Lugo - Ibader

Lugo - Ibader
IBADER. Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural · Difusión

About

41
Publications
18,128
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
5
Citations
Introduction
As publicacións do IBADER (Monografías do Ibader, Cursos, Libros, etc) publícanse en Open Access, coa finalidade de favorecer e promover a libre dispoñibilidade na internet da literatura científica, permitindo a calquera usuario a súa lectura, descarga, copia, impresión, distribución ou calquera outro uso legal da mesma, sen ningunha barreira financeira, técnica ou doutro tipo. Sempre coa condición de manter a integridade da obra e o recoñecemento da autoría.

Publications

Publications (41)
Book
Full-text available
Cantalapiedra Álvarez, J.; Yllera Fernández M.M.; Franco Ruiz, D.; López Pedrouso, M.D.. (2021). Manual de formación y capacitación en experimentación animal. Aspectos prácticos y normativos. Monografías do IBADER - Serie Pecuaria. IBADER. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo. Resumen Este libro está diseñado para que los alumnos de los cu...
Book
Full-text available
Gómez, J., Dalmau, A., Ruiz, D., Lorenzo, J. M., Cantalapiedra, J., Fernández, M. E., Camiña, M., Sánchez, J. A., (2021). Aspectos relacionados con el diseño, la higiene y el bienestar animal en los mataderos de aves y conejos. Monografías do IBADER - Serie Pecuaria. IBADER. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo. Resumen Este libro se plant...
Book
Full-text available
Bernárdez, J. G, Rigueiro, A., (2020). Árbores e formacións senlleiras da contorna dos Ancares e do Courel. Monografías do Ibader - Serie Cadernos da Estación Científica do Courel 3. Ibader. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo. Resumo Esta monografía da serie CADERNOS DA ESTACIÓN CIENTÍFICA DO COUREL céntrase no estudo das árbores e forma...
Book
Full-text available
A xardinería no século XXI apóiase cada vez máis nas ciencias, nas tecnoloxías e na análise do comportamento social, buscando o equilibro entre a necesidade de manter os seus valores históricos e tradicionais e incorporar novos avances para unha xestión máis racional e sustentable, alén de tratar de cubrir novas modalidades de integración entre o x...
Book
Full-text available
This book is the story of a successful project, product of an international collective action driven by academics and environmental service providers in southern Europe concerned about the future of the earth or what we can call the emergency facing planet Earth. The lessons learned here should be repeated throughout the world. The document in your...
Book
Full-text available
Arce, M., Costoya, J.A., Yllera, M., Cantalapiedra, J., Vidal, A., Camiña, M., (2020). Reconocimiento y valoración deldolor en animales de experimentación. Monografías do IBADER - Serie Pecuaria. IBADER. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo. Resumen: El dolor es una percepción consciente que se produce como resultado de la activación del p...
Book
Full-text available
Gómez, J., Sánchez, J. A., Cantalapiedra, J., Camiña, M., Blanco, I., Ruiz, D., Lorenzo, J. M., Vargas, M., Fernández, M. E. (2020). Protección de los animales en el momento de la matanza: normativa aplicable. Monografías do IBADER -Serie Pecuaria. IBADER. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo. Resumen: En este libro se analiza la normativa...
Book
Full-text available
Alonso, J., Rigueiro, A., (2020). Catálogo da macromi-cobiota das montañas do Courel (Galicia, NO España). Monografías do Ibader - Serie Cadernos da Estación Científica do Courel. Ibader. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo. Resumo Os traballos de catalogación da biodiversidade son imprescindibles como base de coñecemento para garantir a...
Book
Full-text available
Yllera, M. M., Lombardero, M., Camiña, M. (2020). Anatomía y fisiología de los animales de laboratorio. Roedores y lagomorfos. Monografías do IBADER - Serie Pecuaria. IBADER. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo. Resumen: Esta monografía de divulgación técnica describe la anatomía macroscópica de los principales animales de laboratorio e i...
Book
Full-text available
Bravo Moral, A.M. (2019). Técnica de necropsia y toma de muestras en rata y ratón. Monografías do IBADER - Serie Pecuaria. IBADER. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo. Resumen La necropsia en animales es un procedimiento diagnóstico rutinarioa equivalente a la autopsia en humanos. El libro describe de manera pormenorizada una de las posib...
Book
Full-text available
A prevención e control das especies exóticas invasoras debe sustentarse, como recoñece a propia Unión Europea, sobre o coñecemento científico-técnico e para iso é necesario crear e dotar as estruturas necesarias que permitan monitorar as distintas especies exóticas presentes na nosa comunidade, e especialmente as recentemente establecidas, analizan...
Book
Full-text available
Trillo Y.; Quintela L.A.; Barrio M.; Silva-del-Río, N. (2018). Animal Welfare and feeding management practices in dairy cattle farms. Monografías do IBADER - Serie Pecuaria . IBADER. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo. Describe parameters related with the animal welfare in Northwestern Spain dairies (first chapter – Study 1) and, feeding...
Book
Full-text available
La utilización de animales para la investigación y docencia ha generado una gran controversia ética desde finales del siglo XIX. De esta preocupación moral surgieron diferentes corrientes filosóficas y de pensamiento que niegan la legitimidad de emplear a animales con estos fines y por el contrario otras que asumen la necesidad de utilizarlos, siem...
Book
Full-text available
Resumen: Desde los inicios de la investigación científica, los animales han estado íntimamente relacionados con el desarrollo de los experimentos y la consecución de resultados que, a posteriori, han permitido llegar a conclusiones extrapolables a la realidad humana. Este tipo de uso de los animales ha sido, no obstante, objeto de controversia y po...
Book
Full-text available
Cerqueira, J.O.L.,Araújo, J.P., Mercedes, C.,Blanco-Penedo, I. (2018). Indicadores de avaliação de bem-estar baseados nos animais para vacas leiteiras. Monografías do IBADER - Serie Pecuaria . IBADER. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo. Resumo: Ao definir qualquer sistema de pontuação de bem-estar baseado no animal, deve considerar-se qu...
Book
Full-text available
A Cátedra do Pan e do Cereal é unha Cátedra Institucional, promovida polo grupo Dacunha e creada pola Universidade de Santiago de Compostela (Campus Terra) en xullo de 2016. Os obxectivos xerais desta Cátedra son o fomento da investigación, da docencia e da difusión dos coñecementos no ámbito do pan e dos cereais. No apartado de difusión, organizou...
Book
Full-text available
As características edafoclimáticas da Serra do Courel fan destas montañas un lugar de particular interese para a observación de orquídeas de óptimo temperado, dentro das que se atopan especies de orixe tanto eurosiberiana como mediterránea. En total, téñense citado 22 taxa, algúns deles cunha moi escasa representación en Galicia, como Coeloglossum...
Book
Full-text available
Actualmente la viabilidad económica de los sistemas ganaderos de vacuno de leche se entiende como el indicador de la estabilidad del sector a largo plazo y del nivel de competitividad de las explotaciones. Aquellas explotaciones no viables económicamente, deben llevar a cabo estrategias de mejora que le permitan continuar con la actividad. En los ú...
Book
Full-text available
Los brezales húmedos y turberas son tipos de humedales que han sido considerados habitualmente dentro del ámbito ibérico de una manera negativa, tanto en la cultura popular como en la académica. Frecuentemente, a la dificultad de su aprovechamiento se añadieron significados mitológicos y religiosos, lo que condujo a su identificación como represent...
Book
Full-text available
Afinais do Século XVIII, Francisco Cónsul Jove i Tineo, erudito e profesor de física, publicaba grazas aos auspicios da Sociedade de Amigos do País da Cidade de Santiago, a súa célebre Memoria sobre el conocimiento de las tierras verdadero, i económico método de cultivarlas adaptado al clima, i circunstancias de Galicia, i Asturias (1786), na que d...
Book
Full-text available
A integración paisaxística constitúe unha demanda social e institucional cada vez máis consolidada, no marco da crecente consideración da paisaxe como un recurso merecedorde protección e cuxa valorización pode contribuír de forma notable ao desenvolvemento socioeconómico. Esta demanda social, xunto ás esixencias normativas impulsadas nos últimos an...
Book
Full-text available
Este documento técnico patexase como un manual de apoio para a realización dos cursos de experimentación animal e nel se fai un repaso normativo dos requisitos exixibles para a obtención da capacitación de persoal que traballa en centros de experimentación animal. This technical document is displayed as a support manual in order to impart animal e...
Book
Full-text available
Esta monografía fai un repaso das características anatómicas e fisiolóxicas dos órganos dos sentidos de diferentes especies e como ditas características determinan o seu comportamento. This monograph revises the anatomical and phisiological characteristics of the organs of the senses of diferent species and how they determine their behaviour.
Book
Full-text available
Praia das Catedrais, localizada en Ribadeo (Galicia, España), é un dos espazos naturais mais paradigmáticos de Galicia. Nos últimos anos o número de visitantes incrementouse notablemente, o que supón un problema para a súa conservación e desfrute. Nesta publicación analízanse en primeiro lugar a oferta e a demanda turística a diferentes escalas ter...
Book
Full-text available
A Asociación Científica Horreum en colaboración co Grupo de Investigación 1934 – Territorio e Biodiversidade do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER) da USC, e co Observatorio Galego do Territorio (www.observatoriogalegodoterritorio.org/) publica un libro dixital sobre o feísmo en Galicia. O libro, titulado “Guía de c...
Book
Full-text available
O ciclo de conferencias Luis Asorey (Organizado pola Real Academia de Ciencias, Deputación de Lugo, Universidade de Santiago) do ano 2013 representou a edición número 24 desta actividade e dedicouse á Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e montes de Cervantes, Navia e Becerreá, xa que o ano anterior centrárase na Reserva de Biosfera Terras do M...
Book
Full-text available
O ano 2011 foi declarado polas Nacións Unidas como “Ano Internacional dos Bosques”, coa finalidade de concienciar á sociedade do problema que supón a desaparición anual de millóns de hectáreas de bosques e promocionar as iniciativas encamiñadas a fomentar o aproveitamento sostible, a conservación e o incremento da superficie ocupada por masas arbor...
Book
Full-text available
Ramil-Rego, P.; Rodríguez Guitián, M.A.; Gómez-Orellana, L & Ferreiro da Costa, J. (2012). Reseña do Patrimonio Natural e a Biodiversidade de Galicia: año 2012. Monografías do IBADER. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo.
Book
Full-text available
Esta obra reúne os resultados obtidos por un amplo grupo de investigadores ao longo de máis de dez anos de traballo orientado ao estudo e caracterización dos bosques dominados por Fagus sylvatica do extremo occidental das montañas cantábricas, nomeadamente daqueles situados dentro do territorio administrativo de Galicia e áreas veciñas asturianos e...
Book
Full-text available
A actividade gandeira, especialmente a realizada en explotacións de carácter intensivo, xera gran cantidade de deiecións, que constitúen un recurso valioso como emendae fertilizante en terreos agrícolas. Sen embargo, en moitos casos, seu exceso as convirte en residuos e a súa mala xestión no problema ambiental máis importante orixinado por este tip...
Book
Full-text available
Ferreiro da Costa, J., Ramil-Rego, P., Gómez-Orellana, L., Rodríguez Guitián, M.A.. (2011). Valoración de servicios ecosistémicos en Galicia: Aplicación en las Reservas de la Biosfera. Monografías do IBADER - Serie Biodiversidade. Ibader. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo.
Book
Full-text available
El curso buscaba una aproximación a los conceptos de sostenibilidad y a la utilización de indicadores para su gestión desde multitud de ópticas diferenciadas, y con planteamientos prácticos basados en casos reales y líneas de investigación. Se incluyen experiencias de otros países y de organismos internacionales. Mediante el volumen “Indicadores d...
Book
Full-text available
Ramil Rego, P.; Rodríguez Guitián, M.A.; Hinojo Sánchez, B.A.; Rodríguez González, P.M.; Ferreiro da Costa, J.; Rubinos Román, M.; Gómez-Orellana, L.; de Nóvoa Fernández, B. ; Díaz Varela, R.A.; Martínez Sánchez, S. & Cillero Castro, C. (2008). Os Hábitats de Interese Comunitario en Galicia. Descrición e Valoración Territorial. Monografías do IBADE...
Book
Full-text available
A DC 92/43/CEE do Consello,do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres supuxo un neto e positivo revulsivo na formulación das políticas de conservación nos países da Unión Europea. A aprobación da Lei 42/2007 de Patrimonio Natural e Biodiversidade, incorpora de forma definitiva, e sen ambigüid...
Book
Full-text available
Hai 100 anos a Flora de Galicia de Baltasar Merino sinalaba a 1.854 plantas como integrantes do patrimonio natural galego. A recompilación de citas florísticas e novidades taxonómicas publicadas ao longo destes anos, permitiron inventariar en 2.391 plantas ao compendio da flora vascular galega, distribuída en 801 xéneros e 157 familias. O resultado...
Book
Full-text available
Os fungos e os cogomelos constitúen un mundo apaixonante ó que hai que achegarse con prudencia, xa que xunto a especies comestibles de delicado aroma e agradable sabor conviven estirpes tóxicas, algunhas incluso letais. E a única regra válida para evitar intoxicacións é o coñecemento das especies máis importantes, comestibles e tóxicas, ó que contr...
Book
Full-text available
Dentro do ámbito da actividade investigadora e de divulgación do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER) da Universidade de Santiago de Compostela, considerouse axeitado dar a coñecer as reflexións sobre a situación actual e as perspectivas de futuro do noso medio rural a principios do século XXI. Este número da serie...
Book
Full-text available
O volume "Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade" estrutúrase en tres módulos ou bloques temáticos. O módulo Compoñentes da Biodiversidade, os relatores centráronse na flora galega ameazada, no interese de conservación da pteridoflora galega, na diversidade sílvica do subsector galaicoasturiano septentrional e as ameazas d...
Book
Full-text available
El título de la presente monografía, evoca el publicado en el año 1865 el naturalista ferrolano Víctor López Seoane y Pardo-Montenegro [1832,1900], que en su conciso prologo resaltaba el interés ambiental de nuestra tierra: “Galicia es un fértil campo para el naturalista, de ello nos hemos convencido recorriéndola de un estremo á otro, visitan do s...
Book
Full-text available
O presente volume, o primeiro da serie Cursos da revista Recursos Rurais, Xestión de Solos Forestais: produción sostible e calidade ambiental recompila, de maneira didáctica, as importantes funcións que desempeña o solo nos sistemas forestais. Abordanse unha serie de coñecementos que xeralmente non se inclúen na docencia de primeiro e segundo ciclo...

Network

Cited By