Lidia cierpiałkowska

Abnormal Psychology, Personality Psychology, Clinical Psychology

PhD
5.89

Publications

 • Source
  Iwona Grzegorzewska · Lidia Cierpiałkowska
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Children of parents with alcohol related problems have been a focus of study for clinical psychologists for many years. This is due, on the one hand, to the unfortunately high incidence of alcoholism in modern society, and on the other, to the notably specific functioning of those families who that suffer from alcohol problems. Today, we know that the offspring of alcohol dependent parents are typically characterised by an increased susceptibility to a variety of problems. However, it must be stressed that some children from family with alcoholism do develop properly, going on to lead a satisfactory life free from mental disorders or issues. The aim of the presentation was to assess the vulnerable children of parents with alcoholism and analyse the odds ratio (OR) for developing positive adaptation.
  Full-text · Article · Dec 2015 · Alkoholizm i narkomania
 • Source
  Lidia Cierpiałkowska · Emilia Soroko
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: The comment addresses issues concerning the importance of professional experience for various kinds of assessment carried out in the field of clinical psychology. The influence of clinical experience is understood broadly and considered in connection with assessment procedure leading to differential and structural-functional diagnosis, with special attention to the context of the diagnostocian􏰆s personality. The limitations that stem from monitoring focused exclusively on cognitive processes are also discussed.
  Full-text · Article · Jan 2015
 • Source
  Lidia Cierpiałkowska · Helena Sęk
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Pod wpływem wielu przemian społecznych i kulturowych, osiągnięta na początku lat 60-tych XX wieku tożsamość psychologii klinicznej przechodziła i przechodzi różne przeobrażenia, które doprowadziły do takiego stanu, że klinicyści – praktycy i badacze znowu stają przed wyzwaniem rozpoznania i ukonstytuowania jej aktualnej tożsamości. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jakiej teorii i jakiej praktyki potrzebuje współczesna psychologia kliniczna wydaje się szczególnie istotne w obliczu nowych zadań przed którymi stają klinicyści. Istotnym współczesnym zadaniem dla psychologów klinicznych jest zwiększenie jakości postępowania diagnostycznego i diagnozy oraz jakości szeroko rozumianej pomocy psychologicznej była przedmiotem. Główną tezą wystąpienia było stwierdzenie, że psychologia kliniczna jest dziedziną nie tylko zastosowania ogólnej wiedzy psychologicznej dla rozwiązywania różnych problemów zdrowotnych, ale także dyscypliną w istotnym stopniu ową wiedzę wzbogacającą o nowe modele i koncepcje wyjaśniające psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w zdrowiu i chorobie. Pokazano jakie standardy w zakresie
  Full-text · Conference Paper · Nov 2014
 • Source
  Magdalena Nalaskowska · Lidia Cierpiałkowska
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Substitution treatment is recommended by the WHO as an effective form of curbing and abstaining from opiate use and improvement of psychosocial functioning of drug addicted persons. It was positively demonstrated that this treatment leads to abstinence from illegal drugs and reduction of harm of use. However, despite the long-term application of this form of treatment, and despite various studies on changes occurring under its influence, still little is known about what changes occur in patients participating in substitution treatment. For this reason, the aim of the present research analysis was to determine what changes appeared in cognitive emotion regulation strategies, sense of coherence, intensity of psychopathological symptoms and level of developmental task completion in the patient group.
  Full-text · Article · Sep 2014 · Alkoholizm i narkomania
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Psychological resources such as hope have been suggested to positively influence quality of life (QoL) in chronic disorders. Here, we determined hope levels of psoriasis vulgaris in-patients and analyzed their relation to QoL. A total of 60 (29 male) patients were assessed for their QoL with a generic tool (WHOQOL-BREF) and a skin disease-specific instrument, the Dermatology Life Quality Index (DLQI). Hope levels were determined by use of the Basic Hope Inventory. We found a positive correlation between hope and all domains of WHOQOL-BREF (physical: r = 0.446, p = 0.000; psychological r = 0.464, p = 0.000; social r = 0.302, p = 0.019; environmental r = 0.480, p = 0000; and global r = 0.501, p = 0.000) and a negative correlation with DLQI (r = -0.281, p = 0.030) indicating higher QoL in patients with high hope. Hope was not correlated with disease severity or duration. Hope may play a substantial role in preventing QoL impairment in psoriasis. Psychotherapeutic interventions aimed at strengthening hope could improve QoL in this condition.
  Full-text · Article · Feb 2014 · Archives for Dermatological Research
 • Source
  Dataset: tabela 3
  Lidia Cierpiałkowska · Monika Marszał

  Full-text · Dataset · Feb 2014
 • Source
  Iwona Grzegorzewska · Lidia Cierpiałkowska
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: This study examines whether social support perceived from different sources can significantly predict behavioral problems in children from alcoholic families. Participants are composed of 540 children in three age groups. We use the Child and Adolescent Social Support Scale and Youth Self Report/YSR 11-18. Our finding was that children of alcoholics have a greater risk of externalizing symptoms in comparison to children of non-alcoholics. Social support significantly predicts behaviour problems in the different life periods. In alcoholic families it was observed that mother, teacher and peer support negatively correlated with externalizing problems in the different developmental periods. Regression Analysis showed that the important predictors for externalizing such problems are low levels of support from teachers (in middle childhood and late adolescence), peers (in middle childhood) and mothers (in early adolescence). Our concluding remark is that social support perceived by children of alcoholics differs from the support perceived by children from control groups. This is important for prevention and therapy.
  Full-text · Article · Jan 2014
 • Source
  Nalaskowska Magdalena · Cierpiałkowska Lidia
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Introduction. Substitution treatment is recommended by the WHO as an effective form of curbing and abstaining from opiate use and improvement of psychosocial functioning of drug addicted persons. It was positively demonstrated that this treatment leads to abstinence from illegal drugs and reduction of harm of use. However, despite the long-term application of this form of treatment, and despite various studies on changes occurring under its infl uence, still little is known about what changes occur in patients participating in substitution treatment. For this reason, the aim of the present research analysis was to determine what changes appeared in cognitive emotion regulation strategies, sense of coherence, intensity of psychopathological symptoms and level of developmental task completion in the patient group. Method. The longitudinal study procedure was applied. Opiate addicts were studied twice – fi rst when on starting therapy and second after six months of participation. The research was conducted at fi ve substitution treatment centres in Poland. The fi rst research stage included 37 subjects addicted to opiates, and the second 22 persons after 6 months of substitution treatment. Results. After six months of methadone treatment, patients displayed a statistically signifi cant change in sense of coherence. The respondents believed life to be more understandable, predictable and meaningful. A signifi cant increase in the realisation of all developmental tasks was also observed, but not of specifi c tasks. There were no signifi cant changes in cognitive emotional regulation strategies and intensity of psychopathological symptoms.
  Full-text · Article · Jan 2014 · Alkoholizm i narkomania
 • Source
  Emilia Soroko · Lidia Cierpiałkowska

  Full-text · Chapter · Jan 2014
 • Source
  Dariusz Drążkowski · Lidia Cierpiałkowska
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Artykuł prezentuje wyniki badania, którego celem była analiza związków między zależnością/niezależnością od pola a wymiarami wsparcia społecznego w kontekście stresu. Zbadano 85 osób w wieku 19–58 lat (M = 36,4; SD = 10,66) za pomocą Berlińskich Skal Wsparcia Społecznego (BSSS), Skali Odczuwanego Stresu (PSS-10) oraz Testu Ukrytych Figur Witkina (GEFT). Wyniki pokazują, że istnieje ujemna niska korelacja pomiędzy niezależnym od pola stylem poznawczym i poszukiwanym wsparciem społecznym (r = -0,29). Nie wykryto istotnych związków niezależności od pola ze spostrzeganym i otrzymywanym wsparciem społecznym. Natomiast uzyskano interakcję zależności/niezależności od pola ze spostrzeganym wsparciem społecznym dla poziomu stresu (f2 = 13,3).
  Full-text · Article · Dec 2013
 • Lidia Cierpiałkowska

  No preview · Article · Jan 2013 · Current Issues in Personality Psychology
 • Source
  Lidia Cierpiałkowska · Monika Marszał
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: errata: W Tabeli 3. pojawił się błąd dotyczący kolejności skrótów odnoszących się do trzech organizacji osobowości (opis w tekście oraz wartości podane w tabeli są prawidłowe). Prawidłowa kolejność to: PNB, PBN, PBN, PNB. Prawidłowa wersja tabeli dostępna do pobrania w pliku pdf jako dodatek do artykułu. This article presents pilot study verifying the assumption of O. Kernberg’s object relation theory concerning psychotic, borderline and neurotic personality organization. Three personality organization were characterized by the level of diffusion or integration identity, by dominance of primitive defensive operation centering around splitting or deny and by capacity for reality testing. These variables were tested by the following methods: Objective Measure of Ego-Identity Status (Adams, Bennion, Huh, 1989), Strength Ego (Barron, 1953) and Inventory of Defense Mechanisms (Gleser, Ihilevich, 1969) The research involved 30 patients with clinical diagnosis psychotic disorders (schizophrenic, psychotic disorders), 30 with anxiety disorders and neurosis and 30 with borderline personality disorder (assess by Leichsenring’s BPI). These groups was compared. The discriminative analyses show that three variables: diffusion identity, level of primitive or were mature defense mechanisms and capacity for reality testing explain about 67-87% qualification to one of three different groups of pathological personality organization.
  Full-text · Article · Jan 2013
 • Source
  Jaroslaw Groth · Lidia Cierpiałkowska
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: The purpose of this paper is to present the results of the pilot research on associations of the factor structure of psychopathy and the dimensions of the five-factor model of personality (FFM). The presented findings are of a preliminary and exploratory nature. They provide a contribution do polish adaptation of the Psychopatic Personality Inventory -Revised. The presented study belongs to the research stream claiming, that psychopathy can be described and understood in terms of personality traits from some models of personality. The paper refers to two approaches, that allow to compare the results of empirical studies, which are composed of attempts to identify a basic personality profiles for psychopathy in terms of five-factor model. The first one is the assessment of these relationships by experts, the second one - the translation a prototypical psychopathy, as measured by the Hare’a Psychopathic Checklist -Revised, into the language of five-factor model. The aim of the research was: 1) to investigate the relations between the intensity of psychopathy and the configuration of traits of psychopaty, according to PPI-R, and the profile of factors and dimensions of five-factor model of personality, as measured by the NEO-Personality Inventory-Revised; 2) to investigate similarities between the profiles of personality and the results of translation of psychopathic traits and of the results of expert description.
  Full-text · Article · Jan 2012
 • Source
  Lidia Cierpiałkowska · Monika Marszał · Malwina Pieniążek
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: This article aim to describe borderline personality organization from the defense mechanisms constellation point of view . A brief theoretical review has been provided, and results of classical and more recent empirical studies in this area have been presented. The author’s own research on defense mechanisms in individuals with BPO has been described. The results correspondent with accepted theoretical assumptions, namely, that individuals with BPO are characterized by using primitive defense mechanisms, and with a concomitant using of more developmentally mature defenses.
  Full-text · Article · Jan 2012
 • Source
  Iwona Grzegorzewska · Lidia Cierpiałkowska

  Preview · Article · Jan 2011 · Polish Psychological Bulletin

16 Following View all

48 Followers View all