Krzysztof Piech

Krzysztof Piech
Lazarski University, Warsaw, Poland · Inernational Economic Relations

PhD

About

154
Publications
97,020
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
204
Citations
Citations since 2016
1 Research Item
66 Citations
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
Additional affiliations
October 2014 - September 2016
Warsaw School of Economics
Position
  • Professor (Associate)

Publications

Publications (154)
Book
Full-text available
In this textbook, we introduce the readers to the concepts of social and economic policies. We claim that they should be regarded as a part of a broader policymaking process. Thus, the essential objective is to make the reader familiar with public policy and even with politics. Only then, we would be able to understand economic and social policies...
Book
Full-text available
Poniższy raport jest trzecim z serii raportów opisujących pozycję innowacyjną województwa mazowieckiego na tle innych regionów kraju i Europy. Ma on charakter okresowy, a zatem jego głównym celem jest aktualizacja danych zamieszczonych w poprzednich opracowaniach. Dodatkowo jednak jest on rozwinięciem podjętych wcześniej analiz i badań. Z tego powo...
Book
Full-text available
Przeprowadzonym badaniem zostało objętych łącznie: 170 regionów Unii Europejskiej, 51 wskaźników, 14 lat. Województwo mazowieckie można zaliczyć do grona słabiej rozwiniętych pod względem innowacyjności regionów w Unii Europejskiej: należy do „ściany wschodniej” – peryferiów na innowacyjnej mapie Europy. Instytut Wiedzy i Innowacji potwierdził i us...
Book
Full-text available
Mazowsze w 2011 r. było dopiero na 110. miejscu w Europie (na 170 badanych regionów) pod względem innowacyjności. Spośród krajów transformacji w latach 2003-2011 jedynie Bułgaria i Rumunia posiadały więcej od Polski regionów wolniej rozwijających się pod względem innowacyjności. W latach 2004-2008 można zauważyć, że Mazowsze rozwijało się w tempie...
Technical Report
Full-text available
Celem badania ewaluacyjnego była odpowiedź na trzy kluczowe pytania badawcze: 1. Jak definiujemy pojęcia komplementarności, synergii? 2. Jaki jest faktyczny stan wdrażania zasady komplementarności w odniesieniu do Programów Operacyjnych 2007‑2013 oraz PROW? 3. Jakie mechanizmy zapewnienia komplementarności można zastosować – sugestie i rekomendacje...
Chapter
Full-text available
The text discusses creation of a new SDR basket weighted with the share in world GDP. It presents simulation of the exchange rate.
Book
Full-text available
Publikacja jest pierwszą w Polsce próbą ujęcia tematyki ewaluacji interwencji publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w formie podręcznika akademickiego. Głównym celem, jaki przyświecał całemu zespołowi autorskiemu, było pokazanie ewaluacji w sposób całościowy – jako sztuki zadawania pytań i uczenia się instytucji sektora public...
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
Paper presents advances in building knowledge economy in European Union, as well as in developing international competitiveness. They are recognized as important for economic development. The paper shows that the indicators of KBE and competitiveness are to some extent similar and are correlated. More important, it shows that there is no clear rela...
Article
Full-text available
Book description: After the post-socialist transformation, the issues of growth, development and knowledge based economy are back on the research and policy agenda for Central and Eastern Europe (CEE). This volume is the first comprehensive analysis of growth and restructuring in CEE from the perspective of knowledge based economy. Discussing issue...
Article
Full-text available
Krzysztof Piech TECHNOLOGIE, EDUKACJA I INNOWACJE W TEORIACH WZROSTU GOSPODARCZEGO Roczne stopy wzrostu realnego PKB na osob: Indie – 1,4%, Korea Południowa – 7,0%. Indyjski dochód podwoi si co 50 lat, koreaski – co 10. Hindus bdzie przecitnie dwa razy bogatszy ni jego dziadek, Koreaczyk – 32 razy. Konsekwencje dla bogactwa ludzkiego zwizane z pyta...
Article
Full-text available
While knowledge has always played a major role in economic development, it gained the importance during the last years. This interest was caused by two main factors: characteristics of economic development especially of the 1990s, showing the critical role of knowledge activities for competitiveness and development, and progress in economic theorie...
Chapter
Full-text available

Network

Cited By