Krzysztof Sawicki

Krzysztof Sawicki
University of Bialystok · Faculty of Education, Department of Creative Rehabilitation

Professor

About

26
Publications
8,990
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
20
Citations
Citations since 2017
13 Research Items
20 Citations
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
Introduction
Krzysztof Sawicki currently works at the Faculty of Education, Department of Creative Rehabilitation, University of Bialystok. Krzysztof does research in youth studies, juvenile delinquency, socio-cultural theories and social stratification.

Publications

Publications (26)
Chapter
This public policy chapter analyses and discusses the provision of prison inmates with “wireless” communication with the outside world (Rule 63 of the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules). In the context of the 2030 United Nations Sustainable Development Goal (SDG) 16 to promote peaceful, just...
Article
Full-text available
In this article, through reference to the theories of multilingualism, we would like to outline issues pertaining to the bilingual upbringing of children in bicultural families and their education in Polish schools. Referring to research (interviews) with parents of bilingual children from Warsaw, we will point to strategies employed by parents who...
Article
Full-text available
The phenomenon of educational resistance shown by minors from disadvantaged backgrounds and placed in attendance centers is the main subject of interest in this article. This is a special group of students, because their attitude towards education is shaped by factors determined by dysfunctional families, antisocial pressure from peers, poor neighb...
Article
Full-text available
In the times of globalization and intense migration of people, the possibility of communicating with persons representing other cultural, ethnic or national background and using different languages and cultural codes becomes a crucial task for gaining education and developing professional skills, especially among today’s young adults and young prof...
Article
Full-text available
W artykule przeanalizowano koncepcje teoretyczne oraz badania dotyczące zagadnienia kontaktów nieletnich z funkcjonariuszami policji zwracając uwagę na ich konfliktowy charakter. Poruszaną problematykę przeanalizowano z trzech perspektyw: środowiskowej, jednostkowej oraz sytuacyjnej. Analizując rolę czynników środowiskowych, szczególną rolę przypis...
Book
The subject of interest in the book is juvenile offence. This issue was tackled from the perspective of the contemporary social rehabilitation concepts which emphasise the dialectic relationship between the individual and the environment, as well as the identification of criminogenic needs, risk and protective factors. While characterising the theo...
Article
Full-text available
Socialisation is one of the key processes that shapes the identity of youth. This construct, which over the last century has undergone significant transformation, became a pattern for determining the purposes of upbringing (Nature vs. Nurture), or interpretative model that is used to explain character of this process from a socio-cultural perspecti...
Article
Full-text available
In this article, I draw on data from a qualitative study of a group of bodybuilding youth in Poland to examine how these young men form a distinctive subculture in an environment of conflicting influences of a post-communist, lower class environment and those of capitalism, and social advancement. In the study, conducted in 2014 in a small town in...
Article
Full-text available
Migration is a special process that aff ects the functioning of the social structures in globalised societies. It has become an important aim of research in social sciences for more than a century, where the analysis and refl ection in the deviant behaviour area was the special point of interest. In the text based on the assumptions of the social e...
Book
Full-text available
This book contains articles about current problems and challenges in social rehabilitation, especially about environmental factors (peer group, family), work in detention centers, social reintegration and probation procedures.
Article
Full-text available
The text examines the theoretical assumptions of the analysis and research of American sociologists and criminologists which describe the environmental determinants of juvenile delinquency. The interpretation of the term “environment” is focused on its spatial character. The various ways in which the term environment, and related terms (“local envi...
Article
The article poses a question on the identity of the youth that associate with the subculture of football fans. The main subject relates to the description of football fans culture as a social group. The subculture of football fans appears very homogenous, which is misleading. On one hand members of the subculture spend their free time supporting th...
Book
Full-text available
„Pisanie prac i sztuka ich prezentacji” to opracowanie adresowane do uczniów szkół średnich i studentów. Z pewnością przyda się maturzystom i uczestnikom seminariów dyplomowych, a także ich nauczycielom, korepetytorom, rodzicom... Posługując się bardzo przystępnym językiem, autorzy ukazują Czytelnikowi zarys zasad pisarstwa na ocenę - od szkolnych...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
Na co dzień nie zajmuję się metodologią badań naukowych, a moje uwagi na ten temat wiążą się z refleksjami i wątpliwościami, które pojawiają się w trakcie realizacji badań własnych oraz czytania opracowań badań przeprowadzanych przez Koleżanki i Kolegów. Również uwagi związane z pisaniem tekstów naukowych, przygotowywaniem ich prezentacji oraz referatów do przedstawienia w sferze publicznej, są pobocznym wątkiem mojej twórczości. Publikacje z tym związane zawierają więc skromne uwagi praktyka. Być może niektóre z nich mogą się komuś przydać - szczególnie młodszym Koleżankom i Kolegom, którzy dopiero rozpoczynają swą przygodę z badaniami oraz pisarstwem naukowym. Zapraszam do lektury!
Project
Celem głównym projektu realizowanego wsplnie przez Stowarzyszenie "Schola Humana" , Interdyscyplinarną Komisję Naukową ds. Przemocy i Dyskryminacji oraz Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych jest rozbudowanie programu profilaktyczno-wychowawczego białostockich szkół ponadgimnazjalnych o elementy profilaktyki pozytywnej. W ramach projektu planowane są: • WARSZTATY DLA STUDENTÓW dotyczące: aktualnych problemów społecznych oraz możliwości ich rozwiązywania; wiedzy na temat praw człowieka / praw dziecka; kształtowania umiejętności pracy z grupą; opracowania oraz realizacji scenariuszy zajęć z obszaru profilaktyki pozytywnej. • ZAJĘCIA O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYM DLA UCZNIÓW BIAŁOSTOCKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, które przeprowadzą studenci uczestniczący w warsztatach.