych w ramach konkursu pamiętnikarskiego „Życie codzienne w czasach koronawirusa”. W artykule skupiamy się na tym, jak w kontekście pandemii COVID-19 była przedstawiana w pamiętnikach polska wieś i jak pandemia wpłynęła na życie codzienne jej mieszkańców. W...
Article
Full-text available
W artykule, wychodząc od pojęcia prekaryjności, opisujemy, jak osoby biorące udział w konkursie na pamiętniki bezrobotnych z 2017 roku starają się ograniczyć konsekwencje braku zatrudnienia i jakie trudności z tym związane napotykają. Odwołujemy się przy tym do czterech głównych mechanizmów ochrony związanych z pracą, instytucją państwa, wspólnotą...
Article
Full-text available
This article focuses on the problem of construction of a total institution by analyzing its spatial and material aspects. The subject of the analysis is the concentration camp at Majdanek (KL Lublin), while the biographical approach serves as a theoretical toolbox. The article consists of three main components. It begins with the reconstruction of...
Article
Full-text available
Przedstawiamy tu wycinek działalności Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (IGS) związanej z badaniami pamiętników. IGS ma w tym względzie długą tradycję, zainicjowaną działaniami Ludwika Krzywickiego, założyciela i pierwszego dyrektora Instytutu. Rozpoczynamy od ogólnego zarysowania spektrum działań badaczy w odn...
Chapter
Full-text available
In this paper, we present a case of Poland as an example of transition country with relatively weak civil society, yet in a process of developing its active public model. A vibrant civil society is often given as a condition for the prospects for democracy and stability in the post-communist context. In this respect, a closer look at the Polish cas...
Article
Full-text available
The article exploits the theoretical potential of the trajectory idea and proposes the concept of trajectory of unemployment. It also draws attention to the potential of memoirs as research material. The analysis is based on personal documents collected as a result of the competitions for memoirs of the unemployed held in Poland in 1931, 2000 and 2...
Article
Full-text available
Goffmanowska koncepcja instytucji totalnych stępiła się i rodzi dziś więcej py-tań, niż udziela odpowiedzi. Z perspektywy ponad pięćdziesięciu lat od wydania Asylums, narosło wokół pracy wiele nieporozumień, a defi nicja stała się rozmyta i niejasna, umożliwiając używanie jej do opisu nieomal każdej instytucji społecznej. Artykuł ma na celu zmianę...
Chapter
Full-text available
In this article, following the steps of biography of things, attention will be paid to picture few different biographies of bread, which as an object of great importance appears constantly in Nazi concentration camp prisoners’ testimonies. It raises the question why certain objects are so strongly present in memory, while others remain in the dark....
Chapter
Full-text available
Posłuszny Ł. (2015). Material, thing and commemoration object: Study of bread in the context of a concentration camp, in: E. Wichrowska, A. Szczepan-Wojnarska, R. Sendyka, R. Nycz (eds.), Afective histories and politics of memory, IBL PAN, Warszawa
Chapter
Full-text available
This research represents a case study of Eugenia Kocwa's escape from Ravensbrück concentration camp in 1944, in which she was incarcerated for her activity in the resistance movement in 1941. Flights from the camps belonged to an extremely rare instances and almost always would have taken a form of group organized break-outs with an additional supp...
Book
Full-text available
This book is a synthesizing reflection on the Holocaust commemoration, in which space becomes a starting point for discussion. The author understands space primarily as an amalgam of physical and social components, where various commemorative processes may occur. The first part of the book draws attention to the material aspect of space, which det...
Chapter
Full-text available
Landscape of Berlin was shaped significantly by numerous accidental and planed events. Air raids during the Second World War, the construction and demolition of the Berlin Wall created in the aftermath many physically empty spaces and voids in the city structure. However not only military operations, urbanists and architects’ actions shape city env...
Chapter
Full-text available
Artykuł porusza kwestie rozumienia muzyki politycznie zaangażowanej na przykładzie twórczości trzech kobiecych inicjatyw – Riot Grrrls, Spice Girls i Pussy Riot. Idea Girl Power, zrodzona w kontekście działania feministycznej subkultury punkowej i poglądów anarchistycznych w Stanach Zjednoczonych lat 90’ stanowi interesujący przypadek szeroko zakro...
Article
Full-text available
This research seeks to find a connection between writing, speaking and memory processes. It is based on biographical materials (books and interviews) of four authors, former inmates incarcerated in Nazi concentration camps. The article is divided into three major parts which correspond to biographies’ phases of the authors. In the first part I link...
Chapter
Full-text available
The article follows the multiple functions bread had in life of concentration camp prisoners. At first a short history of bread in European culture is drawn to visualize the immense panorama of places bread appears, but at the same time a key part it plays in cultural and social processes until now. In the second part focus of interest moves to hun...
Book
Full-text available
This book consists of two main parts. The first part offers a basic methodological introduction, presenting a concise but multifaceted overview of current problems of collective memory. The second part contains a set of interviews with former prisoners of concentration camps carried out by the authors. The research was conducted by Paweł Greń and Ł...

Network

Cited By