Krzysztof Janc

Krzysztof Janc
University of Wroclaw | WROC ·  Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

About

57
Publications
12,910
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
303
Citations

Publications

Publications (57)
Book
Full-text available
Article
Full-text available
The objective of the present study is to identify rules governing the distribution and thematic structure of creative activities, using the region of Lower Silesia in southwestern Poland as an example. This empirical study is based on the data obtained from the Central Registration and Information on Business (CEIDG) as of 2018. Rural areas (compar...
Article
Full-text available
The work described here has sought to define the role of the Internet in knowledge acquisition among Polish farmers, as well as the diversity characterising their professional activity conducted online. Relevant discussion is in this way broadened to reflect the conditioning underpinning smart agriculture, most especially in the context of states e...
Chapter
Nowadays, the education level is treated as an important endogenous resource of economic development, defining the development potential of territorial systems. In this context, the level of education can be treated as a resource of towns, regions or states. But this paradigm has undergone transformation in the last decades, especially at the time...
Article
Full-text available
Obserwujemy obecnie wzrost znaczenia przestrzeni cyfrowej-coraz więcej interakcji pomiędzy ludźmi, ich aktywności przenosi się w całości lub częściowo do tej przestrzeni. W rezultacie w nauce, w tym w geografii, pojawiły się nowe problemy oraz powstają i rozwijane są nowe sposoby badań. Uwzględniając to celem opracowania jest przybliżenie sposobów...
Article
Full-text available
Local Action Groups (LAGs) are multi-sectoral, area-based partnerships operating throughout the European Union to support participatory local development in rural areas. One of the operational elements of the programme is that multi-sectoral partnerships at the local level select and fund local development projects. The aim of this paper is to expl...
Article
Full-text available
The 1990s saw a considerable facilitation of the concept of area-based cooperation between stakeholders from the public, economic and social sectors in the European Union (EU) with regard to local resource management. EU support programmes have given rise to community-based partnerships referred to as Local Action Groups (LAGs), in which the stakeh...
Article
Full-text available
The importance of agri-food systems for global sustainability calls for researching and advancing socio-technical transitions towards environmentally friendly models of farming. These transitions hinge on many prerequisites, one of which is providing access to land for farmers and new entrants who experiment with sustainable farming models. However...
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
Spatial mobility of the population is a key factor allowing for the delimitation of functional areas and the identification of ranges of impact of given spatial units. The work detailed here has built on this idea by seeking to identify areas of strong functional linkage in the cities in Poland that have been granted the status of powiat (i.e. unit...
Article
Full-text available
Pandemia COVID-19 wpłynęła na ograniczenie funkcjonowania większości ludzi do obszaru najbliższego sąsiedztwa. Stąd też społeczności lokalne stanęły przed wyzwaniem organizacji wzajemnego wsparcia i przepływu informacji w sytuacji kryzysowej. Celem opracowania jest identyfikacja podstawowych cech funkcjonowania mediów społecznościowych wrocławskich...
Article
Full-text available
Cross-sectoral partnerships, known as Local Action Groups (LAGs), are a key pillar of the European Union's Community-Led Local Development approach in member states. LAGs prepare bottom-up territorial strategies, having a relatively high degree of freedom to set their own development goals and the scope of the activities for which they receive EU f...
Article
Full-text available
Zarys treści: Sprawne funkcjonowanie społeczności lokalnych w ramach danego obszaru jest w dużej mierze uzależnione od potencjału oraz możliwości wykorzystania miejscowych zasobów. Jednym z ważniejszych zaso-bów i czynników kształtujących rozwój lokalny jest kapitał ludzki tkwiący w danej społeczności, a w szczególności w lokalnych władzach samorzą...
Article
Full-text available
The development of the Internet drove significant changes in the social and economic functioning of people and spatial units. In the case of geography, the Internet changed its nature as a science about space, by expanding on the available topics and methods of study by which geographers come to know the world. New possibilities were a result, thou...
Chapter
Full-text available
OD ANALFABETYZMU DO WYKSZTAŁCENIA WYŻSZEGO Wprowadzenie Wiedza i jej wykorzystanie są nieodłącznymi elementami życia człowie-ka. Niezależnie od miejsca zamieszkania, rodzaju aktywności ekonomicznej, ustroju gospodarczego, człowiek korzysta z gromadzonej przez lata wiedzy i używa jej do osiągnięcia konkretnego celu. Współcześnie wiedza i jej prak-ty...
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
Sprawne funkcjonowanie społeczności lokalnych w ramach danego obszaru jest w dużej mierze uzależnione od potencjału oraz możliwości wykorzystania miejscowych zasobów. Jednym z ważniejszych zasobów i czynników kształtujących rozwój lokalny jest kapitał ludzki tkwiący w danej społeczności, a w szczególności w lokalnych władzach samorządowych. Celem a...
Presentation
Full-text available
The objective of paper is to describe processes related to the so-called balkanization of the Internet
Chapter
Full-text available
Dobków to malowniczo położona wieś łańcuchowa, ciągnąca się przez około 3,5 km wzdłuż Bukownicy, jednego z prawobrzeżnych dopływów Kaczawy. Znajduje się on na terenie Pogórza Kaczaw-skiego (dokładnie na granicy z Górami Kaczawskimi) w Sudetach Zachodnich, w otoczeniu łąk, użytków rolnych i lasów. Otaczające krajobrazy kształtują w dużej mierze spec...
Article
The objective of this paper is to describe the place of individual countries in digital space through the lens of Internet domains and specific websites. We will discuss the global geography of domains in reference to states and other entities of spatial organization, and changes in the positions of individual websites. These issues will be approac...
Article
Full-text available
The primary objective of this project was to develop an integrated computer tool to support the analysis and decision making with respect to the socio-economic processes of the province in the spatial setting, with the time horizon of 2025. The project involved the development of (a) a set of models of the social, economic and spatial changes; (b)...
Article
Full-text available
Alongside traditional approaches to defining the positions and prestige of cities, their functioning and visibility in digital space have recently gained attention. The objective of this paper is to describe the visibility of cities and their mutual connections in digital space. This study used the Google search engine to obtain information on Goog...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest określenie znaczenia i wykorzystania przez użytkowników internetowych serwisów instytucji, będących źródłem wiedzy dla rolników. Zagadnienie to przedstawiono w kontekście transferu wiedzy. Możliwość pozyskania i wykorzystana informa-cji, która może być przekształcona w wiedzę, nie zawsze musi przekładać się na zachowanie użytkow...
Article
Full-text available
The purpose of this paper is to determine whether the connections in cyberspace relate in any way to borders as understood in geographical terms. This goal requires testing Tobler's First Law of Geography. Analyses of hyperlinks come under the domain of webometrics, which seeks to answer the fundamental question: Is it possible to measure the Web?...
Article
Full-text available
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie widoczności polskich miast w cyberprzestrzeni oraz cyberprzestrzennych powiązań pomiędzy nimi. Widoczność miast w cyberprzestrzeni zosta-ła określona poprzez analizę wyników uzyskanych przy zastosowaniu wyszukiwarki internetowej Google (liczba wskazań dla nazwy miasta). Powiązania pomiędzy miastami p...
Article
Full-text available
Possibilities of hyperlink application in spatial research The main aim of the paper is to show the selected ways of analysing, the possible interpretations and expectations concerning the analyses of hyperlinks in spatial research. The connections existing in cyberspace for selected self-government websites of Lower Silesia were shown to illustrat...
Article
Full-text available
Area-based Partnerships as a New Model of Local Development Management – Regional Disparities and Impact on the Activity of Inhabitants. In the paper, the regional disparities of the impact of territorial partnership (Local Action Groups, LAGs), setting up projects co-financed from the LEADER+ Pilot Programme (LPP), on social and economic activity,...
Article
Full-text available
The main aim of the work described here was to investigate knowledge transfer to farms, as well as to analyse the levels of knowledge present as this relates to farm performance. Possible inefficiency of knowledge utilisation was investigated at the levels of the indi-vidual farm, the gmina (commune – unit of local government administration in Polan...
Chapter
Full-text available
Where the brains are, where the brains move: education, skilled migration, and human capital in Poland 1 Abstract: The aim of the article is to study the process of human capital creation and concentration in Poland. The research procedure consists of analysis of selected aspects of the creation of human capital at two levels of learning (the lowes...
Article
Full-text available
The aim of the article is to present the possibilities of using local indicators of spatial association (LISA) in the analysis of social phenomena on the urban scale. Apart from the methodological aspect concentrating on the description and possible applications of LISA, the paper also includes a cognitive aspect. It is related to defining spatial...
Article
The aim of the article is to present the possibilities of using local indicators of spatial association (LISA) in the analysis of social phenomena on the urban scale. Apart from the methodological aspect concentrating on the description and possible applications of LISA, the paper also includes a cognitive aspect. It is related to defining spatial...
Article
Full-text available
While an analysis of hotspots might identify aspects that are spatial, technical or sociological, this study disregards the last two (non-geographical) areas of research, in order to concentrate on the spatial distribution of hotspots, albeit on reference levels that are global or else local (related to Poland). In fact, however, analysis of spatia...
Article
Full-text available
The Internet, despite being hailed as the end of geography, created its own geography of nodes and nets. On its basis, the space of flows is created, which is the result of interactions between the Internet users. The net users form its tissue; they are the nervous system of the Internet space. However, the Internet still seems to be a phenomenon w...
Article
Human resources, and in a particular manner of their quality, play the key role in regional development. Depending on the quantity and quality of these resources, they can constitute either an essential barrier to or a stimulator of development. It is held, that one of the most important factors, allowing for the achievement of success by the terri...
Article
Full-text available
The main objective of that paper is to present the role that education plays as the factor that to great extend diversifies development potential. The focused on depiction of the relationships between development centres and peripheral areas. Polish space is obviously divided into the core-towns, especially large ones, and periphery-majority of rur...
Article
Full-text available
Abstract The paper aims to describe spatial diversity of human,and social capital in Poland as well as todefine,relation between ,these features. Composite indices were used to describe ,spatial diversity of human and social capital. High quality of human capitalin Poland is characteristic mainly,for big cities and their surroundings. The differenc...
Article
Full-text available
The main aim of the paper is to show one of the spatial autocorrelation measure-Moran's I statistic, and local indicators of spatial association. An additional aim is to show the possibility of applying spatial autocorrelation statistics in analysis of socioeconomic phenomena based on Gross Domestic Product example. Analysis of GDP was carried out...
Article
The paper aims to describe regional differentiation of social structures in Europe. In addiction, the article analyses distance between Polish regions and European ones, as well as the relation between socio-economic development. The following research paper uses the Hellwig's multivariate classification method. The most advantageous social structu...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
The objective of the project is to determine the significance of digital technologies in creating spatial justice. This issue will be considered in the context of the functioning of rural areas from the perspective of the concept of smart rural development. Embedding research under the concept of smart rural development allows us to refer to the role of digital technologies in modern society, the rural economy, taking into account current realities and development challenges. Detailed objectives include: 1) Identification of the conditions of smart rural areas functioning in Poland - based on the analysis of documents, strategies, and programs for digitization of rural areas. 2) Classification of Polish rural areas from the perspective of readiness for smart rural development - multivariable analysis. 3) Determining the digital profile of Polish villages - based on case studies. 4) Identification of mechanisms responsible for the use of digital technologies for equal development opportunities. 5) Contribution to the concept of smart rural development, which does not yet have a solid foundation and is ambiguously interpreted.
Project
The project is primarily related to theoretical and empirical issues concerning the ambiguous concept of Europeanisation, defined as 'processes of (a) construction (b) diffusion and (c) institutionalization of formal and informal rules, procedures, policy paradigms, styles, ‘ways of doing things’ and shared beliefs and norms which are first defined and consolidated in the making of EU public policy and politics and then incorporated in the logic of domestic discourse, identities, political structures and public policies' [Radaelli 2004]. This project makes explicit reference to the two extreme types of Europeanisation – transformational (or “deep,” associated with “thick learning” – understood in this the project as a change of practices and preferences for new ones resulting from the priorities and recommendations included in the EU programming documents) and absorptive (or “shallow,” related to “thin learning,” understood in this project as adjusting the structures only to the necessary minimum to use financial aid, without the willingness to accept these changes permanently, potentially encouraging the practice of tokenism, i.e. 'pretending' to meet all EU standards. The main subject of the research in question is territorial partnerships, so called Local Action Groups created to support participative local development and financed from EU funds. The empirical stage will involve an analysis of all LAGs across Poland , using: 1) a content analysis of secondary materials (LAGs strategies; statistics from the institutions supervising the functioning of LAGs, the Local Database of the Central Statistical Office, and 2) original questionnaire surveys carried out at the offices of existing LAGs. The acquired quantitative and qualitative data will first be analyzed individually (analysis of one variable, monothematic analysis) in the scope of their potential as a measure of the level of absorptive (shallow) and transformational (deep) Europeanisation of LAGs and in terms of the spatial diversity of the investigated LAGs in Poland. The selection of the factors will be followed by the creation of a multivariable index, which will be created based e.g. on the Human Development Index method (HDI). Research will be carried out in cooperation of scientists from the University of Environmental and Life Sciences in Wrocław, the University of Wrocław (Poland) and the University of Leeds (Great Britain), however, we are open to cooperation in research and theoretical considerations also with other centers and researchers interested in the subject of Europeanization of LAGs.
Project
European economic, social and territorial cohesion is threatened by the unequal development of growing urban and declining rural areas. RURALIZATION develops a novel perspective for rural areas to trigger a process of ruralisation as counterforce to urbanisation, that is, a development towards a new rural frontier offering new generations stimulating opportunities for economic and social sustainability within a rural context. These opportunities will serve both existing inhabitants of rural areas, to overcome the dilemma between place attachment and lack of economic opportunities, and rural newcomers who bring novel and innovative perspectives and relational networks to rural areas. RURALIZATION will utilise both quantitative and qualitative methods to develop innovations and to make these transferable to other contexts. Innovative practices will be selected by two methods. First, by the use of statistical data and foresight analysis to find areas that deviate from the general trend of rural decline and distinguish, using a multi-actor approach, the instruments and approaches that may contribute to these trend breaches. Secondly, through the study of new approaches and instruments in practice, and by developing these in a multi-actor context, to be applied in new contexts of application. Based on the call, innovations will be on facilitating rural newcomers, rural jobs, new entrants into farming and access to land for new generations. In foresight analysis rural dreams of new generations will be investigated and alternative rural futures will be designed and reflected with rural stakeholders and focus groups in terms of possibility, probability and preferability. Actions will be formulated to make positive futures reality. The outcomes of the project will result in novel options for policy makers and practical tools for rural actors. An extensive communication campaign will disseminate the project and its results. [The RURALIZATION project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement number 817642.]