Lex Van Teeffelen

Lex Van Teeffelen
Hogeschool Utrecht · Research Centre for Digital Business and Media

PhD . Professor (Full)

About

101
Publications
27,783
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
226
Citations
Introduction
My drive is to improve (non-banking and digital) financing of SMEs in order to stimulate renewal, growth and takeover entrepreneurship. Together with national agencies, trade organizations, EU associations and other universities we develop and evaluate new financing methods, takeover/succession strategies and growth policies and their economic and social impact.
Additional affiliations
January 2015 - January 2021
Hogeschool Utrecht
Position
  • Professor
September 2011 - January 2015
Hogeschool Utrecht
Position
  • Professor
January 2008 - August 2011
Hogeschool Utrecht
Position
  • Professor (Associate)

Publications

Publications (101)
Technical Report
Full-text available
Ondernemers zijn zeer optimistisch over het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal van 2022. Het ondernemersvertrouwen stijgt sterk van +11 naar +29. De verwachting om rekeningen sneller te kunnen betalen stijgt van +17 naar +23. Starters en ondernemers zonder personeel gaan mee in het optimisme. Dat zal samenhangen met het beëindigen van de lock...
Technical Report
Full-text available
Looking at the trends in the four quarters of 2021, it is clear that (partial) lockdowns of sectors have been very bad news for business performance. Also not directly hit sectors like the care and service industry underperformed. The horeca, retail and cultural sectors were hit hardest by recurring lockdowns. Business services and technical profes...
Technical Report
Full-text available
Business owners seem to recover. 52% of the business owners can pay their bills on time and 60% have enough financial resources to continue their business. Business investments are rising and the number of business owners having a lower renumeration than in 2019 are diminishing.The number of business owners earning less than remuneration welfare al...
Technical Report
Full-text available
De gerealiseerde bedrijfsresultaten in het vierde kwartaal van 2021 laten een scherpe daling zien ten opzichte van Q3 (1). Niet alleen dalen de omzetten flink, maar ook de continuïteitsverwachting, de ondernemerslonen en het weerstandvermogen verslechteren. De bedrijfsresultaten zakken terug onder het niveau van de kwartaalresultaten van het pré-co...
Technical Report
Full-text available
De vragenlijst van de online enquête is gebaseerd op studies van Varimäki et al. (2016), Weesie et al. (2015), Van Teeffelen et al. (2013), Meulenman & Van Oorbeek (2018) en Alpeza et al. (2016). Door deze benadering beoogt de MKB OvernameMonitor een evenwichtig beeld te geven van de overnamemarkt en zijn de (deel)resultaten internationaal te verge...
Technical Report
Full-text available
De gerealiseerde derde kwartaalcijfers laten een verbetering zien ten opzichte van Q2. Hoewel de omzetindex nauwelijks stijgt, presteren alle sectoren op of meestal boven het omzetniveau van 2019 (pré-corona). De continuïteit verbetert zichtbaar en het aantal bedrijfssluitingen daalt van 4% naar 2,6%. Een groot deel van de ondernemers gebruikt (pen...
Technical Report
Full-text available
The ABC (is)lands are severely hit by Corona preventive closures. Just a third of all business owners can pay their bills in time. Investments are at a low level. 62% of all business owners have a (far) lower renumeration than in 2019. Nearly half of all business owners earn less than social welfare allowances. This indicates their businesses are n...
Technical Report
Full-text available
Het kleinbedrijf bewijst zijn veerkracht na een zeer slecht eerste kwartaal 2021. De gerealiseerde tweede kwartaalcijfers laten een duidelijke verbetering zien. De omzetten nemen fors toe, als ook de betalingsdiscipline. Het ondernemersvertrouwen stijgt naar +28. Ook de continuïteitsverwachting is fors gestegen naar 62%. Slechts 4% van de bedrijven...
Technical Report
Full-text available
Economic research tends to exclude self-employed and micro firms frequently. As a result, policymakers do not see figures from the vast majority of entrepreneurs in the Netherlands. Four times a year we poll the state of affairs of a representative fixed panel of 8500 - 10.000 entrepreneurs. Small businesses show their resilience after a very poor...
Technical Report
Full-text available
Het panel bestond uit 9.500 ondernemers. De ondernemers zijn digitaal uitgenodigd en deels nagebeld. De vragenlijst is tussen begin maart en half april 2021 ingevuld. De coronamaatregelen zijn in maart 2021 licht versoepeld, zoals het openen van de kappers, winkelen op afspraak en buiten sporten. De horeca, de evenementen en culturele sector zijn n...
Technical Report
Full-text available
De eerste kwartaalcijfers van 2021 laten een gemengd beeld zien. Het ondernemersvertrouwen stijgt en gaat van negatief naar neutraal. De omzetindex stijgt en de nettomarges nemen toe. Die trekken significant hoger aan in de zakelijk dienstverlening, (detail)handel en bij technische beroepsbeoefenaren. Anderzijds is te zien dat de betalingsindex -...
Technical Report
Full-text available
Economic research tends to exclude self-employed and micro firms frequently. As a result, policymakers do not see figures from the vast majority of entrepreneurs in the Netherlands. Four times a year we poll the state of affairs of a representative fixed panel of 8500 - 10.000 entrepreneurs. The first quarterly figures of 2021 show a mixed picture...
Article
Full-text available
Behavioural finance maakt inzichtelijk door welke sociaal-psychologische drijfveren mensen zich laten leiden bij financiële beslissingen. In onze exploratieve studie naar financiering van het mkb laten wij zien hoe financiële professionals worden geleid door gewoonten en routines. Het blijkt dat hun afweging veel componenten kent en dat niet alleen...
Technical Report
Full-text available
Er wordt onvoldoende onderzoek gedaan naar ondernemers uit het kleinbedrijf. Zo ontbreken ondernemers met minder dan 5 mdw in de conjunctuurstatistieken van het CBS. Beleidsmakers krijgen daarmee geen cijfers te zien van de overgrote meerderheid van de ondernemers in Nederland. Op initiatief van Qredits heeft de Hogeschool van Utrecht in samenwerki...
Technical Report
Full-text available
Economic research tends to exclude self-employed and micro firms frequently. As a result, policymakers do not see figures from the vast majority of entrepreneurs in the Netherlands. Four times a year we poll the state of affairs of a representative fixed panel of at least 5000 entrepreneurs. In this first edition we find that the viability of small...
Technical Report
Full-text available
ONL heeft in samenwerking met het Nederlands Platform Lectoren Ondernemerschap (NLPO) begin mei 2020 en begin december 2020 een korte enquête uitgezet onder ondernemers. Er zijn negen vragen uitgezet, die in 2 minuten mobiel te beantwoorden waren. Net voor de harde lockdown van 15 december nemen wij een snapshot van de kansen die ondernemers zien e...
Presentation
Full-text available
In 2019 heeft de Provincie Utrecht de continuïteit van MKB-familiebedrijven tot speerpunt in haar beleid benoemd. De Provincie Utrecht heeft De Nieuwe Traditie en de Hogeschool Utrecht de opdracht gegeven om twee pilots te organiseren. Daarin zijn 21 ondernemingen geholpen bij het realiseren van de verkoop of familieopvolging, d.m.v. een intake, tw...
Preprint
Full-text available
ONL heeft in samenwerking met het Nederlands Platform Lectoren Ondernemerschap (NLPO) op 1 mei 2020 een korte enquête uitgezet onder ondernemers. Er zijn negen vragen uitgezet, die in 2 minuten mobiel te beantwoorden waren. Zeven weken na de lock down geven wij een snapshot van de kansen die ondernemers zien. De beschrijvende resultaten zijn afkoms...
Technical Report
Full-text available
Mogelijk investeren meer ondernemers in hun bedrijf dan tot nu toe bekend, omdat we onderschatten hoeveel er vanuit eigen middelen wordt gefinancierd. Er zijn 165.000 zzp’ers met een financieringsbehoefte ten opzichte van 118.000 mkb’ers. Dat blijkt uit schattingen van KVK en Hogeschool Utrecht uit het onderzoek ‘Investeren en financieren door zzp...
Presentation
Full-text available
10 bedrijven in de provincie Utrecht zijn met een subsidieprogramma geholpen bij het realiseren van de bedrijfsopvolging. Verschillende werkvormen zijn aangeboden: intake, tests, workshops en gesprekken met overnameadviseurs of coaches. Het onderzoek beschrijft welke uitwerking de verschillende interventies hebben bij de familieopvolging of de verk...
Presentation
Full-text available
Uitkomsten van twee jaar onderzoek naar Gestapeld Financieren. Het heeft een gevalideerd stappenplan opgeleverd voor financieel adviseurs bij het kiezen en combineren van financieringsvormen. In de presentaties worden ook de belangrijkste onvolkomenheden bij beslissingen door onafhankelijk financieel adviseurs aangegeven. En de adviezen om tot een...
Poster
Full-text available
In deze roadmap wordt twee jaar onderzoek samengevat, inclusief een gevalideerd stappenplan om tot combinaties van financieringen te komen. De startvraag was: hoe kunnen financieel mkb-adviseurs hun klanten beter adviseren bij (gestapelde) financieringen? 15 bedrijven, 2 beroepsorganisaties en 3 hogescholen voerden het onderzoek uit naar de mogelij...
Technical Report
Full-text available
ENGLISH summary & roadmap image: https://www.researchgate.net/publication/332304135_Optimising_Financial_Advice_to_SMEs_Developing_a_Roadmap_for_Mixed_Method_SME_Financing ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// In het kader van het onderzoeksproject ‘MKB-advies...
Technical Report
Full-text available
A roadmap for advice on small and medium enterprise (SME) financing has been created as part of a research programme on mixed method financing (‘Gestapeld Financieren’ in Dutch). The roadmap can be used to optimise financing applications for SMEs, whether the advisor proposes an application for one form of financing or chooses to combine different...
Chapter
In dit artikel nemen wij u mee in de kennis rondom financieel gedrag, de invloed van stress en irrationeel handelen. Er wordt een beeld gegeven van de psychologische processen die een rol spelen. In de afgelopen paar jaar is er veel meer bekend geworden over de doorwerking van stress. Zo wordt er in verschillende gemeenten geëxperimenteerd met stre...
Chapter
Full-text available
Lang niet elke koper heeft de overnamesom zomaar op zijn rekening staan. De financiering is een niet te onderschatten onderdeel van het overnameproces, en de verkoper kan hier een grote rol in spelen. Voor beide partijen is het dan ook belangrijk om hier uitvoerig bij stil te staan. Als koper wil je over het algemeen snel voldoende rendement op het...
Technical Report
Full-text available
Goede financiering is cruciaal voor een goede economische ontwikkeling van mkb- bedrijven. Dit rapport laat op basis van negentien interviews zien hoe onafhankelijke financieel mkb-adviseurs tot hun keuzes komen. De interviews zijn afgenomen op basis van een strikt interviewprotocol. Bij de analyse van de resultaten is gekeken naar de thema’s: fina...
Technical Report
Full-text available
There is currently no insight into how financial brokers facilitate SME financing. Finance brokers do not merely advise, but they also apply for the finance on behalf of their customers. As a result, it is impossible to determine what good advice is, neither for brokers themselves nor for their customers, the SME entrepreneurs. Suitable financing i...
Article
Full-text available
De rol van de financiële mkb-adviseur wordt bij toenemende keuzemogelijkheden en digitalisering belangrijker om de juiste keuzes voor ondernemers te maken. Onze bevindingen uit kwalitatief en kwantitatief onderzoek laten zien dat het verklaren van het gedrag van mkb-adviseurs om een behavioural finance-benadering vraagt. Op het eerste gezicht is di...
Conference Paper
Full-text available
Over the past 10 years, different types of financing have become available in the Netherlands. It is now possible to combine bank loans, crowdfunding loans and risk capital. Moreover, fintech applications lower the threshold for applications and reduce response times from weeks to just days or even hours. Fraser, Bhaumik and Wright (2015) point out...
Article
Full-text available
Ondernemers durven vaak nog geen dag op vakantie zonder te bellen naar hun bedrijf. Toch regelen zij zelden iets voor het geval zij overlijden. En dat maakt de erfgenamen kwetsbaar voor ‘malafide praktijken’, zegt Lex van Teeffelen, lector Financieel-Economische Advisering en Innovatie aan de Hogeschool Utrecht.
Preprint
Full-text available
The objective of this study is to shed light on the added value of the advisors in SME mergers or acquisitions: accountants, business brokers, tax consultants and lawyers. Theory is inconclusive on the added value of advisory services and research is rare. RBV predicts direct advantages for using advisory services in M&A: fewer obstacles during and...
Conference Paper
We examined scholarly and practitioner work to identify a definition of governance relevant to the small business enterprise. In addition, we reviewed growth articles to identify frequently used growth indicators and make inferences to governance literature. In order to ensure that these terms and variables are embedded in practice we examined 12 c...
Technical Report
Full-text available
De rol van advies in mkb-financiering is cruciaal, omdat twee van de drie ondernemers gebruik maakt van extern financieel advies (Van der Veen, Van Teeffelen, Ibrahimovic en Lentz, 2015). Hoe goed zijn adviseurs op de hoogte van nieuwe financieringsvormen en het combineren daarvan? Vier typen financieel adviseurs zijn met elkaar vergeleken: bankier...
Technical Report
Full-text available
The importance of advice in SME financing is growing, since two of out three enterprises use external advisors in financing their firm (Van der Veen, Van Teeffelen, Ibrahimovic and Lentz, 2015). This study involves four types of financial advisors: bankers (71), chartered accountants (43), independent financial advisors (40), and SME credit coaches...
Presentation
Full-text available
Er is een verkennend kwalitatief onderzoek naar governance- en groeimanagement binnen het MKB uitgevoerd. Op basis van 12 cases (MKB-ondernemingen in de groeifase) hebben wij een content analyse uitgevoerd om een eenduidige terminologie van governance te bepalen alsmede de onderliggende mechanismen die het groeiproces faciliteren te identificeren....
Conference Paper
The purpose of this paper is to critically review and test frequently mentioned, but imprecisely formulated, qualitative psychological barriers that play an important role in entrepreneurial exit literature. First, we define ‘psychological barriers’ in the context of the business transfer process. Next, we report on a critical quantitative test tha...
Chapter
The objective of this research paper is to further investigate psychological barriers in business transfers by selling parties. The study builds on Lansberg’s (1988/1999) succession conspiracy study, which is one of the first to investigate psychological barriers in business transfers. This paper presents ten case studies of companies in a busine...
Chapter
The purpose of this paper is to investigate existing literature on the concepts of ‘psychological barriers’ as well as ‘coping strategies’ in a business transfer context. We start our study by introducing Langberg’s (1988) understanding of the succession conspiracy, which is one of the most cited article on our topic. Next, we discuss the variou...
Chapter
The purpose of this paper is to critically review and test frequently mentioned, but imprecisely formulated, qualitative psychological barriers that play an important role in entrepreneurial exit literature. First, we define ‘psychological barriers’ in the context of the business transfer process. Next, we report on a critical quantitative test...
Chapter
The purpose of this paper is to examine and validate the COPE inventory of Carver (1989) for entrepreneurs in the business transfer process. Coping and dealing with stress in entrepreneurial settings have been researched extensively in the past. Despite this solid research base, studies specifically in the context of the business transfer process...
Chapter
The purpose of this paper is to examine the application of coping strategies used by entrepreneurs in a business transfer process context. Although coping and dealing with stress in entrepreneurial settings have been researched in the past, a specific focus on how business owners use coping strategies in the sale of SMEs is new. We use a quantitati...
Chapter
The purpose of this paper is to investigate the factors underlying emotional pricing of small and medium-size company owners. We believe that business owners who are selling their companies rely on both classical economy and behavioural finance schools of thought. We follow Zellweger (2008, 2012) and Kammerlander (2016) who show that the emotional...
Conference Paper
The purpose of this paper is to examine and validate the COPE inventory of Carver (1989) for entrepreneurs in the business transfer process. Coping and dealing with stress in entrepreneurial settings have been researched extensively in the past. Despite this solid research base, studies specifically in the context of the business transfer process a...
Presentation
Full-text available
In de periode 2015 tot 2017 is in opdracht van het ministerie van OCW een pilot-project opgezet om overnemerschap en familieopvolging te bevorderen. Hoewel de meeste doelen van het project zijn gerealiseerd, blijkt de basis voor opleidingen voor overnemerschap/familieopvolging te smal te zijn, ondanks de betrekkelijk hoge belangstelling bij MBO-stu...
Technical Report
Full-text available
From start-up to scale-up to market domination in a European context. Small firms planning to move into the next phase of their development must be able to finance their ambitions. Those that take the long-term view and a healthy focus on revenue generation stand the greatest chance of staying on course to success.
Technical Report
Full-text available
Van start-up naar scale-up naar marktdominantie. Bedrijven die willen doorgroeien naar de volgende fase van hun bestaan zullen die ambitie moeten zien te financieren. Bedrijven met een lange adem en een gezonde focus op verkoop maken meer kans om de eindstreep te halen.
Technical Report
Full-text available
This report provides the motives of young entrepreneurs in the Netherlands that are funded (up to €50K loan) by Qredits, a Microfinance Institution. Past studies tend to focus on the dichotomy of opportunity and necessity. By focussing on the individual entrepreneurs and their motivations a whole range of motivations can be unveiled. This study use...
Technical Report
Full-text available
The question this study addresses is: Are loan approval rates of ambitious entrepreneurs higher than less ambitions entrepreneurs? We analyse more than 4000 applicants for a Qredits microcredit or business loan. Growth ambitions do not seem to have a significant impact on the receiving of a credit or the percentage that is granted. This could imply...
Conference Paper
The purpose of this paper is to examine the application of coping strategies used by entrepreneurs in a business transfer process context. Although coping and dealing with stress in entrepreneurial settings have been researched in the past, a specific focus on the sale of SME’s and how owners use coping strategies is absent. This empirical paper fi...
Article
Full-text available
Gestapeld financieren is een nieuw financieringsvraagstuk van het mkb. De auteurs hebben de afgelopen negen maanden een vooronderzoek gedaan naar de problemen die het mkb en hun financieel adviseurs tegenkomen bij gestapeld financieren, onder andere door literatuurstudie en drie rondetafelbijeenkomsten. In dit artikel doen ze verslag van dit vooron...
Article
Full-text available
This paper addresses new funding issues faced by SMEs. Over a period of nine months, the authors conducted a preliminary study into the problems surrounding stacked funding faced by SMEs and their financial advisers. The study includes a short literature review, the outcomes of three round table discussions and the identification of problems and po...
Presentation
Entrepreneurship has received an increasing amount of attention from academic and empirical research since the 1990s. Considerable focus and support from government and education is on start-up entrepreneurship, hardly any support is available on takeover support and education (Eurochambers, 2009). Contrary to what one might think, start-ups contri...
Book
Full-text available
Entrepreneurship is often used as a synonym for starting up a new business. Existing SMEs — from purchasing to succession — are all too often left out of the picture. This booklet tells the stories of those involved in handing over their businesses to the next generation. It’s an honest and straightforward account of incumbents and their young succ...
Technical Report
Full-text available
The main learnings from this study on 35 matching platforms on SME Business Transfers in 12 European countries are: 1. A clear matching platform definition: A matching platform for SME business transfers is an open marketplace for (certain types of) sellers, buyers and advisors, providing digital and possibly non-digital additional services, with...
Book
Full-text available
De nieuwe generatie overnemers laat zich zien! In dit boekje zijn verhalen van overnemers en overdragers opgetekend. Recht toe, recht aan, zoals veel ondernemers zich graag presenteren. De verschillende perspectieven geven een inkijkje in de complexiteit van het overdrachtsproces. De nieuwe generatie overnemers laat zich zien als aanpakkers, die g...
Presentation
Full-text available
De rol van de adviseurs: dealmakers of dealbrekers?
Conference Paper
Full-text available
Miller, Le Breton-Miller and Scholnick (2008) summarize and discuss two major perspectives constructed from the literature on family owned businesses (FOBs): stewardship and stagnation theory. In this paper the stagnation theory is being put to the test on Dutch small/medium enterprises (SMEs). According to Miller et al. (2008), FOBs taken over by...
Technical Report
Full-text available
This literature study reviews 300 academic publications on digital matching platforms, SME business transfers and the underlying drivers for success in matching and business transfers. How to build digital trust, how to select partners digitally and how to predict survival of digital matching platforms themselves? The outcomes are input to improve...
Technical Report
Full-text available
Combining overview studies and adding own qualitative research on top of that, a questionnaire is developed to operationalize quality of digital matching platforms for sellers, buyers and advisors in SME business transfers and acquisitions.
Technical Report
Full-text available
Dit rapport beschrijft de resultaten van een grootschallig onderzoek naar de financieringsbehoeften in het mkb. Het eerste deel bestaat uit een beschrijving van het onderzoek (2) en de steekproef (3)en de resultaten (4 t/m 9). Het tweede deel, hoofdstuk 10, bevat een nadere verklarende analyse van de resultaten.Daarin wordt ingegaan op de factoren...
Technical Report
Full-text available
Four out of every ten SMEs with employees are in need of financing, less than half of them apply for funding, most of them tend to use the wrong types of funding and the large majority (up to 70%) of their applications is rejected. These are the main findings of a large representative panel study among nearly 3200 Dutch entrepreneurs in Spring 2015...
Technical Report
Full-text available
Business transfers are important triggers for innovation, renewal and economic growth. The first Dutch study on the economic impact was performed in 2011 (Van Teeffelen, 2012). The situation of 2011 is compared to the present situation. The scope of research is SMEs up to 100 FTE. The total number of SMEs in the Netherlands is 1,32 million of whi...
Technical Report
Full-text available
Aanleiding Bedrijfsoverdrachten leiden tot innovatie en groei in het mkb. In 2011 is voor het eerst onderzoek gedaan naar de economische gevolgen van bedrijfsoverdrachten (Van Teeffelen, 2012). Wat is de situatie eind 2014, begin 2015? Steekproef vergelijkbaar met 2011 Er is een random steekproef van 4350 ondernemers getrokken in drie rondes. 2428...
Technical Report
Full-text available
Aanleiding en vraagstelling Binnen de cultuur- en creatieve sector is een systematische verschuiving van “minder overheid” richting “meer markt” te herkennen. Dit betekent een beweging van minder overheidssubsidies naar meer zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid van ondernemers in de cultuur- en creatieve sector. Het microkrediet van Cult...
Article
Full-text available
From 2009 to 2013 the workplace innovation project “My Enterprise 2.0” was carried out in the region of Utrecht in the Netherlands in order to strengthen the workplace innovation capability of small and medium-sized enterprises (SMEs). Participating enterprises completed a questionnaire regarding the “workplace innovativeness” of their company. A w...
Article
Full-text available
This paper investigates whether students change their entrepreneurial entry preference if they are presented with different options. We propose that students' entry preferences are mediated by concepts proposed by threshold theory: choice options, opportunity costs and psychic income. This study is exploratory in nature, analysing 31 case studies....
Article
Full-text available
Volgens het Economisch Instituut voor het Midden-en Kleinbedrijf (EIM) heeft de economische crisis zijn weerslag op de innovativiteit in het midden-en kleinbedrijf (MKB). Uit een onderzoek van Ruis (2011) blijkt dat het aan-Investeren in het sociale innovatievermogen van MKB-bedrijven loont Investering in sociale innovatie duikt op in verschillende...
Conference Paper
The objective of this study is to shed light on the added value of the services of five disciplines in M&A advisory in the SME domain: accountants, bankers, business brokers, fiscalists and lawyers. Theory is inconclusive in the added value of advisory services and research on the subject is hardly available. RBV predicts direct benefits in using a...
Article
Full-text available
This research focuses on exit choices within SMEs. In this study, “exit choice” refers to the decision to opt for either liquidation or sale of the firm. The predictions focus on human-capital and firm-resource variables. The hypotheses are tested on a set of 158 owners of small firms, the majority of which are micro-firms with 0–9 employees. The r...
Technical Report
Full-text available
Aanleiding Recent onderzoek naar de effecten van bedrijfsopheffingen onderschat de economische gevolgen. Cijfers over de macro-economische gevolgen van (mislukte) bedrijfsoverdrachten ontbreken in het geheel. Het gebrek aan dergelijk onderzoek is verbazingwekkend gezien de snel vergrijzende ondernemerspopulatie in Nederland. Daarnaast is de impact...
Book
Full-text available
This booklet presents an overview of recent knowledge, research and national and international policies in the field of business transfers. Chapter 1 delineates the domain and the theories, and formulates the research agenda. Chapter 2 deals with the importance of business transfers for national economies in Europe and provides a framework for pol...
Book
Full-text available
Dit boekje geeft in vogelvlucht een overzicht van recente kennis, onderzoek en (inter)nationaal beleid op het gebied van bedrijfsoverdracht. In hoofdstuk 1 baken ik het domein en de theorieën af en formuleer ik een onderzoeksagenda. In hoofdstuk 2 ga ik in op het belang van bedrijfsoverdrachten voor nationale economieën in Europa en op een kader vo...
Technical Report
Full-text available
Aanleiding Er is weinig bekend over de verschillen in de ondernemersprofielen van starters, overnemers en opvolgers. Als voorbereiding op een grootschalig onderzoek van de HU/KvK Nederland is de literatuur op dit gebied bestudeerd. Literatuurstudie Er zijn 9 (wetenschappelijke) publicaties gevonden die ingaan op de verschillen tussen starters, ove...
Technical Report
Full-text available
Aanleiding Er zijn verrassend weinig studies uitgevoerd naar de verschillen in kenmerken tussen starters en overnemers. Internationaal onderzoek wijst uit dat starters de concurrentiekracht van het bedrijfsleven versterken, maar dat zij op lange termijn een negatief effect hebben op de werkgelegenheid. Het zijn vooral de overnemers die een hoge ove...
Article
The point of this paper is to improve our understanding on the added value of M&A advisors in SMEs, an important segment of the economy and merger industry. To predict the added value of professional advice we contrast two theories: the agency theory and the Resource Based View. The results indicate that the involvement of advisors have no effect o...
Article
Full-text available
Different types of strategic renewal by the successor are identified: organizational change, innovation, combined actions and no action. The main assumption is that renewal after succession improves SME post-transfer performance compared to no actions taken. Also, successor’s timing of the takeover is observed, looking at the economic conditions in...
Thesis
Full-text available
The main purpose of this dissertation is to identify the factors that explain success and failure in SME business transfers. Three key concepts have been defined in the research framework: firm resources, capabilities (of predecessor and successor) and (successor’s) strategic renewal. Altogether these three key concepts serve as predictors for the...
Technical Report
Full-text available
Aanleiding Er is weinig bekend over het verschil tussen gelukte en niet gelukte bedrijfsoverdrachten. In dit onderzoek worden de ondernemers-, ondernemings- en transactiekenmerken vergeleken bij gelukte en niet gelukte bedrijfsoverdracht. Steekproef Er is een selecte steekproef van 72 ondernemingen getrokken: 37 gelukte en 35 niet gelukte bedrijfs...
Article
Full-text available
This study focuses on the transfer process and the importance of human capital and succession planning as firm resource from the seller’s perspective. It further differentiates amongst two types of human capital - specific and generic - to predict the transfer duration, obtained price and satisfaction with the transfer. A representative dataset of...
Conference Paper
This study examines the relationship between successor characteristics, transfer planning characteristics and post-transfer profitability within Dutch SMEs. On the one hand, based on the resource dependency view, it is assumed that successors with more knowledge and experience, derived from work experience from outside the target firm, will be able...
Technical Report
Full-text available
KvK Nederland en de BOBB hebben de Hogeschool Utrecht (HU) opdracht gegeven tot een verkennend onderzoek naar Nederlandse overnamesites. 12 overnamesites zijn in het voorjaar 2009 onderzocht op EU-criteria voor overnameplatformen. De 12 overnamesites zijn goed voor 8000 bedrijfsprofielen, waarvan er een kleine 4000 bedrijven te koop worden aangebod...
Technical Report
Full-text available
Aanleiding Er is weinig bekend over de werk- en de zienswijze van adviseurs bij bedrijfsoverdracht. Steekproef Er zijn 71 adviseurs - 29 accountants, 20 intermediairs, 14 bankiers, 12 consulenten – en 10 ondernemers geïnterviewd voor de kredietcrises. De uitkomsten zijn statistisch getoetst. Vraagstelling • In welke fase zijn de verschillende advi...
Conference Paper
Full-text available
This study examines the main drivers for the exit choice of small firm owners. Only recently studies have begun to compare the exits of mature firms. Previous studies concentrated on start-ups, primarily trying to explain survival. Exit choice as used in this study differentiates between liquidation vs. sale of the firm. Predictions are drawn from...
Conference Paper
Full-text available
Many policy makers are unaware of the pitfalls in ownership transfers in SMEs and the inadequate advisory services. This paper presents the economic importance of business transfers, the research evidence to date on the main issues in ownership changes and discusses potential policies to reduce (advisory) failure in business transfers within the EU...