Lukáš Nekolný

Lukáš Nekolný
Charles University in Prague | CUNI · Department of Social Geography and Regional Development

RNDr.

About

28
Publications
12,325
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
42
Citations
Citations since 2017
26 Research Items
42 Citations
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468

Publications

Publications (28)
Article
Full-text available
The attendance belongs to the basic quantitative indicators, which are used for assessment of the offer in the tourism. It should be used for monitoring of development, geographical structure, seasonality and from interpretational view also for monitoring of achievement or failure. This paper discusses, emphasizes and evaluates the very current top...
Article
Full-text available
Zoos are one of the most visited tourist attractions worldwide - we should perceive them, therefore, not only as places where animals are kept, but also as places frequented by large numbers of people. This is why we talk of zoo tourism. However, there are different definitions of a zoo. This wide range of possible approaches to what actually the z...
Article
Full-text available
Zoos are one of the most visited tourist and leisure attractions. After all the important Central-European zoos closed in the spring of 2020 due to the COVID-19 pandemic, a few weeks later they started to re-open. The main goal of this article is to evaluate how the number of visits developed after the first zoo re-openings and what specific factor...
Article
Full-text available
V průběhu historie lidstva se jeho vztah k přírodě a zvířatům měnil. Zoo jsou typickým sociálním konstruktem, který tento vztah vyjadřuje a reprezentuje. Tento článek se proto věnuje reflexi jejich vývoje a diskuzi současného stavu. Dlouhou dobu zoo antropocentricky působily jako symbol lidské kontroly nad přírodou. Se změnami společnosti se však m...
Article
Full-text available
Attendance is one of the indicators of tourist attractions' success. Zoological gardens are among the most visited tourist attractions. However, there is practically no research on this topic, less so in the post-socialist countries. It is the aim of this article, therefore, to identify, using the example of the Visegrad Four countries (Czechia, Hu...
Article
Full-text available
Nemoci představují pro turismus významnou překážku. Cílem článku je nastínit jak a proč byl turismus zasažen pandemií covidu-19. Zásadní byla protiepidemická opatření zahrnující uzavření hranic a omezení volnočasového pohybu osob. Dokazují to jak data z ubytovacích zařízení, tak z turistických cílů včetně zoo, na jejichž příkladu je situace ilustro...
Article
Full-text available
Zoos differ form other tourist attractions in that it is necessary to take care of animals every day. In this respect, the must still be in operation even when there are no visitors. In addition, the have long been the Czech Republic's most visited paid touris and leisure attractions. The year 2019 saw record high attendances at Czech zoos. The yea...
Article
Full-text available
2019 erwies sich einmal mehr als ein Jahr der Besucherrekorde. Das Jahr 2020 schrieb sich ebenfalls in die Geschichte der Zoos ein, wenn auch im negativen Sinne – noch nie waren die Tiergärten für die Öffentlichkeit so lange unzugänglich. Im Rahmen der Covid19-Bekämpfung wurden Tierparks für fast ein Drittel des Jahres geschlossen. Das wirkte sich...
Article
Full-text available
Článek přibližuje klíčové změny chovu exotických zvířat (v zoo) v kontextu vývoje společnosti. Reflektuje proměnu od kolekcí vysokého počtu druhů bez snahy o reprodukci přes zvládnutí chovu až po zapojení do ochrany přírody a budování dlouhodobě životaschopných populací, které mohou zajistit zachování druhů. Text zároveň zdůrazňuje význam mezinárod...
Article
Full-text available
Overall, we can see that public interest in visiting zoos remains high throughout Europe, confounding those who would have us believe that zoos are somehow outdated and no longer popular with a modern audience.
Article
Full-text available
The year 2019 saw high numbers of visitors to European zoos – often record high attendances were recorded. This article gives some examples from five European countries which underline the on-going popularity of zoos amongst the European public.
Article
Full-text available
Abstract: In current society, sustainability and nature conservation play an increasingly significant role. Many modern zoos make up an important part of leisure and tourism offerings, as well as conservation institutions, whose crucial role is education. Based on the content analysis of the information systems of European zoos performed by the au...
Article
Full-text available
Mezi zážitky, které motivují lidi k cestování, mají čestné místo ty spojené s návštěvami zoologických zahrad. Důkazem mohou být i statistiky za rok 2019 – rekordní výsledky v návštěvnosti potvrzují dlouhodobé trendy v segmentu českého zooturismu.
Article
Full-text available
V posledních desetiletích dochází k proměnám turistické nabídky. Jedním z produktů změn jsou interaktivní expozice, kde je návštěvník vtažen do děje, do tématu. Už nejde o prosté pasivní čtení textů na informačních tabulích. Je zde snaha zapojit také další smysly a návštěvníkovi umožnit aktivně si vyzkoušet mnohé činnosti. Rozvoj interaktivity lze...
Article
Full-text available
Česko je tradičně bráno jako země hradů, zámků a zřícenin. Kdo nebyl na Karlštejně či Hluboké? Navíc větších či menších panských sídel je u nás možné navštívit hned několik set. V posledních dekádách se ovšem stále více do popředí zájmu dostávají také jiné typy památek. Tento článek se snaží nastínit alespoň stručně jejich šíři a zároveň významné a...
Article
Full-text available
Zoologické zahrady jsou významnou součástí současného průmyslu volného času a cestovního ruchu. Historicky se zoo měnily z čistě zábavních institucí na zařízení zaměřená na edukaci a ochranu zvířat. Současné trendy v jejich rozvoji poukazují ale do značné míry na opětovně rostoucí význam zoo jako zábavních zařízení. Strategie, vzhled, metody prezen...
Article
Full-text available
Zoos are not just zoological institutions. On the contrary, they are clearly part of the tourist and leisure- time business. All over the world, zoological gardens are the most popular tourist and leisure-time destinations. Following 1989, most Czech tourist destinations experienced a drop in attendance rates. This was the same in zoos, where the n...
Article
Full-text available
Zoo – site of geographical education Zoological gardens belong to the most visited tourist attractions and therefore they are also sites with considerable potential for education. Functional and landscape changes in gardens give rise to creation of regional concept areas which present animal habitat, including flora, ethnicity presentation or regio...
Article
Full-text available
Zu den aktuellen Trends in Zoos gehören begehbare Gehege, Volieren oder Tierhäuser. Abgesehen von Regenwaldhäusern sind begehbare Anlagen für eine andere Region typisch – für Australien. Man kann zwei Typen der Australienanlagen in den Tiergärten finden.
Article
Full-text available
Návštěvnost patří mezi základní kvantitativní ukazatele cestovního ruchu. Znalost počtu návštěv má opodstatnění ve vědecké činnosti, ve správném destinačním managementu a též z hlediska osvěty a médií. Proto je důležité používat srovnatelnou metodiku a odpovídajícím způsobem data interpretovat. Metodických a interpretačních problémů existuje mnoho....
Article
Full-text available
Článek pojednává o důležitosti a účelu statistických dat sledujících počet návštěvníků v turistických destinacích různé hierarchické úrovně. Upozorňuje na potřebu jejich správné interpretace a na příkladech objasňuje jejich použití nejen při řízení destinace z hlediska jejího dlouhodobého vývoje.
Article
Full-text available
Kam turisté a návštěvníci míří? O tom, co se stane cílem turistů a návštěv-níků, rozhoduje řada faktorů, které lze dělit do několika skupin. Za prvé jsou to faktory lokalizační (přírodní a společenské). Jed-nodušeji řečeno můžeme hovořit o místech zajímavých z přírodního hlediska – zde do-minují teplá moře (Středozemní, Karibské) a pohoří (Alpy) –...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
Dear colleagues, We are pleased to invite you for participation at the 10th Jubilee International Student and Early Career Conference NEW WAVE, which will take place in Prague, Czechia, on 31st May – 1st June, 2018. The NEW WAVE conference draws post-graduate students and researchers from the fields of physical and social geography, cartography, demography, sociology, urban planning and related disciplines to share and discuss their research in a friendly and open-minded atmosphere with an international audience. Conference program includes: KEYNOTE LECTURERS: - Mona Domosh, Dartmouth College: “Geoeconomics, economic geography, and the rise of American global power in the early 20th century“ - Natasha Webster, Stockholm University: “Learning from women entrepreneurs: Reflections on early careers in academia” - Lukáš Makovský, Prague Institute of Planning and Development: “Strategic planning in Prague: Aim, methods and implementation” CONFERENCE DINNER: U Dobré Myšlenky restaurant, Podskalská 366/27, Prague 2 The conference is organized by the Department of Social Geography and Regional Development and the Geographical Institute, Faculty of Science, Charles University.The NEW WAVE conference is organized under the auspices of the mayor of Prague 2 Mgr. Jana Černochová and the Rector of the Charles University prof. MUDr.Tomáš Zima, DrSc., MBA. For more information see the Call for papers. EXTENDED DEADLINE FOR ABSTRACTS: 30th March 2018 We are looking forward to seeing you in Prague.