Leszek Małczak

Leszek Małczak
University of Silesia in Katowice · Faculty of Humanities

Associate Professor

About

60
Publications
3,989
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
11
Citations
Citations since 2017
43 Research Items
9 Citations
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
Introduction
dr hab., prof. US / Associate Professor at the University of Silesia in Katowice; editor in chief of the journal “Przekłady Literatur Słowiańskich” (“Translations of Slavic Literatures”), researcher of South Slavic literatures and cultures, his main field of interest is Croatian literature and culture, especially the phenomenon of regionalism, Croatian-Polish and Polish-Croatian cultural contacts, comparative literature and culture, history, theory and practice of translation.

Publications

Publications (60)
Chapter
Full-text available
Uvod u zbornik pod naslovom Periferno u hrvatskoj književnosti i kulturi
Book
Full-text available
Monografia wieloautorska pt. Peryferie w literaturze i kulturze chorwackiej stanowi rezultat międzynarodowej kroatystycznej konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 7-9 maja 2019 roku i którą kroatyści Instytutu Filologii Słowiańskiej zorganizowali z okazji 25-lecia istnienia filologii chorwackiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prele...
Article
Full-text available
Scientific connections between Polish People’s Republic and The Second Yugoslavia were a very important element of the bilateral relations between both countries. The mechanisms and rules of the scientific cooperation were similar to the rules and mechanisms of the cultural cooperation and faced the same constraints and possibilities. Types of inst...
Chapter
Full-text available
Croatian literature and culture belong to the three neighboring civilizational and cultural circles: the Mediterranean, the Central European and the Balkanian. The role of each respective circle and the proportions among them depend on the place and the historical context in question. In both diachronic and synchronic perspectives, Croatian culture...
Chapter
Full-text available
Wstęp do całego tomu.
Book
Full-text available
Słowo redaktora serii Pierwsza naukowa pozycja wydana w serii Biblioteka Przekładów Literatur Słowiańskich pt. Od mobilności do interakcji. Dramat i teatr w Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Chorwacji, Kosowie, Macedonii, Słowenii i Serbii nawiązuje do ubiegłorocznej dwutomowej publikacji polskich przekładów współczesnego dramatu chorwackiego zat...
Article
Full-text available
Presentation
Full-text available
Prezentacja wykorzystywana na zajęciach z historii literatury chorwackiej oraz przekładoznawstwa.
Chapter
Full-text available
Problem rada hrvatskih redatelja u inozemstvu vrlo je složeno i kompleksno područje istraživanja komparatističke naravi – u smislu kretanja po višekulturnom i višejezičnom prostoru te s obzirom na višediskurzivnost, znakovnu višekodnost kazališnog djela kao njegove ontološke značajke. Zanimljiv je ali i težak za otkrivanje, analizu i interpretaciju...
Conference Paper
Full-text available
Księga abstraktów oraz program międzynarodowej konferencji kroatystycznej, zorganizowanej w związku z jubileuszem 25-lecia filologii chorwackiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Chapter
Full-text available
This is the part of the book: Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944-1989 / Croatica. Croatian literature and culture in Poland in the period 1944-1989
Chapter
Full-text available
Słowo redaktora serii Pierwsza naukowa pozycja wydana w serii Biblioteka Przekładów Literatur Słowiańskich pt. Od mobilności do interakcji. Dramat i teatr w Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Chorwacji, Kosowie, Macedonii, Słowenii i Serbii nawiązuje do ubiegłorocznej dwutomowej publikacji polskich przekładów współczesnego dramatu chorwackiego zaty...
Book
Full-text available
The whole analyzed period of literary and cultural ties between Croatia and Poland is not uniform. It should be divided into five sub-periods: 1) 1944-1948 – from the inception of the Polish People’s Republic to the adoption of the Cominform Resolution; 2) 1949-1955 – the stage of conflict between Belgrade and Moscow; 3) 1956-1962 – the normalisati...
Article
Full-text available
After 1990 the translations of the Croatian war writings relatively seldom appear in Polish translations of Croatian literature. In the realm of lyrics the translation of Stamać & Sanader‘s book "U ovom strašnom času. Antologija hrvatske ratne lirike" is the most importanat publication. In this article two translations of Tadijanović‘ poem entitled...
Chapter
Full-text available
Anti-Utopia as a category of consciousness relies, at the aesthetic level, upon the category of grotesque. Grotesque, owing to its structural properties (esp. the principle of inadequacy / contradiction, corresponding to the nature of the anti-utopian vision, which shows the discrepancy between the practically realized utopia and human possibilitie...
Chapter
Full-text available
Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów powstał na podstawie antologii współczesnego dramatu chorwackiego zatytułowanej Odbrojavanje (Odliczanie). Zestawił ją Leo Rafolt, a wydała w 2007 roku Zagrzebska Szkoła Slawistyczna. Leo Rafolt jest również autorem wstępu do niniejszego wyboru, wstępu, który ma na celu zaprezentowanie polskie...
Article
Full-text available
There are two stereotypes in the reception of Croatian literature in the period of 1944—1956. Yugoslavia was a political ally for Comunist and Slavic countries in the begining. After 1948, after the Cominform Resolution of June 28th, it became one of their worst enemies. In the first period from 1944 to 1948 the Yugoslav authors present literature...
Chapter
Full-text available
Osamdeste godine, unatoc nemirnoj političkoj i financijskoj situaciji u kojoj su se nalazile i Poljska i Jugoslavija, jedno je od najživljih razdoblja u povijesti poljsko-hrvatskih kulturnih veza. Za prevodilačku književnost znači čak najbolju dekadu, s najvećim brojem prevedenih knjiga i s vrlo ambicioznim i prevodilački zahtjevnim projektima (pri...
Research Proposal
Full-text available
In modernism studies in the past decade, reflections on the supra-regional, formational characteristics of European modernism have been increasingly counterbalanced by comparative research focused on local distinctiveness, particular historical-literary claims, terminological antinomies, and the historical-cultural specificity of regional modernism...
Article
Full-text available
Translators are a part of institutionalized translation literature together with organizations of translators, literary critics, publishing houses, and magazines. They played a very important role in The Polish People’s Republic. The Polish Communist Party treated them as nest of oppositionists. The first organization of translators, Association of...
Chapter
Full-text available
From the history of the Polish translations of Croatian literature. The seventh chapter of the book "Croatica. Croatian literature and culture in Poland between 1944 and 1989" about the fifth part of the whole period.
Chapter
Full-text available
From the history of the Polish translations of Croatian literature. The sixth chapter of the book "Croatica. Croatian literature and culture in Poland between 1944 and 1989" about the fourth part of the whole period. After an initial and unsuccessful experiment of creating an extra-national Yugoslavian culture, the Yugoslavian party leaders decided...
Chapter
Full-text available
From the history of the Polish translations of Croatian literature. The third chapter of the book "Croatica. Croatian literature and culture in Poland between 1944 and 1989" about the first part of the whole period.
Chapter
Full-text available
From the history of the Polish translations of Croatian literature. The third chapter of the book "Croatica. Croatian literature and culture in Poland between 1944 and 1989" about the third part of the whole period.
Chapter
Full-text available
From the History of the Polish translations of Croatian literature. The fourth chapter of the book "Croatica. Croatian literaturę and culture in Poland between 1944 and 1989" about the second part of the whole period. The Words in the title "The Yugoslav bomb" used Jerzy Putrament, prominent writer in PRL, to describe the political situation after...
Thesis
Full-text available
Croatian literature and culture in Poland between 1944 and 1989" as well as the presentation of results attained and their potential applications The academic achievement on the basis of which I have been habilitated was my research project entitled Croatian literature in Poland between 1944 and 1998 realised (2010-2013) within the scope of the con...
Article
Full-text available
W Bibliografii przekładów literatur słowiańskich (2016) odnotowano tłumaczenia, które ukazały się w roku 2016. / In the Bibliography of translations of Slavic literatures (2016), translations which appeared in 2016 were recorded and some of them commented.
Data
http://www.croatica.us.edu.pl/pl/kalendaria/kalendarium-kontaktow-teatralnych/
Data
http://www.croatica.us.edu.pl/pl/kalendaria/kalendarium-kontaktow-literackich/
Chapter
Full-text available
This article describes the person and works of Miljenko Jergović — a contemporary Croatian and Bosnian writer. Since the fali of Yugoslavia the author of the famous collection of short stories entitled Sarajevski Marlboro has consistently demonstrated his pluralistic identity, thus protesting against the attempts at negating the polyphonic and hybr...
Chapter
Full-text available
This article is devoted to the analysis of one of the aspects of language employed in Croatian literary studies. The phenomenon which draws special attention is a very common usage of spatial terminology in this language. Literary theoreticians who use this terminology borrow it from contexts in which it appears in anthropological geography, ethnol...
Book
Full-text available
Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku to kontynuacja ubiegłorocznej publikacji poświęconej wcześniejszemu dziesięcioleciu. Tak jak poprzednio, znalazły się w niej teksty jednego z tomów wydawanych cyklicznie przez Zagrzebską Szkołę Slawistyczną, tym razem zatytułowanego Sintaksa hrvatskog jezika / Književnost i kultura osamdesetih. Zbornik radova...
Article
Full-text available
Predstava “Hamleta” u selu Mrduša Donja is the most popular Croatian and former Yu­goslav drama and play in Poland. The Polish translation of Predstva… was published in the magazine Dialog (nr. 1/1975) and then in 1988 in the book Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego. The first play was realised in Zielona Góra in 1975, the last one in...
Article
Full-text available
There are two Polish translations of Andrić’s short story U musafirhani. First one by Maria Znatowicz-Szczepańska was published in 1937. Second one by Alija Dukanović, Bosnian who settled and lived in Poland, was published in 1966. The story presents two Bosnians communities: Catholics and Muslims. The analysis of these two translations shows that...
Article
Full-text available
Translation as an Act of Subversion: About one of the Polish Translations of Historical Tragedy Zriny by Theodor Körner The object of the analysis in this article is one of the Polish translations of historical tragedy of Theodor Körner entitled Zriny. The German author’s piece has been at least six times translated into Polish language and was —...
Chapter
Full-text available
The interwar period of literary contacts between Croatia and Poland, due to the role played by the author of a famous diary Eight years in Warsaw, can be called the Benešić time. The explanation of a phenomena of the Polish Benešić's activity and it’s the most important project – Yugoslav library (publishing series), can be found in the attitude he...
Article
Full-text available
There are five periods in the history of literary and cultural ties between Croatia and Poland: the first from the 14th to the end of the 18th century, the second from the 19th century to 1914, the third from 1918 to 1939, the fourth from 1944 to 1989, and the fifth from 1990 to the present day. As the history of Croatian literature is divided into...
Chapter
Full-text available
The interwar period was the first time that through translations and the reception of foreign literatures, cultural contacts became the subject of global interest for state foreign policy. Croatian literature was one of the literatures of the first Yugoslavia, and at that time Polish-Yugoslav political relations were strong enough for creating cult...
Chapter
Full-text available
Poljsku kazališnu recepciju Miroslava Krleže obilježava nesklad između emisije i recepcije, koji se uostalom ne odnosi samo na dramsko stvaralaštvo autora Glembajevih. Velik broj prijevoda Krležinih književnih tekstova nije popraćen dovoljno dobrim ocjenama koje bi potvrdile i obrazložile velik interes za tog pisca. U mnogim recenzijama u drugom ra...
Chapter
Full-text available
U radu se prikazuje nazočnost Nikole Šubića Zrinskog u poljskoj kulturi analizom književnih, znanstvenih i popularnoznanstvenih tekstova (književna djela, povijesne knjige, natuknice u enciklopedijama) koji potječu iz različitih razdoblja, od XIX. stoljeća do danas. Proučavanje nazočnosti Nikole Šubića Zrinskog u poljskoj kulturi obuhvaćalo je uvid...
Chapter
Full-text available
Thomas Hobbes, engleski filozof iz 17. stoljeća, autor filozofskog traktata Levijatan, napisao je da se znanje sastoji u tome da se vidi kako neka stvar nastaje, zahvaljujući kojim razlozima, na koji način . Ovaj članak nije interpretacija kazališne predstave, dramskog teksta, njegova unutarjezičnog, međujezičnog ili međuznakovnog prijevoda, recepc...
Article
Full-text available
In the period under investigation Croatian and Polish cultural contacts covered principally literature, music, film, theatre, and visual arts. Cultural relationships with abroad were part of the foreign policy of the communist state that was totally in charge of this sphere. Its institutions dealt with creating programs, carrying them out and finan...
Article
Full-text available
The world we live in seems to be created for comparative-translation studies. There is real revolution, the change of system in the humanities and philology studies; there is the end of one world and the beginning of new digital era. Research methods and research themes are changing. On the one hand literature has lost its position in society and t...
Article
Full-text available
There were translated about thirty books of Serbian literature in the period from 2007 to 2013, most of them were books of poetry. There were little number of translations in the literary magazines and journals. The number of translations is quite big but the reception of Serbian literature and culture was weak. The wars which accompanied the decay...
Book
Full-text available
You can download full-text here: https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/3911 The period between 1944 and 1989 is already a closed chapter of the history of Polish culture during which it was subject to numerous restrictions, among other, ideological ones. The leading theme of the very book is a small fragment of the PRL reality, the sphere of...
Book
Full-text available
Oddajemy w Państwa ręce książkę, która zawiera artykuły dotyczące różnorodnych aspektów życia kulturalnego, społecznego i politycznego w Chorwacji lat siedemdziesiątych XX wieku. zaproponowane ramy czasowe często wymagają szerszego spojrzenia i uwzględnienia, z jednej strony, kontekstu jugosłowiańskiego, gdyż Chorwacja wchodziła wówczas w skład Tit...
Chapter
Full-text available
Vjetar, dakle zrak koji pokreće snaga prirode, ljudsko biće ili možda Bog, obuhvaća različite pojave: od božanstvenog daha i ljudskog disanja do vihora, orkana i nevera. Vjetrovi nisu unaprijed ispunjeni određenim sadržajem. Njihova ovisnost o kontekstu naglašava ulogu konkretizacije. Mogućnosti su velike, od sacrum do profanum, od fizike do okulti...
Chapter
Full-text available
Dzieje literatury i kultury starochorwackiej okresu renesansu i baroku są de facto dziejami literatury i kultury miejskiej, ponieważ zostały one ukształtowane w centrach miejskich, nielicznych wówczas na ziemiach zamieszkanych przez Chorwatów. Zdecydowana większość tych ośrodków mieściła się na wybrzeżu Morza Adriatyckiego; doszło do takiej sytuacj...
Chapter
Full-text available
In this article we reconstruct life strategies which attend the Slamnig's novel Bolja polovica hrabrosti (The better half of courage). In the analysied book we contrast two models of novel, two types of book: the root book and the rhizome book as well as two worlds corresponded with them: the modern and the post-modern one, the world of Ana and Voj...
Chapter
Full-text available
W artykule omówione zostały przekłady literatury chorwackiej w Polsce i ich recepcja w okresie od 1990 do 2006 roku. Tekst składa się z dwóch części. Pierwsza to analiza procesów, jakie wpływają na dobór tłumaczonych tekstów, uwzględniająca czynniki społeczne, polityczne, kulturowe i ekonomiczne. Druga to aneks bibliograficzny, w którym znalazły si...
Article
Full-text available
W artykule analizie został poddany dynamiczny aspekt wyobraźni poetyckiej Silvije Strahimira Kranjčevicia. Na podstawie badań jego twórczości lirycznej udało się ustalić, że powtarzające się obrazy literackie skrzydeł, lotu, wiatru są jedną z jej znamiennych cech. Ich pojawianie związane jest u Kranjčevicia z ruchem wyobraźni, mającym z góry wytycz...
Book
Full-text available
The book is an attempt at "capturing" the phenomenon of wind which, as a subject, appears to be symptomatic for the Mediterranean (Adriatic) literature and culture. It belongs to the regional cultural ethnosemantics which is untranslatable into the language of the Continent, being a vehicle of the aesthetic, psychological and philosophical problems...
Article
Full-text available
Dla Chorwatów lata 90-te są okresem przełomu nie tylko w historii politycznej, społecznej i gospodarczej (utworzenie własnego państwa, domovinski rat, transformacja ustrojowa), lecz również w dziejach kulturalnych tego narodu. Zmiany objęły m. in. literaturę, gdzie twórczość oparta na motywach autobiograficznych stała się jednym z głównych nurtów w...
Chapter
Full-text available
Znajomość nazw meteorologicznych odgrywa ważną rolę w życiu mieszkańców wybrzeża Morza Adriatyckiego. Fakt ten jest w pełni zrozumiały w świetle więzi, jaka łączy tych ludzi z przyrodą. Ich kontakt z nią ma wymiar egzystencjalny, lecz nie w filozoficznym znaczeniu tego słowa, ale pragmatycznym, bytowym. Życie zawodowe i prywatne Pomorzan podporządk...
Chapter
Full-text available
Koniec XX wieku to dla całej Słowiańszczyzny czas głębokich i strukturalnych zmian. Na tle ogólnego procesu transformacji ustrojowej i gospodarczej sytuacja w jakiej znalazła się Chorwacja wydaje się szczególna. Istota, ciężar i skala zmian, które ją objęły stanowi moment przełomowy w nowożytnej historii tego kraju. Dzieje się tak między innymi za...
Article
Full-text available
Wiatr południowy (jugo) pojawia się w wielu utworach jako czynnik oddziałujący na stan duchowy narratora i postaci. Motyw ten uległ w wysokim stopniu uschematyzowaniu. Możemy nawet mówić o wykształceniu znaku quasi-topicznego juga jako wiatru wywołującego melancholijno-nostalgiczne stany psychiczne zarówno postaci jak i narratorów, mówiących o swoi...
Article
Full-text available
The bibliography of translations of Croatian literature in Poland in the period 1990-2006 which includes translations of the books and translations in periodicals.

Network

Cited By

Projects

Projects (4)
Project
U jeziku, književnosti i kulturi periferno se ne vrednuje jednoznačno i ne ocjenjuje jednosmjerno u takvoj mjeri kao što je obično slučaj u društvenim, političkim i ekonomskim znanostima. Nije sinonim zakašnjenja, provincijalizma, siromaštva, palanke i sl. Nije ex definitione esencijalističko ili antiesencijalističko, konzervativno ili moderno, univerzalno ili partikularno, originalno ili epigonski. Ne mora (premda može) biti rezultat kolonizatorskih praksi, fizičkog ili simboličkog nasilja, zapostavljenosti i pasivnosti. Upravo je ono često epistemološki, estetski i etički najinspirativnije za stvaraoce i najzanimljivije za recepijente. Zato predlažemo da prilikom našeg okupljanja pokušamo zajednički istražiti široko shvaćenu perifernost u hrvatskom jeziku, kulturi i književnosti s posebnim osvrtom na pojave estetske, društvene, filozofske (ontološke, epistemološke, političke), psihološke i jezične naravi. Predlažemo sljedeće teme znanstvenog skupa: položaj dijalektalne književnosti u hrvatskom književnom kanonu; periferije hrvatskog književnog kanona; periferni diskursi i stilovi u hrvatskoj književnosti; periferni žanrovi; periferni likovi i likovi periferija; opreka između centra i periferije u hrvatskom jeziku; periferne pojave u hrvatskom standardnom jeziku; periferne jezične varijante / jezični varijeteti; jezik na periferiji; perifernost u jezičnim kategorijama; periferne teme u hrvatskoj filologiji. S obzirom na to da se radi o jubilarnom skupu, i druge su teme prihvatljive.
Project
The journal Translations of Slavic Literatures (Przekłady Literatur Słowiańskich) is dedicated to the problems of artistic translation in South and West Slavic languages, perceived from the theoretical, historical and literary as well as cultural perspective. It comprises both the record of editions and receptions of translations, as well as the studies on: 1. the peculiarity of translation within the boundaries of closely related languages, 2. translation of one culture into another using the medium of literature, 3. the role of translation in comparative studies and in the area of studies on the reception of Slavic literatures in the world, 4. problems addressed in the most recent translation studies.
Project
Croatian literature and culture