Krzysztof Herman

Krzysztof Herman
Warsaw University of Life Sciences - SGGW | SGGW · Department of of Landscape Art

PhD in Landscape Architecture

About

43
Publications
14,384
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
82
Citations
Introduction
Visiting Scholar at Victoria Univ. Wellington (NZ), assistant professor at Warsaw University of Life Sciences. Main research interests: theory & history of urban planning/design, participatory landscape planning/design, tactical urbanism, low-budget strategies in landscape architecture, placemaking. Awarded several international research grants (Fulbright at Harvard GSD, COST STSM at University of Algarve).
Additional affiliations
January 2020 - July 2020
Victoria University of Wellington
Position
  • Researcher
Description
  • 6 months research scholarship through Internal program of WULS-SGGW financing international mobility of young academic staff and Ph.D. students.
September 2017 - October 2017
Universidade do Algarve
Position
  • Researcher
Description
  • One month Short Term Research Mission (STSM) with COST RESTORE (COST Action CA16114).
September 2008 - April 2009
Harvard University
Position
  • Researcher
Description
  • 6 month Junior Research Grant from Fulbright Foundation at the Harvard Graduate School of Design. Advisor: prof. Margaret Crawford. Research focused on Temporary Gardens.
Education
October 2006 - December 2011
Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Field of study
  • Landscape Architecture
October 2001 - July 2006
Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Field of study
  • Landscape Architecture

Publications

Publications (43)
Article
Full-text available
Frugality is a core notion of sustainability, and responsible resource management should be prioritized in urban planning and landscape architecture. Low-budget strategies as a deliberate means of creating valuable, attractive, well-used, sociable public spaces are recognized by some influential designers using the “Light, cheap, quick” methodology...
Article
Full-text available
A singular and modest activist action, a temporary park created in San Francisco, grew into the global urban Park(ing) Day (PD) phenomenon. This tactical urbanism event not only expanded to be annually celebrated in thousands of parking lots all over the world but became an inspiration for urban planning and policy changes. The permanent rendition...
Article
Full-text available
The COVID-19 pandemic generated a number of changes in the functioning of urban areas all over the world and had a visible impact on the use of green infrastructure, including city parks. The study discusses and compares operation and use of two such parks located in Wellington, New Zealand and Warsaw, Poland by adopting ʺpandemic urban ethnography...
Article
Full-text available
In this experiment, we operated within the novel research area of Informal Green Spaces (often called green wastelands), exploring emotional well-being with the employment of portable electroencephalography (EEG) devices. The apparatus (commercial EEG Muse headband) provided an opportunity to analyze states of calmness and alertness in n = 20 parti...
Article
Full-text available
The novel Coronavirus (COVID-19) outbreak and its extensive variants have caused drastic changes to people’s habits and routines in many countries worldwide, including Aotearoa—New Zealand. The levels of lockdown and/or movement limitations affected how people used outdoor spaces, often keeping them away from nature’s benefits. The COVID-19 pandemi...
Article
Full-text available
The biophilic design promotes specific principles and patterns of nature-based solutions for health and well-being in the spaces we live and work. A growing body of literature advocates a more prominent role of nature in urban design and architecture, emphasizing the necessity of maintaining, enhancing, and restoring the beneficial experience of na...
Presentation
Full-text available
a popular presentation of results of a project "Inventory and valuation of selected degraded and polluted areas in Warsaw - natural and social potential of wastelands” no. POIS.02.05.00-00-0207/16 of 21.07.2017
Research
Full-text available
Badania warszawskich nieużytków przeprowadzone zostały w ramach projektu UE „Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie – potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków” realizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawę w latach 2017-2019. Badania te zostały przeprowadzone dzięki współpracy specjalistów...
Research
Full-text available
W wakacje 2019 roku w miejscu parkingu zajmującego część placu Bankowego z inicjatywy Miasta Stołecznego Warszawy powstało tymczasowe zagospodarowanie. Celem tego działania było udostępnienie przestrzeni mieszkańcom oraz zebranie wiedzy niezbędnej dla wypracowania trwałego przekształcenia placu Bankowego w plac miejski, który mógłby służyć różnym a...
Book
Full-text available
During the course of the Art of Garden and Landscape classes run at the Department of Landscape Art at the Warsaw University of Life Sciences, the students get confronted with the design process reaching beyond the study and project stage. Students take part in a proactive design which is opposed to the reactive process – adaptation of an idealised...
Research Proposal
Full-text available
Ziehl i Oßwald piszą o „przestrzeniach z drugiej ręki” („second hand spaces” – Ziehl, Oßwald 2015), które odmieniają spojrzenie na zrównoważone projektowanie. W projektowaniu krajobrazu powinno się dązyć do wykorzystywania zastanych elementy, te które nadają się do „recyclingu” czy „upcyclingu” - ponownego wykorzystania przy zwiększeniu wartości wy...
Book
Full-text available
Dziś projektowanie przestrzeni przebywania i zainteresowania człowieka staje się językiem rozmowy o kondycji jednostek i społeczeństw, o ich relacji z Planetą, staje się realną częścią życia społecznego. Dlatego nasz wybór tekstów podzieliliśmy na części: Ogród, Przestrzeń społeczna, Przestrzeń publiczna i Język projektowania. Był ku temu jeszcze j...
Article
Full-text available
The article describes the results of studies on the usage of a recreational park in Warsaw and the functioning of individual spaces, as well as the limited assessment of the visual quality of the landscape of this facility. The diagnosis of the area is an attempt in adapting the placemaking method, which has so far been used in the analysis of urba...
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
The paper is a fragment of a diagnosis made for Culture Park in Powsin presenting the results of research on aesthetic and non-material values of the landscape. Thanks to the observations documented in a photo-essay research, interviews with employees and analysis of current and historical uses a record of the uniqueness of the place was created. T...
Book
Full-text available
Niniejszy skrypt przygotowano z myślą o studentach kierunku Architektury Krajobrazu jako uzupełnienie treści wykładów oraz zajęć ćwiczeniowych i projektowych z przedmiotu Projektowanie Obiektów Architektury Krajobrazu. Nie wyczerpuje on jednak całkowicie wiedzy, jest jedynie podstawą, która ułatwi dalsze samodzielne poszukiwanie informacji, pogłębi...
Article
Full-text available
Landscape architecture projects can vary from small-scale house gardens to undertakings complementing regional and urban planning. From the private property of a single family to the most crucial public spaces in the city, landscape architecture is about shaping, upgrading or restoring the quality of the space around us. The traditional view of the...
Book
Full-text available
Park Miejski to ważne miejsce w przestrzeni publicznej Prudnika zarówno w oczach jego mieszkańców, jak i odwiedzających go turystów. Urząd Miasta Prudnik planuje przeprowadzić kolejny, III etap rewaloryzacji tej przestrzeni. Obecnie rozpoczęto proces starania się o środki na realizację tego przedsięwzięcia. Inwestycja zostanie wdrożona w ramach uni...
Chapter
Full-text available
Proces dydaktyczny prowadzony na zajęciach kierunku architektury Krajobrazu wymaga nie tylko szeroko pojętej wiedzy projektowej czy technicznych umiejętności warsztatowych, ale również znajomości współczesnych realizacji i towarzyszących im idei związanych z zawodem architekta krajobrazu. Fakultet realizowany na studiach dziennych pierwszego stopni...
Conference Paper
Full-text available
In the article the authors describe the teaching process of the non-compulsory course "New trends in landscape architecture." Students are presented with global and Polish contemporary trends, indicating the need to build the identity of the designed space. The authors describe their methods of teaching and learning objectives and the results that...
Conference Paper
Full-text available
The article presents results of a yearlong international research project that was focused on obtaining knowledge about teaching programs in universities around Europe in regard to European policies, strategies and regulations. The presented project also aims to create stronger bonds between professional practice, employment market and landscape ar...
Article
Full-text available
The article is focused on temporary representations of the sacred in the landscape-the dynamics of creation, destruction and repetition of symbolic structures. The article presents temporary physical representations of sacrum-objects such as altars, crosses and floral patterns made of candles-analyzed in the context of creating a short-term interpe...
Article
Full-text available
EU-Teach – the implementation of relevant European teaching contents in the studies of landscape architecture. Results and perspectives. This article presents the results of a yearlong international research project that was focused on obtaining knowledge about teaching programmes in universities around Europe with regard to European policies, stra...
Conference Paper
Full-text available
The term "temporary building" is well known as an element of the language of architecture, and has been defined on many occasions. What is a "temporary garden" and how does it compare to the "permanent" garden? Research on temporary, nomadic and mobile gardens includes observations and analysis of artistic, ecological and social initiatives such as...
Thesis
Full-text available
The term “temporary building” is commonly used in architecture. Urban planning deals with interim and temporary uses of spaces. In the field of landscape architecture one can notice a lack of a comprehensive description, definition and classification of “temporary gardens”. In this thesis research on temporary structures with plant components was...
Chapter
Full-text available
This article explores the problems of village renewal in connection with the concept of the theme village and the need for protection of cultural landscapes. In the landscape of Stara Wieś, near Przedbórz, a newly founded Japanese sports and culture centre will become an imposing spatial and cubic accent. It will also have a significant influence o...
Conference Paper
Full-text available
This article introduces the term 'temporary garden', explains its meaning and brings up examples of these kind of elements in the cityscape. Based on previous research undertaken in Warsaw (Poland) the paper introduces some of the results of the research executed in Boston (USA). In the analysis of the aesthetic impact of temporary gardens on urban...
Book
Full-text available
Podsumowanie będące zapisem Zielonych Debat, dyskusji o zielonych przestrzeniach Warszawy, toczących się latem 2009 roku w naszym mieście. Zaprosiliśmy warszawiaków – architektów, urbanistów, ekologów i ogrodników, działaczy pozarządowych, ekspertów i urzędników do rozmów o kształcie przestrzeni publicznej. Naszym celem było wyznaczenie kierunków r...
Conference Paper
Full-text available
The temporary garden is a concept that is not yet clearly defined. I see it as an idea that connects different forms, ranging from show gardens to fl ower and Christmas tree trade stands, and from occasional decorations (e.g. flower altars and crosses) to show gardens at garden festivals. Through many different aspects of interaction and participat...
Article
Full-text available
Postindustrial landscape, abandoned by its creator, loses cultural sense of exis‐ tence. It asks for reinterpretation of its meaning, for bringing out and giving new qualities, finally for a new way of promotion (as it is exceptionally attractive place for landscape art). New perspectives of postindustrial landscape transformation most of all shoul...
Conference Paper
Full-text available
A bridge is an endless source of symbolic connotations and it has been an inspiration for artists, also those linked with Land and Environmental Art. Formal experiments – shapes that artists incorporated in the landscape are becoming a pattern for projects that are made throughout the world nowadays. Just like Land Art of the sixties had a tremendo...
Chapter
Full-text available
Temporary gardens are artists’ and landscape architects’ answer to schematic gardens lacking creative and artistic value. These gardens are created as personal statements, designers’ manifestos, and seen by many as the avant-garde of modern landscape architecture. Temporary gardens may be defined as semi-permanent, spatial installations, somewhere...
Article
Full-text available
The text connects problems of village renewal, especially a new approach for development of the countryside - a conception of the "thematic village" and need for protection of cultural landscape. In the landscape of Stara Wieś near Przybórz a newly found Japanese sports and culture center will be a strong spatial and cubature accent. Also, it will...

Questions

Questions (2)
Question
I'm looking for examples of public squares/plazas with a high tree canopy coverage. Places that are classic 'plazas' in architectural meaning, function as places of large gatherings and events, but have substantial amount of trees and high degree of tree canopy coverage. Place de la Republique in Paris is one example.
I'm also interested in any research on trees on urban plazas.
Thanks!
Question
I'm looking for scientific research on cases similar to Barcelona's "Superilla" or NYC's chairs on Broadway St.
Situations in which temporary elements were used to test ideas in real urban environment. It can be connected to the "Light Cheap Quick" and placemaking strategies.

Network

Cited By

Projects

Projects (12)
Archived project
Głównym celem, który przyświecał tworzonej przez nas diagnozie, jest zatem zebranie danych (na podstawie obserwacji w terenie), które posłużą jako baza wiedzy dla projektantów startujących w konkursie. Mamy nadzieje, ż e informacje te pozwolą na pozyskanie lepszych – bardziej dogłębnych, trafnych i spójnych z charakterem miejsca, prac konkursowych.
Archived project
The turn of the 21st century witnessed a change in the approach towards garden design. The process of design work became comprehensive and creative. Research underwent a change to a more phenomenological and anthropocentric direction. Specific values have become more appreciated than abstract ones. Also, nature is now viewed differently: like a subject, not like an object. These changes should exert an influence on Polish landscape architecture.