Laszlo Revesz

Laszlo Revesz
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem · Institute of Sport Science

PhD

About

33
Publications
29,245
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
129
Citations
Citations since 2016
15 Research Items
96 Citations
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
Additional affiliations
January 2008 - June 2014
Semmelweis University
Position
  • Professor (Assistant)

Publications

Publications (33)
Article
Full-text available
Absztrakt A digitális eszközök oktatásban történő eredményes alkalmazásához többek között szükség van a pedagógusok pozitív személyes viszonyulására, beállítódá-sára is. Az oktatás területén számos olyan mérőeszköz ismert, amely a tanárok IKT-eszközök használatához kapcsolódó attitűdjét méri. Ezzel szemben nagyon kevés nemzetközi vizsgálatot találu...
Article
Full-text available
Our research was conducted in the northern regions of Hungary (Borsod, Heves and Nógrád county), in which we examined the attitudes and practice towards the ICT use of physical education teachers within and outside of their working hours. Results show that the use of ICT tools in the sample is rather rare during the physical education classes, thou...
Article
Full-text available
Bevezetés: A nemzetközi szakirodalom széles körben foglalkozik az egészségműveltség mérésével. A Serdülők Egészségműveltsége Kérdőív (Health Literacy Measure for Adolescents) az egészségfejlesztés területén alkalmazható eszköz iskolai környezetben, amellyel a tanulók egészségműveltsége, az információkhoz való hozzájutásának és megértésének képesség...
Article
Bevezetés: A nemzetközi szakirodalom széles körben foglalkozik az egészségműveltség mérésével. A Serdülők Egészségműveltsége Kérdőív (Health Literacy Measure for Adolescents) az egészségfejlesztés területén alkalmazható eszköz iskolai környezetben, amellyel a tanulók egészségműveltsége, az információkhoz való hozzájutásának és megértésének képesség...
Article
Full-text available
Bevezetés: A nemzetközi szakirodalom széles körben foglalkozik az egészségműveltség mérésével. A Serdülők Egészségműveltsége Kérdőív (Health Literacy Measure for Adolescents) az egészségfejlesztés területén alkalmazható eszköz iskolai környezetben, amellyel a tanulók egészségműveltsége, az információkhoz való hozzájutásának és megértésének képesség...
Article
Full-text available
A 21. század kihívásai sokrétű feladatot rónak az oktatásra és a pedagógusokra, melyek érintik a testnevelés tanítását is. Az iskola mint oktatási-nevelési színtér nem tekinthető állandónak, folyamatosan változik a társadalmi, környezeti, valamint az oktatást érintő változásokkal együtt. Az infrastrukturális és tárgyi feltételek szorosan kapcsolódn...
Chapter
Full-text available
NETFIT® a health-related, criterion-referenced physical fitness test battery is the compulsory PF assessment in grades 5-12 in Hungary. In 2016-2017 the Hungarian School Sport Federation adapted the battery to children with special educational needs (SEN). In the framework of this project the physical fitness of children with different kind of SEN...
Article
Full-text available
Tanulmányunk egyrészt bemutatja, hogy az iskolai házi feladat témakörével foglalkozó nemzetközi szakirodalom milyen koncepciók mentén vizsgálja a házi feladat szerepét az tanulói eredményesség növelése, illetve az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Másrészt felvázoljuk, hogy a házi feladat kérdésköre hogyan jelenik meg a tanórán kívüli tanulás...
Book
Full-text available
A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana rendkívül sokat fejlődött az elmúlt két-három évtizedben. Új elméletek, koncepciók, módszertani megközelítések születtek, amelyek ma már a gyakorlatban is bizonyítottak, és széleskörűen alkalmazzák azokat. A szaktudományos fejlődés magával vonta, hogy a pedagógiai gyakorlat is változzon, az...
Article
Full-text available
Jelen tanulmány célja a tanár-diák kapcsolat vizsgálata a testnevelés tanítása kapcsán. Az elmúlt időszakban a testnevelés tantárgy (testnevelés és egészségfejlesztés műveltségi/tanulási terület) szempontjából kedvező oktatáspolitikai döntések születtek. A mindennapos testnevelés (2012) bevezetése jelentős óraszám-növekedést hozott (ezáltal az egyi...
Book
Full-text available
It is the Yearbook of Hungarian Educational Research Association, 2017. Ed by Orsolya Endrődy-Nagy and Anikó Fehérvári.
Article
Abstract: The Kids Athletics movement base are containing running, jumping and throwing exercises, therefore it gives a multilateral education for kids which is essential their growth. The colour equipment’s contained by the Kids Athletics package, they learn such a basic movement forms like sprint, endurance running, jumping, throwing from among w...
Article
Full-text available
Decision making is an essential part of athletes' success in open-skill sports, such as fencing. The main aim of this paper was to reveal differences between fencers and non-fencers in terms of reactive stress tolerance, a person's ability to provide quick serial answers to continuously changing stimuli. Secondly, we were also interested to explore...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to create a physical education (PE) attitude scale and examine how it is associated with aerobic capacity (AC). Participants (n = 961, aged 15-20 years) were randomly selected from 26 Hungarian high schools. AC was estimated from performance on the Progressive Aerobic Cardiovascular and Endurance Run test, and the atti...
Article
Full-text available
Study aim: due to a series of failures and the drastic reduction in the quality of Hungarian soccer, greater emphasis should be put on coaches’ professional development and talent development programs. The aim of this study was to present the newly established Hungarian Soccer Development Program that focuses on the development of youth talent. Met...
Article
Full-text available
ABSTRACT The purpose of the present study was two-fold. Firstly, to determine the construct validity and reliability of the Hungarian version of the Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire (H-PMCSQ-2). Secondly, the current study aimed the exploratory examination of sport category (individual vs. team) and gender differences in percei...
Article
Full-text available
Study aim: The purpose of the study was to explore the characteristics of the motivational factors and the motivational climate of elite hammer throwers in the most prestigious and most successful club in Hungary. Material and methods: The Sport Motivational Scale (SMS) and the Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire (PMCSQ) were used...
Article
Full-text available
The purpose of this qualitative study of coach-athlete relationships was to utilise perspectives and experiences of four well-known male coaches and one male Olympic medalist from each of the following successful individual sports in Hungary: kayaking, swimming and wrestling. Using relationship constructs of Closeness, Co-orientation and Complement...
Article
Full-text available
Given the lack of publications describing changing curricular matters and the role of teaching and learning swimming in Hungary, the purpose of this case study was to analyze the curricula of 1995, 2001, and 2003. It also was thte authors’ goal to examine the role and place of swimming instruction in school education and provide discussion points t...
Article
Full-text available
The focus of this research is to examine the role of student-teacher interaction during swimming les- sons. Forty-nine (49) elementary school PE teachers, swimming trainers and instructors (28 females, 21 males) consented to participate in this study. A total of seventy-seven (77) swimming lessons were videotaped and coded with the Cheffers' Adapta...

Network

Cited By

Projects

Project (1)