Linda Lundgaard Andersen

Linda Lundgaard Andersen
Roskilde University · Department of People and Technology

About

42
Publications
3,726
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
188
Citations
Citations since 2017
20 Research Items
119 Citations
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
Introduction
My research interests includes learning and social innovation in welfare services, democracy and forms of governance in human services, ethnographies and neoliberal practices in the public sector, social entrepreneurship, voluntary organizations and social enterprises and psychosocial theory and method. Recent publications focus on the current transformations and shifts of paradigms in welfare services focusing on a renewed discourse and practice of cocreation, coproduction and partnership.

Publications

Publications (42)
Article
Full-text available
Aim To explore registered nurse (RN) mentors' experiences of participating in the co‐creation of a digital educational resource intended to enhance mentorship practices of first‐year nursing students in clinical placement in nursing homes. Design An interpretive, descriptive qualitative study design. Methods Data were collected through two focus...
Chapter
Full-text available
The Social and Solidarity Economy (SSE) is not an alternative economy or an emerging economic paradigm, since its core characteristics are among the oldest performed by human beings. Only when linked uniquely or solely with the concept of social enterprise, we could argue that the SSE is a new space for societal action, namely the space for social...
Chapter
Full-text available
In this chapter, the authors explore and identify the rhetoric and practices in the ‘collaborative turn’ concerning cross-sector collaboration and apply a model of the collaborative turn continuum that captures four dynamic dimensions. The analysis is based on qualitative interviews and focus groups with a differentiated group of civil society orga...
Chapter
Full-text available
Social enterprise (SE) is often depicted as combining entrepreneurial and social dimensions, and as operating between the market and the state. This chapter discusses how the institutional framework shaped by the universalistic Scandinavian welfare state and the recent reforms of its mode of operation inspired by new public management (NPM) influen...
Chapter
Full-text available
This chapter provides a brief overview of the history of the Danish welfare state, an understanding of the institutional trajectory and legal forms of social enterprise. From a macro perspective, three major periods can be identified in the institutionalisation of Social Enterprise models in Denmark; such institutionalisation can also be approached...
Article
Full-text available
Controversy over the neoliberalisation of policy and practice in welfare contexts isalive and active in many national and international settings. Neoliberalism in welfaresocieties and contexts is supported by a shift towards governance at all levels of modernsocieties,affecting how welfare is designed,managed and practised.Since the beginningof the...
Article
Full-text available
In the Nordic welfare states, social innovation is currently seen as key to improving and renewing services and sustainable products, to changing and empowering people’s lives, to enhancing public services and to encouraging private‐public‐civil collaborations. In this article, I provide insights into the psychosocial fabric of this current develop...
Chapter
Full-text available
Socialøkonomi og solidaritetsøkonomi er en velegnet ramme til at diskutere, hvordan socialt baeredygtige velfaerdsarenaer ser ud i en dansk og nordisk sammenhaeng. Sociale virksomhed kan defineres gennem et saet organisatoriske kriterier, der efterlader forholdet til spørgsmål om økonomi og demokrati åbent. Heroverfor forbinder solidaritetsøkono-mi...
Article
Full-text available
Frivillighed og civilsamfundet har spillet en vigtig rolle i transformationen af velfærdsstaten i Danmark. Civilsamfundet har traditionelt været påskønnet for et særligt bidrag til den lokale sammenhængskraft og for at skabe åbne, inkluderende og sociale fællesskaber. De seneste årtier har dog indvarslet en ny tid. Nu indgår civilsamfundet og frivi...
Book
Full-text available
Modeller for samskaping og innovasjon "Modeller for samskaping og innovasjon" er et FoU-prosjekt i regi av KS som i løpet av 2017 skal utvikle og implementere modeller og verktøy for samskaping. Prosjektet gjennomføres av Høgskolen i Sørøst-Norge ved Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon - SESAM i samarbeid med SoCentr...
Book
Full-text available
Med baggrund i satspuljeaftalen for 2015-18 har tre partnerskaber mellem civilsamfundsorganisationer og kommuner modtaget støtte til at skabe øget inklusion og deltagelse af sårbare borgergrupper i almene frivillige fællesskaber i de tre civilsamfundsorganisationer. Satspuljeinitiativet rummede en forventning om, at sårbare borgergrupper derved kun...
Chapter
Full-text available
Civil society organizations (CSOs) and social entrepreneurship take up a significant position in a welfare system in transformation. Voluntarism and civil society have played an important role in the development of the welfare state and its services in Denmark, as in the rest of Scandinavia, for at least a century. Recently, however, the positionin...
Chapter
Full-text available
I de boligsociale helhedsplaner arbejdes med en bred vifte af indsatser og aktiviteter, der har til formål at bidrage til at løse de komplekse sociale pro-blemstillinger i boligområderne, styrke sammenhængen mellem boligom-råderne og det omkringliggende samfund og skabe attraktive boligmiljøer med en bred beboersammensætning. Arbejdet udfoldes i en...
Chapter
Full-text available
Frivilligt socialt samarbejde, samskabelse, samproduktion og partnerskaber er alle betegnelser for forskellige typer af samarbejder imellem offentlige og frivillige indsatser. Men hvad indeholder begreberne egentlig? I denne artikel sættes fokus på forskellige former for samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet, og herunder deres styrker...
Chapter
Full-text available
I dette kapitel stiller vi skarpt på, hvordan biblioteker kan ind gå i eller igangsætte samskabelse (co-creation) og samproduktion (co-procuction) i såvel bibliotekets rum som i lokalområdet i bredere forstand. Ved hjælp af to forskellige puljestøttede projekter, henholdsvis 16 biblioteksbaserede medborgercentre (2008-2011) og fem biblioteker i pro...
Chapter
Full-text available
Migrant women stepping into ethnic catering; homeless men employed to take care of bees producing honey for sale; young people on the edge getting microcredit funding to start social businesses; or former criminals joining forces to create social and economic structures for an honest lifestyle. These initiatives capture the transformative power of...
Chapter
Full-text available
Sociale interventioner er en faellesbetegnelse for indsatser og aktiviteter, som i dag er en integrereret del af velfaerdsydelser som uddannelse, sundhed og sociale indsatser. Sociale interventioner har stor spaendvidde med mange tilgange og forskellige metoder. I dette kapitel saettes fokus på, hvordan praksisnaere og multimetodiske sociale interv...
Article
Full-text available
This article analyses two cases from health and social care, adopting a psycho-societal approach. The analysis highlights how professionalism evolves and develops through an introspection of the relational and scenic processes between professionals, as well as between the professional and the client or patient. As a phenomenon at the core of profes...
Chapter
Full-text available
Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon har for alvor gjort sitt inntog på den internasjonale politiske arena som en sektor for produksjon av velferdtjenester kombinert med sterke og ofte motstridende verdier med hensyn til samfunnsnytte, markedsverdi, franchising, medinnflytelse og frivillighet. I det hittil største internasjonale verket om s...
Chapter
Full-text available
In social entrepreneurship, social innovation and human economy coexist with democratic governance and volunteerism in the development of new initiatives and responses to wicked welfare problems. Volunteerism in social entrepreneurship takes up a prominent position, leading to the birth of new organisational hybrid formats: social enterprises. Draw...
Chapter
Full-text available
This chapter explores micro processes of collaborative innovation from a learning perspective. The point of departure for the chapter is my ongoing research with welfare service professionals who display considerable ambivalence towards innovation, feeling both enthusiastic towards it and burdened by it. I start by framing the Danish discourse of p...
Book
Full-text available
NEO står for et sektoroverskridende samarbejde mellem NGOer, erhvervslivet og offentlige institutioner, og har haft til formål at udvikle en tværsektoriel beskæftigelsesmetode/model, som kan bidrage til at nedbringe ledigheden blandt unge, og som kan fungere på tværs af Øresund. Modellen er baseret på succesfulde samarbejder mellem NGOer, erhvervsl...
Article
Full-text available
Artiklen giver et overblik over socialt entreprenørskab (SE) på dansk grund ved at trække tråde til en dansk tradition for sociale udviklingsprocesser og ved at se på, hvordan den aktuelle diskurs er påvirket af internationale strømninger. Artiklen etablerer en analytisk ramme, som dels diskuterer en dansk tradition for social udvikling, demokrati...
Article
Full-text available
The modern labour market has increasingly put the inner working life on the agenda. This stems from a number of societal changes: the knowledge society and its need of personalised competences and work investments in welfare services, the transformation from subject-object relationships to subject-subject relationships and the emergence of the "lea...
Article
Full-text available
A major theme in recent psychoanalytic thinking concerns the use of therapist subjectivity, especially "countertransference," in understanding patients. This thinking converges with and expands developments in qualitative research regarding the use of researcher subjectivity as a tool to understanding, especially but not exclusively in observationa...
Article
Full-text available
Fieldwork is one of the important methods in educational, social, and organisational research. In fieldwork, the researcher takes residence for a shorter or longer period amongst the subjects and settings to be studied. The aim of this is to study the culture of people: how people seem to make sense of their lives and which moral, professional, and...
Article
Full-text available
Tavistock traditionen og den tyske psykoanalytiske socialpsykologi har skabt avancerede analyser af det moderne arbejdsliv og har en væsentlig indflydelse på dansk arbejdslivsforskning og organisationsarbejde. Hvordan beskriver de to teorier samspillet mellem mennesker og arbejds liv og tilbydes der kritiske og overskridende forståelser af det mode...
Article
Full-text available
The article analyses one case: a sickness benefit office in a social services department. It takes as a starting point that organisations function as projection surfaces for fantasies, emotions and reactions. The psycho‐societal perspective clarifies how a social services department transfers a crucial dilemma in social work onto social workers by...
Article
Full-text available
The article presents a psychoanalytic and cultural perspective on the modernization of the welfare state in a Danish context. The article analyzes the processes of change and development in public welfare organizations through theoretical and empirical perspectives. The first statement argues, that development and change related to modernization ca...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
PROFRES is a national PhD research school in Norway, funded by the Research Council of Norway for the period 2022-2030. Through 9 partnering institutions we recruit 60 doctoral candidates from 15 PhD-programmes enrolling over 800 PhD candidates. Our programme is designed to meet a twofold and complementary aim: Firstly, to cultivate excellence in a high-quality interdisciplinary learning environment for practice-near and professions-oriented doctoral researchers, with focus on the three major labour sectors in the Welfare State: healthcare, welfare and education. Secondly, to vouchsafe relevance by facilitating new co-creation spaces between academic and practice fields, cultivating innovative knowledge-based professional practice and practice-near research mutually.
Project
To promote the development and application of psycho-societal approaches to research and methodology. The research group gathers annually to explore thematic and methodological issues relevant to psycho-societal analysis. This includes a group-based practice of depth-hermeneutic data interpretation, inspired by Alfred Lorenzer. For more information, please see our website: https://psycho-societal.org/