Kemal Enes

Kemal Enes
Mersin University · Faculty of Tourism

doctor

About

23
Publications
2,921
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
3
Citations
Citations since 2017
19 Research Items
3 Citations
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468

Publications

Publications (23)
Article
The covid-19 virus, which spread from China to the whole world in 2019, caused a pandemic all over the world. As a result of the pandemic, As of March 21, 2020, restaurants stopped serving customers. As a result of intermittent curfews, social distancing, etc., the number of customers in restaurants decreased rapidly because people of gave up their...
Article
Full-text available
Bu çalışma ile Mersin iline ait 6 adet yemeğin tarifleri standardize edilerek reçeteleri ortaya çıkarılmaktadır. Reçeteleri belirlenen yöresel ürünler Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde üretilmiş ve Mersin yemek yeme kültürüne aşina ve deneyimi olan 9 adet yarı-eğitilmiş panelist tarafından duyusal analiz...
Chapter
Gelecekte agro turizme olacak talebin artacağı beklenmektedir. Özellikle Covid-19 pande-misinin de etkisi ile insanların kitle turizmden uzak turizm alter-natiflerini tercih etmek istemesi bu durumu hızlandırmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken durum agro turizm uygulamala-rında tarımsal faaliyetlerden yüksek karlar edilememesidir. Bu duruma ra...
Article
Full-text available
TripAdvisor provides its users with opportunities such as hosting opinions, making comparisons and advertisements. For this reason, it has become one of the innovative tools in the tourism sector. The aim of this study is to contribute to the development of marketing communication strategies by hotel managers by revealing the levels and dimensions...
Article
Full-text available
In the study, appetizers and mezzes that are included in the menus of the restaurants of 4 and 5 star hotels in the Eastern Black Sea Region of Turkey and which can be consumed together with alcoholic beverages are examined. Thus, it is aimed to reveal the frequency and characteristics of food items that can be consumed together with alcoholic beve...
Article
Full-text available
The use of mushrooms in Turkish and World cuisines is increasing rapidly, especially in recent years, there has been a significant increase in wild mushroom picking and consumption. The aim of this study is to investigate which types of edible wild mushrooms are consumed and mushroom dishes in Giresun cuisine. In the study, qualitative research met...
Chapter
Full-text available
Globally, the number of the internet and social media users is increasing day by day. The event industry has been affected by that popularity of social media and so event management and event marketing activities have changed radically. In this research, the importance of the social media in the events, management of the event, and finding how to t...
Chapter
Full-text available
Bölgeler turistik değerlerini yükseltmek için alternatif turizm türlerine yönelmekte ve bu sayede özel turist gruplarına ulaşarak yerel ekonomiye katkı sağlamaya çalışmaktadır. Ortalama turist harcamalarının 600 dolar civarında olduğu Türkiye’de, kongreler ortalama 2000- 2500 dolar arası turist başına harcama miktarı ile bölgeler için önemli altern...
Chapter
Full-text available
Sanata ve sanatçıya değer veren Mersin ilimiz ulusal ve uluslararası birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği sunarak destek vermektedir. Bunlardan uluslararası mecrada ses getiren Merfest Mersin Uluslararası Müzik Festivali, yurt içinden ve yurt dışından birçok sanatçının konserlerini Mersin halkı ile buluşturmuştur. Türkiye’de 6 ilde faaliyet göste...
Chapter
Full-text available
Üretim öncesi fiziksel planlama durumuna bakılacak olursa süreç, mimari bir durum olarak görünmektedir. Buna rağmen mimarlar dışında, işletme sahibi, aşçıbaşı ve işletme müdürlerinin de ortak istekleri ve destekleri çerçevesinde yapılmaktadır. Kitabın bu bölümünde mutfakların fiziksel planlamalarının yapılış süreçleri ve önem noktaları anlatılmakta...
Thesis
Full-text available
Because of the rapidly increasing competitive environment and ever-changing customer needs, food and beverage businesses need to take strategic decisions in order to maintain their sustainability and make a profit. For the efficiency and accuracy of these decisions, it is necessary to calculate the costs of the production process and to manage the...
Chapter
Full-text available
Globally, the number of the internet and social media users is increasing day by day. The event industry has been affected by that popularity of social media and so event management and event marketing activities have changed radically. In this research, the importance of the social media in the events, management of the event, and finding how to t...
Conference Paper
Full-text available
Sosyal medya kullanımı her geçen gün artmaktadır. Hotsuite'in yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de toplam 51 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunmakta ve ortalama olarak günde 3 saatten fazla zamanı sosyal medya araçlarına ayırmaktadırlar. Bu kapsamda yapılan bu araştırmada, öğrencilerin sosyal medya üzerinden kurdukları iletişim üzerinden yapılan...
Conference Paper
Full-text available
Günümüz dünyasında doğu ile batı arasındaki kültür akışı sebebi ile Türk kahvesinin tüketiminin arttığı görülmektedir. Yapılan bu çalışmada Mersin ilindeki Türk kahvesi tüketimin farklılıkları sorgulanmaktadır. Bu çerçevede araştırmanın amacı, Türk kahvesi tüketicilerini tanıyarak tüketim alışkanlarını öğrenmek, faktörlerin kahve tüketiminde farklı...
Conference Paper
Full-text available
Tarsus’un bulunduğu coğrafya itibariyle sahip olduğu yiyecek-içecek kültürünü turizmi ürünü olarak geliştirmek ve turistik çekicilik unsuru olarak kullanılabilmesini sağlamaktır. Ayrıca, Tarsus’un gastronomi turizmine yönelik sahip olduğu değerlerinin turistik destinasyon imajının oluşturulması ve yerel kalkınmaya katkı sağlaması amacıyla en veriml...
Chapter
Full-text available
The aim of the study is to study the contributions of local authorities to develop gastronomy tourism. Interview method being one of the qualitative research methods is preferred. 10 questions formed by taking interview form literature survey and the studies of Giirbiiz, Sen;ek ve Toprak (2017) as an example, are prepared. The population of the res...
Conference Paper
Full-text available
Kısıtlar teorisi, 1980’li yılların başlarında Eli Goldratt tarafından geliştirilmiş ve temel konusu her işletmenin en az bir tane kısıtının var olduğu ve performans, verimlilik ve karlılığın arttırabilmesi için bu kısıtın ortadan kaldırılması gereğinden bahseden bir yönetim felsefesidir. Bu çalışmanın amacı üretim işletmelerinde başarıyla uygulanmı...
Conference Paper
Full-text available
The main purpose of this study is to make an implementation of the customer profitability analysis in a travel agency, where it will enable the managers to take right decisions and develop prudential strategies accordingly. The customer profitable analysis is a management accounting approach. It's new and yet becoming popular gradually. Necessary r...
Conference Paper
Full-text available
Spor turizmi literatürde üzerinde çalışılan başlıca turizm konularından biridir. Turizm yatırımcılarının ilgisini çeken bir turizm çeşididir. Doğu Akdeniz Bölgesinde yer alan iller iklim ve coğrafi yapı bakımından uygunluk gösterir. Yapılan bu çalışmada sektör yatırımcı ve paydaşlarına sağlanan teşvik ve desteklerin ortaya konulması amaçlanmaktadır...
Thesis
Full-text available
The porpuse of this study is to investigate the existing and potential situation of convention tourism in Ankara. The material of the study for which survey method has been used is composed by 51 participants who accepted to take part in the survey including convention organization managers of 14 five-star hotels and 4 four-star hotels which can p...

Network

Cited By