Лапчинський Віталій

Лапчинський Віталій
State Agrarian and Engineering University in Podilya · Department of Horticulture and viticulture

PhD

About

18
Publications
4,180
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
3
Citations
Introduction
Лапчинський Віталій (Lapchinskiy VV) currently works at the Department of Horticulture and Viticulture, State Agrarian and Engineering University in Podilya (https://www.pdatu.edu.ua/). And also practice agronomy, being the manager on development of agrotechnologies of the LNZ GROUP company in the western region of Ukraine (https://www.lnz.com.ua/)
Additional affiliations
November 2021 - June 2022
LNZ GROUP
Position
  • Manager for the development of agricultural technologies
Description
  • Sales support and demand creation - qualified agronomic support of regional managers; - work with complaints; - training of (technological) regional managers; - technological tests of pesticides, seeds, microfertilizers (sowing, application of pesticides, summary of results); Organization of image events - field marketing (participation in Hub, Mini-Hub); - holding regional conferences, seminars, round tables.

Publications

Publications (18)
Article
Full-text available
Зважаючи на популяризацію органічного стилю життя росте попит на органічну продукцію у світі в цілому та Україні зокрема, а вивчення умов створення високопродуктивних органічних агроценозів є важливим елементом в збільшенні виробництва затребуваної продукції. Сівозміна є досить ефективним заходом що забезпечує відносно стабільну врожайність сільськ...
Article
Full-text available
Вивчення особливостей еколого-географічних центрів походження Triticum spelta вказують на високу екологічну пластичність «дикороса альпійських прерій». Лімітуючими факторами які визначають можливість рослини рости, розвиватися, розмножуватися та проявляти бажані господарські якості в Україні є максимальна температура самого теплого місяця та показн...
Conference Paper
Full-text available
У пшеницы спельты (Triticum spelta L.) аналогичный мягкой пшеницы геномный состав. Наличие навколозерной пленки является одновременно недостатком и плюсом культуры ведь усложняя переработку зерна пленка сохраняет его свежесть. Triticum spelta менее избирательна к условиям выращивания и богата на питательные вещества.
Conference Paper
Full-text available
Застосування форсайт прогнозування в управлінні земельними ресурсами можливо за умови встановлення індикаторів ефективності управління.
Article
Full-text available
The use (GIS) to study the ecological stability of the territories allows improving the quality and speed of spatial and statistical analysis of the territory. Использование (ГИС) с целью изучения экологической стабильности территорий позволяет улучшить качество и скорость пространственного и статистического анализа территории.
Conference Paper
Full-text available
Досліджено різні методологічні підходи щодо вивчення історичних аспектів розвитку науки та можливості їх поєднання при реконструкції подій. Исследованы различные методологические подходы относительно изучения исторических аспектов развития науки и возможности их сочетания при реконструкции событий в науке.
Article
Full-text available
Наведені результати вивчення сучасного стану і використання земельних ресурсів Хмельницької області. Встановлено, що в структурі адміністративно-територіального утворення найбільші території займають землі сільськогосподарського призначення, для забезпечення раціонального використання яких рекомендовано здійснити ряд заходів, що сприятимуть розвитк...
Article
Full-text available
Доведено, що технології точного землеробства дають змогу збільшити виробництво, знизити собівартість продукції, зберегти навколишнє середовище. Визначено використання інформації ДЗЗ з теоретичною та практичною метою.
Article
Full-text available
Проведений аналіз ефективності впровадження інновацій в селекційній роботі з гречкою в Науково-дослідному інституті круп'яних культур Подільського державного аграрно-технічного університету
Article
Full-text available
Висвітлені основні етапи життя, історичні аспекти розгортання науково-дослідної та організаційної діяльності академіка АНВШ Алексєєвої Олени Семенівни. Відображено діяльність наукової школи "FAGOPYRUM" та внесок вченої у становлення аграрної науки в Україні.
Article
Full-text available
Проведений аналіз ефективності впровадження інновацій в селекційній роботі з гречкою в Науково-дослідному інституті круп’яних культур Подільського державного аграрно-технічного університету
Conference Paper
Full-text available
Встановлено що значення середньої за вегетацію величини листової поверхні посіву в значній мірі визначалося різною густотою рослин на одиниці площі на початку вегетації (r=0,73) і перед збиранням врожаю r=(0,66).
Article
Full-text available
В статті наведені дані про вплив строків сівби та глибини загортання насіння на посівні та врожайні властивості насіння сортів пивоварного ячменю в потомстві в умовах Південної частини західного Лісостепу України. Ключові слова: ячмінь, насіння, якість, врожай, сорт, строк, глибина. Вступ. Відомо, що умови необхідні для отримання високого врожаю не...
Article
Full-text available
Встановлені кореляційні звязки між основними елементами продуктивності пивоварних сортів ячменю ярого враховуючи строки сівби та глибину загортання насіння
Article
Full-text available
Досліджено грунтові та кліматичні умови Придністров'я Хмельниччини та їх вплив на формування насіння ярого пивоварного ячменю

Questions

Questions (2)
Question
Surveys of corrugation of sunflower leaves indicated this pest.
Question
For forecasts in the next decade, with the growth of the population, a significant part of agricultural land have not enough moisture conditions.

Network

Cited By

Projects

Projects (4)
Project
Consultations of sales managers on the use of pesticides of the DEFENDA brand. Positioning in different soil and climatic conditions of grain and silage hybrids of corn of the UNIVRSEED brand.