• Home
  • Konrad Raczkowski
Konrad Raczkowski

Konrad Raczkowski
University of Social Sciences · Institute of Economics

Professor, Ph.D. (Full Professor of Economic Sciences)

About

47
Publications
42,796
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
280
Citations

Publications

Publications (47)
Chapter
Full-text available
Rosnący popyt na usługi publiczne i społeczne, przy istotnych ograniczeniach budżetowych, kryzysach i stagnacji gospodarki światowej, obliguje do określenia współczesnego zarządzania publicznego na kanwie teoretycznej i implikacyjnej. Z tego względu w niniejszym artykule zaprezentowano przegląd teoretyczny określenia znaczeń oraz koncepcji zarządza...
Chapter
Full-text available
Zasadniczym celem tego rozdziału jest określenie najważniejszych wyzwań globalnych współczesnych organizacji gospodarczych w bloku gospodarek rozwiniętych, rozwijających się oraz państw rozwijających się o niskich dochodach. Przyjęta hipoteza mówi, że dynamiczna odporność gospodarcza jest głównym wyznacznikiem organizacyjnej adaptacji globalnych pr...
Article
Full-text available
The social and economic policy pursued by national and European authorities is supported by the redistribution of public funds. Choices made by European member states regarding the relevant scale of redistribution should promote the individual nation's sustainable development and competitiveness. Increased capital and workforce flows strengthen so-...
Article
Full-text available
Objective: This article focuses on the analysis of cultural similarities and differences important in terms of the compliance risk management in Polish and German enterprises, with the deliberate omission of Hofstede’s four cultural dimensions, in favour of the modified E. Schein’s model. This article explains the basic concept of risk management c...
Article
Full-text available
The purpose of this paper is to present an up-to-date estimation of the tax gaps (TGs) of 35 countries (28 EU member states and 7 additional countries – Australia, Canada, Japan, New Zealand, Turkey, Switzerland and the USA, both as a percentage of the gross domestic product (GDP) and a nominal value (in US$). The study that we conducted explicitly...
Article
Full-text available
Występujące od 2008 r. nadzwyczajne czynniki zewnętrzne, a właszcza światowy kryzys finansowy, wzmocniły rangę dyskusji na temat przyszłości polityki pieniężnej i jej roli w polityce gospodarczej. Okazało się, że wysokie zadłużenie danego państwa, kryzysy finansowe i konieczność stosowania polityki interwencjonizmu państwowego w celu ochrony intere...
Article
Full-text available
Występujące od 2008 r. nadzwyczajne czynniki zewnętrzne, a właszcza światowy kryzys finansowy, wzmocniły rangę dyskusji na temat przyszłości polityki pieniężnej i jej roli w polityce gospodarczej. Okazało się, że wysokie zadłużenie danego państwa, kryzysy finansowe i konieczność stosowania polityki interwencjonizmu państwowego w celu ochrony intere...
Chapter
Full-text available
This chapter aims to provide a clear definition of risk management in an economy, from the point of view of the systemic risk, in connection with households, enterprises or macro-organizational structures such as states. It presents the authors’ typology of the threats to institutional risk management, based on the systemic approach, as well as con...
Article
Full-text available
The aim of this article is to draw attention to the nature of the insolvency risk of public entities, with particular emphasis on the local government sector, and to analyze and evaluate the instruments supporting the insolvency risk management. As a result of the research carried out, the research hypothesis, which has been positively verified, as...
Book
Sfera finansowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju to praca zbiorowa o istotnym znaczeniu z punktu widzenia teorii i praktyki finansów (...); stanowi ważne, kompleksowe i wnikliwe studium problemów oraz zagadnień ogniskujących się wokół: finansowania ochrony środowiska, kwestii wykluczenia finansowego, odpowiedzialnej i zielonej bankowości, czy ro...
Article
Full-text available
The discussion presented in this artickle covers the general theory of taxation in the field of normative research in macroeconomic view of the tax system.
Technical Report
Full-text available
Entrepreneurship and further economic growth of the European Union should be a joint response of the member states to the ongoing changes in the international geoeconomic setup, which poses global threats. EU member states need to understand that the contemporary response to these threats is not to adopt isolationist positions or, on the other hand...
Article
Full-text available
Cultural intelligence underpins the interaction between firms and their cultural environments as the domain of external sources that are explored and utilised for innovation through absorptive capacity. This research seeks to answer the question of if and how cultural intelligence moderates the links between innovativeness and potential and realise...
Article
Full-text available
This article aims to determine macroeconomic indicators and stabilizing values in the public management process in Member States of the European Union in the years 2008–2015. It has been assumed that the constant aspiration to accomplish and maintain the general balance in the economy of a country depends on the total value of macroeconomic stabili...
Article
Celem niniejszej publikacji jest określenie makroekonomicznych wskaźników i wartości stabilizacyjnych, w procesie zarządzania publicznego państw Unii Europejskiej w latach 2008-2015. Przyjęto tezę mówiącą, iż stałe dążenie do osiągania i utrzymywania równowagi ogólnej w gospodarce danego kraju jest uzależnione od wartości łącznych czynników stabili...
Chapter
Full-text available
"(...) This book draws on financial, economic, and management theory in its exploration of the theory underlying risk and risk management at both micro- and macroeconomic levels. It has a particular reference to the public financial sector. Chapters investigate the elimination of currency risk in the Transatlantic Trade and Investment Partnership (...
Article
Full-text available
The objective of the present paper is to elaborate on the determinants of fiscal effectiveness of the tax system (on the example of Poland and tax data of EU countries) as well as to specify the optimization process of the tax system effectiveness on the basis of tax burdens and tax revenues in the existing structure of the GDP. It has been evidenc...
Chapter
This chapter discusses management and leadership in public organizations and accentuates the approach oriented at the intellectual capital of the macro-organizational level. Network determinants of public leadership as well as information and disinformation in the management process have been delineated. Moreover, global examples of leadership cris...
Chapter
This chapter focuses on the possibilities for state organization assuming an institutional-systemic perspective. It makes references to the equilibrium law and the new institutional economy—by presenting the institutional order and rules and stressing the relationship between an institution and the network link. It delineates the role and significa...
Chapter
This chapter presents the state as a form of a social organization, both from a historical and contemporary perspective. It elaborates on the tasks of the state as a system of institutions, asserting that they will be undergoing change and adjustment to the requirements of the market, economic powers, international circumstances, and the level of i...
Chapter
This chapter discusses management and leadership in public organizations and accentuates the approach oriented at the intellectual capital of the macro-organizational level. Network determinants of public leadership as well as information and disinformation in the management process have been delineated. Moreover, global examples of leadership cris...
Chapter
Planning and decision making in public management are discussed in the second chapter. It presents the nature of planning as a foundation of management on the whole as well as decisions, including classification, consequences, and variability of decisions in the difficult period of political transformation. This chapter describes four (micro-, meso...
Chapter
This chapter presents the practice of governing and public management. It contains a summary of empirical research along with the indispensable description of the chief measures of development in Poland between 1989 and 2015, consistent with the methodology of the International Monetary Fund’s GFS. It contains the main economic components of a stat...
Article
Full-text available
Background. Today’s turbulent economic reality characterised by market distortions, financial and economy crises and increasingly frequent business scandals question the validity of current business models, including also those concerning the notion of Corporate Social Responsibility (CSR). Research aims. The aim of this article is the comparative...
Book
Full-text available
Zarządzanie publiczne jest badane przez przyjęcie perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej D. Northa i O.E. Williamsona, traktującej państwo jako organizację mającą instytucje formalne i instytucje nieformalne. Takie podejście umożliwiło odniesienie się do różnych poziomów badań organizacyjnych proce- sów społeczno-gospodarczych, ukierunkowanyc...
Book
With globalisation comes an increase in the threat from systemic risk. As national economies become more globally entwined many argue that insufficient attention is being given to systemic risk; a principal contributor to recent economic crises. Focusing on the Polish financial system, this book addresses this critical issue within a global economi...
Article
Full-text available
The objective of the paper is to reveal the methodology used to examine the tax gap and calculate the tax gap for all EU states over 2011-2014. The paper draws on the review of reference literature addressing the tax gap in the context of tax avoidance and tax evasion. The paper features the GDP size across countries so as to demonstrate the overal...
Article
Full-text available
Purpose – The main purpose of this paper is to explore size of the shadow economy of 31 European Countries in 2014 and size of the shadow economy of 28 European Union countries over 2003-2014 (in per cent of official GDP). An additional objective is to identify tax evasion, as the problem of all the EU countries, answering the questions how better...
Book
Public management is undoubtedly an acknowledged area of management science, but with meager empirical research. This book takes this challenge and presents a rare analysis of public management from the perspective of 12 Prime Ministers of Poland who governed between 1989 and 2014. The author features the concepts, practice and challenges of public...
Chapter
A record number of organizations -governmental, commercial/ nongovernmental — are currently dealing with the management of financial stability risk, especially in the sector of economies and financial markets. The issue has become so popular nowadays that it might seem boring and overrated. On the contrary, it is still a very underdefined process....
Chapter
In order to manage systemic risk in an organization, such as a state, three points of reference must be established, that is a micro-organizational (households, companies), a macro-organizational (the state institutional system, the socioeconomic system of a country), and a mega-organizational one (global relationships). The most important in this...
Chapter
The financial system is part of the economic system, which allows the co-creation of purchasing power and the rendering of services, and makes it possible for money to circulate in the economy. The system includesa) the market financial system, and b) the public (fiscal) financial system (Pietrzak et al., 2008, 15-
Chapter
An advanced process of globalization, widespread information, the instant transfer of data, information, and capital have all caused the stock exchange to become the most typical example of an area of investment nowadays, an area that has been entirely dominated by shares and within the last 20 years has transformed from several large local markets...
Chapter
Risk and financial instruments involved in the process of investment are currently evolving continuously. It would be difficult to attempt to clarify any of those, for we will never be able to learn the full list of all the existing financial instruments and risks that they involve or address.
Chapter
Full-text available
Pomimo istnienia zarówno w przeszłości, jak i obecnie licznych wojen gospodarczych na płaszczyźnie finansowej, wciąż widoczny jest niedostatek badań i teoretycznych wyjaśnień form, metod, czy narzędzi ich prowadzenia. Doskonalenie współczesnej myśli ekonomicznej na kanwie obserwowalnych zagrożeń, zjawisk i procesów gospodarczych leżących w bezpośre...
Chapter
Full-text available
Przedstawiony w niniejszym artykule współczesny model tetrarchii zarządzania w państwie jest odwzorowaniem wykorzystywania partykularnych interesów kosztem dobra wspólnego. Utrudnia lub tworzy złudne wrażenie możliwości skutecznego stosowania polityki antycyklicznej, oferując strukturalne niestabilności w gospodarce – wynikające zarówno z niepewnoś...
Chapter
Full-text available
Bezpieczeństwo finansowe jest współcześnie najważniejszym komponentem bezpieczeństwa ekonomicznego i głównym fundamentem szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego. Wiąże się przede wszystkim z dyscypliną naukową finanse, jak również ekonomią, nauką o zarządzaniu, nauką o bezpieczeństwie, matematyką czy psychologią – w wymiarze ekonomicznym. Z t...
Chapter
Główną inspirację do powstania książki stanowił ósmy raport Światowego Forum Ekonomicznego pt. Global Risk 2013 opracowany na podstawie analizy 50 zagrożeń o charakterze globalnym, oparty na badaniu ponad 1 tys. ekspertów z całego globu. Ideą raportu było przybliżenie liderom sektora publicznego i prywatnego arkanów działania współczesnego świata c...
Chapter
Full-text available
In this paper the size and development of the shadow economy and of tax evasion within Poland and neighbouring countries (except for the Ukraine) are calculated over the period 2003 to 2010. The size and development of the shadow economies is also shown for 36 highly developed OECD countries. The average size of the shadow economy in 27 EU-Countrie...
Article
Full-text available
A theory of financial instability, positively verified through adverse consequences of the global financial crisis that started in 2007, demonstrates the significance put on adequate decision making in present age. Thus, optimization of operations in this respect applies to providing suitable frameworks for supervision and functioning of financial...
Chapter
Full-text available
In the Polish chapter Konrad Raczkowski and Grzegorz Gołębiowski gives insights into how organized crime in Poland has acted in the area of finan- cial crime. Organized crime is mainly focused on drug trafficking and eco- nomic crimes. This chapter focuses on the latter. The authors argue that criminals have learned to avoid using an excessive amou...
Article
A brief analysis of optimal intervention in trading systems seems to indicate that it is an important determinant for entrepreneurial activities in an international economy. Undoubtedly all the turbulent changes on the global scene, as most vividly expressed in such areas as mobility of financial capital or labour force resources, direct both entre...

Network

Cited By