Karolina Wysocka

Karolina Wysocka
Gdynia Maritime University · Department of Economics and Management

Doctor of Philosophy

About

7
Publications
1,159
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1
Citation

Publications

Publications (7)
Article
Full-text available
Rozwój internacjonalizacji, obok doskonalenia zarządzania i dywersyfikacji misji, jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed współczesnymi polskimi szkołami wyższymi. Dostrzeżono to w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W literaturze światowej można znaleźć liczne opracowania naukowe dotyczące internacjonalizacji kształc...
Article
Full-text available
Internationalization becomes no longer a fashion and set of activities conducted by some enthusiasts, but rather a leading topic either in terms of education and research, incorporated into the core missions and strategies of universities and influencing their management. So it is everywhere in the educational world, and so it is in Poland. Declara...
Preprint
Full-text available
Uczelnie wyższe w Polsce stoją u progu nowych regulacji związanych z tzw. Ustawą 2.0. Globalizacja, masowość kształcenia na poziomie wyższym, a także komercjalizacja uczelni i wzrost znaczenia ran-kingów instytucji akademickich mają istotny wpływ na ich transformację (Frost, Hattke et al. 2016). Dotyczy ona zarówno organizacji i zarządzania uczelni...
Preprint
Full-text available
Internationalization becomes no longer a fashion and set of activities conducted by some enthusiasts, but rather a leading topic either in terms of education and research, incorporated into the core missions and strategies of universities and influencing their management. So it is everywhere in the educational world, and so it is in Poland. Declara...
Article
Internationalization becomes no longer a fashion and set of activities conducted by some enthusiasts, but rather a leading topic either in terms of education and research, incorporated into the core missions and strategies of universities and influencing their management. So it is everywhere in the educational world, and so it is in Poland. Declara...
Book
Full-text available
Czy umiędzynarodowienie szkoły wyższej to cel czy środek do jego osiągnięcia? Czy jest elementem działań operacyjnych, taktycznych czy strategicznych uniwersytetu? Czy umiędzynarodowienie wpływa na wyższą jakość kształcenia i uprawianej nauki? Te paradoksalnie niełatwe w odpowiedzi pytania należy sobie zadać szczególnie teraz, gdy polskie szkolnict...

Questions

Questions (2)
Question
I am looking for evidence of application of quality management tools at HEIs throughout Europe. What are the implications from organisational and managerial point of view? 
Question
Universities from organisational culture perspective. Academic culture. I am looking for good international practices and would be grateful for hints.

Network

Projects

Project (1)
Project
Examination of interactions and interdependences between the two leading issues in contemporary HE management. Identification of implications for the strategies, policies and management of HEIs.