Lajos Somogyvári

Lajos Somogyvári
University of Pannonia, Veszprém · Center for Teacher Training

PhD
History of Education

About

70
Publications
8,065
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
28
Citations
Introduction
Lajos Somogyvári currently works at the Teacher Training Centre, University of Pannonia, Veszprém. Lajos does research in History of Education, Cultural History, Educational Policy and Comparative Education. Their current project is 'Polytechnic Education in the Socialist Bloc (1958-1961).'

Publications

Publications (70)
Article
Full-text available
Celebration has been a key idea in the disciplinary fields of Mentalitätsgeschichte and anthropology: my paper aims to introduce this in the specific context of May Day parades and marches in Hungary in the 1950s and 1960s, focusing on the educational nature of the communist system. For decades, verbal and visual propaganda tried to indoctrinate st...
Article
Full-text available
This study firstly emphasize the importance and relevance of analy-sing newsreels from a history of education aspect, which is a blind spot in the Hungarian research. The official Leninist ideology deeply influenced the genre, used as a channel of overall propaganda, during and after the communist takeover, between 1945 and 1954. Production and bro...
Chapter
Full-text available
A Hadtörténelmi Levéltárban őrzött karhatalmi történeti naplókat oktatástörténeti szempontból még nem használták fel a kutatók, pedig számos, az iskolák és egyetemek életébe való beavatkozást rögzítő bejegyzést tartalmaznak. A "pufajkások" fokozott mértékben voltak jelen az oktatási intézményekben 1956 novembere és 1957 májusa között, aminek döntő...
Article
Full-text available
Napjainkban egyre több adatbázis vélik digitálisan elérhetővé, mind a szöveges, mind a vizuális forrásokat tekintve (a pandémiás helyzet ezt a folyamatot csak felerősítette) – a kutatás számára ez egyre bővülő lehetőségeket nyit meg, több perspektívát kínálva a közelmúlt történetének kutatásához. A tanulmányban a neves amerikai fényképész, utazó és...
Chapter
Full-text available
A nemzeti érzés, a nacionalizmus különböző kifejezési formái az 1945 után kiépülő kommunizmus keretei között újra és újra felbukkanó problémahalmazként jelentkeztek. A válaszkísérletek a nem kívánatos hazafiság elfojtásától, negligálásától, a nagyon is létező érzések átalakításáig, a proletár-internacionalizmus eszméjében való szublimációig és a ne...
Article
Full-text available
The Standing Working Group (SWG) “Observatory for the History of Education” was formed in the city of Porto (Portugal) during the International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) in July 2019. Its essential purpose is to understand and reflect on the current theories and issues that are emerging from this field of knowledge du...
Chapter
Full-text available
A magyar oktatástörténet-írás eddig még nem használta fel a titkosítás alól feloldott CIA iratokat, melyek 2016 óta online is elérhetőek; eddigi kutatásaim a Hírszerző Ügynökség megalakulása (1947) és 1960 között keletkezett dokumentumokra irányultak. Magyarország nem kapott prioritást a hírszerző tevékenységben, ezen belül az oktatás-nevelés probl...
Chapter
Full-text available
A magyar közoktatás rendszerének átalakítása, a műveltségi anyag és a tantervek korszerűsítése, az iskolai tudás munkaerőpiacon való hasznosíthatósága napjaink aktuális kérdéseit jelentik. Báthory Zoltán, híres könyvében, a Maratoni reformban (2001) az 1972 és 2000 közti évtizedeket nevezi a folytonos oktatáspolitikai transzformációk időszakának –...
Article
Full-text available
Összefoglaló. A Harvard Egyetem Orosz Kutatási Központja egyedülálló projektet valósított meg 1949 és 1953 között, több száz szovjet emigráns életútinterjújának rögzítésével. A szociológiai indíttatású beszélgetések angol átiratban maradtak fenn, az adatbázis elérhető online (Harvard Project on the Soviet Social System). Magyarországon nem elemezté...
Chapter
Full-text available
Az oktatás történetének hidegháborús és transznacionális szemlélete nem számít a bevett megközelítések közé a hazai neveléstudományban, pedig sok új szempontot nyújthat meglévő diskurzusaink árnyaltabbá tételéhez. Tanulmányom az USA Külügyminisztériumának iratanyagán, a budapesti Amerikai Nagykövetség jelentésein alapul, olyan mélyfúrásnak tekinthe...
Article
Full-text available
Az elmúlt időszak hazai neveléstudomány-történeti kutatásainak egyik új iránya a Rákosi-, illetve Kádár-rendszer pedagógiai világának feltárására vállalkozott (Garai & Németh, 2017; Golnhofer & Szabolcs, 2014, 2015, 2016; Németh & Biró, 2009; Németh et al., 2015, 2016; Németh & Garai, 2020; Sáska, 2006, 2008, 2015, 2016; Somogyvári, 2019; Szabolcs...
Chapter
Full-text available
Az 1956-os forradalom leverését követő megtorlás és rendteremtés a diák-és pedagógus-társadalmat sem kerülte el: a diákotthonokban, iskolákban, egyetemeken megszokottá vált a karhatalom 1956 novembere és 1957 májusa között. A fegyveres erők képviselői a tanárokat, oktatókat tartották felelősnek a tanítványaik megtévesztéséért, megalkotva az október...
Chapter
Full-text available
A kommunizmusról szóló diskurzusokat máig befolyásolják a rendszer által keletkeztetett, ideológiailag erősen telített szövegek: a propaganda valóságátalakító erejébe, az átnevelésbe, egy új valóság létrehozásába vetett hit alapvető volt, amit több kutatás felismert már. Számos pártállami, hivatalos dokumentum áll rendelkezésre az 1948-1949 utáni r...
Article
Full-text available
JANCSÁK Csaba: Fejezetek a magyarországi hallgatói mozgalmak történetéből. Szeged, 2019. 208 oldal. P. Miklós Tamás nevezte a XX. századot az ifjúsági szerveződések évszázadának, melyben fontos szereplővé lépett elő a fiatalság. Ha a diák- és ifjúsági mozgalmakról szóló, utóbbi években megjelent kurrens nemzetközi szakirodalomból szemezgetünk, legi...
Article
Full-text available
Az 1945 utáni magyarországi politikatörténetben, a kommunista rendszer stabilizálásáról szóló narratívában hangsúlyos szerepet tölt be az 1949-es választás. Jelen írás ennek nyugati, pontosabban amerikai recepcióját mutatja be, a budapesti amerikai nagykövetség úti beszámolói alapján. A követségi hivatalnokok és tolmácsaik számára a fő cél az átlag...
Chapter
Full-text available
„A Szovjetunió elvesztette a hidegháborút az USÁ-val szemben, mivel a szovjet ideológia elbukta a versenyt a Nyugattal, különösen az amerikai szórakoztatóipar, a kapitalista Nyugatról érkező filmek, TV és zene területén” – jelentette ki egy nyugalmazott KGB hivatalnok 1991-ben, majd folytatva a gondolatmenetet megállapította, hogy sokkal vonzóbb és...
Article
Full-text available
Az USA Külügyminisztériumának jelentéseit digitalizáló Gale számos olyan forrást tett közzé tematikus gyűjtemények formájában, melyek Kelet-Közép-Európa 1945 utáni történetéhez fontos adalékokat szolgáltatnak. A hidegháború nemcsak hadászati-politikai konfrontációt és kompetíciót jelentett a két blokk között, hanem kulturális versenyt is, melyben l...
Chapter
Full-text available
Az USA és a Szovjetunió 1945 és 1990 közötti kapcsolatait tekintve az amerikai oktatás témája általában a Szputnyik-sokk (1957) kapcsán merül fel a hidegháborús történetírás kontextusában, de a két blokk szembenállása ezen kívül is folyamatosan végig kísérhető a kultúra, ideológia és oktatás területein. A magyar historiográfiában hagyományosan domi...
Article
Full-text available
A titkosítás alól feloldott CIA-dokumentumok tömege várja a kutatókat a Központi Hírszerző Ügynökség elektronikus oldalán (https://www.cia.gov/library/readingroom/home), mely az információszabadságról szóló amerikai törvényi rendelkezések következtében vált hozzáférhetővé az érdeklődők számára. A források többsége 2016 óta (illetve egy része már ko...
Chapter
Full-text available
A CIA jelentős forrásanyagot tett nyilvánossá az utóbbi években a Freedom of Information Act-nak (az információs szabadságról szóló amerikai törvénynek) megfelelően, melyben magyar vonatkozású dokumentumok is találhatók-a forrásokat ismereteim szerint még nem használták fel hazai kutatók. A tanulmány ennek az új kutatási anyagnak a tanulmányozására...
Article
Full-text available
Az állampárti időszak képi kultúrájának fontos elemét képezik a május 1-i ünnepségek és felvonulások, melyek az ötvenes-hatvanas évek berendezkedésének, hatalomgyakorlásának fontos jellemzőjét mutatják meg. Jelen tanulmány a Rákosi-és Kádár-korszak két évtizedét elemzi a fényképek által hordozott jelentések folytonosságain és változásain keresztül,...
Article
Full-text available
My study aims to reveal the connections between visual propaganda and pedagogy during the Hungarian state-socialism by analyzing different variations of a single picture of Vladimir Lenin. The ideological indoctrination played an important role in the socialization of children, even teachers; thus, the communist power tried to create a new ceremoni...
Article
Full-text available
Az oktatástörténet a magyar (és külföldi) neveléstudomány kisebb presztízsű aldiszciplínái közé tartozik, ezen belül az egyetemtörténet még inkább elhanyagolt terület-éppen ezért üdvözlendő Polyák Petra kötete, amely a PTE Egyetemi Levéltár új sorozatának (Egyetem és társadalom) első kötete. Az egyetemek és főiskolák hagyományosan az intézménytörté...
Article
Full-text available
The subject of this article is a definite shift in socialist pedagogy: the implementation of polytechnic education in the late 1950s. First, the Soviet model is presented, then the analysis of its Hungarian introduction shows the decision-making process thoroughly, from the first steps in February 1958 to the publication of the ‘Principles’ in Sept...
Preprint
Full-text available
A titkosítás alól feloldott CIA-iratok ma már bárki számára online hozzáférhetőek, ennek ellenére a hazai oktatástörténet még nem kezdte meg a dokumentumok feldolgozását, hiányoznak az erről szóló publikációk. Kutatásaim az ötvenes-hatvanas évek Magyarországáról szóló, az oktatás-nevelés különböző aspektusaira vonatkozó információk megtalálását, sz...
Chapter
Full-text available
In 1945, the Second World War ended in Europe, and in Hungary, too. This photo, titled Charlie (in Hungarian: Karcsi), was made in this year (or in 1944), when numerous children lost their families and the schools were temporarily closed. Charlie was one of these children, with some serious injuries, caused by the war. What was happened to him? We...
Article
Full-text available
After the Sputnik shock (1957) a definite shift could be observed in the public pedagogical discourses of the United States. Having compared the Soviet and American education it gave the possibility (or a promise) to understand the reasons of the supposed communist superiority, which was confirmed by the technical success of the Soviet Union. This...
Article
Full-text available
Hipotézisem szerint a tárgyalásra kerülő gimnázium esetében az ideológiai-szakmai (pedagógiai) legitimáció helyét részben átvette a gazdasági racionalitás, ami egyértelmű forduló-pont a hazai oktatásban-ez megmutatkozott az alapítás és a működés újszerű módjában is, mely gazdasági szereplők és módszerek megjelenését jelezte a pedagógiában. Ehhez ka...
Article
Full-text available
A konszolidálódó Kádár-rendszer politikai döntéshozatalának egyik fontos jellemzője volt a társadalmasításnak nevezett jelenség, mely a korábbi időszakhoz képest a hatalomgyakorlásban elmozdulást, módosulást jelzett. A szakértők bevonása a döntés-előkészítésbe, különböző vitaanyagok készítése és ankétok szervezése a Rákosi-korszakban még formális j...
Article
Full-text available
The No-Do 728A (Pro-Hungria) shows a familiar scene to us after the 1956 Hungarian revolution: charity event to help the refugees, and Hungary, which occupied and oppressed by the Soviet Army. Victims of the communism constitute a well-known symbol, but what about the counterpart? How did the official (socialist) propaganda reflect to Franco’s Spai...
Article
Full-text available
1958-ban iskolareform kezdődött a Szovjetunióban, ami nemcsak a keleti blokkot befolyásolta, hanem az USA pedagógiai diskurzusait is. A Szputnyik-sokk után fontossá vált megérteni a szovjet technikai fölény okait – az űrverseny mellett az oktatási versenyben is a jobb pozíciók szerzéséért folyt a harc. Az amerikai kormányzat nyilvános dokumentumai...
Article
Full-text available
A karikatúra természeténél fogva a fennálló rendszert kritizálja, ellenzéki jellegű – az értelmiség egy általánosan elfogadott, domináns definíciójához hasonló funkciókkal rendelkezik (l. Hollander magyarul 1996-ban megjelent könyvét, amely ugyanakkor az értelmiségi közösséget gyakran meghatározó konformitásra és a kritikai érzék hiányára ugyanúgy...
Book
Full-text available
It is the Yearbook of Hungarian Educational Research Association, 2017. Ed by Orsolya Endrődy-Nagy and Anikó Fehérvári.
Preprint
Full-text available
A tanulmány témája a szocialista pedagógia meghatározó fordulata, a politechnika bevezetése az ötvenes évek végén, hatvanas évek elején. A szovjet mintát követő magyar döntéshozatal részletesebb elemzése az államszocialista rendszerek működésére nyújt jó példát, az első lépésektől (1958 februárjától) az Alapelvek publikálásáig (1960 szeptembere), m...
Book
Full-text available
Elérhető: http://mek.oszk.hu/21500/21553/
Article
Full-text available
Neveléstörténet folyóirat Az egyetemtörténetek hagyományosan jubileumokhoz, évfordulókhoz kötődnek, és egy-egy intézmény múltjában keresik a legitimitást a további működéshez - mintha önmagában nem is lenne érdemes e terület a tanulmányozásra. Egy nemrég megjelent tanulmánykötet szerint (Dhondt, 2015) viszont az egyetemtörténet, mint az oktatástört...
Article
Perhaps the most important revision and transition of the socialist school-systems started in 1958 followed the soviet rule model. We do know the processes of legislation, discourses of different stakeholders and interest groups, documents from the fields of pedagogy, labour and the party, but one question always emerged: Who were the decision-make...
Conference Paper
Full-text available
A szimpózium célja, hogy bemutassa az ikonográfia módszertani lehetőségeit a neveléstudományi kutatások területén. A szimpózium olyan kutatásokat gyűjt egybe, melyekben közös az ikonográfia módszerként való használata; a vizuális dokumentumok elemzési lehetőségei közül mutat be néhányat és jelzi a metodológia sokszínűségét. Célunk, hogy ezen dokume...
Article
Full-text available
Tanulmányom a politikai ikonográfia és a pedagógia egymásra hatásáról, kapcsolatáról szól a magyar államszocializmus idején, egy Lenin-kép ürügyén. A téma ilyen kontextusban nagyrészt feltáratlan még, jóllehet a vizuális propaganda nagyon fontos részét képezte a szocializációnak és indoktrinációnak, egy újfajta rituális-ünnepi rend létrehozásának,...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Írásom az ötvenes évek hazai (és külföldi) historiográfiájában kevéssé felhasznált szempontot és megközelítést mutat be: a titkosítás alól feloldott CIA jelentések alapján a magyar iskoláról kirajzolódó képet vázolom fel. Az amerikai hírszerzés Magyarországhoz fűződő viszonyának áttekintése után ismertetem a forrásokat, bemutatva jellemzőiket és a...
Article
Full-text available
Jelen tanulmány egy iskolatörténeti kutatáson alapul, amely a Somogy megyei, 1953-ban alapított Tabi Állami Általános Gimnázium első néhány évének intézményi gyakorlatait tárta fel, történeti-antropológiai módszerekkel. Az iskola dokumentumai között fennmaradt az 1957–58-as tanév " hittanbeíratásának " teljes anyaga: névsorok, valamennyi szülői kér...
Presentation
Full-text available
The topic of this presentation is one of the definite changes of socialist pedagogy: implementing polytechnic education (students’ participation in labour) in the late 1950s and early 1960s, in a comparative context. Based on Hungarian sources (archives, journal articles, reports), we can draw the same process of preparation and legitimation discou...
Article
Full-text available
Németh András, Biró Zsuzsanna Hanna és Garai Imre (2015, szerk.): Neveléstudomány és tudományos elit a 20. század második felében. Gondolat Kiadó, Budapest. A hazai oktatástörténet egyik sokat ígérő kutatási iránya az 1945 utáni neveléstudományi elit, szakmai kommunikáció alakulásának, jellemző diskurzusainak feltérképezése – ennek a projektnek az...
Article
Full-text available
Az államszocialista berendezkedés közoktatást érintő legjelentősebb átalakítási kísérlete 1958-ban kezdődött meg a Szovjetunióban, majd az egész keleti blokkon végigsöpört, melyhez a mintát az írásomban bemutatott folyamat adta. A kísérlet a hatvanas évek közepére, vé-gére megbukott, azóta sem született átfogó, kritikai megközelítése a témának – ez...
Chapter
Full-text available
A szakközépiskolák és a szakképzés jelenlegi átalakulása újra aktuálissá teszi az intézménytípus eredetének vizsgálatát. Tanulmányom a Somogy megyében található Tab kísérleti Mezőgazdasági Gépszerelő Szakközépiskolájának indu-lását tárja fel, 1960 júniusa és szeptembere közöt. Ezek voltak azok a hóna-pok, amikor megszületet a szakközépiskola elneve...
Article
Full-text available
Folyóiratunk rovatai továbbra is a lapindításnál felvázolt horizontális szempontokat követik. A multiperspektivitás diakrón és szinkrón lehető-ségeiről, a diverzitással kapcsolatos megközelí-tések pontosításáról, az inklúzió folyamatának feltételeiről, valamint a különböző csoportok közötti dialógust akadályozó előítéletekről szóló tanulmányok indí...
Article
Full-text available
A gyakorlati foglalkozás bevezetése az általános iskolában (1958–1965) A munkára nevelés a szocialista pedagógia jellemző sajátossága, olyan komplex je-lenség, mely több szempontból is hozzájárulhat a korszak iskoláztatásának, tár-sadalompolitikai-oktatástörténeti kontextusának árnyaltabb megismeréséhez. Minden iskolafokozatot átható jelenségről va...
Article
Full-text available
Napjaink oktatáskutatásának és-politikájának kulcskategóriája a kompetencia fogalma. A latin szó eredetileg illetékességet, alkalmasságot jelentett (BANDINÉ–GOLUBEVA–SIMON 2014: 5). A kompetenciákra alapozott, egyéni fejlesztés az Európai Unió (ezen belül Magyarország) egyik legfontosabb képzési trendje, mely az alsó-, közép-és felsőfokot egyaránt...
Article
Full-text available
My researches are based upon the photographical corpus of the Hungarian periodical journals in the 1960's. I have been examined six journals: Family and School (Család és Iskola), Our Child (Gyermekünk), Public Education (Köznevelés), Education in Kindergarten (Óvodai Nevelés), The Elementary Teacher (A Tanító) and The Work of the Elementary Teache...
Article
Full-text available
A pedagógusok saját magukról kialakított képeit, a róluk kialakult külső nézőpontokat és a lehetséges szereprepertoárokat igen sok kutatás során vizsgálták a XX. század második felében – az 1960-as évektől kezdődően külföldön, a rendszerváltás után Magyarországon is. A vizsgálatok kétfajta vonulatba illeszkednek, s mindkét megközelítés mögött egy-e...
Article
Full-text available
Magyar Pedagógia, 2006 A mű legcélszerűbb megközelítése talán kimondott és kimondatlan előfeltevései alapján indulhat meg. A könyv fülszövege és az Előszó is hangsúlyozza a szöveg kettős - botanikai és szimbólumtörténeti - kötődését. Egy olyan (művelődés)történeti vizsgálatot végez el benne a szerző, amely egy növény előfordulási helyei (locusai) a...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
Main goals of the research: 1. Educators (including those who worked in public and/or higher education and the academics whose workfield is about educational sciences) had which kind of role in the ideological system of the Rákosi era? 2. For what supposed or real reasons did the state defence authorities act compellingly agains these social groups (mainly by using the means of internment or imprisonment)? 3. According to the historical documents of national archives, may it be possible to create a category system about motives used as charges, and according to it would it be presumed that the authorities acted against these intellectual circles wittingly, by using ideological views?
Archived project
Mapping journals and others academic productions in History of Education. This international project was developed within the scope of ISCHE (2014-2019). My main partners in this project were Thérèse Hamel (Canada) and Amarilio Ferreira Jr. (Brazil).
Project
Transforming public education, updating curricula and knowledge, adapting the schools to needs of the labour market: these discourses have been constituted the Hungarian debates in pedagogy since decades. The project aims to describe implementing polytechnic education (students’ participation in the labour) in the late 1950s, early 1960s, in a comparative context. Based on the Hungarian sources (archives, journal articles, reports), we can draw the same process of preparation and legitimation discourses, in the case of six countries in the Central-Eastern Europe: the Soviet role model followed by Bulgaria, Czechoslovakia, East-Germany, Hungary and Poland.