Lluis Quintana Trias

Lluis Quintana Trias
Autonomous University of Barcelona | UAB · Departament de Filología Catalana

PhD Filologia Catalana

About

40
Publications
5,643
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
86
Citations
Citations since 2017
6 Research Items
24 Citations
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
Introduction
Lluis Quintana Trias currently works at the Departamento de Filología Catalana, Autonomous University of Barcelona. Its most recent publication is 'Criteris de transcripció per a les obres maragallianes'.
Additional affiliations
January 2012 - January 2016
Autonomous University of Barcelona
Position
  • Vicerector for International Relations
October 1980 - present
Autonomous University of Barcelona
Position
  • Professor

Publications

Publications (40)
Chapter
Ampliació amb esmenes de l'article "Criteris de transcripció per a les obres maragallianes".
Chapter
Presentació de l'edició crítica de les Obres completes de Joana Maragall
Article
Full-text available
One of the burning issues of the Catalan ecdotic is the acceptance of shared criteria for the treatment of texts written in the prefabrian period. This text formulates an articulated proposal applied to the complete work of Joan Maragall, both in Catalan and in Spanish, and extensible to the production of other contemporary authors. The rules set f...
Article
Full-text available
Quan Pere Calders va presentar Ronda naval sota la boira (1957) a un concurs literari va provocar reaccions adverses en el jurat; quan la va publicar nou anys després la reacció crítica tampoc no va ser positiva. Una possible explicació es deu al fet que Calders, amb una consciència clara del desafiament, desvela els mecanismes de ficció i d’irreal...
Article
This paper reports on the experience of developing a double-degree master's program in social work between a Russian and a Spanish university. It focuses on the complementarity of the existing training programs in social work and on the handling of cultural and institutional particularities. Developing international master's degrees programs is a c...
Article
Full-text available
Maragall va reivindicar sovint la figura de Joan Mañé y Flaquer, director del Diario de Barcelona, com a mestre, tot i la disparitat de caràcters i les distàncies ideològiques. Una anàlisi de les línies polítiques i estètiques dins les quals es movia Mañé ha de permetre veure la complexitat del seu plantejament, més enllà del reaccionari caricaturi...
Article
Full-text available
Le recueil de proses de J. V. Foix L'estrella d'en Perris (1963) est précédé d'un prologue qui est assez surprenant, puisqu'il semble rédigé par l'éditeur et en même temps par l'auteur même. Une lecture qui tienne en compte les énonciateurs et la polyphonie (Ducrot) nous permet d'entendre mieux l'enjeu proposé par l'auteur et d'envisager les proses...
Article
Full-text available
Els autors se centren en la producció d'estudis sobre literatura catalana i ofereixen una anàlisi de les citacions en les publicacions més importants aparegudes entre el 1975 i el 2003. A partir d'aquest còmput, identifica les línies de recerca, els períodes literaris, els autors i les obres amb més presència en la producció bibliogràfica analitzad...
Article
Full-text available
Purpose. The tools for measuring the research impact are of little use in disciplines such as history and literature, which have a strong cultural, linguistic and regional component and often use channels of academic communication in languages other than English. The aim of this article is to provide a methodological contribution to the use of WoS...
Article
Full-text available
Purpose. The tools for measuring the research impact are of little use in disciplines such as history and literature, which have a strong cultural, linguistic and regional component and often use channels of academic communication in languages other than English. The aim of this article is to provide a methodological contribution to the use of WoS...
Article
Full-text available
This paper shows various thematic and bibliometric characteristics of studies on Catalan literature, visible internationally through the Arts & Humanities Citation Index. The study was performed primarily by retrieving records from this database, based on a list of major literary authors. The results reveal a low coverage of Catalan literature stud...
Article
Full-text available
A citation analysis was carried out on the most important research journals in the field of Catalan literature between 1974 and 2003. The indicators and qualitative parameters obtained show the value of performing citation analysis in cultural and linguistic areas that are poorly covered by the A&HCI. Catalan literature shows a similar pattern to t...
Article
Full-text available
Introduction. This paper studies the situation of research on Catalan literature between 1976 and 2003 by carrying out a bibliometric and social network analysis of PhD theses defended in Spain. It has a dual aim: to present interesting results for the discipline and to demonstrate the methodological efficacy of scientometric tools in the humanitie...
Article
Full-text available
The Jaussely Plan (1907) and the "Reforma", later to be called Via Laietana (1908), are two important urban projects that significantly transformed the city of Barcelona at the beginning of the 20th century. In this contribution, we summarize and comment on what Joan Maragall said on these projects through his articles and poems. He reveals himself...
Article
Full-text available
La digitalització dels textos, iniciada en la dècada dels setanta, ha originat sistemes i productes diversos que poden ser molt útils en la investigació literària. Un dels més coneguts, l’hipertext, és un bon exemple de les possibilitats de la lectura no seqüencial que caracteritza les obres de referència o determinades recerques en l’àmbit de la f...
Article
Immediately after the Civil War, Josep Pla took some decisions—not merely aesthetic, but also commercial—about his work that would lead him to publish his books with five different publishers. This article provides an explanation for these decisions, supported by unpublished correspondence between Josep Pla and the Editorial Joventut (see appendix)...
Article
Study on religious thought in the work ofthe Catalan poet Joan Maragall, and spe- cially on his Cant Espiritual (1911), a very significant poem in this sense; the different readings which the poem has undergone during the XXth century allow us to understand the various reception that the work of Maragall has suffered and, at the same time, helps us...
Article
Full-text available
Anàlisi dels successius canvis de redacció de Cartes de lluny de Josep Pla (Barcelona: Joventut, 1948), basada en els llibres del mateix títol anteriorment publicats i en el mansucrit que, junt amb la correspondència inèdita entre Pla i el propietari de Joventut, es troba a l¿editorial. L¿anàlisi ens permet veure com Pla s¿assegura d¿oferir un prod...
Article
Abstract Over the last decade developing,nations have increasingly become,more aware of the need for schools to prepare students that are information literate. Often times, this has been answered,by simply providing the information communication,technology (ICT) to schools, along with initial training programs for the teachers. However, results on...
Article
Full-text available
En este número no se incluyeron resúmenes ni palabras clave.
Article
Full-text available
Es planteja la problemàtica en la precisió i confusió de termes relacionats amb internet. Es basa en la múltiple importació de termes estrangers, creant-se paraules no gaire adients i polèmiques a la nostra llengua però que s'acaben acceptant. Per resoldre aquests afers, es confia en les acadèmies i centres de terminologia, tot i que el llengu...
Article
Full-text available
Les biblioteques electròniques, també anomenades virtuals, ofereixen, a través de la xarxa Internet, l'accés a textos de tota mena, des de poemes solts fins a la Bíblia, i també novel•les o obres de referència; en general, però, la selecció de textos és poc rigurosa i les literatures minoritàries no hi són representades. Aquesta mancança es podria...
Article
Full-text available
En este artículo los autores realizan un análisis textual de una narración breve con la finalidad de mostrar cuales y como operan sus mecanismos de coherencia. Proponen, asimismo, una batería de preguntas de control que puedan ser útiles en la detección de problemas de comprensión derivados de la incompleta o deficiente realización por parte del al...
Article
Full-text available
Trabajo dirigido a los profesores de enseñanza secundaria y de bachillerato con el objetivo de ofrecerles una herramienta para trabajar aspectos capitales en la comprensión de los textos escritos. En el libro se ofrecen modelos concretos de análisis de textos que presuponen reflexión lingüística y aportación de recursos implicados en la mejora del...
Article
Problemas muy diferentes, como la mala resolución de un problema o la nula comprensión de una poesía, tienen a menudo una causa común: la incorrecta lectura de los enunciados. Estas dificultades de lectura se deben a un conocimiento impreciso de las reglas que dan coherencia a un texto, y que disciplinas recientes, como la gramática del texto, han...
Article
En: Guix Barcelona 2004, n. 301, enero ; p. 9-12 Como muchas innovaciones, Internet encuentra reticiencias causadas por la novedad, pero también por las dificultades técnicas que comporta su puesta en funcionamiento. Sin olvidar nunca estos obstáculos, presentamos algunas de las posibilidades que ofrece Internet en el ámbito de la enseñanza, especi...
Article
En: Articles de Didáctica de la Llengua i de la Literatura arcelona 2006, n. 39, abril-mayo-junio ; p. 100-110 Incorporación de técnicas de información y comunicación por medio de un portal de Internet en una clase de lenguas extranjeras de la carrera de maestro. El objetivo es incorporar una enseñanza innovadora para mejorar la docencia, así como...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Archived project