Kubilay Düzenli

Kubilay Düzenli
Karadeniz Technical University · Department of Public Administration

About

21
Publications
1,254
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1
Citation
Citations since 2017
21 Research Items
1 Citation
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
Introduction
Skills and Expertise

Publications

Publications (21)
Article
Full-text available
Bu makalenin amacı Cumhuriyet’in ilanından başlayarak 12 Eylül 1980 askeri darbesine kadar Türkiye’de yerel yönetim sisteminin gelişimini ele almak ve farklı dönemlere ilişkin mevzuat, işleyiş ve yerel seçimler bağlamında genel bir değerlendirme yapmaktır. Bu amaca ulaşmak için; ilgili literatür, yasal düzenlemeler ve yerel seçim sonuçları incelenm...
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
Article
1982 Anayasası’nda idarenin kuruluşunu düzenleyen ilgili maddede ifade edildiği üzere; Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılmaktadır. Tarihi süreçte geç dönem Osmanlı modernleşmesi kapsamında, idarenin sahip olduğu merke...
Preprint
Full-text available
Yerel yönetimler; halkın yerel ve ortak nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan temel yönetsel/idari birimlerdir. Tarihsel süreçte yerelleşme politikaları kapsamında yerel yönetimlerin, etkinlik alanı genişlemiştir. Özellikle merkezden yönetim yerine yerinden yönetimin yaygın olarak uygulanmaya konduğu günümüz koşullarında, yerel yöne...

Network

Cited By