Karel H. De Greef

Karel H. De Greef
Wageningen University & Research | WUR · Livestock Research Group

PhD

About

148
Publications
13,455
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1,757
Citations
Citations since 2017
0 Research Items
520 Citations
2017201820192020202120222023020406080100
2017201820192020202120222023020406080100
2017201820192020202120222023020406080100
2017201820192020202120222023020406080100

Publications

Publications (148)
Article
Full-text available
A market conformity tool, based on technological meat quality parameters, was developed within the Q-PorkChains project, to be included in a global sustainability evaluation of pig farming systems. The specific objective of the market conformity tool was to define a scoring system based on the suitability of meat to elaborate the main pork products...
Article
Full-text available
The sustainability of breeding activities in 15 pig farming systems in five European countries was evaluated. One conventional and two differentiated systems per country were studied. The Conventional systems were the standard systems in their countries. The differentiated systems were of three categories: Adapted Conventional with focus on animal...
Article
Full-text available
The aim of this paper is to present an approach for an integrated evaluation of the sustainability of pig farming systems, taking into account the three classical pillars: economy, environment and society. Eight sustainability themes were considered: Animal Welfare (AW), Animal Health (AH), Breeding Programmes (BP), Environment (EN), Meat Safety (M...
Article
Full-text available
Although a few studies consider the sustainability of animal farming systems along the three classical main pillars (economy, environment and society), most studies on pig farming systems address only one of these pillars. The present paper is the introduction to a series of companion papers presenting the results of a study undertaken within the E...
Article
Comfort Class offers each 110 kg growing–finishing pig housed at 2.4 m² with bedding in groups of 12 premium welfare to meet their behavioural needs. Conventionally housed, growing–finishing pigs in the Netherlands are allowed 0.8 m², based on 0.035×BW0.667. The extra space offered with Comfort Class is a major financial barrier to introduce this s...
Article
Een aantal jaren geleden is het zogenaamde ‘Canadian bedding system’ geïntroduceerd in Nederland. In dit systeem wordt veel strooisel, meestal zaagsel of houtkrullen, gebruikt waarin de varkens kunnen liggen en wroeten. Deze stal is nu omgedoopt tot de ‘wroetstal’. In deze studie worden de eisen gegeven voor en voorbeelden gegeven van emissiearme w...
Article
Full-text available
A meta-analysis, using information from 45 experiments on growing-finishing pigs published in 39 manuscripts, was carried out to determine the simultaneous effects of the physical environment (space allowance, group size, flooring conditions, temperature, presence of enrichment), pig traits (initial body weight (BW) for each studied time interval,...
Article
In het vijfjarige Europese project Quality Pork Chains is vanuit diverse landen gewerkt aan de duurzaamheid van Europese varkensketens. Het thema dierenwelzijn kwam hier uiteraard ook aan de orde. Dit artikel stipt enkele voorbeelden aan. Het Nederlandse model van het zoeken naar welzijnsoplossingen, die goed zijn voor boer, beest en burger, blijkt...
Article
Improving the quality of pork and pork products for the consumer: development of innovative, integrated, and sustainable food production chains of high quality pork products matching consumer demands.
Conference Paper
Full-text available
A meta‐analysis, comprising 26 experiments published in 25 papers, was carried out in order to determine and quantify the combined effects of average space per pig (allometric measure; k = average area per pig (m2) / average pig body weight (kg) * 0.667) and pen enrichment on the pigs’ activity and investigative behaviours. A higher inter‐study var...
Chapter
Full-text available
Sustainable development in modern animal husbandry faces a multiplicity of challenges. If addressed separately, the solutions might well contradict one another. To avoid this conflict, there is a need for structural change in production and consumption systems. Such change cannot be attained by technological innovation alone, but demands a reorient...
Article
Full-text available
Bij de ontwikkeling van het segment tussen biologisch en gangbaar, het tussensegment, voor dierlijke producten is het Verenigd Koninkrijk een voorbeeld voor Nederland. Het marktaandeel van het tussensegment is daar hoog en het land heeft een vergelijkbare aanpak voor de verbetering van dierenwelzijn. In die aanpak zijn standaarden voor dierenwelzij...
Article
The present study was undertaken to perform an inventory of pig production systems, at farm level. The main aim was to document the variety of existing production systems in European countries. Information was collected from available sources, mostly national experts and literature, regarding target markets and information management, apparent degr...
Article
De projecten van Ontwerpen voor Systeeminnovatie kenmerkten zich aanvankelijk door een sterke nadruk op dierenwelzijn. Aan de hand van opeenvolgende projecten is te zien dat dierenwelzijn in toenemende mate gecombineerd wordt met andere duurzaamheidsdoelen. Reden hiervoor is dat deze ontwerpactiviteiten niet alleen bedoeld zijn als voortrekkers van...
Article
To quantify the combined effect of housing conditions and environmental enrichment on the behaviour and performance of pigs, a meta-analysis was performed using information from 45 experiments in 42 published manuscripts. Multiple regression models were applied to evaluate the effects of space allowance per pig (k-value; m2/BW0.667), group size (n)...
Article
Despite the societal and market attention, to our knowledge, there is no breeding program for outdoor pig production in which improvement in animal welfare is emphasized. In this study, a dam-line selected for an outdoor production system was simulated. The purpose was to investigate the opportunities for improving welfare through traditional selec...
Article
Full-text available
To obtain quantitative information that can be later used in animal welfare modelling, the relationship between the lying behaviour of growing-finishing pigs (initial body weight (BW) between 19 and 87 kg) and different factors related to the housing conditions, with a potential negative effect on their welfare, was studied by means of a meta-analy...
Article
Elke tien tot twaalf jaar verdubbelt het modale bedrijf. Wat vroeger gold als een megastal, is nu regulier. Het is dus een autonome trend waar je als overheid rekening mee moet houden, zegt Karel de Greef, onderzoeker bij Wageningen UR Livestock Research.
Article
Voor veel varkenshouders is het verstrekken van afleidingsmateriaal simpelweg het voldoen aan wetgeving. Maar er is meer. Van effectief afleidingsmateriaal is bekend dat de kans op ongewenst gedrag, zoals staart- of oorbijten afneemt en de krul terug in de staart kan. Maar hoe ziet effectief afleidingsmateriaal eruit en wat zijn de praktische conse...
Article
Full-text available
Farms in Europe are under pressure. They are leaving behind the certainty that characterized the second part of the twentieth century. Then, the Common Agricultural Policy (CAP) constituted a tightly knit security net (subsidies, guaranteed prices and so on) and the social contract with European society was clear: produce enough food and ensure eff...
Article
The Dutch pork sector can be characterized as one massive, homogeneous commodity system, resisting diversification. A closer look at innovation strategies and initiatives leads to the conclusion that efforts are being made to enhance sustainability (including economic viability) through diversification, but the effects on system diversity are small...
Article
De verduurzaming van de pluimveehouderij is één van de speerpunten van het landbouwbeleid. Om in kaart te brengen op welke punten daar verbetering in zou kunnen komen heeft ASG daarom in opdracht van LNV in de zomer van 2009 een analyse van de pluimveevleessector uitgevoerd. Kip, eenden en kalkoenen blijven in deze studie buiten beschouwing. De vle...
Article
I.v.m. met de vraag van het ministerie aan ASG een wetenschappelijk overzicht van de welzijnsproblemen in de veehouderij op te stellen en daarbij prioriteiten voor te stellen voor de aanpak van problemen, wordt hier ingegaan op de vraag wie bepaalt wat goed dierenwelzijn is. In maatschappelijk beladen discussies wordt vaak van de wetenschap het ver...
Article
I.v.m. met de vraag van het ministerie aan ASG een wetenschappelijk overzicht van de welzijnsproblemen in de veehouderij op te stellen en daarbij prioriteiten voor te stellen voor de aanpak van problemen, wordt hier ingegaan op de vraag wie bepaalt wat goed dierenwelzijn is. In maatschappelijk beladen discussies wordt vaak van de wetenschap het ver...
Article
Full-text available
This workshop will discuss research based experiences of the changed conditions that farming systems face within the whole food chain. Therefore it will focus on the environmental, social and economic impacts of different food chains and the challenges and opportunities offered by diverse quality schemes and standard setting organisation at the wor...
Article
Full-text available
Quality of pork has become a complex and dynamic theme involving the total pork chain from fork-to-farm-to-fork with a multitude of interacting aspects related to people's demands as consumers, and the demands of people as citizens and producers for economic and environmental sustainability. The European Unions self-sufficiency and leading position...
Article
Full-text available
Late 2007 the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality presented a Policy Document on Animal Welfare to the Parliament. In this report a number of building blocks on how to deal with farm animals are described. A discussion of similarities and differences in the perception of animal welfare from social and animal science perspective....
Article
Full-text available
Najaar 2007 biedt LNV een Nota Dierenwelzijn aan aan de Tweede Kamer. In dit rapport worden daarvoor een aantal bouwstenen op het terrein van landbouwhuisdieren en paarden aangereikt, te weten: 1) Beschouwing over overeenkomsten en verschillen in perceptie van dierenwelzijn vanuit een maatschappelijke en een dierwetenschappelijke invalshoek. 2) Inv...
Article
Full-text available
In animal welfare projects, it is often expected that animal science can ultimately give reliable knowledge –and even the final answer-on the question what animal welfare is, and whether the welfare of a specific animal is good or not. There is reason to doubt that this expectation can be met. Firstly, although factual and truthful claims about phy...
Article
Public debate on acceptable farm animal husbandry suffers from a confusion of tongues. To clarify positions of various stakeholder groups in their joint search for acceptable solutions, the concept of animal welfare was split up into three notions: no suffering, respect for intrinsic value, and non-appalling appearance of animals. This strategy was...
Article
Een beter dierenwelzijn in de veehouderij begint bij de boer en zijn stal. In december 2006 is een ontwerpsessie georganiseerd om met enkele varkenshouders in beeld te brengen hoe een beter leven voor hun varkens op hun bedrijf vorm zou kunnen krijgen. Als inspiratiebron fungeerde daarbij het ComfortClass principe: volledig tegemoet komen aan alle...
Article
Pig breeding programs traditionally focus on the genetic improvement of production and reproduction traits that have a clear economic value. Because citizens and consumers increasingly attach value to traits that have little or no direct relationship to production costs or to the price of a product, pig breeding organizations want to pay more atten...
Article
Full-text available
Continued concern for animal welfare may be alleviated when welfare would be monitored on farms. Monitoring can be characterized as an information system where various stakeholders periodically exchange relevant information. Stakeholders include producers, consumers, retailers, the government, scientists, and others. Valuating animal welfare in the...
Article
The GH-IGF-I axis is of major importance for the regulation of body growth and composition, and cellular proliferation and differentiation processes. Selective breeding aiming to improve growth rate and/or body composition is accompanied by changes of the GH-IGF-I axis. Research aiming to elucidate the genetic and physiologic mechanism(s) underlyin...
Article
Welfare of animals can be defined as the kind of feelings the environmental conditions bring about in the animals. These feelings depend on the needs of the animals and their degree of satisfaction. Needs of animals, and so their welfare, are partly genetically determined. Therefore, welfare can be changed by breeding. The aim of this study was to...
Article
In deze brochure wordt de vraag gesteld of leghennen zo gehouden kunnen worden dat zowel de kip, de pluimveehouder als de burger tevreden zijn. Met twee ontwerpen, het Rondeel en de Plantage, wordt getoond dat economisch rendabele productie van eieren goed te verenigen is met kippengeluk, gezondheid van mens en dier, en een imago dat aansluit bij i...
Article
In najaar van 2003 en de eerste helft van 2004 bogen pluimveehouders, onderzoeker en burgers zich in een aantal ontwerpende en creatieve sessies over het ideale houderijsysteem voor legkippen. Hierbij waren ook drie tekenaars aanwezig, die hem hun pen de ideëen verbeelden en becommentariërden. De resultaten zijn vastgelegd in een serie tekeningen
Article
Selection for growth rate or backfat thickness (BFT) in pigs is related with changes in the blood plasma concentrations of growth hormone (GH) and insulin-like growth factor-I (IGF-I). Two experimental pig selection lines based upon a common commercial Large White (LW) selection line were selected for increased growth rate (F-line), or decreased BF...
Article
The objective of this study was to investigate whether nursing a large number of piglets has negative effects on lactation and postweaning performance of primiparous sows and whether a greater lactation feed intake can prevent possible negative effects. Data were recorded on 268 ad libitum-fed sows of three genotypes (G1, G2, and G3) in an experime...
Article
Pork producers in Western Europe moreand more encounter a variety of societalconcerns about pork and pork production. Sofar, however, producers predominantly focusedon low consumer prices, therewith addressingjust one concern. This resulted in an intensiveand large-scale production system, decreasinglyrelated to the area of farm land, andaccompanie...
Article
Full-text available
Two experiments of similar design were conducted with male broiler chickens over two body weight ranges, 200 to 800 g in Experiment 1 and 800 to 1,600 g in Experiment 2. The data were used to test the hypothesis that protein deposition rate increases (linearly) with increasing amino acid intake, until energy intake becomes limiting for protein depo...
Article
Disease is a major issue in animal production systems and society demands that the use of medicines and vaccines be reduced. This review describes the breeding approaches that could be used to improve disease resistance and focuses especially on their application to pigs. Disease reduction by genetic means has certain advantages through cumulative...
Article
Full-text available
Breeding against a production disease is complicated by multiple relationships between productivity, disease, and environment. Ascites in broilers is such a disease. The combination of the reasonably well understood etiology (a physiological/pathological cascade due to inadequate oxygen supply) and the practical relevance makes ascites a relevant c...
Article
Selection for increased growth rate or decreased back fat thickness results in concomitant changes in endocrine and metabolic status. Growth hormone (GH) changes in blood plasma concentration related to selection for growth rate and fat deposition were reported in pigs. The molecular mechanisms regulating selection-induced changes in GH plasma conc...
Article
Full-text available
Within-line opportunities for selection against ascites were studied in a data set comprising a 10-line comparison. The study attempted to reveal whether contrasts between lines provide reliable candidate traits for within-line selection. Mortality was chosen as the reference trait. As no pedigree information was available, a trait was required tha...
Article
Public concern about present livestock farming is increasing in Europe. Therefore, it is important to change present livestock farming systems, which are only socially tolerated into socially desirable livestock farming systems. The Dutch research programme “new livestock farming systems” aims to develop socially desired livestock farming systems b...