• Home
  • Laszlo Z. Karvalics
Laszlo Z. Karvalics

Laszlo Z. Karvalics
Institute of Advanced Studies Kőszeg

Doctor of Philosophy

About

118
Publications
12,029
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
248
Citations
Citations since 2017
27 Research Items
131 Citations
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025

Publications

Publications (118)
Article
Full-text available
Handwashing is a simple method for preventing the spread of pathogens. It is now common practice, but this was not always the case. Advocating for it often costed a doctor his career in the 1840s. Hospitals in the early 1800s had little idea of the significance of hygiene; thus, they were often mocked as disease-producing incubators or as “houses o...
Poster
Full-text available
Intensive agricultural technologies lead to a simplification of landscape and a decrease in biodiversity. Many agricultural weed species are sliding toward extinction because they are adapted to extensive cultivation processes but fail to survive frequent mowing or chemical use. In this research, a traditional apricot plantation combined with crop...
Article
Full-text available
As an introduction to a special, thematic issue, the author reviews four possible analytic approach to information history centered view of lists. The microhistory explanation (1), a tipology-driven, time-sensitive contextualization (through melting the given type of list with similar ones, extending the scope to other information managing objects,...
Article
Full-text available
A lap egykori alapító főszerkesztője azt vizsgálja, hová jutott az információs társadalom narratíva az indulás (2001) óta eltelt húsz év alatt. Úgy véli, hogy azokra az alapkérdésekre, amelyeket egykor az információs társadalom elméleti irodalma tett fel, ma a társadalmi makroevolúcióval és a civilizációs kihívásokkal foglalkozó elemzések válaszoln...
Article
Full-text available
In this study we summarize the importance, research aspects of social innovation both from the theoretical and practical points of view. We begin with the introduction of the KRAFT Programme (started in 2012), a pilot regional development policy and its relation to social innovation. It is followed by presenting the interrelatedness of social innov...
Article
Full-text available
A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület Kód és algoritmus. Hommage to Vera Molnár című kiállításának megnyitóján elhangzott beszéd tanulmány-változata művészet és mesterséges intelligencia néhány érintkezési pontját tárgyalja. Legfőbb célja, hogy az "algoritmikus képalkotás" művészi tartalmával és a kortárs folyamatokhoz való illeszkedésével kapcsol...
Book
Full-text available
This book revolves around a single word: information. This best known, most loaded expression of our age has no mercy: every day, we encounter newborn expressions that are searching for a place in a universe of words that expands at the speed of (literary) light. And even so, it is almost impossible to follow how reality changes when new words spur...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Recenzió Martin Burckhardt és Dirk Höfer: Minden és semmi. A digitális világpusztítás feltárulása (Budapest, Atlantisz, 2018, 104 oldal, ISBN 9789639777514) című művéről. --- On the meaning of joyous stumbling leading to side-roads Book review on Martin Burckhardt and Dirk Hofer: All and Nothing. A Digital Apocalypse (Budapest, Atlantisz, 2018, 104...
Article
Full-text available
Máté Nászai had been at the first course when he had started his experiments on a mini biogas power plant fed with bacteria that would be able to provide energy for his school (Miklós Radnóti Secondary Grammar School in Szeged). Ten years ago when, at the age of 15 and the second year of the school, his work was presented in a newspaper article (Ha...
Article
Full-text available
Amikor globális kormányzásról és az azt támogató infrastruktúra megteremtéséről beszélünk, azt kell tudatosítanunk, hogy a valódi globális akcióközösség megteremtéséhez előbb episztémikus közösséggé (epistemic community) kell válni, és a tudáskormányzás részvételi alapon szerveződő intézményeinek időben meg kell előzniük a globális kormányzás formá...
Article
Full-text available
A szerző a jövővízióra épülő városfejlesztési/stratégiai dokumentumok sorát szembesítette a vízióalapú vezetéssel, jövőképalkotással foglalkozó általános szakirodalom tanulságaival és saját terepmunka-tapasztalataival, hogy mindezt a városfejlesztési térre alkalmazva sokoldalúan igazolhassa: a városkormányzás tervezési praxisának kulcsfontosságú el...
Article
Full-text available
Recenzió Angus Deaton A nagy szökés (Corvina Kiadó, Budapest, 2017, 416 oldal, ISBN 9789631364132) című könyvéről.
Article
Full-text available
A tanulmány a játékkultúra kialakulóban lévő harmadik szakasza legfontosabb sajátosságának a játékok révén fokozódó kollektív megismerő erőt és a civilizációs kihívásokból levezetett célvezéreltséget tartja. Az egyre összetettebb játékvilágot így a nooszférába és a nootechnológiák közé sorolva kínál egy induló tipológiát, amelynek révén a játékok e...
Article
Full-text available
Előzetes kommentárok Ian Morris tanulmányához --- Social development, information technology and the difficulties of representation (Preliminary commentary on Ian Morris' paper)
Article
Full-text available
Bitcoin-őrület, a kriptovaluták burjánzása, új aranyláz – ha átengedjük magunkat a szalagcímek szóhangulatának, akkor könnyen tűnhet úgy, mintha újra a múlt század kilencvenes éveinek kipukkanással fenyegető dotcom-lufijának időszaka tért volna vissza. Ha azonban magát a blokkláncra (blockchain) keresztelt háttértechnológiát tesszük nagyító alá, ki...
Article
Full-text available
A cikk a digitális szegénység problémakörének kutathatóságát állítja fókuszba. Nem kérdéses, hogy a versenyképesség fő tényezője nem a technológia, hanem az emberi tényező. Hogyan segíthetnek az infokommunikációs technológiák a szegénység és az információs szegénység felszámolásában? Hogyan csökkenthető a digitális megosztottság, és mi a szerepe eb...
Article
Full-text available
Az ipari korszak szétzúzta az ember és vizes környezete közti szerves kapcsolatot, miközben elképesztő vízmérnöki teljesítménnyel a tavakat, a folyókat, öblöket és kisebb vízfolyásokat az épített világ részévé tette. Az információs társadalomban különleges lehetőségek nyíltak meg, hogy ennek a régvolt egységnek minél több eleme újraéleszthető, újra...
Chapter
This chapter discusses how Research 2.0 came into existence and how it developed into a leading paradigm of our era. This requires an outline of the socio-technical changes brought about by the development and widespread use of information and communications technologies, based on computers and leading to the appearance of social media. There is no...
Chapter
Information literacy (IL) has undergone changes throughout its history in order to accommodate the new realities within which IL is conceptualized, researched, or put into action. The variety of different factors that have contributed to the transformations of IL may be analyzed on theoretical and practical levels. In this chapter, both levels of t...
Chapter
As the title suggests, this chapter describes the nature of information literacy. First, we examine some of its definitions, relevant declarations, and frameworks, and then put it into the context of new literacies. A number of other contexts follow this: reading and writing, the relationship to culture, and the turns of library and information sci...
Article
Full-text available
In memoriam Ben Haig Bagdikian (1920 – 2016)
Book
This book that will appear soon, examines possible congruencies between information literacy and Research 2.0, because the work of today’s researcher mobilizes a number of literacies. From among the various types of relevant literacies, at least three types of literacies can be mentioned in this relation: information literacy, scientific literacy a...
Article
Full-text available
Hogyan juthat az ember helyes döntésekig egy adott területre (mikroverzumra) vonatkozó mély, belsővé tett tudás birtokában anélkül, hogy következtetne? Az abduktivitás fogalmának körüljárása után öt hüvelykujjszabályt fogalmaz meg a szerző az abdukció működéséről, majd összekapcsolja azt a vezetői munkával, tudáskormányzási kontextusban. Ebből kiin...
Article
In this paper, based on desk research, we will present the most important features of Research 2.0 in its relationship with information literacy (IL). The appearance of the Research 2.0 paradigm was brought about by numerous technological innovations resulting from Web 2.0. This may lead to transformations that could change the principles of resear...
Conference Paper
Full-text available
Instead of making the post-literacy discourse more sophisticated, we approach the changing nature and complexity of information literacy from transforming social practice, elaborating the characteristics of three new “clusters” of information literacies. The main reason to define and discuss newborn literacies, transforming literacies and “hyperpeo...
Conference Paper
Full-text available
Scientific literacy does not equal teaching and learning sciences in public education. It is a complex set of knowledge of methods, approaches, attitudes and skills. On the other side, multiplying the numbers of scientifically literate citizens helps to overcome the control crisis of contemporary Science, which needs a real Copernican turnabout to...
Article
Full-text available
The authors outline trends in managing knowledge, introduce the emerging framework of knowledge governance, and expand its scope. The major approaches of classical knowledge management, distilled to cook-book definitions and consultant practices, are increasingly viewed as inadequate in addressing the growing complexity of information and knowledge...
Article
Full-text available
A globális tudásgazdaságban a tudás-intenzív iparágak és a tudásmunkások a legfontosabb tényezők a jólét és a versenyképesség megteremtésére a városokban. Az e két tényezőre fókuszáló városfejlesztési programoknak emiatt globális kontextusban is értelmezhetőeknek kell lenniük, mert ennek híján bárminemű lokális fejlesztési rész-siker is csak illéko...
Article
Full-text available
In the global knowledge economy the knowledge intensive industries and the knowledge workers are the most important factors to create well-being and competitiveness in urban environment. If a strategic urban development program would like to focus for these two factors, it should be defined in global context: a "local success" is always relative an...
Article
Full-text available
A tanulmány három szintű modellt épít, amelyben az információs, a digitális ill. a hálózati kultúra egymástól való (részben történeti) elhatárolását követően a makroszintet a kultúra egésze, a mezoszintet az információs szubkultúrák jelentik, a mikroszint pedig az individuumoké. A „monolit” megközelítésekkel szemben az individuális tartományt három...
Article
Full-text available
The paper clearifies the differences between the information, digital and network culture, and builds a three level model, where the macro level is the culture itself, the meso level is composed from the different information subcultures, and the micro level is the individual playground. Despite of the one-dimensional approaches, the author divides...
Article
Full-text available
The authors outline trends in managing knowledge, introduce the emerging framework of knowledge governance, and expand its scope. The major approaches of classical knowledge management, distilled to cook-book definitions and consultant practices, are increasingly viewed as inadequate in addressing the growing complexity of information and knowledge...
Article
The humankind wisdom is supposed to be a related and open-deeper turning point. An equivalent type of statement may be referred to generosity, creativity, solidarity. Homo Sapiens, as a species, is distinguished clearly from other species by their socio-cultural nature, drawing on a deep inner universe of cultural meanings and values which inform b...
Article
Full-text available
To summarize and illustrate Frank Webster's main theses and arguments on the Information Society domain, we used three pieces of his oeuvre, forming theses (T1-9) from his strong statements. Before a more detailed analysis we pas-sionately argue against these theses. In our view the original concept of Information Society is complex and holistic, a...
Article
Full-text available
To summarize and illustrate Frank Webster’s main theses and arguments on the Information Society domain, we used three pieces of his oeuvre, forming theses (T1-9) from his strong statements. Before a more detailed analysis we passionately argue against these theses. In our view the original concept of Information Society is complex and holistic, an...
Article
The information society was born in the early sixties in the United States, decades earlier than in other countries of the world. Analyzing the upthrusts behind the civilization change and accounting for the rapid and specific transition, the author of this paper lists unique and distinctive factors which are characteristic only and exclusively of...
Chapter
In the present study, the authors point of departure is the control crisis of science whose resolution requires radical social innovation. The author then shows that the only possible way for achieving this is the partial fusion of certain portions of scientific activity with the system of public education, by means of organizing scientists, teache...
Conference Paper
Full-text available
In current times, we are seeing the emergence of a new paradigm to describe, understand, and analyze the expanding “knowledge domain”. This overarching framework – called knowledge governance – draws from and builds upon knowledge management and may be seen as a kind of meta-layer of knowledge management. The emerging knowledge governance approach...
Article
Full-text available
A tanulmány Jean Gottmann francia geográfus 1961-ben megjelent Megalopolis című munkáját az információs társadalom első leírásaként mutatja be, illetve igyekszik „újrafelfedezni”. A könyv sokdimenziós képet és árnyalt elemzést ad az információs társadalom születéséről, „fehérgalléros forradalomnak” nevezve azt. Gottmann tudatosan és következetesen...
Article
Full-text available
Az információs társadalom elmélettörténeti kezdeteinek keresésekor mindenki szinte egyöntetűen Fritz Machlupra (1902-1983), a Princeton Egyetem osztrák származású közgazdász professzorára, illetve „A tudás termelése és elosztása az Egyesült Államokban” (The Production and Distribution of Knowledge in the United States) címmel 1962-ben megjelent nev...
Article
Full-text available
In the present study, the authors point of departure is the control crisis of science whose resolution requires radical social innovation. The author then shows that the only possible way for achieving this is the partial fusion of certain portions of scientific activity with the system of public education, by means of organizing scientists, teache...
Article
Full-text available
When searching for the origins of information society studies, it is common to assign the merit of laying the grounds in this field to Fritz Machlup (1902-1983), an Austrian born Princeton University professor of economy, and to his pivotal book published in 1962 (The Production and Distribution of Knowledge in the United States). However, it is mo...
Article
This paper intends to re-discover and introduce the French geographer Jean Gottmann's Megalopolis (1961) as the first description of the information society. In his book, Gottmann presents a multi-dimensional picture and a sophisticated analysis of the emergence of the information society, calling it a "white-collar revolution". He has consciously...
Chapter
In the present study, the authors point of departure is the control crisis of science whose resolution requires radical social innovation. The author then shows that the only possible way for achieving this is the partial fusion of certain portions of scientific activity with the system of public education, by means of organizing scientists, teache...
Article
Full-text available
Hogyan modellezzük az individuális tudattartalmak individuumok feletti közösségi mintázatokká való összekapcsolódását? A szerző az eddigi megoldásokhoz képest új oldalról közelíti meg a kérdést: a különbségek levezethetőségét nem egyszerűen ugyanolyan fontosnak tartja, mint az azonosság kérdéskörét, hanem egyenesen nélkülözhetetlennek, az azonosság...
Article
Full-text available
Conference Paper
Full-text available
Abstract. The information technology background systems of modern sciences produce an incredible quantity of output signals. For many of the sciences (primarily genetics, oceanography, meteorology/climatology, environmental sciences, nuclear physics, pharmacology, archeology, and, first of all, astronomy) it is more and more problematic to manage t...
Article
The editorial committee of Information Society presents here, as a matter of curiosity in the history of science, excerpts from the introduction of renowned psychologist William McDougall's book titled The Group Mind, originally published in 1920, wherein the author polemizes with the views of his contemporary, equally renowned sociologist Robert N...
Article
Full-text available
Az információs társadalom elméletével kapcsolatos kritikai pozíciók térképének megrajzolása előtt a tanulmány részletesen elemzi azokat a gondolkodói "ősbűnöket", amelyek sok esetben magának az információs társadalom eszméjének az elutasítását is eredményezhetik. Ilyen bűnként elsősorban az információs társadalom eredetileg és - végső értelme szeri...
Article
Full-text available
A tanulmány az információs társadalom szakirodalmának szinte az egészén végigvonuló, szokatlanul erős ahistoricitásra és az információs társadalom elméletének az idő- és térkezeléssel összefüggő fogalomkezelési ellentmondásaira hívja a figyelmet. Három jelenségcsoportot vizsgál, ezeket „jövő-túlsúlyosságnak”, „hiper-történetiségnek” és „fals szinkr...
Article
Full-text available
A tanulmány Servan-Schreiber legfontosabb könyvét, az 1967-ben megjelent „Az amerikai kihívást” középpontba állítva kalauzolja az olvasót az információs társadalom elmélettörténetének korai időszakába. A hatvanas évek közepét a „poszt-indusztriális” állapot nyugtalan fürkészése, az Egyesült Államok hihetetlen tempójú gazdasági és technológiai fejlő...
Article
Full-text available
Foglalkoztatottsági, termelési és fogyasztási szerkezetét tekintve Magyarország az ezredforduló óta információs társadalomnak tekinthető, ám minden nemzetközi összehasonlító vizsgálat szerint folyamatos a térvesztése. Az alapmutatók – az internet- és számítógép-használat, az információs írástudás, az élethossziglan tartó tanulás, az idegennyelv-tud...
Article
Full-text available
A gyors és szakszerű reakciót igénylő kérdések összetettsége és természete egyre több ponton vár makroszintű kezelésre, miközben a kormányzatok mind a mai napig csak „a mikromenedzsmentre” szakosodtak. A kormányzati munkát a 21. század követelményeihez a folyamatok és az intézmények radikális átalakításával és megújításával lehet igazítani, s Rober...
Conference Paper
Full-text available
Courses on Social Informatics at the Budapest University of Technology and Economics have been offered since 1992. After 25 semesters, with more than 1200 students (mainly electrical engineering majors) who have taken the courses, our views on the subject, together with a comprehensive report on teaching experiences are now presented in a two volum...
Article
As regards its employment, production and consumption patterns, Hungary can now be regarded as an information society, however, all international surveys point to the country's continuous shortfail. According to basic indicators such as internet and computer penetration, computer literacy, life-long education, foreign language skills, and relative...
Article
The paper draws attention to the amazing lack of historical perspective in most of the literature on the information society and to the consequent conceptual contradictions concerning time and space in relevant theories. The author analyzes the following three groups of phenomena: ahistorical overweight of the future, hyper-historicity, and false s...
Article
Complex matters, due to their very nature, require fast and professional management. They necessitate macro-level treatment, while administrative authorities up to now have only been specializing in micro-level management. The operation of public administration systems has to be radically readjusted to meet the needs of the 21(st) century. One of t...
Article
Full-text available
A gazdasági racionalitás mentén felépített korszerű politikai stratégiának a hátrányos helyzetűekre mint potenciális tudáshordozókra, „vagyonelemekre” kellene tekintenie. Ezen a „makro-szinten” jelenik meg az új tervezési és szemléleti kiindulópont: a tudásvagyon-gazdálkodás. Ez az érintett társadalmi csoportnál „újraírja” a beavatkozás lehetőségei...
Article
Full-text available
A vitaösszegző esszé szerzője először az információs társadalom fogalmának politikai-közéleti diskurzusához szól hozzá, majd három részre bontja a társadalomelméleti reflexiót. Formációelméleti, fejlődéselméleti és „információs társadalom tudományi” irányokat elkülönítve eltávolít az információs társadalom narratívájából számos olyan – egyébként tu...
Article
Full-text available
Az információs társadalommal kapcsolatos kifejezések egyre inkább olyan szerkezetben és olyan tartalommal jelennek meg, amelyek a tisztázás helyett már mostani állapotukban is inkább nehezítik a megértést és a párbeszédet, az uniós dokumentumok szóhasználata pedig kifejezetten elmélyíti a fogalmi zűrzavart (következetlenül és esetlegesen használják...
Article
Full-text available
A tanulmány a modernizáció négy aktorát (Gazdaság – Politika – Tudomány – Civilitás) hat csatornán keresztül összekapcsoló Wilson-gyémánt (és különösen a civil csúcsból induló három tengely) történetét tekinti át, 1777-től napjainkig. A magyar Wilson-tengelyek négy szakaszra osztható históriájából kiemelkedik a Tudomány és a Civilitás között kiépül...
Article
Full-text available
This paper sets out to analyze the information competition element. Prior to a review of the roots and of the two parts of the current intensifying information society race, we will take a look at the historic prelude, the functioning of some pre-information societies that is to say we will glean from the patterns of the making of competitive advan...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Az Internet-tudomány az elmúlt években végigment a diszciplínává válás útján. Létrejött mint-egy félszáz lektorált szakfolyóirata, amelyek közül a legjelentősebbek bebizonyították, hogy ma már nemigen van modern társadalomtudományi ütközet digitális segédcsapatok nélkül. A referencialáncba szerveződő Internet-szakirodalom mára mintegy félezer kötet...
Article
Full-text available
A közigazgatás napjainkban folyó modernizációjának egyik legfontosabbá vált tétele: a kormányzati és közigazgatási munka elektronizációja nem a fejlesztés önmagáén való célja, hanem a modem társadalom és a szolgáltató állam kialakításának egyik hatékony eszköze. Ma már egyre ritkábban hangsúlyozzuk az „elektronikus" jelzőt, helyette inkább azok a f...
Article
Full-text available
Article
Operable knowledge features are discovered which present a structure of knowledge which is independent of the specific meaning or use of knowledge. This discovery presents a completely new mathematically based concept of knowledge for different disciplines like economy, sociology, communication science, physics or biology. We explain how this arise...
Article
Full-text available
Az Internet és a történelem kapcsolatainak feltárása önálló, összetett és komoly kihívást jelentő kutatási terepet kínál. Az elemzés nem szűkíthető le az Internet történetére: a hálózatot a történeti kutatások új szakmai infrastruktúrájaként és a történeti tudás terjesztésének új felületeként is vizsgálni kell. A digitális hálózati kultúra meghatár...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
Great Enrichment from a social macroevolution perspective, revisiting James Beniger's control crisis/control revolution model