Krisztina Demeter

Krisztina Demeter
Corvinus University of Budapest · Logistics and Supply Chain Management

DSc, PhD

About

118
Publications
61,695
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1,637
Citations
Citations since 2017
32 Research Items
1020 Citations
2017201820192020202120222023050100150
2017201820192020202120222023050100150
2017201820192020202120222023050100150
2017201820192020202120222023050100150
Additional affiliations
January 2003 - present
Corvinus University of Budapest
Position
  • Professor (Full)
Education
January 2000 - February 2003
Corvinus University of Budapest
Field of study
  • Business Administration
June 1993 - July 1993
Massachusetts Institute of Technology
Field of study
  • Operations Management
June 1992 - July 1992
Harvard University
Field of study
  • General Management

Publications

Publications (118)
Article
Purpose In the multilayered capability framework the authors integrate two layers, namely functional level production capabilities and shop floor-level production routines (PRs). The authors examine how these two layers are interlinked, and additionally, they explore how these layers contribute to firm performance. Design/methodology/approach The...
Article
Full-text available
Purpose Taking its outset in operations management (OM) contingency research, this paper aims to investigate how firm size, as one of the most powerful explanatory factors, influences the implementation and performance impact of four key manufacturing practices. Design/methodology/approach Three large-scale surveys from three different points in t...
Article
The purpose of this working paper is to provide an overview of the articles using the CIS surveys to investigate the relationship between innovation and performance, thus providing a foundation for subsequent research. In the study, first the CIS survey is introduced shortly. Then the parameters of the systematic literature research are described....
Conference Paper
Full-text available
The objective of this paper is twofold: 1) investigates the impact of process innovation on business performance in the context of a dependent market economy (DME); 2) look into the industrial specifics of the question. We assume that due to the context, process innovation is an important activity, which leads to higher business performance (measur...
Article
Full-text available
In the last few years, the management literature has become noisy with Industry 4.0 (I4.0). Although several concepts and typologies intend to make the phenomenon more understandable, these endeavours generally focus on technological aspects or specific issues. Therefore, integrated approaches of the I4.0 transformation on the business side and a c...
Article
Full-text available
Purpose The authors’ main objective is to examine the resource alteration underlying the digital manufacturing transformation. The authors rely on the adaptation aspect of dynamic capabilities (DC) theory and their analysis shows how and why a factory adapts its resources and capabilities during digital transformation. Design/methodology/approach...
Article
Full-text available
Az elmúlt néhány évben vállalati és kutatói körökben egyaránt elterjedt az a nézet, hogy egy új ipari forradalom vette kezdetét a világban. A technológiai alapokon nyugvó negyedik ipari forradalom nemcsak a társadalom, de a vállalatok, sőt egész ágazatok működését alakítja át gyökeresen, elég csak példaként a precíziós mezőgazdaságra, a fintech vál...
Article
Full-text available
In the last couple of years, we have witnessed an exponentially increasing interest of academia and professionals towards Industry 4.0 (I4.0). By focusing on the firm level of I4.0, the authors propose a framework highlighting several technical (technologies and applications, design principles) and business (vision, impact on competitiveness, integ...
Article
Full-text available
Purpose The purpose of this paper is to review the literature and offer a more generalizable empirical investigation on the performance impact of implementing Industry 4.0, and the way important contingency factors (plant size, multinational status, country context) affect implementation efforts. Design/methodology/approach Following a systematic...
Article
Full-text available
Bár számos koncepcionális tanulmány létezik az Ipar 4.0 (I4.0) technológiáiról és empirikus eredmények is vannak konkrét I4.0 alkalmazásokról, a jelenlegi irodalom csak felületes képet ad a szervezeti szintű I4.0 transzformációkról. A cikk célja, hogy az I4.0 bevezetésére kialakított keretrendszer alapján bemutasson három esettanulmányt. A szerzők...
Article
Purpose This study aims to investigate how measuring the lean practices–performance relationship could add value to businesses. Design/methodology/approach Case-study methodology was used for the quantitative analysis of self-assessed lean capability scores and key manufacturing performance indicators from a global consumer goods company. Up to 80...
Article
Full-text available
A mai Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának (BCE GTK) oktatói-kutatói 1995 óta folytatnak a hazai gazdaság versenyképességére vonatkozó kutatásokat a Versenyben a világgal – a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének mikrogazdasági tényezői kutatási program keretében. A szerzők cikkükben arra vállalkoznak, hogy ezekre a kuta...
Article
A logisztika egyes területein dolgozó munkavállalók kompetenciaigényével viszonylag kevés kutatás foglalkozik. E hazai és a nemzetközi kutatások összeszedték azokat az „általános” és speciális kompetenciákat, amelyeket a munkáltatók elvárnak. A szerzők ebben a cikkben a kompetenciákat a logisztikai képzés oktatásmódszertanával kötik össze. Azt vizs...
Article
Full-text available
Full paper: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4058/1/VT_2019n4p11.pdf Mostanában számtalan tanácsadói anyag és szakcikk jelenik meg az ipar 4.0-ról és gazdaságra, illetve társadalomra gyakorolt hatásairól. Közös pontja ezen anyagoknak, hogy részletekbe menő gyakorlati példák ritkán kerülnek leírásra. Cikkünk célja, hogy egy cégnél nyújtson átfogó...
Article
Tanulmányunk célja a digitális átmenet ágazati szintű elemzése a feldolgozóiparban az ipar 4.0-hoz kapcsolt pénzügyi mutatók alapján. Ahhoz, hogy a vizsgálatot a digitális átmenetben élen járó ágazatra szűkíthessük, először javaslatot teszünk a feldolgozóipari ágazatok ipar 4.0-érettségének értékelésére – az Európai Bizottság adatgyűjtéséből szárma...
Article
Full-text available
Rövid írásomban a habilitációval kapcsolatos gondolataimat összegzem Dobos Imre, Michalkó Gábor és Nováky Erzsébet „Habitus-metria: a hazai gazdaságtudományi habilitációs eljárások áttekintése nemzetközi összehasonlításban” című tanul-mányának1 végén felsorolt kérdésekből kiindulva. Reflexióimat először a habilitáció céljaival és a rendszerrel kapc...
Article
When a research field achieves a certain maturity, it becomes useful for future research to obtain a structured overview of the field: how did it evolve in the past? Where does it currently stand? In what direction does it (possibly) evolve? The purpose of our paper is to offer an overview of inventory research published in the special issues of IS...
Article
Full-text available
Transferring lean knowledge is crucial for multinational companies; however, it is very difficult. Nevertheless, our knowledge in the area is limited. This paper investigates a) how lean knowledge is transferred within multinational networks and b) the type of organizational context that supports it. We use four case studies with 18 interviews in o...
Conference Paper
Full-text available
Recently digital solutions and novel industrial technologies started to become widespread in manufacturing. There are many different approaches to assess the so called Industry 4.0 transition of national economies (macro) and of individual companies (micro) as well. Our paper elaborates a framework that enables the assessment of Industry 4.0 at sec...
Book
Full-text available
Az elmúlt években több multinacionális vállalatnál is feltérképeztük, hogy milyen megoldásokkal támogatják a több egységet érintő központi lean fejlesztési programok koordinálását. A cégek legfőbb koordinációs dilemmája: hogyan lehet az egyes egységekben megszerzett tudást hatékonyan áramoltatni az egységek között, hogy jobb teljesítményre legyen k...
Article
Full-text available
Purpose Many firms today operate international manufacturing networks (IMN) of plants, which may serve different purposes and have different levels of competences. This diversity influences the effectiveness of different manufacturing practices, which has not yet been explored in the literature. The purpose of this paper is to investigate the rela...
Article
Full-text available
Purpose - Following the identified need for more explicit contextual studies in servitization research, the purpose of this paper is to investigate the relationships between and among economic context, service provision and service return, including the service paradox. Design/methodology/approach - Firm-level and macroeconomic (country competitiv...
Article
Full-text available
Purpose The purpose of this paper is to shortly overview the research in international operations management (OM), to provide background to the papers published in this special section. Design/methodology/approach As a literature review, the paper investigates the past, present, and future of international OM. It is not a systematic review; the...
Article
Full-text available
Purpose The purpose of this paper to examine the impact of shop floor (SF) culture (organizational culture (OC) perceived by workers) and SF subcultures assessed by the competing values framework (CVF) on the perceived use of lean production (LP) practices. Design/methodology/approach The authors analyse questionnaires completed by workers at the...
Article
culture perceived by workers) and SF subcultures assessed by the Competing Values Framework (CVF) on the perceived use of lean production (LP) practices. Design/methodology/approach – We analyse questionnaires completed by workers at our single case company undergoing a commonplace lean transformation. The survey items cover both LP items and CVF s...
Article
Full-text available
A cikk azt vizsgálja, hogyan áramoltatják a lean menedzsmenttel kapcsolatos tudást a multinacionális vállalatok hálózataikban, azaz a vállalati központ és az egyes leányvállalatok között, illetve a leányvállalatok egymás között. Mivel a lean tudás megosztásával kapcsolatos irodalom még gyerekcipőben jár, kutatási módszerként az esettanulmány-alapú...
Article
Full-text available
Subsidiaries of manufacturing companies operate as members of two distinct networks: the internal manufacturing network of the company and the external network of supply chain partners. Adapting the concept of “dual embeddedness” from international business literature to a manufacturing context, this paper proposes a model explaining the link betwe...
Article
Full-text available
It is generally assumed that Western European (WE) plants belonging to multinational companies are more developed and have higher competence levels than their Central and Eastern European (CEE) counterparts. Nevertheless, empirical evidence on the plant level is very scarce. Thus, a sample of 291 manufacturing subsidiaries from 14 European countrie...
Article
Full-text available
A szerzők cikkükben feltárják a vizsgált vállalatok mérete, termelésben alkalmazott gyakorlataik és a termelés során elért teljesítményük kapcsolatát. Részletes irodalomfeldolgozásuk eredménye arra utal, hogy a méretet, illetve annak kategorizálását a különböző kutatók következetlenül végezték, és ennek is köszönhetően vegyes eredmények születtek a...
Article
Full-text available
It is generally assumed that Western European (WE) plants belonging to multinational companies are more developed and have higher competence levels than their Central and Eastern European (CEE) counterparts. Nevertheless, empirical evidence on the plant level is very scarce. Thus, a sample of 291 manufacturing subsidiaries from 14 European countrie...
Article
Full-text available
Competitive pressures of the world economy are continuously reshaping the global supply chains of manufacturing firms. At the same time, global competition is altering the nature of output offered by manufacturers, shifting it towards a higher share of service elements. The goal of this paper is to investigate how these two factors are combined, us...
Article
Full-text available
Purpose – The purpose of this paper is to seek remedy to two major flaws of the production competence literature, which concern: the way the production competence construct is operationalized and the way its effects on performance are measured. Design/methodology/approach – The paper proposes to measure production competence as the two-dimensional...
Article
Full-text available
The main purpose of this study is to empirically investigate the order-losing effect of manufacturing competitive factors and shed light on typical patterns of internally inconsistent operations strategies that might lead to lower business performance. To explore our research questions, two different survey databases with similar data structures ar...
Article
Full-text available
In recent decades, inventory reduction has been a key objective of companies in various industries and is particularly important in the current crisis. Inventory is closely related to a company's production system and supply chain and a one-way strategy towards zero-inventory can be inapplicable or too general. As a matter of fact, there is a compl...
Conference Paper
Full-text available
It is generally assumed that Western European (WE) companies are more developed and operate more efficiently than their Eastern European (EE) counterparts. Nevertheless, the empirical evidence on plant level is very scarce, much more being written at international manufacturing network (IMN) or at macro level. Furthermore, even if the general pictu...
Article
Full-text available
A tanulmány fő célja, hogy egyrészt empirikusan alátámasszuk a termelési stratégia és üzleti teljesítmény kapcsolatát, másrészt pedig, dinamikus megközelítésben, azt kívánjuk feltárni, hogy hogyan érdemes a termelési stratégiát időben javítani ahhoz, hogy ez a vállalati teljesítmény javulását vonja maga után. Cikkünk elsősorban a termelési kompeten...
Conference Paper
In the last decades several companies have become manufacturing networks of plants, usually in an international context. These plants can serve different purposes and have different level of competences. This diversity has to affect the use and pay off of various operations management practices. This paper investigates the relationship between plan...
Chapter
Full-text available
Internationalized operations are widespread for plants from all over the world. Plants can build their own competitive advantages, but can also rely on location based comparative advantages, such as markets, low cost production opportunities or access to skills and knowledge. International business and strategic management literature offers several...
Article
Full-text available
Ez a Gyorsjelentés a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében működő Versenyképesség Kutató Központ által lebonyolított kérdőíves felmérés eredményeire támaszkodik. A felmérést 2013 májusa és novembere között bonyolítottuk le, a TÁRKI munkatársainak közreműködésével. A Gyorsjelentés funkciója, hogy a kérdőíves felmérés eredményein...
Article
In this paper we investigate how the level of international presence impacts the operational performance improvement of companies. We identify three parts of international nature: source internationally, manufacture internationally and sell internationally. Each of these bricks can contribute to lower costs through scale economies. Moreover, more p...
Chapter
Internationalized operations are widespread for plants from all over the world. Plants can build their own competitive advantages, but can also rely on location based comparative advantages, such as markets, low cost production opportunities or access to skills and knowledge. International business and strategic management literature offers several...
Article
Full-text available
The main purpose of the article is to describe the servitization process of Hungarian manufacturing companies based on data of the Hungarian Competitiveness research. Servitization aims at supplying a bundle of products and services that offers complete solutions for customers. In this paper we analyze to what extent characteristics of servitizatio...
Conference Paper
There is an impressive body of literature about best manufacturing practices. The question is whether these practices are always best, everywhere. Thus, the objective of this paper is to investigate country effects on the “goodness” of manufacturing practices. The paper is based on data collected in 2009 using the 5th release of the International M...
Article
Full-text available
Purpose This paper aims to identify factors that considerably impact business performance of lean manufacturers (companies with extensive use of lean tools and excellent operational performance). Design/methodology/approach IMSS IV (International Manufacturing Strategy Survey) data bank is used for statistical analysis. It contains 711 valid obser...
Article
Globalisation has become extremely important in the business world. Companies internationalise, source and sell globally, and establish factories abroad. Time-based competition (being fast and reliable) becomes extremely difficult in such a global context. Advantages of partner proximity, one crucial supportive tool of time-based competition, might...
Article
Full-text available
A cikk fő célja a magyarországi termelővállalatok szolgálatosodási folyamatának jellemzése a Versenyképesség Kutatás adatainak felhasználásával. Relevanciáját az adja, hogy a nemzetközi szakirodalom a jelenséget inkább a fejlett országokban vizsgálja. A szerzők kutatásukban körüljárták, hogy a szolgálatosodás nemzetközi szakirodalom által elfogadot...
Article
Full-text available
A szerzők célja, hogy megvizsgálják, milyen kölcsönhatásban áll az ellátási láncban elfoglalt pozíció, valamint a szolgálatosodás szintje az európai termelővállalatoknál. Vizsgálatuk azt mutatja, hogy a globalizáció és a termelés nemzetközivé válása mindkét tényezőt jelentős mértékben befolyásolja. A termelés globalizációs trendjeinek megfelelően í...
Article
Full-text available
The links between operational practices and performance are well studied in the literature, both theoretically and empirically. However, it is mostly internal factors that are inspected more closely as the basis of operational performance, even if the impact of external, environmental factors is often emphasized. Our research fills a part of this e...
Article
Full-text available
A cikk célja a termelési stratégia dinamikájának vizsgálata a termelési versenytényezők fontosság-teljesítmény illeszkedése szempontjából. Az empirikus elemzéshez két nemzetközi adatbázist használtunk fel. Eredményeink alapján a magas szintű üzleti teljesítmény elérése érdekében a vállalatoknak agilis stratégiát kell kialakítaniuk, és gyorsan kell...
Article
Full-text available
A tanulmány fő célja a gazdasági világválság termelésre gyakorolt hatásainak bemutatása volt a versenyképesség-kutatás adatainak elemzésével. Mivel a vállalatokra a válság különbözőképpen hat, ezért érintettségük alapján a szerzők három csoportba sorolták őket. Az irodalom felhasználásával megfogalmazták a termelési stratégiára és a termelés működé...
Article
Full-text available
A lean termelés javít a vállalatok operatív teljesítményén. Korábbi kutatásokkal összhangban ezt nemzetközi kérdőíves felmérésből származó eredmények is alátámasztják. Nem mutatható ki azonban egyértelmű kapcsolat a lean termelés és az üzleti teljesítmény között. A szerzők kutatásukban – kifejezetten a több lean eszközt elmélyülten használó és jó o...
Article
Lean manufacturing (LM) is currently enjoying its second heyday. Companies in several industries are implementing lean practices to keep pace with the competition and achieve better results. In this article, we will concentrate on how companies can improve their inventory turnover performance through the use of lean practices. According to our main...
Article
Full-text available
Our paper investigates the supply chain position of manufacturing companies in Europe, and the relation of this position to the extent and kind of services these companies provide. Our research builds on analyzing differences between Western and Eastern European companies. For the empirical research the database from the fifth round of the Internat...
Article
This paper focuses on the operational drivers of labour productivity changes. We consider two sets of drivers: a) current working practices b) changes in working practices through management programs. The relationship between these two sets of drivers and productivity changes are analysed. We also investigate the importance of productivity growth b...
Article
The purpose of the study was to investigate employee perceptions during a lean transformation1. The combination of case study and survey methodologies was used to define elements influencing the perceived lean success of shop floor employees. According to our findings, belief, commitment, work method and communication all have a considerable direct...
Article
Full-text available
Ez a Gyorsjelentés a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében működő Versenyképesség Kutató Központ által lebonyolított kérdőíves felmérés eredményeire támaszkodik. A felmérést 2009 áprilisa és novembere között bonyolítottuk le, a TÁRKI munkatársainak és a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatóinak közreműködésével. 313 vállalat 1246...
Chapter
Full-text available
The paper examines the effect of technological change on operations improvement programs (OIPs) and operational performance. Previous studies in the field of operations management seldom took into account how the technological change rate of the industry affects the use of manufacturing programs and the resulting performance despite the importance...
Article
Full-text available
A szerzők kutatásukban a karcsú menedzsment vállalati szintű versenyképességre gyakorolt hatását tanulmányozták. Ehhez olyan gondolkodási keretet alakítottak ki, amely összekapcsolja a szervezeti képességeket létrehozó gyakorlatokat és rutinokat az ezek eredményeként adódó teljesítménnyel és versenyképességgel. Vállalati esettanulmányokon keresztül...
Article
Full-text available
A tanulmány középpontjában a szolgálatosodás folyamata, vagy más néven az átfogó megoldásokat kínáló integrált termék-szolgáltatás rendszerek kialakulása áll. Áttekintjük a szolgálatosodás XIX. századra visszanyúló kialakulásának tényezőit, és a jelenlegi vállalatok előtt álló fejlődési lehetőségeket. Foglalkozunk e rendszerekhez szükséges képesség...
Article
Ez a műhelytanulmány a 2009-ben lezajlott Nemzetközi Termelési Stratégia Kutatás (International Manufacturing Strategy Survey) hazai eredményeit foglalja össze az első elemzések alapján. Az eredményeket összevetettük a kutatás nemzetközi adatbázisával is, ezért a kutatásban részt vevő vállalatok és más érdeklődők a hazai vállalatok nemzetközi verse...
Article
A szolgáltatások ma már a magyar gazdaság jövedelmének kétharmadát állítják elő. Ezért e szektor versenyképességi jellemzőinek megismerése és fejlődési tendenciáinak feltárása elengedhetetlen feladat a versenyképességet kutatók számára. E cikk első része (Demeter, 2009, Vezetéstudomány, 2. sz.) kérdőívek felhasználásával vizsgálta a szolgáltató vál...
Article
Full-text available
A szolgáltatási tevékenységek ma már döntő szerepet játszanak a gazdaságok működésében, nemcsak az egyre nagyobb arányt képviselő szolgáltatószektorban, hanem a termelővállalatoknál is. Ez a tanulmány – a szolgáltatásmenedzsment néhány elfogadott tételének felhasználásával – azt vizsgálja, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképesség Kutató Kö...
Article
Full-text available
Companies are complex organisations where a lot of activities have to work properly in order to reach success. Since organisational functions have separate literature and practical knowledge, we do have very little knowledge on how the various functions together contribute to company success. Based on a wide-scale empirical study on Hungarian compe...
Chapter
Full-text available
In this paper we describe a model that investigates the impact of lean management on business competitiveness. We hypothesize that business competitiveness depends on organizational competences (including both the static level of operational capability and the dynamic capabilities of improving and adapting to changing internal and external conditio...
Conference Paper
Full-text available
In the continuous effort to remain competitive companies have to understand how operations investments relate to their performance improvement. Although previous studies made significant contributions in this area they did not investigate the contingency factor of size, even if it is well known that small companies might need entirely different man...
Article
Full-text available
Tanulmányukban a szerzők egy magyar tulajdonú autóipari beszállító lean (továbbiakban karcsú) átalakulását vizsgáljuk. Bár az új rendszer bevezetése alig több mint egy éve kezdődött el a vállalatnál, mégis a rövid idő ellenére komoly eredményekről számolhatnak be. Különösen látványos a pénzügyi mutatók és a vevői elégedettség területén elért javulá...
Article
Purpose – Despite geographical proximity, major economic differences exist between Western European countries and the formerly socialist Eastern European countries. The main objective of this study is to develop a better understanding of internationalization decision processes in this specific context. Design/methodology/approach – By means of mult...
Chapter
Full-text available
Companies can change place in this taxonomy. The best signal that they want to do that is the level of proactive thinking. Also, the lack of proactive thinking can lead to step back. Company 6, for example, lost its position as an innovation based supplier since it did not make efforts to make improvements is seat design. The build-up and character...
Article
A Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképességkutató Központjának 2004-ben lekérdezett kérdőíve alapján, ami 154 feldolgozóipari vállalat adatait tartalmazza, azt vizsgáljuk, hogy az ellátási lánc három lényeges vállalati funkciója, a marketing, a termelés és a logisztika milyen mértékben járul hozzá az üzleti eredményességhez. Az eredmények szerint...
Article
Full-text available
A specializáció fokának növekedésével ma már nem extrém eset, hogy egy-egy funkcionális terület kutatói saját funkciójukról sem rendelkeznek átfogó képpel. Pedig a vállalati gyakorlatban dolgozó vezetők nem engedhetik meg maguknak, hogy egymástól elszigetelten kezeljék a vállalati funkciókat. Ezt ma már az integráció és a folyamatszemlélet gyakran...
Article
Full-text available
A magyar gazdaság nyitott gazdaság. Ezért a magyarországi vállalatok teljesítményének, versenyképességének elemzése nem nélkülözhet némi nemzetközi kitekintést. Ez a tanulmány azzal a céllal született, hogy nemzetközi mércével mérve lássuk, hol tartanak ma a magyar feldolgozóipari vállalatok a termelés területén. E cél érdekében a szerző két szálon...
Article
Supply chain management (SCM) usually goes beyond company boundaries. Cooperating parties are required, who decide to work together. The way this cooperation evolves depends on the strategies and practices of the parties. In this paper, we examine the connection between strategy and SCM. Our objective is to analyze how the strategy of focal compani...
<