Kene Henkens

Kene Henkens
Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute | NIDI

About

420
Publications
91,414
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
7,417
Citations
Additional affiliations
January 2000 - present
Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute
Position
  • Head Theme Group Work & Retirement

Publications

Publications (420)
Article
Full-text available
Pensioen is geen hobby van jongeren en dat blijkt ook wel uit het zoekgedrag naar pensioeninformatie. Opvallend is echter dat de meest intensieve zoektocht naar informatie pas in ongeveer de laatste vijf tot tien jaar voor pensionering plaatsvindt, een moment waarop wijziging van financiële plannen niet of nauwelijks meer kunnen worden gerealiseerd...
Article
Full-text available
Concerns about low fertility rate regularly lead conservative politicians to call for higher birth rates by offering incentives, like baby bonuses. Will such alternative policy efforts effect a change? A survey among European demographers suggests that baby bonuses are perceived as highly ineffective.
Article
Background: This study investigates (1) whether different employment transition types (ie, unemployment, work disability, early retirement and regular retirement) are associated with metabolic syndrome (MetS) incidence among older workers (50-64 years) and (2) whether occupational group moderates the association between employment transition type...
Article
Full-text available
Sinds jaar en dag is bekend dat zzp'ers niet veel sparen voor pensioen en vaak worden de hoge kosten van een goed pensioen opgevoerd als reden hiervoor. Vertrouwen in de belangrijkste spelers in de derde pijler-pensioenaanbieders wordt vaak over het hoofd gezien. In deze bijdrage laten Van Dalen, Damman en Henkens zien dat het wantrouwen dat banken...
Article
Full-text available
In tegenstelling tot het gezegde dat je oude bomen niet moet verplanten blijkt dit niet te gelden voor pensioenmigranten. Nieuw onderzoek leert dat de meeste pensioenmigranten in het eerste jaar na hun migratie niet veel serieuze problemen hebben ervaren en zich over het algemeen gelukkiger achten dan voordat ze emigreerden.
Article
Full-text available
Vertrokken vroeger gepensioneerden bij hoge uitzondering, tegenwoordig kijkt men niet meer op van pensionado's die verhuizen naar het buitenland. Bij de keuze om te emigreren spelen vele zaken een rol. Mensen worden aangetrokken door beter weer of door de rust en natuur, anderen vertrekken omdat ze niet meer tevreden zijn in Nederland.
Article
Full-text available
Het Nederlandse pensioenstelsel geniet internationaal onder experts een hoge waardering. Uit nieuw onderzoek onder de Nederlandse bevolking blijkt echter dat de tevredenheid met het pensioenstelsel geleidelijk afneemt. Echter, over onderliggende onderdelen van het pensioenstelsel, zoals pensioeninkomen en pensioenleeftijd, tekent zich een groeiende...
Article
Full-text available
There is widespread speculation that baby boomers will make significant changes to the retirement landscape. Some attribute these changes, at least in part, to countercultural movements this generation pioneered during the sixties and seventies. However, empirical investigation into the long-term impact of countercultural identification in youth is...
Article
Full-text available
Vanaf 2023 mogen pensioendeelnemers bij pensionering eenmalig (maximaal) tien procent van hun opgebouwde pensioenvermogen opnemen. In hoeverre speelt het vertrouwen in de beloftes van pensioenuitvoerders een rol bij de interesse om gebruik te maken van deze eenmalige uitkering?
Method
Full-text available
This report describes a data collection among Dutch retirement migrants in 40 foreign countries and the way to analyze the data.
Article
Full-text available
Objectives In previous research on retirement, what individuals value in life is often assumed to remain stable after the transition into retirement. However, retirement exposes individuals to new social settings and might thus prompt them to re-evaluate their life orientations. Quantitative empirical knowledge about this process is limited, though...
Article
Full-text available
This study investigates the effects of phased retirement on vitality and how this effect differs for workers dealing with work, family and health strain and low levels of baseline vitality. We used two waves of the NIDI Pension Panel Survey, conducted in 2015 and 2018, in the Netherlands. Data from 1,247 older workers, of whom 10% opted for phased...
Article
Full-text available
This study investigates whether the incidence of metabolic syndrome (MetS), and its components, differs by occupational group among older workers (45-65 years) and whether health behaviors (smoking, leisure-time physical activity, diet quality) can explain these differences. We analyzed data from older workers (N=23 051) from two comprehensive meas...
Article
Full-text available
Background. Chronic health conditions (CHCs) pose stark detrimental effects on the health and abilities of older workers. The extent of these effects depend on the CHC, the time since its diagnosis and the type of health measure: a rarely explored combination of heterogeneities. Objective. This study examined how four existing and newly diagnosed C...
Article
Full-text available
Vertrouwen in politiek en maatschappij staat herhaaldelijk ter discussie, maar in welke mate werkt dat door op het vertrouwen in pensioeninstituties? Op basis van LISS-data uit februari 2020 worden twee hoofdvragen geanalyseerd: (1) Welke homogene groepen ten aanzien van vertrouwen in politieke en maatschappelijke instituties bestaan er in de Neder...
Article
Full-text available
Jongeren hebben veel meer en langer dan vroeger te maken met flexibele arbeidscontracten. Dit blijft niet zonder gevolgen voor de samenleving. Maar hoe denken werkgevers over de flexibilisering van de arbeidsmarkt? Brengt het hen vooral voordelen of is de flexibilisering doorgeschoten? Nieuw onderzoek onder Nederlandse werkgevers laat zien dat het...
Article
Full-text available
Employers are instrumental in the growth of non-standard employment, which exposes predominantly younger workers to higher levels of insecurity. Using an interdisciplinary theoretical lens, this article identifies which considerations, both positive and negative, underlie employers’ decision making with regard to the use of flexible contracts for y...
Article
Full-text available
Increasing statutory retirement ages around the world are forcing employees to prolong their working lives. We study the different ways in which mid- and late-career workers respond to such changes. We distinguish between negative emotions about working longer, cognitive engagement with prolonged employment, and proactive behavior to facilitate lon...
Preprint
Full-text available
Public policies encourage later retirement, but they often do not account for discrepancies in the capacity for extending working lives. This paper studies trends and inequalities in extending working lives over the last three decades in a gender-specific and comparative perspective of seven countries (Australia, Germany, Russia, South Korea, Switz...
Article
Objectives Examine the effects of prevalent and newly diagnosed arthritis on changes in perceived physical demands and general work stress. Methods Conditional change logistic regression models examined the strength of association between arthritis and perceived (1) work stress and (2) physical demands, using data from the NIDI Pension Panel Study...
Preprint
Full-text available
In dit artikel onderzoeken we het vertrouwen in de pensioensector in 2020 (precorona) en hoe dit vertrouwen samenhangt met het vertrouwen in politieke en maatschappelijke instituties. Drie vragen zullen achtereenvolgens worden behandeld: (1) Welke homogene groepen ten aanzien van vertrouwen in politieke en maatschappelijke instituties bestaan er in...
Article
Full-text available
De invoering van het nieuwe pensioenstelsel voltrekt zich vooralsnog in een omgeving waarbij deelnemers niet bovenmatig geïnteresseerd zijn in deze ontwikkeling. De onzekerheid die gepaard gaat met het nieuwe stelsel wordt vooral door werknemers geassocieerd met een gemiddeld lagere pensioenuitkering. Het actiever omgaan met pensioen lijkt vooral o...
Article
Full-text available
Vitality is the feeling of physical and mental aliveness. Vitality benefits individual, organizational and societal well-being. However, we know much less about the dynamics in the levels of vitality and its’ precursors. This study investigates the effects of retirement on vitality and how this effect differs between manual and non-manual workers a...
Article
Full-text available
Kennis van financiële zaken is van groot belang voor zelfredzaamheid. Dat geldt zeker ook voor de grootste financiële zaak waar burgers mee te maken hebben: het pensioen. Mannen blijken echter veel meer dan vrouwen interesse voor en kennis van pensioenzaken te hebben.
Article
Full-text available
What role does population play in thinking about the problem of climate change and some of its solutions? In a survey conducted between February and April 2020, we asked European demographers to state their views on the relationship between climate change and population developments, and asked them to rate their concern about climate change and oth...
Article
Full-text available
Phased retirement can be an important arrangement for societies making the transition to an older work force. However, the uptake of these type of programs is quite low. In this paper we compare the older worker and employer perspective on using these programs. While older workers point the importance of organizational barriers for refraining from...
Article
Full-text available
This study investigates whether the incidence of metabolic syndrome (MetS), and its components, differs by occupational group among older workers (45–65 years) and whether health behaviors (smoking, leisure-time physical activity, diet quality, and alcohol consumption) can explain these differences. A sample of older workers (N = 34,834) from the N...
Article
Full-text available
When does fertility in a country become so low or so high that a government needs to intervene? This paper sheds light on this population policy question, based on a worldwide survey among demographers. We examine how professionals' policy preferences regarding fertility levels are affected by their views on the impacts of population growth/decline...
Article
Full-text available
Deeltijdpensioen wordt in veel pensioenregelingen als een keuzemogelijkheid aangeboden. Vaak wordt het als een ideale mogelijkheid gezien om een carrière af te bouwen. Toch maken weinig werknemers er gebruik van. Maar waarom eigenlijk niet?
Article
Full-text available
Het pensioenvertrouwen is redelijk stabiel gebleven in het afgelopen jaar, ondanks de coronacrisis. Maar achter deze stabiliteit gaat divergentie schuil: onder gepensioneerden is het vertrouwen in pensioenfondsen toegenomen, terwijl het onder werkenden ongeveer gelijk is gebleven. Nadere analyse van de NIDI-Netspar Pensioenmonitor wijst uit dat gep...
Article
Full-text available
Hoe belangrijk is bevolkingsbeleid bij het tegengaan van de opwarming van de aarde, en welke rol speelt de bevolkingsgroei bij de opwarming van de aarde? Uit een onderzoek onder Europese bevolkingswetenschappers blijkt dat men zich weliswaar grote zorgen maakt over klimaatverandering en de rol van de mens, maar men is zeer verdeeld over de vraag of...
Article
Full-text available
Zorgen over een laag kindertal leiden bij sommige politici bij tijd en wijle tot de roep om het kindertal te stimuleren, bijvoorbeeld door een babybonus. Is dat effectief gezinsbeleid? Een enquête onder Europese bevolkingsexperts laat zien dat maatregelen die het combineren van werk en gezin vergemakkelijken, zoals gratis kinderopvang, als meest ef...
Chapter
This chapter focuses on the changing world of work and retirement. Statistics show that labor force participation of older adults has changed over the past decades. Crude participation rates mask the dynamics that are taking place in the careers of older adults. Under the umbrella of a gradual detachment from the labor force we find many different...
Article
Full-text available
Investments in lifelong learning may create unsatisfactory results, and this could potentially contribute to the reproduction of inequalities. We argue that the process is related to the accumulation of opportunities and barriers for participation in training, which can lock individuals in disadvantageous path-dependent trajectories. We take a long...
Article
Full-text available
Background. Past studies have revealed the effect of retirement on various health measures. None, however, have studied retirement’s effect on vitality, a holistic measure of physical and mental health. To boot, very few studies have addressed the heterogeneity in the health consequences of retirement. This study investigates the effect of retireme...
Article
Full-text available
Due to policy reforms, early exit from the labor market has decreased substantially and people are participating in the labor market until much higher ages than before. As a result, there are increasingly many people that struggle to continue working until they can comfortably retire, for example due to chronic health conditions or having to provid...
Article
Het groeiende aandeel flexibele arbeidsverbanden zorgt vooral onder jonge werkenden (jonger dan 35 jaar) voor een hoge mate van onzekerheid over toekomstig werk en inkomen. Het perspectief van werkgevers op de inzet en de gevolgen van flexibele arbeid voor jongeren is tot op heden onderbelicht gebleven. Deze studie presenteert bevindingen van een s...
Article
Full-text available
Objectives Research on retirees’ engagement in informal caregiving, formal volunteering, and grandparenting often views retirement as a permanent exit from the workforce. Retirement processes are, however, increasingly diverse: some retire fully while others remain in paid work after retirement from a career job. A relevant but understudied questio...
Article
Full-text available
The proportion of workers with chronic health conditions (CHCs) will increase over the years as pension reform is increasing the age of retirement in many European countries. This will increase the percentage of older adults with CHCs performing highly demanding work. This study sought to examine the association between common CHCs [cardiovascular...
Article
Full-text available
Het pensioenlandschap is de laatste tien jaar danig veranderd. En ook de komende tien jaar zal dit landschap nog verder veranderen, waarbij langer doorwerken het parool zal zijn. Het besef hierover is onder jongeren echter maar beperkt doorgedrongen. Werkgevers en oudere werknemers maken zich wel zorgen over het langer doorwerken, en de toegenomen...
Article
Full-text available
The current COVID-19 crisis teaches organizations and households harsh lessons about the necessity of having buffers, to deal with the consequences of the COVID-19 virus. The financial fragility of households and the rising proportion of people becoming obese calls for intensified efforts, both by individuals and employers to create financial buffe...
Article
Full-text available
Purpose The purpose of this paper is to see whether attitudes toward older workers by managers change over time and what might explain development over time. Design/methodology/approach A unique panel study of Dutch managers is used to track the development of their attitudes toward older workers over time (2010–2013) by focusing on a set of quali...
Article
Full-text available
Met de sluiting van het pensioenakkoord in juni 2019 lijkt de pensioendiscussie – althans voor het moment – in rustiger vaarwater te zijn gekomen. Het pensioenakkoord sloeg een brug tussen twee doelstellingen. Enerzijds het toekomstbestendig maken van het stelsel van oudedagsvoorzieningen dat onder invloed van de vergrijzing steeds verder onder dru...
Article
Full-text available
Wanneer is de vruchtbaarheid in een land te hoog en wanneer te laag? Wereldwijd onderzoek onder demografen laat zien dat de meesten zich geen zorgen maken zolang het gemiddeld kindertal schommelt tussen 1,4 en 3,0 kinderen per vrouw.
Article
Full-text available
Deeltijdpensioen wordt gezien als een veelbelovend instrument om langer doorwerken voor meer mensen mogelijk te maken. In dit artikel onderzochten we het gebruik van en de belangstelling voor deeltijdpensionering, en de belemmeringen om van deeltijdpensioen gebruik te maken. Dit vanuit het perspectief van de werknemer én de werkgever. Er is gebruik...
Article
Full-text available
Het pensioenakkoord biedt mogelijkheden om voor mensen met zware beroepen afspraken te maken over lagere pensioenleeftijden. Een belangrijke uitdaging hierbij is om voor iedereen tot een ‘eerlijke’ pensioenleeftijd te komen. Maar wat vinden Nederlanders eigenlijk eerlijk?
Article
Full-text available
Het generatiepact is al een aantal jaren werkzaam binnen Nederlandse organisaties: een regeling waarbij ouderen met behoud van pensioenopbouw geleidelijk kunnen afbouwen om zo ook jongeren een kans te geven. NIDI-onderzoek laat zien dat belangstelling voor een dergelijke regeling groot is, maar ook dat het zwaartepunt van de belangstelling niet bij...
Article
Full-text available
Background and objectives: Longitudinal perspectives on how organizations react to workforce aging are missing in the literature. In this study, we fill this gap and ask how organizations deal with older workers, how their approaches change over time, and in which sectors of the economy and types of organizations the changes were most profound. R...
Article
Full-text available
With an increasing retirement age, more older adults are combining employment with informal care-giving responsibilities. However, little is known about how older workers experience care-giving activities next to their paid jobs. This study aims to fill this gap by examining how the work situation ( i.e. working hours, occupational status and perce...
Article
Full-text available
Background: older workers experiencing chronic health conditions (CHCs) are more likely to retire early. The different pathways through which CHCs stimulate retirement preferences, however, remain largely unexplored. Objective: we present a more comprehensive model in which we test the different pathways through which four specific CHCs-arthriti...
Chapter
Full-text available
Employers are central actors in shaping employment opportunities for older workers and facilitating longer working lives. In this chapter, we study the ways in which employers have adapted their attitudes and organizational policies and practices to deal with an aging workforce. We do so by comparing data from two large surveys on the topic of work...
Article
Full-text available
This study goes beyond a purely financial perspective to explain why single older workers prefer to retire later than their partnered counterparts. We aim to show how the work (i.e., its social meaning) and home domain (i.e., spousal influence) contribute to differences in retirement preferences by relationship status. Analyses were based on multia...
Article
Full-text available
Older workers experiencing chronic health conditions (CHCs) are more likely to retire early. Current literature, however, lacks knowledge on the different pathways through which CHCs stimulate retirement preference. Earlier research is highly fragmented. Some studies have found CHCs to impact vitality, work limitations, or subjective life expectanc...
Article
Full-text available
The interdependence between partners raises considerable interest in the sociology of life course, work and families. Partner influences play a particularly important role in the work domain, because each partner’s work decisions have profound effects on the couple as a whole. In contrast to previous research, this study pays detailed attention to...
Article
Full-text available
OBJECTIVE: Retirement is a major life transition. People gain a considerable amount of free time, but also loose the benefits from work. Volunteering has been identified as a gratifying way to fill that time and to compensate some retirement-related losses, but is stratified by educational level. Research on how retirement changes volunteering beha...
Article
Full-text available
Met het nieuwe pensioenakkoord komt de regering tegemoet aan de kritiek op het rappe tempo van het verhogen van de AOW-leeftijd. De prijs die hiervoor betaald wordt door de regering is te overzien. Echter, het stelsel is voor velen te complex geworden, met als gevolg dat mensen niet meer weten wanneer ze nu met pensioen gaan.
Preprint
Full-text available
Studies suggest that organizations across countries are more likely to send older staff members to early retirement than retain them, but there are signals that employers are increasingly showing support for longer working lives. However, a large-scale, longitudinal perspective on how organizations have reacted to demographic challenges is missing...
Article
Full-text available
The interdependence between partners raises considerable interest in the sociology of life course, work, and families. Partner influences play a particularly important role in the work domain, because each partner's work decisions have profound effects on the couple as a whole. In contrast to previous research, this article pays detailed attention...
Article
Full-text available
Retirement is a major life-course transition for which some people plan more than others. Given that planning positively affects retirement adjustment, it is important to investigate the heterogeneity in retirement planning and its antecedents. While financial preparation has been thoroughly investigated, little is known about the activities older...
Article
Full-text available
Governments increasingly focus on extending working lives by raising public pension ages and in some cases by linking pension ages to changes in the life expectancy. This study offers novel insights into how employers perceive such reforms and their consequences for their organization. A survey among employers (N = 1,208) has been carried out in 20...
Article
Full-text available
De verhoging van de AOW-leeftijd is niet ongemerkt aan Nederlanders voorbijgegaan. Maar weten zij werkelijk hoe sterk de verhoging zal zijn volgens de huidige regels? Op basis van nieuw NIDI-onderzoek blijkt dat Nederlanders de leeftijd waarop zij AOW-gerechtigd zijn zwaar onderschatten. De voortdurend verschuivende AOW-leeftijd had al kwaad bloed...
Article
Full-text available
Background and objectives: Given their increasing prevalence with age, chronic health conditions (CHCs) are substantially affecting older workers and organizations. An important question is whether and how flexible work arrangements and organizational climates may help to reduce the work limitations experienced by older workers. Grounded on the Jo...
Article
Full-text available
This article analyses the role of age stereotypes in the employability of older people. Unlike in existing studies, we shift emphasis from a direct consideration of stereotypes, focusing instead on skill requirements during recruitment. Using five waves of an employer survey from Poland, we assess how the likelihood of recruiting people over 50 yea...
Poster
Full-text available
As labour markets get older and the supply of the labour force diminishes, companies must adjust their policies to the new reality. In this study, we are ‘mapping’ the entire national economy in terms of age management. We analyse changes in the approach to older workers in Dutch companies using employer surveys conducted in 2009 and 2017. By apply...
Poster
Full-text available
This poster was presented at the International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019 in Gothenburg
Article
Full-text available
Het generatiepact is al een aantal jaren onder ons: een regeling waarbij ouderen met behoud van pensioenopbouw geleidelijk kunnen afbouwen om zo ook jongeren een kans te geven. NIDI-onderzoek laat zien dat belangstelling voor een dergelijke regeling groot is, maar ook dat het zwaartepunt van de belangstelling niet bij oudere werknemers ligt voor wi...
Article
Full-text available
Objective This opinion paper summarizes the main findings and recommendations of an advisory report on health and prolonging working life, which was requested by the Dutch Minister of Social Affairs and Employment. Methods The advisory report was compiled by a multidisciplinary committee of ten scientists appointed by the Health Council of The Neth...
Article
Full-text available
Scientific research has made great progress towards a better understanding of the determinants and consequences of working after retirement. However, working conditions in post-retirement jobs remain largely unexplored. Therefore, using information on working conditions such as job demands, job control and work hours, we investigate whether working...
Article
Full-text available
Minister Koolmees heeft toegezegd om de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting tegen het licht te houden. Zo'n onderzoek zou mogelijk het overleg over een nieuw pensioenakkoord vlot kunnen trekken op het punt van de AOW. Onderzoek van het NIDI laat zien dat Nederlanders een verhoging van gemiddeld 1,2 jaar redelijk vinden als men vijf j...
Preprint
Full-text available
Investments in lifelong learning often create unsatisfactory results and contribute to reproduction of inequalities. A lifecourse approach allows the study of accumulation mechanisms and discovering how path dependency in behaviours relates to macrostructural mechanisms. Using data from the Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE)...
Article
Full-text available
This study examines differences in life satisfaction between full retirees and working retirees in Europe. We hypothesize that these differences depend on the financial resources of retirees and the resources available in the household and country context. We selected retirees from the “Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe” project and...
Article
Full-text available
Background and Objectives The aging of the workforce and the trend toward longer working lives has substantial implications, not only for employees, but also for employers. The aim of this study is to quantitatively investigate the extent to which employers have implemented human resource (HR) practices in adjustment to longer working lives. We dis...
Article
Full-text available
Het vertrouwen van werkgevers in het stelsel en hun pensioenuitvoerder wordt zelden onderzocht. Uit deze bijdrage blijkt dat werkgevers veel vertrouwen hebben in hun pensioenuitvoerder. Negen op de tien werkgevers heeft enig tot veel vertrouwen in hun pensioenuitvoerder. In dat licht is het niet vreemd dat de meeste werkgevers niet talen om over te...
Chapter
The demographic situation in Europe is changing rapidly. Humans are getting older, and the proportion of older people is rising, also because the birth rates have fallen. Demographic changes are seen as a fundamental challenge for our welfare and economies. Societies have to embrace various policy options to improve healthy ageing and to help peopl...
Article
Full-text available
Minister Koolmees heeft toegezegd om de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting tegen het licht te houden. Zo'n onderzoek zou mogelijk het overleg over een nieuw pensioenakkoord vlot kunnen trekken. NIDI-onderzoekers De Beer, Van Dalen en Henkens nemen alvast een voorschot en presenteren een aantal alternatieven voor de huidige een-o...