Łukasz Piętak

Łukasz Piętak
Polish Academy of Sciences | PAN · Institute of Ecomomics

About

19
Publications
115,343
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
107
Citations
Citations since 2017
6 Research Items
101 Citations
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025

Publications

Publications (19)
Preprint
Full-text available
The study aims to examine whether regional disparities within a country affect national economic growth. To achieve this, the study employs spatial panel data models that consider the role of geography in economic development. The analysis covers 17 EU countries with five or more regions at the NUTS 2 level, spanning from 2000 to 2020. Regional dis...
Article
Full-text available
Regional disparities reflect the development pattern in many countries. Rich regions or prosperous cities confirm the unbalanced nature of economic growth. However, there is the lack of studies undertaking the role of regional stratification in the national economy. This study explores the transmissions channels through which regional disparities m...
Article
Full-text available
This study aimed to investigate whether cohesion policy funds affected economic growth and resulted in a convergence process across NUTS 2 regions in Poland. The study examined a balanced panel of data from 16 Polish regions between 2004 and 2016 and applied different estimations procedures, including the fixed effects estimator-as the main estimat...
Preprint
Full-text available
The aim of this paper is determining whether structural funds affected economic growth and convergence process across Spanish regions in the period 1989–2016. The different estimation procedures were applied such as first-difference generalized moments method estimator, the system GMM estimator or OLS and fixed effect models. It was introduced to t...
Preprint
Full-text available
The objective of this paper is determining whether income disparities between regions affect national economic growth in the EU countries in the period 2007-2015. In the study were used measures of economic polarization. Their values were calculated for the countries that have five or more regions at the NUTS 3 level, so states like: Luxembourg, Ma...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest zbadanie postępu spójności społeczno-gospodarczej w Hiszpanii w kontekście strategii „Europa 2020”. W badaniach oparto się na wskaźnikach, które według tej strategii powinny zostać osiągnięte do 2020 roku. W analizach uwzględniono także założenia Narodowego Programu Reform wyznaczającego cele dla gospodarki hiszpańskiej w obszar...
Article
Full-text available
The aim of this article is to analyze the concept of sustainable economic growth in theories and models of growth and development. The theoretical character of article decided on the choosing of research method, which is the analysis of the literature on discussed issue. In the article were used bibliography published in Polish, English and French....
Article
Full-text available
The aim of this paper is to study the economic polarization in countries of the EU at NUTS 2 level in the years 2007–2012. The studies have to decide on positive or negative verification of the hypothesis, which states that the economic crisis of 2008–2013 had an influence on rising economic polarization in EU countries. The method used in this art...
Article
Full-text available
This article analyses the convergence across Polish regions between 2005-2011. Its theoretical and empirical character determined the choice of research methods. The theoretical part includes an analysis of the literature devoted to the convergence theory, and the empirical part is based on statistical surveys. Statistical data used in the article...
Article
Full-text available
Problem polaryzacji ekonomicznej jest zagadnieniem stosunkowo młodym. Rozkwit za-interesowania tą tematyką przypada na lata 90. XX w. Pojęcie polaryzacji ekonomicz-nej do literatury zostało wprowadzone m.in. przez prace autorstwa: (Esteban, Ray 1994; Esteban, Gardín, Ray 1999; Esteban, Ray, Duclos 2004). Potraktowali oni polaryzację jako główny czy...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest analiza ewolucji teoretycznych koncepcji rozwoju regionalnego. W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu koncepcji bazujących na neoklasycznej szkole ekonomii, odwołujących się do dorobku naukowego Keynesa oraz zakładających niezrównoważony charakter wzrostu gospodarczego. Następnie scharakteryzowano teorie lokalizacji dzia...
Article
Full-text available
The subject of this article is a review of the theories and models of economic growth. In the first section, the author analyzes the theories of economic growth, such as Schumpeter’s, Lewis’s and Rostow’s theory. In the second part there is a review of the models of economic growth. In this part the author divides models into two groups: exogenus m...

Questions

Question (1)
Question
If you run dynamic panel data in Stata, the description of the model provides "number of instruments", on the other hand, this information in R is not displayed

Network

Cited By