Lucia Hargašová

Lucia Hargašová
Slovak Academy of Sciences | SAV · Institute for Research in Social Communication

PhD

About

14
Publications
2,533
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
21
Citations

Publications

Publications (14)
Article
There is certainly no shortage of studies describing the unwanted effects of infidelity in the relevant literature. By contrast, this paper examines the previously unexplored face of infidelity – namely, the subjectively perceived positive effects. One hundred and four participants from Slovakia in emerging and/or young adulthood shared their relat...
Article
The paper presents findings on primary teachers’ and other school actors’ constructions of the teacher and parental role. Specifically, it focuses on strategies for maintaining borders between the personal (parent) and professional (teacher) roles in school environments in Slovakia. We approached the concepts of role and identity from the perspecti...
Conference Paper
Full-text available
Segregácia a diskriminácia rómskej menšiny na Slovensku je aj napriek antidiskriminačným politikám stále rozšírená, a to najmä v školskom prostredí. Prvým cieľom tejto štúdie bolo identifikovať príklady dobrej praxe medzi intervenciami zameranými na sociálnu zmenu v prospech rómskej menšiny na Slovensku, ktoré boli úplne alebo čiastočne realizované...
Article
Full-text available
Despite numerous efforts of Roma inclusion from various State and non-governmental organisations, segregation and socioeconomic marginalisation of the Roma is still widespread in Slovakia. In this paper, we show what social-psychological factors intervene into the process of intergroup relations change and how they can influence the effectiveness o...
Technical Report
Full-text available
Hlavným cieľom výskumu prezentovaného v tejto správe bolo identifikovať príklady dobrej praxe antidiskriminačných intervencií a zistiť, aké metodické postupy sú ich realizátormi a účastníkmi považované za najúčinnejšie na zmierňovanie predsudkov a zlepšovanie vzťahov medzi majoritou a rómskou minoritou. S využitím poznatkov sociálnej psychológie, k...
Technical Report
Full-text available
D2.9 Národná správa POSTOJE, POLITICKÝ DISKURZ A KOLEKTÍVNE SPRÁVANIE MAJORITY VOČI RÓMOM NA SLOVENSKU Výsledky reprezentatívneho prieskumu výskum zrealizoval Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV www.kvsbk.sav.sk v rámci projektu DG JUST PolRom • Ľudia na Slovensku vo všeobecnosti považujú za prijateľnejšie, keď politici hovoria o Rómoch negatív...
Conference Paper
Full-text available
Predchádzajúce výskumy ukázali, že negatívne postoje voči Rómom by sa mali považovať za osobitný typ predsudkov vzhľadom na to, že v tomto prípade medziskupinový kontakt skôr zvyšuje než znižuje predsudky. Navyše, antidiskriminačné intervencie niekedy môžu mať negatívny vplyv na postoje voči znevýhodneným skupinám. Uskutočnili sme obsahovú analýzu...
Poster
Full-text available
Image by Slavoj Raszka from Pixabay. https://pixabay.com/photos/children-girls-smile-transcarpathia-1531938/ Despite various NGO and state-level efforts for Roma inclusion, the Roma remain the most segregated minority in Slovakia. As the second largest ethnic minority, they represent approx. 7.45% of the total population of Slovakia (Mušinka et al....
Article
Full-text available
The purpose of the paper is to describe the transformation of the Slovak residential care system over the last two to three decades. The goal is to analyse the benefits and costs of the most important changes in light of the political, theoretical and ideological shifts. The residential care system for children in Slovakia has improved significantl...
Article
Full-text available
A discussion about the role of schools in preventing extremism and building tolerant intergroup attitudes is currently ongoing in Slovakia. The first objective of this study was to map (through document and secondary data analysis) how the topic of intergroup relations is defined in school curricula and how teachers are preparedto deal with this is...
Article
Full-text available
The quality of life of young adult residential care leavers is influenced by several factors. The impact of the residential care environment can be conceptualised as organisational culture. In our empirical study we explored how organisational culture affects the quality of life of care leavers. The research was conducted using a combination of qua...
Article
The aim of this article is to draw attention to the fact that the constructions of gender - frequently quantified in scientific research (and practice)—are unstable across time and space. In this regard, we look at the genesis of the measures and definitions reflective of the social change and knowledge that has shaped views on the gender dimension...
Chapter
Full-text available
The paper draws on contact hypothesis in social psychology (Allport, 1954; Pettigrew & Tropp, 2006), according to which direct contact is one of the most effective prejudice reduction tools. The paper focuses on high school teachers´ constructions of ethnic diversity in their schools and on its consequences for intergroup relations. 22 qualitative...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Objectives - Identify the effects of political discourse on antigypsyism, and on negative and positive forms of collective action - Evaluate and improve anti-discrimination interventions in terms of how they reduce prejudice, and influence collective action for and against the Roma