• Home
  • Krisztina Sebestyén
Krisztina Sebestyén

Krisztina Sebestyén
University of Nyíregyháza

Doctor of Education

About

23
Publications
10,282
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
16
Citations
Citations since 2017
12 Research Items
15 Citations
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456

Publications

Publications (23)
Article
Full-text available
There is an increased interest in exploring the interaction between knowledge of foreign languages, Reading and Mathematics and correlation of students' achievement in Hungary (e. g. Szirmai, 2003; Garami, 2009; Hegedűs & Sebestyén, 2019). Special learner groups are rarely put in the focus of research, therefore in our paper, we examine achievement...
Chapter
Full-text available
A tanulmány célja a LEGO® Education módszertanának alkalmazását bemutatni az 5. osztályban a természetismeret – új megnevezésével természettudomány – tantárgy „Hazai tájakon” című témakörének tanításán keresztül. A körülöttünk lévő környezetet és természetet legjobban a megismerés, a saját tapasztalatszerzés útján lehet felfedezni, ezért a 13 tanór...
Article
A gyermekek iskolaválasztását több tényező is befolyásolja, például a szülők iskolázottsága vagy a lakóhely és az oktatási intézmény távolsága (Fehérvári, 2015; Zolnay, 2018). A szülők iskolázottsága hatással van az iskolai tanulmányokra és az idegennyelv-választásra is (Csapó, 2001). Tanulmányunkban a Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében...
Research Proposal
Full-text available
Focus and rationale 20 years ago, in 2002, prime ministers and head of states decided, that all people in the European Union should know two other, foreign languages beside of the mother language (Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2005). Since that, the foreign language teaching and learning changed a lot, and the foreign language knowledg...
Article
Full-text available
According to previous research (e.g. Bernstein, 1971; Gogolin, 2014; Hegedűs et al., 2019), family background plays a decisive role in an individual's mother tongue acquisition and in learning foreign languages. In another study, parents with a high social background (54.0%) chose German for their children, and parents with a low social background...
Article
Full-text available
A LEGO® Education módszertan lényege, hogy játékeszközök segítségével olyan megismerő, alkotó, kreatív tevékenységet végezzenek a gyerekek, ami segíti többek között a kommunikációs, kooperatív kompetenciák vagy az algoritmikus gondolkodás fejlesztését. A metódus már a koragyermekkortól kezdve alkalmazható, így tanulmányunkban ezt a korosztályt hely...
Article
Full-text available
The sociocultural and socioeconomic background of pupils is a determinant for their learning process and it has an effect on their learning success and on how easily pupils are able to master the requirements set by school curricula and how they perform on different measuring tasks. This is the reason why we compare in our paper the reading and mat...
Article
Full-text available
The quality of foreign language proficiency is influenced by more factors. At first it is an interaction with other competence areas, for example reading and mathematic. On the other side it is worth to analyse the sociocultural and socioeconomical background of a language learner because these factors has important role in the learning process (To...
Article
Full-text available
We analyzed the database of NCM of 2013 and a database of secondary school-leaving exam on middle level between 2013 and 2015 using Statistical Package for Social Science (SPSS; USA) program. We analyzed only the results from 10th grade because these pupils are closer to the school-leaving exam. We used only the data of pupils who could make a scho...
Article
Full-text available
Az érettségit adó iskolatípusok közötti teljesítménybeli eltérések részben a tanulók társadalmi hátterére és nyelvi képességeire vezethetők vissza (Coleman et al. 1966; Pusztai 2009; Gogolin 2014), melyek nemcsak az érettségi eredményekben, de iskolánként, vagy más országos mérésekben is kimutathatóvá válnak (Andor & Liskó 1999; Hegedűs 2016a). A t...
Article
Full-text available
Nowadays knowing foreign languages is a must. The children learn more languages at the school, so it does not matter what kind of books they use. The aim of our paper is to present the data of the Hungarian official list of textbooks from the last 17 years. The lists contain textbooks, exercise books and other things. This survey is about the publi...
Chapter
Full-text available
The aim of the study is to investigate English and German teacher training focusing on (1) territorial features of the higher education institutions offering such trainings, (2) the proportion of disadvantaged students, and (3) foreign language teacher majors' attitude both towards the integration of foreign language teaching and intercultural comp...
Chapter
Full-text available
A népszerű mondás, „ahány ház, annyi szokás”, különösen igaz Németország oktatásügyére, ami tartományonként különböző módon épül fel. Tanulmányunk célja ennek a sokszínű oktatási rendszernek a bemutatása, keresztmetszeti képet adva a jelenlegi tanulással, tanítással kapcsolatos helyzetről. Ezen belül kitérünk a közoktatási rendszernek, a közoktatás...
Chapter
Full-text available
Tanulmányunkban a SZAKTÁRNET Pedagógusok 2015 adatbázist vizsgáljuk. A cél, hogy megtudjuk, a válaszadók milyen már meglévő idegennyelv-nyelvismerettel rendelkeznek, tanulnának-e még további idegen nyelve(ke)t, s ha igen, milyen motivációk állnak ezek háttérben. Kérdés továbbá az is, hogy a tanárok mennyire tartják fontosnak nyelvismeretüket munkáj...
Chapter
Full-text available
A hallgatói eredményesség alakulására magyarázatot kereső oktatásszociológiai kutatásokaz utóbbi időben a korábbi eredményességi indikátorok helyett új függő változók felé tájékozódnak.Az eredményességet tanulmányi továbbhaladásként vagy munkaerő-piaci elhelyezkedéskéntinterpretáló koncepciók helyett megjelent az az elképzelés, hogy a hallgatóknak...
Article
Full-text available
Heutzutage muss man mindestens eine Fremdsprache beherrschen, um die Gedanken zu vermitteln oder einfach gesagt: zu kommunizieren. Unter den Fremdsprachen ist die populärste immer noch die englische Sprache, was von Deutsch gefolgt wird. Besonders schwer ist nach Englisch, Deutsch als zweite Fremdsprache für die Jugendlichen zu unterrichten. Die Au...

Network

Cited By