Kamila Kacprzak-Wachniew

Kamila Kacprzak-Wachniew
Adam Mickiewicz University | UAM

PhD

About

8
Publications
6,798
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
17
Citations

Publications

Publications (8)
Book
Full-text available
Książka powstała na bazie rozprawy doktorskiej poświęconej sensom i znaczeniom nadawanym przez adolescentki ich doświadczeniom bycia w związkach uczuciowych. W jej ramach zaplanowano i przeprowadzono badania teoretyczne eksploracyjne wykonane w schemacie badań jakościowych. Ich celem był opis i interpretacja sensów i znaczeń, co uzasadniało przyjęt...
Article
Full-text available
Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) is a recently developed qualitative approach, not only in psychology but also in pedagogy. It turns out that not all IPA studies meet the indicated criteria of acceptability developed by Jonathan A. Smith (2011). The aim of this article is to present a set of criteria to evaluate IPA papers and to prov...
Article
Full-text available
Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) is a recently developed qualitative approach, not only in psychology but also in pedagogy. The aim of this article is to present pedagogical research project with a description of the analytic process. The article is divided into three parts: first, a characteristic of IPA is provided, later I am going...
Article
Full-text available
Celem niniejszego artykułu jest próba krytycznej analizy i oceny publikacji na- ukowej dotyczącej Interpretacyjnej analizy fenomenologicznej (ang. Interpretative phenome- nological analysis – IPA), której autorami są: Jonathan A. Smith, Paul Flowers i Michael Lar- kin (2009), w kontekście możliwości wykorzystania tego podejścia w pedagogice, w tym...
Article
Full-text available
Young people engage into their first romantic relationships, which evolve and change in terms of both content and function. The aim of this article is to present the role and importance of adolescents’ romantic relationship in their further development and to describe these relations based on a review of research results found in English-language s...
Article
Full-text available
Niniejszy artykuł stanowi prezentację wyników analizy badań anglojęzycznych dotyczących roli nowych mediów w randkowaniu adolescentów. Strukturę prezentowania tekstu wyznaczają przyjęte kategorie: nawiązywanie, utrzymywanie i budowanie, doświadczanie trudności i rozpad relacji uczuciowych. Adolescenci wykorzystują nowe media do zaspokajania potrzeb...
Article
Full-text available
Niniejszy artykuł zawiera prezentację wyników badań i analiz przedstawionych w literaturze anglojęzycznej dotyczących użytkowników portali randkowych – ich charakterystykę, preferencje, oczekiwania, autoprezentację i doświadczenia związane z randkowaniem online. Strukturę prezentowania wyników wyznacza dziewięcioetapowy prototyp procesu nawiązywani...

Network

Cited By