Lê Văn Thạnh

Lê Văn Thạnh
Can Tho University · Department of Land Resource Management

Msc.

About

11
Publications
24,423
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
2
Citations
Citations since 2016
2 Research Items
2 Citations
20162017201820192020202120220.00.20.40.60.81.0
20162017201820192020202120220.00.20.40.60.81.0
20162017201820192020202120220.00.20.40.60.81.0
20162017201820192020202120220.00.20.40.60.81.0
Additional affiliations
April 2012 - present
Can Tho University
Position
  • Working Department of natural resources and environment of Kien Giang and Researching
Education
May 2012 - November 2014
Can Tho University
Field of study
  • Land management

Publications

Publications (11)
Technical Report
Hiện tại, huyện Phú Quốc đã thành lập bản đồ địa chính 10 xã, thị trấn, có khoảng 45.889 thửa và có khoảng 38.981 hồ sơ pháp lý đã được scan quét. Bên cạnh đó, việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc ngày càng tăng. Cho nên, việc cài đặt phần mềm ViLIS để vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu địa chính huyện Phú...
Technical Report
Trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất thì đòi hỏi cài đặt nhiều phần mềm hỗ trợ kỹ thuật như: ViLis (phần mềm hệ thống thông tin đất đai, kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận và tài sản gắn liền với đất), Microstation (phần mềm vẽ trích đo, trích lục địa chính), AutoCad (phần mềm vẽ và biên tập bản vẽ...
Technical Report
Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp đổi, cấp lại GCN theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì việc ký GCN thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong khi đó trên địa bàn tỉnh Kiên Giang rộng lớn, điều kiện đi lại còn khó k...
Technical Report
Nội dung tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai 2014 để tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai từ cấp xã lên cấp huyện và cấp tỉnh theo quy trình thống nhất của Tổng cục quản lý đất đai. Với phương pháp công nghệ mới để tổng hợp số liệu nhằm khắc phục các hạn chế trong các kỳ kiểm kê trước đây. Kết quả kiểm kê về mặt số liệu phải t...
Conference Paper
Full-text available
A management system of livestock - animal health is built by the foundation of programming WebGIS technology with data sources is stored in SQL Server 2008 spatial database and the open source library SharpMap to serve for the management of the Department of Animal Health of Can Tho city easily and effectively. The application allows to access the...
Article
Full-text available
The complex river and canal network of Can Tho city plays an important role in the city's agricultural production. Therefore, it is very necessary to have a efficient data management system to manage the data of this network. However, at present this work is often done by hand with the large data and maps stored in paper documents. Thus, the water...
Conference Paper
Full-text available
A data management system of fresh water based on WebGIS technology is built to help managers to easily update data, statistical data and provides online maps such as water supply position, water supply pipelines. Website provides quickly and efficiently the information of fresh water supplying. WebGIS application system has used also the new featur...
Article
Full-text available
Building WebGIS system integrated database management provides the Department of Agriculture and Rural Development of Can Tho city data management (or call AGRIWEBGIS_CT) for the following six departments: Irrigation, Fisheries, Animal Health, Rural Development, Plant Protection, and Water Supply. AGRIWEBGIS_CTis built using ASP.NET Framework progr...
Conference Paper
Full-text available
Giải pháp công nghệ WebGIS được ứng dụng trong quản lý, chia sẻ thông tin tình hình xuống giống và cảnh báo dịch hại trên lúa phục vụ cho công tác bảo vệ thực vật ở tỉnh An Giang đã mang nhiều hiệu quả thiết thực. WebGIS kết hợp với kết quả giải đoán ảnh MODIS và điều tra dịch hại hàng tuần đã cho phép xây dựng bản đồ trực tuyến về tiến độ xuống gi...
Conference Paper
Full-text available
A WebGIS system has built for more effectively managing and sharing information of sowing progress and pest warning on rice crop in the Plant protection department of An Giang province. In addition, the Website combined with MODIS image interpretation results and the survey data weekly can show the sowing progress maps, growth stage, yield, area of...
Article
Full-text available
Xây dựng hệ thống WebGIS quản lý dữ liệu tổng hợp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Cần Thơ (sản phẩm mang tên AGRIWEBGIS_CT) phục vụ cho quản lý dữ liệu của 6 Chi cục tương ứng với 6 phân hệ con (bao gồm: Thủy lợi, Thủy sản, Thú y, Phát triển nông thôn, Bảo vệ thực vật, Nước sạch và vệ sinh môi trường) và phân hệ quản lý tổng hợ...

Network

Cited By

Projects