Karol Plesiński

Karol Plesiński
University of Agriculture in Krakow | UR · Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics

PhD

About

101
Publications
12,408
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
375
Citations
Citations since 2017
72 Research Items
348 Citations
20172018201920202021202220230102030405060
20172018201920202021202220230102030405060
20172018201920202021202220230102030405060
20172018201920202021202220230102030405060

Publications

Publications (101)
Article
Full-text available
W artykule autorzy chcą ukazać rolę granitowych otoczaków w architekturze Podtatrza. W swych rozważaniach skupiają się na charakterystyce analizowanych skał jako naturalnego materiału budowlanego, sposobach budownictwa z wykorzystaniem tych otoczaków, rodzajach budowli wznoszonych z tych granitowych skał oraz zastosowaniu opisywanych kamieni w zdob...
Article
Full-text available
W artykule opisano geologię wodospadu Kacwin (inna nazwa: Pod Upłazem) znajdującego się na Polskim Spiszu. Opisano także warunki geomorfologiczne występujące w najbliższym rejonie wodospadu.
Article
Full-text available
When modelling flow and/or sediment transport in streams and rivers, one must frequently use the computer software of differing levels of complexity. The level of sophistication, accuracy, and quality of results are the parameters by which models can be classified as being 1D, 2D, or 3D; it seems certain that in the future, there will also be 4D an...
Article
Full-text available
Celem pracy było określenie zasięgu i uwarunkowań powstania zapadliska i kanału sufozyjnego stwierdzonych na terenie Pienińskiego Parku Narodowego w maju 2019 roku. Zakres przeprowadzonych badań obejmował określenie charakterystyki geotechnicznej gruntów zalegających w zboczu w pobliżu zapadliska i wzdłuż kanału sufozyjnego. Przeprowadzono również...
Article
Full-text available
W pracy pokazano potencjał geoturystyczny dwóch potoków orawskich: Zubrzycy i Syhlca, w których stwierdzono zróżnicowany stopień antropopresji. W konsekwencji doprowadza to do występowania odmiennych procesów fluwialnych i powstawania form korytowych. W pracy pokazano i opisano potencjalne stanowiska geoturystyczne w aspekcie geomorfologii fluwialn...
Article
Full-text available
Autorzy poruszyli w pracy ważną kwestię społeczno-gospodarczą jaką jest niekontrolowany, a często i nielegalny pobór żwiru z koryt rzek górskich. W artykule skupiono się nie tylko na opisie skutków i następstw poboru żwiru z koryt dla gospodarki i przemysłu, ale również na oddziaływaniu tego zjawiska na system geomorfologiczny i strukturę fluwialną...
Article
Full-text available
Silting is the main factor limiting the ability to perform the tasks that small reservoirs are intended for. Therefore, the change in sediment trap efficiency was studied for a small shallow reservoir, Krempna, which, due to high silting intensity, was desilted twice (2005, 2018). Siltation measurements were performed in two periods (1987-2005, 200...
Article
Full-text available
The water depth and flow velocity of a river may be temporarily disturbed by the water level fluctuations connected with the operation of artificial dam reservoirs located downstream (so-called backwater fluctuations (BF)). In this research, we use the two-dimensional hydrodynamic model iRIC MFlow_02 to quantify the effects of BF on the lowermost s...
Conference Paper
Full-text available
W pracy badawczej wykonano modelowanie numeryczne parametrów hydrodynamicznych w przepławce seminaturalnej łączącej rzekę Regę z Jeziorem Lisowskim, a omijającą barierę w postaci EW Likowo. Analizowana budowla jest jednym z wielu obiektów wykonanych z zlewni rzeki Redy w ramach programu „Niebieski Korytarz rzeki Regi”, w ramach którego udrożniono b...
Article
Full-text available
In current river management, we very often use environment-friendly hydraulic structures when it is required for river bed or river bank protection due to erosion of a river channel. Block ramps are one of many methods used to stabilize river beds. They provide a semi-natural solution to certain river engineering problems in mountain streams. When...
Article
Full-text available
In this paper we present a new frontal migration system for fish which could be used for overflow weirs and river sills. Since movement of fish is the most crucial thing in the healthy river environment fish passes are necessary to predict in any place where hydraulic structures are designed or any river engineering works are applied in the river c...
Chapter
Full-text available
Niniejsze opracowanie ukazuje spływ flisacki przełomem Dunajca w Pieninach jako atrakcję turystyczną ściśle połączoną z miejscowym dziedzictwem kulturowym. Flisacy pienińscy w trakcie świadczenia usług turystycznych korzystają z różnych aspektów materialnego i duchowego dorobku lokalnej społeczności. Ziemia Pienińska zajmuje niewielki powierzchniow...
Chapter
Full-text available
W niniejszym opracowaniu autorzy postawili sobie za cel ukazanie dziedzictwa kulturowego polskiej części Orawy. Analizują różne sfery materialnego i kulturowego dorobku lokalnej społeczności wytworzonego na przestrzeni wieków, koncentrując się na przedstawieniu odmienności etnograficznej badanego zakątka Małopolski. Opisują szeroko rozumiane dziedz...
Chapter
Full-text available
Szczególną rolą gospodarki wodnej jest utrzymanie wysokiej jakości ekologicznej różnorodnych ekosystemów wodnych, do których można zaliczyć m.in. rzeki i potoki górskie, które wyjątkowo wrażliwie reagują na wpływ oraz działanie człowieka. Niezmiernie ważne przy ocenianiu stanu ekologicznego cieku jest uwzględnienie oceny hydromorfologicznej wód pły...
Article
Full-text available
Drainage materials are widely used, among other uses, in the construction of landfills. Regulations require a drainage layer in the base and a covering for the landfill. The implementation of a gravel drain requires a lot of material and financial outlays. New geocomposite materials are an alternative, and facilitate construction. The aim of the re...
Conference Paper
Full-text available
The long-time monitoring of electrical properties of the rip-rap by Electrical Impedance Spectrometry (EIS) method is planned for rip-rap on the Czarny Dunajec River. In the present paper we focus on the quality of the filter material used for the laying of crushed stones using for rip-rap. Filtering material is laid directly underneath the rip-rap...
Article
Full-text available
The construction of a high check dam on mountain Krzczonówka Stream, Polish Carpathians, in the mid-20th century caused numerous detrimental changes to the downstream reach. In 2014 the check dam was lowered to make the structure passable for river biota. Before that, several block ramps were constructed in the deeply incised downstream reach to fa...
Article
Full-text available
W niniejszym opracowaniu autorzy chcą przybliżyć czytelnikom zagadnienia geograficzne odnoszące się do zasobów wodnych Dunajca w Pieninach, koncentrując się na górnej części zlewni analizowanej rzeki. Z niej bowiem woda spływa w rejon Pienin Właściwych, gdzie spektakularnie przełamuje się przez wapienne pasmo gór. Autorzy poddali analizie wybrane k...
Article
Grade control structures (GCSs) are one of the most often used hydraulic structures in a river regulation in mountain catchments. The purpose of their use is to reduce the river bed gradient and prevent downcutting. The aim of this study is to evaluate the influence of GCS on changes in river bed morphology. The study was conducted in a downstream...
Book
Full-text available
We hope that, in a small way, this book can help with the process of shaping the mind-sets of those responsible for designing and building the hydraulic structures used to stabilise river beds. The book is written primarily for river engineering students and professionals. It brings together information on fluvial and ecological processes that engi...
Article
Full-text available
The paper evaluates the impact of river training works designed to address problems associated with flooding on the braided-wandering Belá River in Slovakian Carpathians. This impact was investigated after the flood event in July 2018 on 11 river reaches where the river engineering and management intervention was applied. We analyzed its impact by...
Chapter
Full-text available
In the paper, the correct operation of the poll fish pass at the drop hydraulic structure in the Porębianka stream was done. The analysis was based on a comparison of geometrical dimensions of the structure and hydrodynamic parameters presented in the publication (FAO 2016) with existing values on the object. The dimensions of the pools and the ove...
Article
Full-text available
Aim of the study This study aimed to determine selected physicochemical indices of water in Rotcze lake (Łęczna-Włodawa Lake District) at particular times of the day and to determine the degree of eutrophication. Material and methods Water samples for analysis were collected in two places – near the platform located on the bathing beach (first poin...
Article
Full-text available
Cel pracy: Celem niniejszej pracy jest analiza parametrów hydrodynamicznych w rejonie jednego z bystrzy analizowanego potoku. Materiał i metody: Badania terenowe obejmowały pomiary geodezyjne, na podstawie których wykonano profil podłużny i przekroje poprzeczne koryta cieku oraz budowli. Wykonano także modelowanie numeryczne przepływów wezbraniowy...
Article
Growing anthropopressure in mountain streams aimed at limiting erosion and flood protection often caused adverse effects on the natural environment. In recent years, great attention has been paid to the restoration and conservation of natural habitats in mountain streams using environmentally friendly solutions such as the Block Ramp (BR) Hydraulic...
Article
Full-text available
In deeply incised rivers, bankfull discharge (i.e. the flow filling the channel to the top of the banks) does not represent channel forming flow and increasingly large flows are associated with increasingly large boundary shear stress. In such rivers, solid bank revetments (rip-rap, gabions, retaining wall) are usually constructed to the top of the...
Article
Full-text available
Aim of the study: The paper presents an assessment of the possibility of the hydraulic drop structure, which was partially destroyed, and the riverbed in the region of the structure is slowly renaturized. As a result of damage to the structure by natural processes, elements displaced from the structure were deposited in the energy dissipating pool...
Article
Full-text available
Aim of the study: In the paper, geomorphological processes and forms investigated in mountain channel streams are presented, which may be attractive for tourists who are interested in Geotourism. The authors focused on the description of river erosion and accumulation in the context of potential geo-sites. Fluvial processes and forms were showed in...
Conference Paper
Full-text available
This paper presents the hydrodynamic parameter values of a large pool fish pass joined with block ramps in the Trzebuńka stream. The aim of this work is to evaluate the large pool fish pass patency in terms of fish and to answer the question of whether fish migration upstream is possible. The assessment of hydrodynamic parameters was carried out on...
Article
Full-text available
Aim of the study: The aim of the work is to determine the work of a pool pass located on the Dłubnia River and attempt to determine repair recommendations that will work properly and will not be an obstacle for migrating fish. Material and methods: Field work. Identification of passages elements that may limit fish flow based on standards that giv...
Article
Full-text available
Streszczenie. W pracy przedstawiono analizę rozkładu parametrów hydrodynamicznych w rejo-nie bystrza o zwiększonej szorstkości. W celu określenia zmian warunków hydrodynamicznych wykonano pomiary prędkości wody w strefie oddziaływania bystrza (stanowisko dolne i górne), a także na płycie spadowej budowli na rzece Rabie w miejscowości Rabka-Zaryte....
Article
This paper assesses the extent to which Interlocked Carpet Block Ramps (ICBRs) impede the upstream movement of brown trout Salmon trutta (L. 1758). It presents model simulations of hydraulic conditions across an ICBR of the type used widely for energy dissipation in high gradient rivers. Model simulations were related to published hydraulic suitabi...
Article
Full-text available
Aim of research The aim of this research was to analyse an influence of check dams on granulometry of bed sediments in their impact area. Necessary data was obtained during field measurements carried out in May 2017. Sediment was collected using the Wolman’s method. Data collected through this method were used to determine granulometric curves, gra...
Conference Paper
The paper describes the scouring process of a river bed downstream of block ramp hydraulic structures. The scour depth of the river bed downstream of the block ramps was calculated by using several different empirical formulae from the literature. The calculated results were verified with the measured results collected during the field measurements...
Article
Full-text available
The prediction and calculation of the volume of gravel and/or sand transported down streams and rivers—called bed-load transport is one of the most difficult things for river engineers and designers because, in addition to field measurements, personnel involved in such activities need to be highly experienced. Bed-load transport treated by many eng...
Article
Full-text available
The paper presents the influence of block ramp on system and morphological riverbed. One of twentyfive block ramp structures, located in the Porębianka River and situated in the central part of the cascade, was chosen for testing. In the observed section of the river, high morphological variability of the riverbed was observed in the years 2010–201...
Article
Full-text available
All issues related to the maintenance of mountain rivers engineering structures, especially to river banks reinforcement, are extremely important to river engineering and flood protection works. The selection of appropriate hydraulic structures depends on many factors. When designing such devices, one should take into account, among other things, t...
Article
Full-text available
Full text is available: https://rdcu.be/bbNDA .................................................................... Boulder block ramps are river engineering structures used to stabilise river beds. Block ramps provide a semi-natural and aesthetically pleasing solution to certain river engineering problems in mountain streams. When constructing bloc...
Conference Paper
Full-text available
In the years 2007-2016 about 8,000 new large dams were constructed all over the world. It is widely known that dams disturb abiotic and biotic components of the fluvial systems, but to date the knowledge of their impacts has been mainly derived from observations of downstream river reaches. In contrast, little is known on the biogeomorphological ad...
Conference Paper
Full-text available
Most of the studies present in the literature deal with block ramps located in straight channels. This is an evident limitation not allowing for a generalization of laboratory model findings. Generally, these structure typologies are located in natural rivers, that are characterized by both quasi-straight branches and bends. In particular, the loca...
Conference Paper
The description of flow in streams is a very complex problem. Physical analyses of this phenomenon provide a quantitative description of water flow, allowing the creation of mathematical models that have an important practical meaning. The rapid development of numerical software programs has improved their practical implementations; therefore, the...
Article
Full-text available
Impact of woody debris on the grain size of channel sediments. The aim of paper is to investigate the impact of woody debris deposited on the river bed on the granulometry of the bed material. The analysis included upstream and downstream sides of the investigated woody debris. The investigations comprised determination of the geometric dimensions...
Article
Block ramps offer an opportunity to combine hydrotechnical structures with fish passages. The primary study objective was to evaluate the effectiveness of a block ramp for upstream fish movement in a mountain stream. Geodetic measurements of the bottom surface and water level were taken for three cross-sections. The description of the geometric and...
Book
Full-text available
Niniejsza monografia powstała w celu przybliżenia wszystkim interesującym się utrzymaniem rzek i potoków górskich metodami inżynierskimi zrozumienie problemu współistnienia budowli hydrotechnicznych oraz natury. Bystrza o zwiększonej szorstkości zwane również stopniami-rampami to obecna propozycja hydrotechników na nowoczesne proekologiczne budowle...
Article
Full-text available
All works related to the maintenance of mountain rivers engineering structures especially to river banks protection works are very important in river engineering and flood protection works. The selection of appropriate hydraulic structures depends on many factors. When designing, one should take into account, among others, the type of soil, hydrody...
Article
Full-text available
In the paper was presented the influence of block ramp on system and morphological river bed. One of twenty five block ramps was chosen to test. This structure was located in the Porębianka river and was situated in the center part of cascade. The morphological variability of the river bed was observed in the years 2010 - 2011. These changes were c...
Article
River restoration has become increasingly attractive worldwide as it provides considerable benefits to the environment as well as to the economy. This study focuses on changes of hydromorphological conditions in a small lowland river recorded during an experiment carried out in the Flinta River, central Poland. The proposed solution was a pilot pro...
Article
The study assesses the cyclical nature of occurrences of wet and dry years in the catchment of the Dunajec - to the Nowy Targ-Kowaniec section and the Rudawa - section Balice. The analysis was based on the data of mean daily flows from the multi-year period of 1984-2012. Student's t-test was used in order to demonstrate the differences between the...
Chapter
This work aimed to examine the impact of rapid hydraulic structures on water temperature and dissolved oxygen concentration in the Porębianka mountain stream. This has been achieved by measurements of hydraulic characteristics and physiochemical properties of water such as water temperature and dissolved oxygen concentration. It has been shown that...
Article
Full-text available
The paper presents stability evaluation of the banks of the Wilga River on a chosen stretch in Koźmice Wielkie, Małopolska Province. The examined stretch included the river bed upstream from the culvert on a district road. The culvert construction, built over four decades ago, was disassembled in 2014. The former construction, two pipes that were 1...
Article
Full-text available
The work describes the scouring process downstream of boulder block ramps on Poniczanka Stream in Ponice village. The depth of the down-stream scouring rate was calculated using empirical formulae due to dif-ferent authors. The results of the calculations were verified basing on the field measurements. Finally only those formulae which results were...
Article
W artykule zwrócono uwagę na nowoczesny, proekologiczny sposób utrzymania rzek i potoków górskich, poprzez wprowadzenie do gamy obecnie stosowanych urządzeń hydrotechnicznych bystrz o zwiększonej szorstkości, zwanych też stopniami rampami. Budowle te, utrzymując koryta rzek i potoków górskich w stanie ekologicznym dobrym, powodują odtwarzanie struk...
Article
Grade-control structures (GCS) are commonly used to protect fish habitat by preventing excessive river-bed degradation in mountain streams. However, flow over the GCS can cause localized scour immediately downstream of the weir. This paper aims to develop more accurate models for prediction of the maximum scour depth downstream of GCS, using a more...
Article
Full-text available
W pracy przedstawiono prognozę zmian korytotwórczych w korycie rzeki uregulowanej za pomocą bystrza o zwiększonej szorstkości. Obszar badań znajdował się na rzece Czarny Dunajec i obejmował swoim zasięgiem 100-metrowy odcinek koryta powyżej bystrza o zwiększonej szorstkości i 65 m poniżej. Na podstawie pomiarów terenowych, modelowania numerycznego...
Book
Full-text available
Boulder block ramps or boulder ramps (BR) (also called interlocked carpet boulder block ramps, interlocked boulder rock ramps, rapid hydraulic structures, rock arch rapids, fish ramps or rock-ramp fish ways) are environmentally friendly, low head hydraulic structures, which might be used in river training and river management instead of other hydra...
Article
Despite the occurrence of many low head hydraulic structures in rivers, such as drop hydraulic structures or boulder ramps, there is still a lack of information on how these structures influence stream habitat conditions and biological communities. This lack of knowledge especially applies to baffled chutes, which, to date, have not been the subjec...
Conference Paper
Full-text available
Because of long-lasting sediment starvation, channel reaches downstream of dams are typically deeply incised and thus the sediment flushed out from the demolished or lowered dams may not be trapped in these reaches but transported far downstream. To enable entrapment of sediment in such a deeply incised channel, artificial boulder ramps were constr...
Article
Full-text available
The paper presents the relationship between the erosion of the river bed and bankfull value. Based on the four years of observation of Porębianka stream, along the river trained part of the stream with cascade of block boulder ramps significant changes of river morphology and river bed were noticed. In. The aim of the present study was to determine...
Article
Full-text available
Designing hydraulic structures engineers has only theoretical flows, calculated using formulas based on statistics. Knowledge of the dominant discharge could help determine designers who are interested in changes of the morphology of river channels, especially in terms of sediment transport. It was observed that the designing of a stable channel in...
Conference Paper
Full-text available
In modern river management practices and philosophy one can notice coming more into use ecological friendly hydraulic structures. Those, which are especially needed for river training works, as far as expectation of Water Framework Directive is concerned, are block ramps which are hydraulic structures working similar to riffles known very well from...
Article
The impact of river incision induced by channelization and gravel mining on the structure of ground beetle assemblages in riparian habitats was investigated on three montane rivers in southern Poland. Ground beetles were collected on three benches of different elevation in 11 incised and 14 vertically stable cross sections of the rivers. In total,...
Chapter
This paper deals with problems related to the improvement of the hydromorphological conditions of the river Flinta in its sections located in the Natura 2000 area. Based on a comprehensive study of the hydromorphological status of the river, four sections have been selected, where restoration measures can efficiently improve the river habitat condi...