Koray Kilic

Koray Kilic
Kırşehir Ahi Evran University · Faculty of Sport Sciences

PhD

About

17
Publications
4,102
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
40
Citations
Additional affiliations
February 2010 - April 2019
Middle East Technical University
Position
  • Research Assistant

Publications

Publications (17)
Article
Full-text available
The purpose of this study was to examine the athletes' perceived developmental outcomes of competence, confidence, connection and character (the 4 Cs) in a competitive youth sport context with respect to age groups (12-14 vs 15-18-year-old), gender (girls and boys) and sport type (individual vs. team). Participants were 314 athletes (173 girls, 141...
Article
Full-text available
This study aimed to examine the quality of a competitive gymnastics training setting from the perspective of the "eight setting features" (Eccles and Gootman, 2002). These are 1) physical and psychological safety, 2) appropriate structure, 3) supportive relationships, 4) opportunities to belong, 5) positive social norms, 6) support of efficacy and...
Article
Full-text available
In the sports coaching environment, it is recognized that developing athletes' autonomy and problem-solving skills are crucial to support holistic development and ensure optimal performance. However, there needs to be more information on how coaches use and value different teaching methods in training and how athletes perceive and value these metho...
Article
Full-text available
Sporcu gelişimi alanyazınında yılın son aylarında doğan sporcuların kronolojik yaş gruplarına ayrılma sonucu gelişimsel fırsatlarla eşit oranda buluşamaması bağıl yaş etkisi olarak tanımlanmıştır. Önceki çalışma bulguları, bağıl yaş etkisini genellikle yalnızca sporcu doğum aylarının çeyrekler bazında retrospektif olarak incelenmesine dayanır. Yarı...
Chapter
Full-text available
Bu kitap multidisipliner bir yaklaşımla spor bilimleri alanında yapılan akademik çalışmalar bir araya getirilerek hazırlanmıştır. Kitapta alanında güncel gelişmelere yer verilerek hazırlanmış on bölüm yer almaktadır. Spor bilimleri alanında yapılmış olan bu akademik çalışmaların literatüre katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
Conference Paper
Full-text available
Antrenörlük niteliğini daha iyi anlayabilmek için antrenörlerin belirli bir spor ortamında oluşturduğu öğrenme/antrenman ikliminin sporcuların gelişimsel kazanımlarına ne düzeyde katkıda bulunduğu değerlendirilmelidir. Antrenörlük alanyazınında sporcuların gelişimsel spor kazanımları yetkinlik, kendine güven, bağ ve karakter olarak kavramsallaştırı...
Conference Paper
Full-text available
Gençlik sporlarında yılın farklı aylarında doğan sporcuların gelişimsel fırsatlarla eşit oranda buluşturulmamasının (bağıl yaş etkisi) sporda yetenek gelişimini fiziksel ve psikososyal bağlamlarda oldukça olumsuz etkilediği bilinmektedir. Önceki çalışmalar bağıl yaş etkisini genellikle kronolojik yaş incelemesi yoluyla tek boyutlu bakış açısıyla in...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı Antrenörlerin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri Ölçeği Antrenör Sürümünün (AKÖY-Antrenör) daha önce yapı geçerliği gösterilmiş sporcu sürümüne göre eş zamanlı geçerliğini (concurrent validity) ve ölçek alt boyutlarının iç tutarlığını sınamaktır. Ölçeğin antrenör sürümü, sporcu sürümüne benzer şekilde 5’li Likert ölçeğinde cevapla...
Article
Full-text available
Aim: The purpose of this study was to develop “Coaches’ Use of Teaching Methods Scale – Athlete Perception (CUTEMS-Athlete)” version. Methods: The items of the scale were generated based on “Use of Teaching Styles and Perceptions of Styles Questionnaire” developed by Kulinna and Cothran (2003) and adapted to Turkish by Ince and Hunuk (2010). The sc...
Article
The purpose of this study was to explore how current School Parent Association (PTA) operates based on stakeholder perceptions through an embedded case study. Units of analysis were two public primary schools’ PTA program in a district of Ankara. The data were obtained by semi-structured interviews with teachers, parents, the school administrators....
Article
Full-text available
The purpose of this study was to explore how current School Parent Association (PTA) operates based on stakeholder perceptions through an embedded case study. Units of analysis were two public primary schools’ PTA program in a district of Ankara. The data were obtained by semi-structured interviews with teachers, parents, the school administrators....
Conference Paper
Sporcuların psikososyal gelişiminin optimum düzeyde desteklenmesi için “sekiz antrenman ortamı özelliği” daha önce başka araştırmacılar tarafından tanımlanmıştır. Bunlar, a) fiziksel ve psikolojik olarak güvenli bir ortam, b) uygun yapılanmış antrenman veya yarışma ortamı, c) destekleyen etkileşim ortamı, d) aidiyet geliştirme fırsatları sunan bir...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı Vierimaa, Erickson, Côté ve Gilbert (2012) tarafından geliştirilmiş olan Sporda Yetkinlik Envanteri’nin (Sport Competence Inventory; Vierimaa ve diğ., 2012) Türkçe’ye uyarlanmış formunu sporcunun kendi, antrenörü ve takım/antrenman grubu arkadaşı görüşlerine göre güvenirlik açısından sınamaktır. Envanter sporcunun kendisinin, ta...
Conference Paper
Full-text available
Coaching effectiveness in youth sport mainly depends on coaches' competencies in creating an effective learning environment to reach the learning outcomes in youth sport. Those learning outcomes include the sport specific competencies (technical and tactical skills, performance skills, health and fitness), confidence (sense of positive self-worth),...
Article
Full-text available
Öz: Bu çalışmanın amacı “Revize Edilmiş Yarışma Durumluk Kaygı Envanteri’nin Kendine Güven Alt Ölçeği”nin (YDKE-2R’nin Kendine Güven Alt Ölçeği; Cox, Martens, ve Russel, 2003) “sürekli kendine güven”i ölçen formunun (Vierimaa, Erickson, Côté ve Gilbert, 2012) Türkçe halini geçerlik ve güvenirlik açısından sınamaktır. Ölçek bir alt boyut ve beş madd...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı Vierimaa ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilen “Sporda Pozitif Gençlik Gelişimi Ölçek Paketi”nin (PGG) (Positive Youth Development Measurement Framework for Sport) Türkçe formunun anlaşılırlık ve içerik açısından çocuk ve genç yaştaki sporculara uygunluğunun değerlendirilmesidir. Farklı yaşlardan yarışma amacıyla spor ya...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to examine the following research questions in Turkish coaching context: a) What are coaches' perceptions on the application of sport science research to their coaching methods? b) What sources do coaches utilize to obtain the knowledge they need? c) What barriers do coaches encounter when trying to access and apply the...

Network

Cited By