Lene Kuhle

Lene Kuhle
Aarhus University | AU · School of Culture and Society

About

60
Publications
6,253
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
167
Citations

Publications

Publications (60)
Article
Selvom den akademiske såvel som den offentlige og politiske interesse for salafisme er i vækst i disse år, mangler der fortsat studier af, hvordan salafisme indgår i bredere muslimske kontekster, herunder moskéer. Af en række forskellige årsager var teologiske positioner – og dermed salafisme – ikke et integreret element i den seneste danske kortlæ...
Article
Det er usædvanligt, at en anmeldelse har fire forfattere. Denne anmeldelse har da også en lidt usædvanlig baggrund. Da den nederlandske sociolog Ruud Koopmans’ bog Het vervallen huis van de islam. Over de crisis van de islamitische wereld (2019 ) i 2020 udkom i dansk oversættelse, blev den læst ”med stor interesse” af udlændinge- og integrationsmin...
Article
I artiklen viser vi, at den identitære bevægelse har været med til at forny den islamkritiske debat og aktionsform i Danmark. Historisk har den indvandringskritiske højrefløj udvist en nationalistisk skepsis over for både indvandring og det europæiske projekt. Med Generation Identitær har det ændret sig. Nu er det en fælles europæisk identitet, der...
Article
Full-text available
On 11 March 2020, the Danish Prime Minister announced a forthcoming lockdown of Danish society due to the COVID-19 pandemic and shut down all public institutions, including the national church. Instructions for the lockdown of religious minority communities were issued a week later. The total lockdown of the Danish religious landscape is both histo...
Article
Forord til temanummeret om COVID-19, religion og trivsel i Danmark.
Article
Dette er en oversigt over Coronasygdommens første måneder i Danmark.
Article
Full-text available
Denne artikel præsenterer udsnit af den historiske og teoretiske baggrund for undersøgelsen af COVID-19 pandemiens indvirkning på danskernes religiøsitet. Vi har lagt vægt på fire nedlagspunkter, der hver på sin måde bidrager til at tegne et billede af den religions- og kulturhistoriske samt teoretiske kontekst. Først søger vi at indplacerer forest...
Article
Denne artikel leverer en oversigt over og en gennemgang af de konkrete politiske indgreb, som den danske regering foretog med henblik på at opdæmme smittespredning i de første måneder af COVID-19-pandemien i Danmark 2020.
Article
Personlige eller samfundsmæssige kriser kan give anledning til, at man stiller eksistentielle eller religiøse spørgsmål. Med afsæt i en skala for religiøsitet viser artiklen, at et mindretal af respondenterne er blandt de mest religiøse, og at de naturligt forbinder nedlukningen af trossamfundene med afsavn. Til gengæld har en del af dem deltaget i...
Article
I artiklen undersøger vi danskernes tillid til myndighederne under krisen, relationen mellem den høje grad af tillid til myndighederne og efterlevelse af myndighedernes råd for at undgå spredning af smitte, samt hvordan en stigende mistillid til samfundet kan have konsekvenser for samfundets sammenhængskraft blandt andet i form af stigende polarise...
Article
Først og fremmest forklarer appendikset operationaliseringen af surveyet. Dernæst præsenteres beregningerne af forskellige skalaer, det drejer sig om religiøsitet og forskellige skalaer der adresserer det psykiske og eksistentielle velvære. Endelig præsenterer og diskuterer vi problemerne ved at sammenligne surveys indsamlet til forskellig tid og m...
Article
COVID-19 satte den danske befolkning i en ny og ukendt situation. Så befolkningens vurderinger af risiko og heraf følgende forholdsregler imod smitte var umiddelbart afhængige af de informationer, der blev udbredt gennem pressen. Statens pressehåndtering og mediernes brede opbakning som bliver behandlet trin for trin fra 11. marts til begyndelsen a...
Article
I de samfundsmæssige debatter om COVID-19 italesættes pandemien gerne som en krise: som en samfundsmæssig, økonomisk, politisk krise eller som årsag til individuelle psykologiske kriser. Hvor undersøgelser fra andre dele af verden peger på, at pandemien her har medført en voksende interesse for religiøse aktiviteter og/eller refleksioner, kan vi ko...
Article
Full-text available
How have Danish Muslims communicated on social media about COVID-19, and how have religious communities been included in the handling of the pandemic? Religion has become part of the public debate in new ways, because religious gathering places have been closed, owing to this crisis. Muslim leaders, and ministries and municipalities, have establish...
Article
Håndteringen af COVID-19-krisen i de anerkendte trossamfund
Article
Et case-studium af aarhusianske religionsgruppers håndtering af COVID-19-pandemien i efteråret 2020
Article
Debatten om islam og muslimer har – som en central dimension af debatten om integration – været en af de sidste årtiers mest ophedede og polariserede politiske debatter i Danmark. Forskningen har bl.a. kigget på mediernes rolle som videreformidlere såvel som skabere af forenklede og fortegnede forestillinger om islam og muslimer, fx gennem en selek...
Chapter
Full-text available
This chapter presents the historical background and current organisation of religion in the Danish penitentiary system from a legal and sociological perspective. The role and presence of religion in prison were not much discussed until 2006, when the Prison and Probation Service published its first report on religion in prisons. Nevertheless, the L...
Article
Full-text available
Anmeldelse af Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck og Bo Wagner Sørensen, Æresrelateret social kontrol
Chapter
Full-text available
On religious diversity in Asian Buddhism
Article
Full-text available
Previous research has questioned the use of mosques as points of entry for research about Muslims in Europe. Part of the background has been a new emphasis on lived religion and a critique of a one-sided focus on religious institutions. We argue that some of this criticism is theoretically ill-founded and we also point out that some trends may make...
Article
Full-text available
The number of Lutheran chaplains in Danish public institutions (hospitals, prisons, the military) has grown substantially in the last few decades. This article presents the results of a recent study of Lutheran (Church of Denmark) chaplains. The material studied is a collection of legal documents and media, a population survey of 300 chaplains, and...
Article
Full-text available
In recent decades, a new type of room has been established in public institutions in Europe: the rooms of silence. In this article, rooms of silence at three Scandinavian universities are analyzed with focus on intention, materiality, and use in relation to increased religious diversity in the student population, individualization, and ongoing secu...
Article
The similarities between research in 'new religious movements' and radicalization has been noticed by several scholars. This article however attempt to view the entire logic of 'radicalization controversies' through the lens of 'cult controveries'. With a point of departure in material from Denmark, similarities are found between the position of sc...
Chapter
This chapter discusses the changing Nordic religion–state relations. Since the 1980s, formal separations between the Lutheran majority churches and the state have taken place in several countries. All the Nordic states have a system of recognition of minority religions, and various forms of symbolic and financial support of religion. While the symb...
Article
Årets e-årbog har fokus på muslimske trossamfund i Danmark i dag. Introduktionen præsenterer hovedpunkterne fra udgivelsen og fortæller kort om de nyeste informationer om islam i Danmark i dag.
Article
I stedet for et abstract er her artiklens første side:Der er enighed om, at moskeerne er vigtige for Europas muslimer. Selvom nogle forskere er tilbøjelige til at mene, at offentlighedens interesse i moskeerne fjerner opmærksomheden fra andre vigtige aspekter af muslimers dagligliv, så hersker der ingen tvivl om, at de europæiske moskeer fortjener...
Article
This article is a commentary on a keynote lecture by Kimmo Ketola, Tuomas Martikainen and Hanna Salomaki at the 32nd ISSR Conference in 2013. The author presents three critical questions about ways of defining, measuring and interpreting the changes in the notion of community' that are occurring in the contemporary world. Resume Cet article est un...
Article
Full-text available
I stedet for et abstract er her begyndelsen på indledningen:Ca. 7 % af eleverne i den danske folkeskole har muslimsk baggrund. Selvom et voksende antal af deres forældre vælger at sætte deres børn i muslimsk friskole,1 går langt det overvejende flertal – antallet var omkring 90 % i 2009 ‒ af børn med muslimsk baggrund i den danske folkeskole (Sedgw...
Article
Bellah, who died in 2013, was a grand sociologist. His name is often connected to the concept civil religion, a concept introduced by Bellah in a 1967-article. During the 1970’s Bellah revised his thinking on civil religion, but he was unsuccessful in finding resonance for it. The legacy of Bellah is therefore not so much to be found within the spe...
Article
Bellah, who died in 2013, was a grand sociologist. His name is often connected to the concept civil religion, a concept introduced by Bellah in a 1967- Article. During the 1970's Bellah revised his thinking on civil religion, but he was unsuccessful in finding resonance for it. The legacy of Bellah is therefore not so much to be found within the sp...
Article
Since 2004/05, radicalisation has emerged as the major framework for addressing the presence of extremist views and actions among Muslims in the West. In 2009 the Danish government drafted an action plan to prevent radicalisation. Departing from an empirical study of a neo-orthodox Muslim milieu in Denmark, this article places the definition of rad...
Article
Sociological research on religion places processes of socialization at the core of understanding not only individual religious adherence, but also the general transmission and survival of a religious culture. The thesis of collective amnesia in relation to religious tradition (Hervieu-Léger 1998) or the failure of religious socialization (Crockett...
Article
Full-text available
Although religious pluralism is a key word for understanding contemporary religious life, it is only recently that in-depth studies of religious pluralism have appeared. This article presents major findings from the Danish Pluralism Project, a collective research project which was launched in 2002. Religious diversity has grown in Denmark with the...
Article
It is widely recognised that the theory of practise of French sociologist Pierre Bourdieu may provide insights for the study of religion due to its general importance for social sciences and humanities in general. When it comes to Bourdieu's specific work on religion and in particular his concept of the religious field, scholars have been less enth...
Article
Full-text available
The NOREL program compares the role played by religion in the public sphere in five Nordic countries - Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden - between 1988 and 2008. This introductory article places the five NOREL project articles in this issue of The Nordic Journal of Religion and Society in the wider context of recent debates on relations...
Article
A strong relationship remains between the Danish state and the Evangelical Lutheran Church (the Folkekirke) in Denmark. This is surprising, because the relationship between church and state is undergoing changes in the other Nordic countries. Drawing on legal texts, media and parliamentary debates, and material on administrative practices in the ma...
Article
Research on Muslim minorities in Europe has focused on Muslim organizations. This is understandable as most organizations are uncomplicated objects of study: they provide members for interviews and locations for participant observation. But many Muslims are not engaged in Muslim organizations. How do we research them? Drawing on the experiences fro...
Article
Nyt om godkendte trossamfund i Danmark i dag
Article
Full-text available
Secularization has been á major issue in sociological debates on religion. Recent developments in theory as well as in social reality seems to indicate that the future for the seularization thesis will not be as glorious as the past. The main argument in this article is that the secularization thesis, which can more properly be understood as a para...
Article
Bourdieu on the religious field: Bourdieu's concept of the religious field has been heavily criticized for promoting a much too hierarchical and inflexible picture of religion. This article introduces what Bourdieu means by a religious field and argues that parts of the criticism reflect a too narrow understanding of what the concept of a religious...

Network

Cited By