Kylyan Marc Bisquert i Pérez

Kylyan Marc Bisquert i Pérez
University of Santiago de Compostela | USC · Departamento de Pedagoxía e Didáctica

Doctor of Education
Postdoctoral researcher. Centr'ERE (UQAM) - SEPA-interea (USC). Fellowship Margarita Salas (Ministerio de Universidades)

About

25
Publications
2,319
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
40
Citations
Introduction
Kylyan Marc Bisquert i Pérez currently works at the Department of Pedagogy and Didactics, at University of Santiago de Compostela, and he is part of the research group SEPA-interea. He does research in Environmental Education, Agroecology and Social Movements. Their current PhD project is 'A dimensión socioeducativa do movemento agroecolóxico en Galicia: a reconstrución da dieta como eixo de sustentabilidade social e ambiental.'

Publications

Publications (25)
Chapter
Full-text available
A alimentação constitui o satisfator principal da necessidade de subsistência, assim como um dos elementos centrais na configuração das sociedades humanas. A dieta, como construção cultural, está intimamente vinculada às emissões de gases de efeito estufa associadas aos sistemas agroalimentares. Assim, a dieta representa um claro exemplo de emissõe...
Chapter
Full-text available
La primera pregunta que surge al explorar el vínculo entre la educación y la alimentación es si éste resulta evidente o no. Para argumentar que ésta constituye una relación innegable, este capítulo empieza introduciendo algunas de las claves que ligan alimentación y educación; un primer paso para poder diagnosticar, a continuación, la actualidad de...
Article
Full-text available
This article presents the approach and results of two doctoral research projects carried out within the framework of the Resclima project of the Universidade de Santiago de Compostela (Galicia). These researches are complementary: they offer a state of the question of the ERCC at the academic, political and school levels, more specifically in secon...
Conference Paper
Full-text available
Derivado dunha tese sobre a dimensión socioeducativa do movemento social agroecolóxico en Galicia, estase a desenvolver un estudo de casos múltiple baseado na identificación de boas prácticas socioeducativas en canles e espazos alternativos de consumo responsable de alimentos na provincia da Coruña. Deste xeito, a unha mostra inicial extraída da de...
Conference Paper
Full-text available
No marco dunha investigación realizada para a Deputación da Coruña, neste traballo preséntanse os fundamentos teóricos e algúns resultados parciais dun estudo de casos múltiple en desenvolvemento sobre as prácticas e ferramentas socioeducativas empregadas polas iniciativas alternativas de consumo responsable presentes na provincia da Coruña, analiz...
Thesis
A investigación que aquí se presenta pretende abordar a configuración da dieta e o sistema agroalimentario como elementos de especial relevancia para a Educación Ambiental no actual contexto de crise socioambiental, en tanto que a súa análise e a proposición de alternativas poden constituír ferramentas cunha gran potencialidade na promoción da sust...
Article
Full-text available
[http://www.journals.ufrpe.br/index.php/BJAS/article/view/3709] - As iniciativas colectivas de consumo ecolóxico teñen unha presencia relativamente arraigada e, ata certo punto, consolidada en Galicia. Estas poden constituír unha avanzada sociocultural alternativa e actuar como axentes socioeducativos para promover entre a cidadanía a adopción de...
Article
Full-text available
As iniciativas colectivas de consumo ecolóxico teñen unha presencia relativamente arraigada e, ata certo punto, consolidada en Galicia. Estas poden constituír unha avanzada sociocultural alternativa e actuar como axentes socioeducativos para promover entre a cidadanía a adopción de dietas sustentables que acompasen a configuración de sistemas agroa...
Article
Full-text available
RESUMO (PT) O sistema agroalimentar hegemônico contribui significativamente com a atual crise socioambiental. Assim como as origens da Educação Ambiental estão intimamente ligadas ao ecologismo, é novamente necessário buscar referências de análise sócio-crítica e ação socioeducativa em movimentos sociais emergentes. A agroecologia disponibiliza alt...
Article
Full-text available
Climate Change is the most important threat to our society and all species on Earth. Large alterations in the climate are affecting every aspect of our society and in order to limit this impact we must decarbonize the economy before 2050. Although science presents solid evidence on the magnitude of the problem and outlines precisely the consequence...
Conference Paper
Full-text available
This work presents part of the development and pedagogical con-cretization of the project "Educational processes and practices for the transition to a Culture of Sustainability and the cooperation in Galicia and the Dominican Republic", referred with the acronym "Alianza Terra". This project examines, from the Research-Action approach, educational...
Chapter
This chapter aims to show an analytic approach to the current situation of the agroecological movement in Galicia (Spain) similar to that of Andalusia (Sevilla, 2012). The movement is composed by a significant heterogeneity of initiatives characterized by a social nature, a critical position toward the socioeconomic and agrifood paradigm, and a goa...
Article
Full-text available
College students are a sector of the population that is called to play a fundamental role in the future societies. This responsibility with and for society cannot obviate humanity's main challenge nowadays, the anthropogenic climate change. To this end, it is necessary to understand the climatic problem in all its dimensions, in order to propose an...
Article
Full-text available
Resumen A Eira do Ceesg es un grupo de trabajo que forma parte de la estructura de participación colegial del Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (en adelante CEESG), y que centra sus esfuerzos en situar y defender la Educación Ambiental y el Desarrollo Comunitario como ámbitos de relevancia y competencia en el marco del campo pro...
Chapter
This chapter explores the connection between diet and climate change, with focus on the binomial diet-climate change including the (i) implications of food production and consumption and (ii) the socio-educational perspective, which should be viewed as a communal climate change mitigation effort. Full text available in: https://doi.org/10.1007/978...
Conference Paper
Full-text available
O Cambio Climático (CC) é o gran reto socio-ambiental deste século. Para eludir os peores escenarios que prognostica a ciencia cómpre adoptar cambios profundos. Urxe tomar conciencia da vulnerabilidade humana diante desta ameaza, así como aceptar a maior responsabilidade das sociedades que máis contribúen ás emisións de Gases de Efecto Invernadoiro...
Conference Paper
Full-text available
O propósito desta comunicación é presentar a traxectoria trazada a través de tres proxectos que vinculan a investigación básica e aplicada coa formación de profesorado de educación secundaria en Galicia e República Dominicana en torno á cultura da sustentabilidade e a cooperación. Neste sentido, descríbese a relación temporal e metodolóxica entre o...
Conference Paper
Full-text available
Palabras clave: Cultura de la sostenibilidad, Educación para el desarrollo, Cooperación, Investigación-Acción, Educación Secundaria. Resumen: La presente comunicación pretende dar cuenta del desarrollo de una experiencia de formación del profesorado en Galicia, centrado en el tema de la cultura de la sostenibilidad. Una experiencia educativa que...
Poster
Full-text available
La construcción social de la dieta y la configuración de los sistemas agroalimentarios son elementos de especial relevancia para la Educación Ambiental (EA), tanto por los impactos ambientales asociados, como por sus implicaciones a nivel socioeconómico, político y cultural. La dieta, en tanto que conjunto de hábitos y patrones de consumo, mediados...
Article
Full-text available
Se existe um consenso geral quanto ao carácter antropogénico das Alterações Climáticas (AC) actuais, ao centrarmos a atenção nas emissões difusas de gases com efeito de estufa associadas especificamente à dieta, deixa de se verificar tal consenso. Existe, nomeadamente, uma reduzida percepção por parte da população sobre a conexão Dieta-AC e uma esc...
Article
Full-text available
Santiago de Compostela conta con hortas urbanas municipais dende 2008 grazas a un proxecto piloto de instalación de parcelas no parque de Belvís, no marco dunha estratexia consistorial para diversificar os usos das zonas verdes en clave de ocio saudable. Como finalidades, a recuperación dos saberes tradicionais, a mellora paisaxística e a promoción...
Article
Full-text available
Santiago de Compostela conta con hortas urbanas municipais dende 2008 grazas a un proxecto piloto de instalación de parcelas no parque de Belvís, no marco dunha estratexia consistorial para diversificar os usos das zonas verdes en clave de ocio saudable. Como finalidades, a recuperación dos saberes tradicionais, a mellora paisaxística e a promoción...
Conference Paper
Full-text available
Os sistemas agroalimentarios son un elemento central das sociedades humanas e desempeñan así mesmo un papel notable no actual escenario de crise socio-ambiental, incluíndo unha significativa contribución ao Cambio Climático. Atendendo ao IPCC, a cuarta parte do total das emisións antropoxénicas de gases de efecto invernadoiro proveñen da agricultur...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
Objectif général 1. Explorer les spécificités de la dimension socio-éducative des initiatives citoyennes agroécologiques au Québec. Objectif spécifique 1.1. Identifier et sélectionner un nombre significatif d’initiatives agroécologiques présentes au Québec. Objectif spécifique 1.2. Analyser la dimension socio-éducative des initiatives sélectionnées. Objectif spécifique 1.3. Comparer les résultats obtenus avec ceux de la thèse de doctorat du candidat sur la dimension socio-éducative des initiatives agroécologiques en Galice (Espagne). Objectif général 2. Développer un modèle socio-éducative orienté vers la promotion d’une consommation alimentaire socialement et écologiquement responsable auprès les adultes à travers les cadres analytiques et les propositions axiologiques et méthodologiques de l’agroécologie et de l’écocitoyenneté. Objectif spécifique 2.1. Concevoir un modèle socio-éducative pour la promotion d’une consommation alimentaire auprès des adultes fondée sur les principes de l’agroécologie et de l’écocitoyenneté, ainsi que sur la base des contributions théoriques et empiriques de la thèse de doctorat du candidat sur ce sujet. Objectif spécifique 2.2. Adapter le modèle socio-éducative conçu au contexte québécois en fonction des spécificités de la dimension socio-éducative des initiatives étudiées dans ce projet de recherche. Objectif spécifique 2.3. Soumettre le modèle socio-éducative conçu à évaluation par un groupe d’experts des domaines de l’agroécologie et de l’éducation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté. Objectif spécifique 2.4. Tester le modèle socio-éducatif conçu à travers son application en classe avec des étudiants universitaires du Québec et de Galice.
Archived project
1. Identificar, clasificar e caracterizar os distintos espazos e canles alternativos de consumo responsable presentes actualmente na provincia da Coruña. 2. Identificar boas prácticas e ferramentas socioeducativas desenvolvidas en ditos espazos e canles para a promoción do consumo responsable. 3. Valorar o potencial socioeducativo de ditas prácticas e ferramentas para a promoción da eco-cidadanía e a cultura da sustentabilidade, co fin de seleccionar as susceptibles de ser integradas nunha guía/material didáctico de educación do consumo.
Archived project
Valorar as implicacións socioeducativas do movemento agroecolóxico en Galicia e o seu interese para o campo da Educación Ambiental á hora de implementar estratexias para a promoción dunha alimentación social e ambientalmente sustentable.