• Home
  • Lisanne van den Berg
Lisanne van den Berg

Lisanne van den Berg
Amsterdam University of Applied Sciences · The Work Lab

MSc Sociology, University of Oxford
Working on a Ph.D. prospal focusing on well-being at work.

About

17
Publications
49,816
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
4
Citations
Citations since 2017
15 Research Items
4 Citations
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
Introduction
Lisanne is a researcher and consultant who uses insights from behavioral science to help people learn and develop in the workplace. She has interviewed over 115 employees and consulted 20+ companies in Australia, the Netherlands, UK and US on online behavioral design. She currently works at the Work Lab, part of the Amsterdam University of Applied Sciences.
Additional affiliations
March 2019 - present
Amsterdam University of Applied Sciences/Centre for Applied Research on Education
Position
  • Researcher
Description
  • The lab's research is centered on collective agency of professionals. The lab applies an action based approach to team professionalisation and strengthening collective agency.
March 2016 - May 2016
KU Leuven
Position
  • Research Intern
Education
October 2012 - September 2013
University of Oxford
Field of study
  • Sociology
September 2008 - July 2012
Maastricht University
Field of study
  • Liberal Arts & Sciences

Publications

Publications (17)
Article
Full-text available
Van 2018 tot 2020 deed de onderzoeksgroep The Work Lab van de Hogeschool van Amsterdam onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van (oudere) werknemers, vakmanschap en de skills die medewerkers denken nodig te hebben voor het werk, nu en in de toekomst. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 91 medewerkers van twee grote organisaties in de grootstedel...
Article
Full-text available
Uit een kwalitatief onderzoek onder 83 medewerkers van twee grote bedrijven naar hetteamfunctioneren en duurzame inzetbaarheid blijkt dat de respondenten ruimte en waarderingwillen voor hun vakmanschap. Ze constateren dat hun vakmanschap onder druk staat en zien dereden hiervoor in de toename van standaardisatie en protocollering, als gevolg van we...
Article
Full-text available
In dit onderzoek volgden we, gedurende een half jaar, een groep HvA professionals om een beeld te krijgen van hoe zij hun hybride werkzaamheden en blended lessen vormgaven tijdens de coronapandemie. We richtten ons op een zo divers mogelijke groep HvA medewerkers van verschillende leeftijden, functies en met verschillende thuissituaties. We vroegen...
Poster
Full-text available
In dit onderzoek volgden we, gedurende een half jaar, een groep HvA professionals om een beeld te krijgen van hoe zij hun hybride werkzaamheden en blended lessen vormgaven tijdens de coronapandemie. We richtten ons op een zo divers mogelijke groep HvA medewerkers van verschillende leeftijden, functies en met verschillende thuissituaties. We vroegen...
Presentation
Full-text available
Uit twee dagboekstudies met 46 medewerkers van een grote hogeschool blijkt dat zij gedurende de coronapandemie een gemis aan, en verschraling van, contact met collega's en studenten ervaarden. Dit had effect op de ervaren kwaliteit van werk en het welzijn van medewerkers. Besteed meer aandacht aan de facilitering van sociaal en werkinhoudelijk cont...
Research
Full-text available
De digitale en sociale transformatie die als het gevolg van COVID-19 in gang is gezet, heeft invloed op het professioneel handelen en het welzijn van HvA medewerkers. The Work Lab verricht onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de organisatieverandering en op het werk en welzijn van medewerkers. In dit rapport presenteren we de resultaten...
Article
De onderzoeksgroep Teamprofessionalisering van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) ondersteunt teams bij het versterken van hun professioneel handelen via de actiegerichte methodiek ‘Proeftuin Professionele Teams’. Wat betekent de (noodgedwongen) verschuiving van het offline naar het online begeleiden van onderwijsteams en wat leren we hiervan?
Article
Full-text available
Teams in de HvA bevinden zich in een unieke situatie door de COVID-19 uitbraak. De digitale en sociale transformatie die als gevolg van die uitbraak in gang is gezet, heeft invloed op het professioneel handelen en het welzijn van HvA teams, zo blijkt uit eerder kwalitatief onderzoek onder 49 HvA professionals, uitgevoerd tussen mei en juli 2020 (va...
Poster
Full-text available
Professionals working at the Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS) find themselves in a unique situation as a result of the COVID19 outbreak. The digital and social transformation that has been set in motion as a result of the outbreak has an impact on the professional conduct and well-being of AUAS employees. The Work Lab researches this...
Article
Full-text available
Als actieonderzoeker beïnvloedt je de situatie die je bestudeert - dit is niet alleen onvermijdelijk, maar dat doe je ook bewust. Hoe doel van actieonderzoek is immers om de praktijk te verbeteren en tegelijkertijd als onderzoeker te leren van die praktijk. In dit artikel lichten we toe welke afwegingen we als actieonderzoekers maken en hoe we de b...
Book
Full-text available
In hogescholen wordt er meestal in teams gewerkt, maar hoe hogescholen teamwerk vormgeven en uitvoeren is heel verschillend. Veel hogescholen zijn zoekend naar hoe zij dat het beste kunnen doen. In opdracht van Zestor is onderzocht hoe teams binnen hogescholen het meest effectief kunnen functioneren. Werk je als opleiding met één opleidingsteam, o...
Article
Wat is de rol van leidinggevenden bij het geven en benutten van professionele ruimte in teams? Aan de hand van de literatuur en interviews met 17 opleidingsmanagers in het hoger onderwijs verkennen we het concept ‘professionele ruimte’ en de mogelijkheden voor leidinggevenden om effectief gebruik van professionele ruimte in teams te stimuleren. D...
Thesis
With the rapid adoption of mobile devices such as the smartphone and tablet,the internet is not just accessed from behind a personal computer but from anywhere, anytime provided that the device has signal reception. This study examines(1) whether the time spent on the internet has an effect on the time spent with friends and family, including what...
Thesis
Homonationalism is particularly prominent in the Netherlands. This discourse, in which gay rights and representations are utilized for racist and Islamophobic purposes in the politics of belonging, is criticized for promoting one image of homosexuality as the universal of image homosexuality. The consequences of sexual exceptionalism in the Netherl...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
Professionals working at the Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS) find themselves in a unique situation as a result of the COVID19 outbreak. The digital and social transformation that has been set in motion as a result of the outbreak has an impact on the professional conduct and well-being of AUAS employees. The Work Lab researches this impact in a longitudinal study. I