Kent Lundgren

Kent Lundgren

M. Sc. (M88-92), M. Business Adm (92-94), Tekn lic (95-98)

About

9
Publications
1,870
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
10
Citations
Citations since 2017
1 Research Item
0 Citations
20172018201920202021202220230.00.20.40.60.81.0
20172018201920202021202220230.00.20.40.60.81.0
20172018201920202021202220230.00.20.40.60.81.0
20172018201920202021202220230.00.20.40.60.81.0
Additional affiliations
December 1999 - November 2003
Växjö University
Växjö University
Position
  • Lecturer
Description
  • Lectured in environmental economics and business ethics.
Education
February 1995 - May 1998
Lund University
Field of study
  • Industrial Environmental Economics

Publications

Publications (9)
Thesis
Full-text available
Syftet med studien är att på lokal och regional nivå i Dalarna beskriva och analysera den pågående omstruktureringen inom elbranschen uti-från ett aktörsperspektiv. Övergripande metod: aktörssynsätt. Operativ metod: Intervjuer och litteraturstudier. Studien utgår från två tidigare studier, dels Westholm (1995) och dels Ling et al (1998). Medan la...
Book
Full-text available
Syftet med studien är att på lokal och regional nivå i Dalarna beskriva och analysera den pågående omstruktureringen inom elbranschen utifrån ett aktörsperspektiv. Övergripande metod: aktörssynsätt. Operativ metod: Intervjuer och litteraturstudier. Studien utgår från två tidigare studier, dels Westholm (1995) och dels Ling et al (1998). Medan lan...
Technical Report
Full-text available
I Falun och i Borlänge har två separata fjärrvärmesystem uppstått. I Borlänge har det satsats på värmepumpar och förbränning av restprodukter och i Falun har det satsats på flis, bark och spån (”ren bioenergi”). Dessa bägge system kan eventuellt samordnas (se bl a Rudbeck, 1998). De båda systemens styrkor skulle dock kunna bevaras, dvs Faluns erfar...
Thesis
Full-text available
The dissertation draws attention to the fact that in the world today 80% of the resources that are used are limited - non renewable energy carriers - and because of the long time between planning and doing (carrying out) within the energy sector, it is worthwhile from the long-term perspective to steer early on towards more sustain-able solutions,...
Book
Full-text available
The background of this study is on a general level manifestations in the society to move towards sustainability. In the energy field the manifestations is observable in terms of program and policy documents aiming at a sustainable (or a more sustainable) energy system both at EU-level (e.g. European Commission, 1996) and in the Swedish parliament (...
Thesis
Full-text available
Syftet med uppsatsen är primärt att beskriva, förklara och i någon mån förstå energiverkens egna syn på förutsättningarna för kraftvärmeverk, främst eldade med biobränsle. Biobränslets funktion som bränsle vid endast värmeproduktion berörs också. Sekundärt syfte med uppsatsen är att koppla behovet av elkraft till teorin kring de långa 40-, och 20-å...
Thesis
Full-text available
Bakgrunden är att Sydkraft märkt att ett fåtal kunder inte är nöjda med elleveransen "prima", som innebär nästan 100-procent elleveranstillgänglighet. Därför är Sydkraft intresserad av att undersöka möjligheterna för att introducera en ny produkt som skulle innebära 100-procent elleveranstillgänlighet. Redan i dag finns det företag som kan erbjuda...

Network

Cited By