Koray Sevindi

Koray Sevindi
Istanbul Medeniyet University · Visual Communication Design

Doctor of Philosophy

About

62
Publications
2,723
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
11
Citations
Citations since 2017
24 Research Items
9 Citations
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
Introduction

Publications

Publications (62)
Article
Full-text available
Yapılan araştırmanın temel amacı, Türkiye’de Türk sinemasını konu alan ve YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında erişilebilir olan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezlerinin çeşitli başlıklar altında değerlendirilmesi ve incelenmesidir. Bu amaca uygun olarak tezlerin genel profillerine, konularına ve belirlenen başlıkların tarihsel süreçt...
Article
Full-text available
“Manipülasyon”, ilham veren Çek sürrealist sinemacı Jan Švankmajer’in filmlerinde yer alan önemli bir kavramdır. İnsanları her türlü kısıtlamadan kurtarmayı hedefleyen sürrealist sanatçı, onların her türlü toplumsal manipülasyona direnmesi gerektiğini ısrarla vurgular. Manipülasyonu ısrarla teşhir etmesi, gizleme geleneğine karşı bir protesto olara...
Chapter
Full-text available
(English: Which Side of the Border are We on?) El borde es una línea y divide un todo en dos. No es natural. Entonces, ¿de qué lado de la frontera está el que traza la línea?, ¿dentro o fuera?, ¿alguien es limitador o limitado?, ¿alguien puede elegir de qué lado estar?, ¿cómo puede alguien saber lo que será “bordeado” en esta situación? . Al mismo...
Chapter
Full-text available
(English: Which Side of the Border are We on?) Sınır bir çizgidir ve bir bütünü ikiye böler. Doğal değildir. Peki, sınırı koyan sınırın hangi tarafındadır? İçinde midir, yoksa dışında mı? Sınırlayan mı, yoksa sınırlanan mı? Hangi tarafta olacağını seçebilir mi? Bu durumda neyin “mahkûm” olacağını nereden bilebilir? Aynı zamanda neyden mahrum olacağ...
Article
Full-text available
Sovyet sineması daha çok propaganda amaçlı üretilen kurmaca ve belgesel filmleriyle bilinse de önemli bir animasyon ekolüne sahiptir. Sovyet animasyonları 1900’lü yılların başından itibaren ortaya çıkmaya başlamış, propaganda amaçlı üretilen animasyonların yanında halk hikâyelerine, masallara, efsanelere, eğitim ve öğretim faaliyetlerine, eğlenceye...
Article
Full-text available
In this research, the codes produced by the Soviet animation cinema, operating for nearly seventy years and showing the consequences and reflections of the political ideology it is involved in as the product of a systematic mechanism, have been determined. In line with the conclusions, it has been examined that these animated films form a kind of c...
Book
Full-text available
(English: Soviet Propaganda Animated Films) Bu kitapta, yaklaşık 70 yıllık bir süreçte faaliyetlerini sürdüren ve sistemli bir mekanizmanın ürünü olarak içinde bulunduğu siyasal ideolojinin etkilerini ve yansımalarını gösteren Sovyet animasyon sinemasının ideolojik söylemler üreterek Sovyetlerin siyasal tarihini ve toplumsal kültürünü yansıtan bir...
Article
Full-text available
In this study, the Soviet animation cinema's ideological discourses, which showed the consequences and reflections of the political ideology of the era, were examined. In line with the findings, it was considered that these animated films constitute a kind of cultural memory that exhibits the political history and social culture of the Soviets. The...
Article
Full-text available
(ENGLISH: A Historical Look at the Hayal Perdesi Cinema Magazine) Hayal Perdesi sinema dergisi, 2001 yılında Bilim ve Sanat Vakfı kapsamında yürütülen sinema atölyesine katılan öğrencilerin yazınsal deneyimlerini arttırmaları amacıyla 2003 yılında fanzin olarak çıkmaya başlar. Atölyede her hikâyenin seyirci ve yönetmen açısından çift yönlü olarak d...
Chapter
Full-text available
English: (Being the "Other" in the Ideal Society: The Head) Kitap: Film Yapmak: Kurmaca, Deneysel, Belgesel, Animasyon [English: Filmmaking: Fiction, Experimental, Documentary, Animation] Editör: Nagihan Çakar Bikiç "Sinema,yaşamın tutkusunu perdeye yansıyan görüntülerle anlatır,bazen insanla ilgili gerçekleri bazen de insanların dülşlerini yansıtı...
Book
Full-text available
"Turkish Cinema in 40 Questions" is an introductory book on Turkish cinema focusing on theoretical and historical aspects of it.
Chapter
Full-text available
English: (What is the role of the juvenile leads in the Yeşilçam narrative? What do the actor personas of Ayhan Işık, Cüneyt Arkın and Yılmaz Güney represent? What kinds of juvenile leads are there today?) Kitap: 40 Soruda Türk Sineması [English: Turkish Cinema in 40 Questions] Editör: Mesut Bostan Kitap dört ana bölümden oluşuyor. İlk bölüm “Erken...
Article
Full-text available
(English: Adding a New Dimension to Cinema: Jean-Luc Godard), Hayal Perdesi Cinema Magazine, Sayı: 67, Kasım-Aralık 2018, s. 38-43.
Article
Full-text available
(English: More Than A Book: Hitchcock Truffaut), Hayal Perdesi Cinema Magazine, Sayı: 66, Eylül-Ekim 2018, s. 82-84.
Article
Full-text available
(English: Is It Worth All The Pain For Cinema?), Ahmet Uluçay, Hayal Perdesi Cinema Magazine, Sayı: 65, Temmuz-Ağustos 2018, s. 82-84.
Article
Full-text available
(English: Cem Yılmaz V Commercial Concerns), Hayal Perdesi Cinema Magazine, Sayı: 63, Mart-Nisan 2018, s. 52-55.
Article
Full-text available
(English: Different Place, Same Feeling: Behind the Clouds), Hayal Perdesi Cinema Magazine, Sayı: 62, Ocak-Şubat 2018, s. 30-33.
Chapter
Full-text available
English: (A View of Kadir İnanır in the Context of Melodrama, Epic Tradition and Gender) Kitap: Biraz Mağrur Biraz Mağdur Editör: Tuba Deniz Türk sineması üzerine yapılan çalışmalarda üzerinde yeterince durulmamış konulardan biri, hiç şüphesiz, filmlerde öne çıkan kahramanlar, karakterler ve tipler. Sinemamızın mevcut birikimi bu filmleri günümüzde...
Article
Full-text available
(English: A Cliché Genre Movie: Zombie Express), Hayal Perdesi Cinema Magazine, Sayı: 59, Temmuz-Ağustos 2017, s. 22-25.
Chapter
Full-text available
Book: Timeless Movies Editor: Barış Saydam
Chapter
Full-text available
English: (Three Friends: A Yeşilçam Prototype) Kitap: Eskimeyen Filmler [English: Timeless Movies] Editör: Barış Saydam "Geçmişe yönelik bir hafızayı tesis ederken günümüzden geçmişi nasıl yorumlayabiliriz, geçmişle kurduğumuz ilişkiyi nostaljinin ötesine nasıl taşıyabiliriz soruları da üzerinde durduğumuz ve önemsediğimiz meselelerdi. Melodram ve...
Article
Full-text available
(English: The "Uncanny" Art Life of a Genius: David Lynch's Art of Living), Hayal Perdesi Cinema Magazine, Sayı: 58, Mayıs-Haziran 2017, s. 12-15.
Article
Full-text available
(English: Between Death and Life: Manchester by the Sea), Hayal Perdesi Cinema Magazine, Sayı: 57, Mart-Nisan 2017, s. 6-9.
Article
Full-text available
(English: A Stranger in America: Jim Jarmusch), Hayal Perdesi Cinema Magazine, Sayı: 56, Ocak-Şubat 2017, s. 54-59.
Article
Full-text available
(English: Animation, Revolution, and Propaganda: The New Gulliver, Novyy Gulliver), Hayal Perdesi Cinema Magazine, Sayı: 55, Kasım-Aralık 2016, s. 66-69.
Article
Full-text available
Blue, Documentary, Hayal Perdesi Cinema Magazine, Sayı: 53, Temmuz-Ağustos 2016, s. 34-37.
Article
Full-text available
(ENGLISH: Representations of Villains in Yeşilçam with the Socio-Cultural Context: Example of the Landlords) (ABSTRACT In this study, it was investigated that the impacts of the Turkish modernization process on the representations of villains in Yeşilçam cinema. The effects of the socio-cultural environment on the society of Turkey's modernization...
Article
Full-text available
(English: From One Alice to Another Alice: Neco z Alenky), Hayal Perdesi Cinema Magazine, Sayı: 52, Mayıs-Haziran 2016, s. 54-57.
Chapter
Full-text available
English: (Semih Kaplanoglu and the Pursuit of Localness of Poetic Expression) Kitap: Türk Filmlerini Yönetenler 3 [English: Turkish Film Directors 3] Editör: Murat Soydan "Yönetmen, görünenin ardında neyin olduğunu, onu bulduğunda, onun ardında neyin olduğunu sorgulayan, bir anlamda sinemanın hikmetini arayan, felsefe yapan kişidir. Yönetmen, neden...
Article
Full-text available
Hayal Perdesi Cinema Magazine, Sayı: 50, Ocak-Şubat 2016, s. 52-55.
Article
Full-text available
Hayal Perdesi Cinema Magazine, Sayı: 49, Kasım-Aralık 2015, s. 68-71.
Article
Full-text available
Yeşilçam began to make popular films intensively in the 1960s and 1970s that prioritized success in the box-office by focusing on commercial productions rather than art house. With its peculiar ongoing influence up to now, this wave effected the manipulation of the emotions of the masses in a quite feasible and intensive way with no concern for ing...
Article
Full-text available
(ENGLISH: Inventiveness through Impossibility: Turkish Fantasy Films) Yeşilçam sineması, 1960 ve 1970'lerde yoğun olarak sinemanın sanatsal tarafından ziyade ticari yönüne odaklanarak gişe başarısını önceleyen popüler filmler üretir. Günümüzde de etkileri devam eden bu sinema, benzersiz olma kaygısı gütmeyen, yinelemelere dayanan ve melodramatik u...
Article
Full-text available
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde okurken sinemayla ilgilenmeye başlayan ve Hayal Perdesi Sinema Topluluğu’na dâhil olan Koray Sevindi, 2012’de çektiği bol ödüllü kısa filmi Ekmek’in ardından Kültür Bakanlığı desteği alarak 2014 yılında canlandırma filmi Kafa’yı yaptı. Sevindi ile sinemaya yönelişini, çalışmalarını ve pek çok festival gezerek 6 ödül...
Thesis
Full-text available
English: (Typological Representation of Masculine Evil in Yeşilçam: Types of Bad Men) Bu çalışmada, Türkiye’nin modernleşme sürecinin Yeşilçam sinemasındaki kötü erkek temsilleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Türkiye’nin modernleşme sürecinin toplumdaki sosyo-kültürel ortama olan etkisi Yeşilçam sinemasında da karşılık bulmuştur. Bu etki özell...
Article
Full-text available
Uzun Filmin Kısası - Sinema Terspektif, Mart 2015, s. 78-81
Article
Full-text available
(English: An Attempt Far from the Language of Film: Evliya Celebi and the Water of Immortality) Hayal Perdesi, Sayı: 43, Kasım-Aralık 2014, s. 24-27
Article
Full-text available
(English: A "Superhero" in Search of Time: Lucy) Hayal Perdesi, Sayı: 42, Eylül-Ekim 2014, s. 16-21
Article
Full-text available
(English: An Innovative Contribution to Queer Cinema: Tom at the Farm) Tom à la ferme (2013) - Tom at the Farm - Tom Çiftlikte: Queer Sinemaya Yenilikçi Bir Katkı / Sinema Kafası, 13.08.2014
Article
Full-text available
(English: The Zero Theorem (2013): An Examination of Existence in the Light of Nihilism), (Hayal Perdesi Cinema Magazine), Sayı: 40, Mayıs-Haziran 2014, s. 40-51.
Article
Full-text available
(English: Impressions from the 3rd Los Angeles Turkish Film Festival) Hayal Perdesi Sinema Dergisi, Sayı: 39, Mart-Nisan 2014, s. 94-98
Article
Full-text available
(The Grandmaster Says Goodbye: The Wind Rises) Büyük Usta Veda Ediyor: Rüzgar Yükseliyor - Kaze tachinu / Hayal Perdesi, Sayı: 39, Mart-Nisan 2014, s. 32-41
Article
Full-text available
(English: Imitations Always Keep Original Alive - Oldboy (2013)), (Hayal Perdesi Cinema Magazine), Sayı: 38, Ocak-Şubat 2014, s. 20-27.
Article
Full-text available
(Hayal Perdesi Cinema Magazine), Sayı: 37, Kasım-Aralık 2013, s. 78-85.
Article
Full-text available
Hayal Perdesi, Sayı: 35, Temmuz-Ağustos 2013, s. 92-101
Article
Full-text available
Kahramanın Görünmeyen Sesi: Sungun Babacan / Hayal Perdesi, Sayı: 33, Mart-Nisan 2013, s. 66-75 [Turkish]
Article
Full-text available
Hayal Perdesi, Sayı: 32, Ocak-Şubat 2013, s. 94-101
Article
Full-text available
Hayal Perdesi, Sayı: 31, Kasım-Aralık 2012, s. 86-93
Article
Full-text available
(English: Behind the Scenes with a World of Orphans) Hayal Perdesi Sinema Dergisi, Sayı: 30, Eylül-Ekim 2012, s. 108-113
Article
Full-text available
Hayal Perdesi, Sayı: 28, Mayıs-Haziran 2012, s. 68-75
Article
Full-text available
Hayal Perdesi, Sayı: 27, Mart-Nisan 2012, s. 88-91
Article
Full-text available
Hayal Perdesi, Sayı: 26, Ocak-Şubat 2012, s. 112-119
Article
Full-text available
Hayal Perdesi, 12.11.2011
Article
Full-text available
(English: What Happened in Golden Orange) Hayal Perdesi Sinema Dergisi, Sayı: 25, Kasım-Aralık 2011, s. 58-61
Article
Full-text available
Hayal Perdesi, Sayı: 25, Kasım-Aralık 2011, s. 110-117
Article
Full-text available
(Hayal Perdesi Cinema Magazine), Sayı: 25, Kasım-Aralık 2011, s. 66-75.
Article
Full-text available
Hayal Perdesi, Sayı: 23, Temmuz-Ağustos 2011, s. 70-73
Article
Full-text available
Hayal Perdesi, Sayı: 22, Mayıs-Haziran 2011, s. 94-99
Article
Full-text available
Hayal Perdesi, Sayı: 21, Mart-Nisan 2011, s. 100-107

Network

Cited By