Kirsi Günther

Kirsi Günther
University of Turku | UTU · Faculty of Social Sciences

About

31
Publications
2,692
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
72
Citations
Introduction

Publications

Publications (31)
Article
This paper explores how mental health workers construct and categorise the responsibilities allocated to themselves and to their clients, based on how these responsibilities are recorded and located in the handwritten shift reports created during an intensive outpatient rehabilitation course in Finland. The data consist of 27 shift reports, which a...
Article
Rahapelien pelaamisen aiheuttamat ongelmat ovat nostaneet yhteiskunnalliseen keskusteluun kysymyksen siitä, kuka on vastuussa pelaamisen aiheuttamista haitoista ja ongelmista. Artikkelissa tarkastellaan rahapelipelaamiseen liittyviä vastuita ja uhkia, jotka Veikkauksen tuottojen edunsaajat liittävät pakolliseen tunnistautumiseen. Edunsaajien näkemy...
Article
Abstract: This study examines “body work” in the context of home‐based substance abuse care in Finland, which is provided to adults with intoxicant problems and needing short‐ and long‐term support in their everyday lives. This article is concerned specifically with body work, which can be defined as care work focusing directly on the bodies of oth...
Article
ahaton lapsettomuus koskettaa yhä useampaa suomalaista naista. Tarkastelumme kohteena ovat tahattomasti lapsettomien naisten toiseuden kokemukset, jotka syntyvät, kun naiset vertaavat itseään muihin naisiin sekä yhteiskunnallisiin äitiysodotuksiin tehden eroa, arvottaen ja tuottaen erilaisuuden ja samanlaisuuden kokemuksia suhteessa toisiinsa. Kysy...
Article
Full-text available
This article is concerned with the doing and production of data. We ask how data are made in intimate spaces such as the home in collaboration with the different parties involved in home-based care and services. The article builds on ethnographic field notes from 73 home visits, in the context of home-based mental health, substance abuse and social...
Article
Full-text available
This study asks what is regarded as (in)appropriate material stuff in home spaces, and how it is negotiated between professionals and clients in home visit interactions in three substance abuse and mental health services in Finland. In analysing negotiations between professionals and clients, three interpretational frames theorising its meanings an...
Article
The creation and use of electronic records in welfare services is a subject that has received widespread attention. The electronic health record (EHR) is used by different stakeholders (NGOs, hospitals, health care clinics and commissioning agencies) and thus enables the distribution and sharing of recorded information between them, and in this art...
Article
Tämän katsauksen tarkoituksena oli selvittää, miten formatiivista arviointia on hyödynnetty korkeakoulujen verkko-opetuksessa ja millaisena sen rooli näyttäytyy opiskelijan oppimisen tukemisessa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin systemaattista kirjallisuuskatsausta. Tiedonhaku tehtiin elektronisista tietokannoista, ja lisäksi tehtiin viitehaku valint...
Article
Aikuiskoulutuksessa oppiminen tapahtuu yhä enemmän erilaisissa verkostoissa. Ei-kasvokkaisessa verkkoympäristössä oppimista arvioidaan parhaiten koko oppimisprosessin kuluessa, pelkkien lopputulosten arvioinnin sijaan.
Article
Full-text available
Individuals with severe mental illness have often been perceived by themselves and others as stigmatised and unable to make decisions about their lives. However, perceptions of mental illness and health care have experienced significant changes; as a result, community-, consumer- and recovery-based approaches have been developed. The aim of this ar...
Article
Abstract The focus of this article is on the records written during an intensive assessment and rehabilitation course targeted at young adults suffering from severe mental health issues. The ability of the clients to cope with everyday life is assessed during the rehabilitation course and the final statement compiled by the keyworker includes the...
Article
Abstract This article examines care plan meetings between professionals and clients held in a mental health supported housing unit. The article asks what is discussed about the recording of the plan and how it is discussed in the meetings. The study focuses on intertextual institutional interaction. The methodical tools used are genre and the genr...
Article
Full-text available
Across Western welfare regimes, policies emphasize that service users should have more choices regarding their services. This article examines how service choices are presented, responded to and decided in interactions between service users and professionals in mental health transition meetings. Choice is often associated with consumerist user invo...
Article
Full-text available
This article explores how discourses of time are produced and negotiated in professional client interaction when making mental health rehabilitation plans. The discourse of linear time is dominant in interaction and shared by both participants to create joint future talk. However, the clients might challenge the dominant time talk by using the disc...
Article
Full-text available
The aim of the study is to show how reported client–practitioner conversations function as assessments. The setting of the study is a rehabilitation course targeted at young adults. The data consist of informal backstage meetings among the practitioners, which do not have an officially stated or recognized task of assessment making. However, the st...
Book
Full-text available
Tekesin (2010–2012) rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Asiakaslähtöisyys nuorten aikuisten avohoidollisessa mielenterveyskuntoutuksessa” purettiin auki asiakaslähtöisyyden käsitettä sekä tarkasteltiin asiakaslähtöisyyden toteutumista. Tutkimuskohteena olivat kolmannen sektorin ja julkisen sektorin yhteistyönä toteutetut kolmen kuukauden kuntoutuskur...
Article
Full-text available
Artikkelissa paneudutaan siihen, miten asumispalveluiden kilpailutus organisoi kuntatilaajan, palveluja tuottavien järjestöjen ja niiden asiakkaiden suhteita. Tilaaja-tuottajamallia ja sen toimijoiden välisiä suhteita taustoitetaan uuteen hallintaan ja markkinoistumiseen sekä järjestöjen muuttuneeseen rooliin liittyvillä keskusteluilla. Aineistoina...
Article
Full-text available
Professionals in human service work are at the centre of complicated client cases. The ways client cases are constructed and the problems explained form the basis for professionals' assessments, decisions, actions and interventions. In this article the ways professionals make sense of dual-diagnosis client cases are examined. Applying the concept o...
Article
Asiakassuunnitelmien kirjaamisessa on kyse tekstivälitteisestä institutionaalisesta vuorovaikutuksesta. Artikkelissa tarkastelen mielenterveyskuntoutuksessa kirjattuja asiakassuunnitelmia. Suunnitelmia erittelen tekstintutkimuksen välinein hyödyntäen diskurssiyhteisön, kontekstin ja kehyksen käsitettä. Tavoitteenani on tehdä näkyväksi asiakassuunni...
Article
Full-text available
Introduction In Finland nowaday it is emphasized in the rehabilitation of the schizophrenia the importance of the seamless rehabilitation path and the service user's expertise and experience. Research setting is the rehabilitation course which has been planned for the young adults who have schizophrenia. The rehabilitation course is a cooperation p...
Article
Child welfare practice in Finland has been blamed for being not enough target-oriented and poorly documented. In the article the client documents written in child welfare practice are read as practitioners’ argumentative tools with practical goals and consequences. The client-related plans are for example increasingly used as a proof of an effectiv...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
Treatment is often of significant help, yet after treatment many revert to problematic substance abuse. Recovery is a continuous process of change during but also beyond the treatment. However, motivational expectations are dynamic and change over time. In this study, we bring the client’s personal experience centre stage and ask how client’s self-efficacy and hopefulness changes during treatment and how it is related to treatment effectiveness. Both self-efficacy and client’s hopefulness represent goal-oriented thinking and are important factors in terms of recovery. Examining clients before, during and after inpatient treatment can provide information on how treatment affects motivational factors and hence treatment outcome. This identifies client-specific factors conducive to recovery. The scientific significance of this study is in providing information on these common factors. Its societal and practical implications lie in developing treatments and their contents and in training of therapists.