Levent Aytemiz

Levent Aytemiz
Bandirma Onyedi Eylül Üniversitesi · department of public finance

Doctor of Philosophy

About

19
Publications
6,142
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
37
Citations
Additional affiliations
May 2019 - present
Bandirma Onyedi Eylül Üniversitesi
Position
  • Head of Department

Publications

Publications (19)
Article
Full-text available
The globalization process has led to considerable increases in the flow of goods, services and financial assets, and thus global production and wealth have risen substantially during the past 40 years. However, discussion has now centered around the rising income inequality and poverty in some parts of the world. In this regard, the Latin American...
Conference Paper
Full-text available
In the economic literature, the concept of globalization is often defined as macroeconomic indicators such as commercial and financial openness, but the political and social dimension of the concept is often overlooked. Although many empirical studies have concluded that economic integration is a positive effect on economic growth, the effects of o...
Conference Paper
Full-text available
Gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya kaldığı temel makroekonomik sorunlardan bir tanesi işsizlik sorunudur. Okun Yasası, büyüme hedefi çerçevesinde işsizlik sorununun çözülebileceğini savunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin 2000Q1-2015Q4 arasındaki çeyreklik verileri ile Okun Yasası’nın doğrusal yönü, EKK ve ARDL, doğrusal olmayan yönü ise, (NAR...
Article
Full-text available
ZET Teknolojinin gelişmesi ile her alanda olduğu gibi fikri mülkiyet alanında da önemli gelişmeler söz konusu olmuştur Bu çalışmada özellikle son yıllarda giderek artan korsan yayıncılığın mevcut durumu fikri mülkiyet hakları açısından incelenmiştir. Genel olarak fikri mülkiyet hakları, fikri çaba ve zekânın ürünlerini yasal yollardan korumayı hede...
Technical Report
Full-text available
Karabük İhracat Koçluğu Projesi, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni vizyonunu ortaya koyması açısından önemli bir başlangıç olmuştur. Karabük TSO için en önemli konuların başında dış ticaret gelmektedir. Türkiye’nin 2023 dış ticaret hedeflerine ulaşabilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan bu proje sayesinde Karabük’te ihracat yapan ve ya...
Article
Full-text available
In this study, the "dark tourism" concept has been examined, types and examples are presented and dark tourism activities are evaluated from the perspective of the world and Turkey. Dark tourism applications and its current potential of Turkey is tried to be examined. As the study is a qualitative comprehensive research, it is based on literature r...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
This study examines the impact of economic freedom, political stability and economic policy uncertainty in the United States on economic growth in emerging Asian countries during the period 2002-2013 using Westerlund’s Durbin-Hausman cointegration tests and Dumitrescu-Hurlin panel causality test. A long-run relationship between economic growth, pol...
Article
Full-text available
It is seen that treasury named as knowledge changes, increases and unfortunately become old at the same speed in the period when the communication technologies have so reached high speed. While competition is a fact that damages the entire sectors mercilessly without limits, the two basic concepts as important as knowledge appear. First of them is...
Article
same speed in the period when the communication technologies have so reached high speed. While competition is a fact that damages the entire sectors mercilessly without limits, the two basic concepts as important as knowledge appear. First of them is revision of knowledge that is chosen, second is treatment of knowledge revised. The situation we a...
Article
Full-text available
Bu çalışma kamu iç borçları, enflasyon, faiz oranları ve sanayi üretimi arasındaki ilişkileri Johansen – Juselius koentegrasyon ve Granger Nedensellik testleri kullanarak belirlemeyi amaçlamaktadır. 1994:01-2003:11 dönemi verileri kullanılarak yapılan çalışmada, değişkenler arasında uzun dönem ilişkileri kesin sonuçlar vermemekle beraber, ele alına...
Article
XIX. yüzyılın ortalarından itibaren ekonomik teorilerin ilgi odağı, makroekonomik (büyüme ve gelir dağılımı) sorunlarının tartışmasından mikroekonomik (firma ve tüketici teorileri) problemlerin tanımlanmasına doğru kaymıştır. Bu yeni yaklaşımın kökenleri Fransız ekonomist ve mühendislerine uzanmasına rağmen, aslında bu neoklasik teoriler İngiliz, A...

Network

Cited By