Łukasz Moll

Łukasz Moll
University of Wroclaw | WROC · Instytut Socjologii

PhD

About

35
Publications
5,830
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
68
Citations
Introduction
Currently I have two research projects: 1) plebeian practices and the commons; 2) the idea of Europe in the context of migration crisis and border struggles.

Publications

Publications (35)
Conference Paper
Full-text available
The text was presented at the Historical Materialism’s conference “Rethinking crisis, resistance and strategy” in Athens (2-5 May 2019). This is updated version prepared for the seminar “Communism: Return to the New Commons” held by Étienne Balibar at The Insitute for Critical Social Inquiry, The New School of Social Research in New York (2-9 June...
Article
Full-text available
W artykule proponuję spojrzeć na globalny, wielokierunkowy ruch na rzecz dóbr wspólnych (the commons) jako na projekt pozostający w horyzoncie wyznaczonym przez Kapitał Karola Marksa. Traktuję to, co wspólne (the common), jako niekapitalistyczną alternatywę zorganizowaną wokół praktyk bezpośrednich wytwórców, którzy w warunkach kapitalizmu doświadc...
Article
Full-text available
Niniejszy artykuł stanowi próbę wypracowania narzędzi teoretycznych służących do analizy europejskiego reżimu migracyjnego przy pomocy pojęć używanych przez filozofów polityki związanych z podejściem biopolitycznym. Wykorzystując prace z zakresu border studies i migration studies, autor diagnozuje kryzys tradycyjnie rozumianego konceptu granicy, a...
Article
Full-text available
Artykuł stanowi próbę osadzenia najważniejszych prac Petera Linebaugha na tle współczesnych teorii tego, co wspólne (the common), w szczególności w zestawieniu z biopolitycznym paradygmatem Antonia Negriego i Michaela Hardta. Dorobek amerykańskiego historyka na gruncie polskim pozostaje mało znany, mimo że jego prace z zakresu historii społecznej,...
Article
Full-text available
Przedmiotem artykułu jest obecny przyrost znaczenia dyskursów antykomunistycznych na przykładzie polskiego antykomunizmu. Cel artykułu jest dwojaki. Po pierwsze, by zweryfikować użyteczności teorii hegemonii dla krytyki antykomunizmu. Twierdzę, że teoria ta pozostaje przydatna jako narzędzie analityczne pozwalające rozpoznać praktyczne zastosowania...
Book
Full-text available
Our paper: This paper examines the effect of the pandemic in the generation of simultaneous global, regional, and local processes as they materialize in realities and the potential for post-pandemic mobile commons. The paper theorizes the matter drawing on studies in the triangle of Cyprus-Greece-Turkey i.e., the south-eastern border of Europe/EU....
Article
The article was written as an intervention piece in the midst of the massive escape of war refugees to Poland during the first four weeks of the war in Ukraine (24 February-24 March 2022). It aims to map and discuss the condition of grassroots hospitality (and inhospitality) in Poland between Autumn 2021 and Spring 2022. It was a time of shifting c...
Article
Cel artykułu jest dwojaki. Po pierwsze, stanowi on komentarz do trwającego obecnie wzrostu zainteresowania historią ludową w polskim świecie akademickim i debacie publicznej. Stawiam pytanie: dlaczego polscy autorzy pomijają w swoich badaniach rolę dóbr wspólnego, biorąc pod uwagę, że to zjawisko ma kluczowe znaczenie dla zagranicznych historyków k...
Article
Cel artykułu jest dwojaki. Po pierwsze, stanowi on komentarz do trwającego obecnie wzrostu zainteresowania historią ludową w polskim świecie akademickim i debacie publicznej. Stawiam pytanie: dlaczego polscy autorzy pomijają w swoich badaniach rolę dóbr wspólnego, biorąc pod uwagę, że to zjawisko ma kluczowe znaczenie dla zagranicznych historyków k...
Article
Full-text available
The article is the introduction to the special issue of Theoretical Practice which is dedicated to “the communes and other mobile commons”. The editors of the issue explain how we could conceptualize various attempts to create communes in terms of mobile commons and mobile commoning. Since the exemplary case of the Paris Commune many social movemen...
Article
Full-text available
Since February 24, 2022, we have been witnessing the next stage of what began in the 2014 Russo-Ukrainian War: a full-scale military invasion of Ukraine. For the first time in the history of the European Union, the intensive armed conflict is now approaching the border of the EU and Schengen Zone. The consequences of war: the refugee crisis, humani...
Chapter
The chapter informs against social inequalities and injustice related to the care provision in Europe, explaining the political mechanism sustaining it. Focusing on migrant’s domestic work, it shows that the colonial logic related to care takes place not only between the global North and South, but also within Europe itself, and describes one of th...
Book
Full-text available
Całą książkę można zakupić na stronie wydawnictwa: https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5530/nomadyczna-europa-poststrukturalistyczne-granice-europejskiego-uniwersalizmu Ebook dostępny jest tutaj: https://www.ibuk.pl/fiszka/253907/nomadyczna-europa-poststrukturalistyczne-granice-europejskiego-uniwersalizmu.html
Article
Full-text available
Artykuł stanowi propozycję filozofii podmiotu politycznego, która uwzględniałaby osiągnięcia dwóch (zwykle niewchodzących ze sobą w dialog) tradycji badawczych. Z jednej strony historii oddolnej, z drugiej – nowego materializmu, zainteresowanego kształtowaniem się wspólnot wielogatunkowych. W kolejnych rozdziałach eseju autorzy pokazują, dlaczego k...
Article
The article aims to challenge the narrative on modernity, which was presented by Carl Schmitt in his book The Nomos of the Earth. The publication of Polish translation of this classic book is a good opportunity to re-think the conditions of possibility of Schmitt’s philosophical and geopolitical discourse. The German jurist described the formation...
Article
Full-text available
The article joins the recent discussion, led by theorists of the commons, on the meaning of “commoning”. It proposes to recognize as the main feature of the practice of commoning the capacity to reproduce the autonomy of plebeian life-worlds that could possibly lead to a post-capitalist future. The identification of commoning as the activity of mar...
Article
Full-text available
Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza przywołuje nowe rekonceptualizacje teorii akumulacji pierwotnej kapitału w celu wykazania, że akumulacja pierwotna jest ciągłym i stale rosnącym na znaczeniu elementem współczesnego kapitali-zmu. Teza ta opiera się na dwóch tradycjach myśli marksistowskiej: 1) mniejszościowym materializmie; 2) marksizmie...
Article
Full-text available
In the article I analyse the Polish translations of the letters by the leader of Diggers, Gerrard Winstanley, and indicate the untranslability of key terms: commoners, the commons, commonwealth. These terms have as much vertical reference, regarding the position of commoners to the People, as horizontal - related to the plebeian experienced world,...
Article
Full-text available
Artykuł stanowi prezentację jednego z najbardziej wpływowych nurtów w obrębie współczesnego marksizmu. Autor wskazuje, że żywotność marksizmu dobra wspólnego wypływa z jego zdolności do konceptualizacji przekształceń kapitalizmu, przede wszystkim nowych form produkcji i zawłaszczania bogactwa społecznego. Przedstawiciele tego nurtu konstruują mat...
Article
Full-text available
Esej recenzyjny wokół książki Andreasa Malma "Progress of this Storm. Nature and Society in the Warming World" (Verso, London-New York 2018).
Article
Full-text available
Artykuł obiera za przedmiot zainteresowania jedną z najmocniej zakorzenionych, uporczywie powracających opozycji w teoriach dóbr wspólnych: między naturalnymi a kulturowymi dobrami wspólnymi. Będę starał się pokazać, że podział natura/kultura jest jednym z najbardziej znaczących w dyskursie wokół dóbr wspólnych i wiele istniejących w nim podziałów...
Chapter
Full-text available
Artykuł poświęcony technikom, przy pomocy których neoliberalna sztuka rządzenia maskuje swoje efekty polityki "odwróconej redystrybucji klasowej". Wyjaśniam w nim, że demaskacja neoliberalizmu jako władzy klasowej okazuje się niewystarczająca - potrzebne jest podejście nazywane "antropologią neoliberalizmu", które skupia się na sposobach konstruowa...
Article
Full-text available
Artykuł konfrontuje się z teoretycznymi próbami konstruktywnego rozwiązania dylematów, które pojawiają się na stykach debat o Bezwarunkowym Dochodzie Podstawowym (BDP) oraz tych dotyczących wymogów racjonalizacji systemów gospodarczych z przyczyn ekologicznych. Zestawiając ze sobą obecne w tych debatach racje, tekst argumentuje za ekospołecznym uję...
Article
Full-text available
Dla jednych motłoch to zagrożenie dla świętej społecznej hierarchii, dla innych groźba dla uporządkowanego postępu. W obu przypadkach mianem tym piętnuje się grupy, które nie dają się wtłoczyć w ramy porządku władzy i kapitału, kwestionujące klasowy podział ról i samym swoich istnieniem przywołując inny świat, który jest możliwy.
Chapter
Full-text available
Artykuł stanowi propozycję trzech politycznych interpretacji kryzysu migracyjnego w Europie inspirowanych dekonstrukcją Jacquesa Derridy. Z owych interpretacji wynikają trzy pozytywne propozycje: polityka gościnności, polityka reframingu granic i polityka pluriwersalizmu.
Chapter
Full-text available
Artykuł przedstawia koncepcję "sfery autonomicznej", która w dyskursie ekologii politycznej często funkcjonuje jako alternatywa dla wchodzącej w składzie struktur państwa i rynku "sfery heteronomicznej" - i jako podstawa dla zrównoważonego społeczeństwa.
Conference Paper
Full-text available
he paper was prepared for seminar „Communism: Return to the New Commons?”, chaired by Étienne Balibar in The Institute for Critical Social Inquiry, The New School of Social Research (New York, June 9-15, 2019).
Conference Paper
Full-text available
The paper was prepared for seminar „Communism: Return to the New Commons?”, chaired by Étienne Balibar in The Institute for Critical Social Inquiry, The New School of Social Research (New York, June 9-15, 2019).
Article
Full-text available
In my article I try to read current Europe’s crisis by concepts derived from Etienne Balibar’s works. I use concepts such as universalism/particularism and border, to rethink two most serious dimensions of the crisis of the European Union: structural eurozone’s crisis and immigration crisis. The strong part of Balibar’s approach is conceptual inter...
Conference Paper
Full-text available
The paper was prepared for seminar „Communism: Return to the New Commons?”, chaired by Étienne Balibar in The Institute for Critical Social Inquiry, The New School of Social Research (New York, June 9-15, 2019).
Article
Full-text available
Wywiad z Łukaszem Mollem i Michałem Pospiszylem przeprowadzony przez Szymona Majewskiego dla "Nowego Obywatela" i poświęcony tematyce seminarium naukowego "Filozofia polityczna motłochu" (luty-czerwiec 2019, IFiS PAN).
Article
Artykuł jest recenzją książki "Gry Imperium. Globalny kapitalizm i gry wideo" Nicka Dyer-Witheforda i Greiga de Peuter, przeł. Krzysztof Abriszewski, Paweł Gąska, Adrian Zabielski (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Michała Kopernika, Toruń 2019).

Network

Cited By