Kâmil VARINCA

Kâmil VARINCA
Adiyaman University · Department of Environmental Engineering

PhD, MEEng, BEEng, BPA

About

24
Publications
19,838
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
100
Citations
Additional affiliations
May 2016 - March 2021
Adiyaman University
Position
  • Professor (Assistant)
June 2012 - April 2016
Adiyaman University
Position
  • Research Assistant
May 2004 - May 2012
Yildiz Technical University
Position
  • Research Assistant
Education
February 2006 - December 2015
Yildiz Technical University
Field of study
  • Environmental Engineering
September 2003 - June 2013
Anadolu University
Field of study
  • Public Administration
September 2002 - January 2006
Yildiz Technical University
Field of study
  • Environmental Engineering

Publications

Publications (24)
Article
Full-text available
In this study, the potential to treat domestic wastewater (DWW) using an electrocoagulation (EC) process was tested on two different samples, one of which was heavily loaded (380 mg chemical oxygen demand (COD)/L); the other was weakly loaded (260 mg COD/L). The samples were supplied from the Istanbul-Yenikapi DWW pretreatment plant. The experiment...
Article
Full-text available
In this study, an upflow anaerobic sludge blanket (UASB) mesophilic reactor was used to remove antibiotic fermentation broth wastewater. The hydraulic retention time was held constant at 13.3 days. The volumetric organic loading value increased from 0.33 to 7.43 kg(COD)m(-3)d(-1) using antibiotic fermentation broth wastewater gradually diluted with...
Article
Full-text available
Anahtar Kelimeler Biyosorpsiyon Ralstonia eutropha Atık suların biyolojik arıtımı Sulardan metal biyogiderimi Bakterilerin SEM görüntüleri Öz: Bu çalışmada, su ortamlarına en fazla karışan ve canlılar üzerinde önemli toksik etkileri bulunan kurşun (Pb) ile kullanımı giderek yaygınlaşan ve ülkemiz için oldukça büyük stratejik öneme sahip olan bor (B...
Conference Paper
Full-text available
Atık malzemelerin başka faaliyetlerde hammadde olarak kullanılması geri kazanıma bir örnek teşkil etmektedirler. Böylece hem atıkların bertaraf maliyetleri azalmış hem de çevresel koruma sağlanmış olmaktadır. Organik toprağın taşıma kapasitesi, düşük birim ağırlığı açısından geoteknik yapılarında büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu sebeple organi...
Conference Paper
Full-text available
İnşaat sektörü, ülkeler için ekonominin lokomotifi olmanın yanında üretim, inşa, işletme ve yıkım gibi ürün yaşam çevriminin her safhasında çevresel kaygıların yoğunlukta olduğu bir sektördür. Bu sebeple son zamanlarda, bu kaygıların giderilmesine yönelik olarak faaliyetler ve araştırmalar yürütülmektedir. Sürdürülebilirlik ve yeşil bina kavramları...
Conference Paper
Full-text available
Tıbbî atıklar, diğer atıklardan ayrı toplanması ve uygun şekilde bertaraf edilmesi gereken özel atıklardır. Bu bağlamda ülkemizde tıbbî atıklar, 22/07/2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ile yönetilmektedir. Önceleri en iyi ihtimalle kireçlemek suretiyle gömülmekte olan...
Conference Paper
Full-text available
İnsan sağlığının korunması ve tedavi safhalarında beşeri ilaçlar önemli bir yer tutmaktadır. Üretimlerinden kullanımlarına kadar dikkat edilmesi ve kontrol altında tutulması gereken ürünlerdir. Beşeri ilaçlar her ürün gibi gerek üretim esnasında gerek üretimden sonra kullanım safhası ve ömrünü tamamladıktan sonra atık çıkarmaktadır. Bunlar tehlikel...
Conference Paper
Full-text available
Katı atıkların bertarafında özellikle zararlı/tehlikeli atıkların bertarafında kullanılan katılaştırma işlemi ucuz maliyet ve sahip olduğu uygulama kolaylığı ile ön plâna çıkmaktadır. Optimum bir katılaştırma işlemi gerçekleştirilebilmesi için bu işlemi etkileyen parametrelerin iyi tanımlanması ve iyi kontrol edilmesi gereklidir. Bu parametreleri f...
Conference Paper
Full-text available
Enerji kaynakları, üretimlerinde meydana getirdikleri çevresel etkiler ve süreklilikleri ile tercih edilirlikleri değişmektedir. Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynaklarının sahip olduğu olumlu çevresel etkilerin, fosil yakıtlardan kaynaklanan olumsuz etkilere göre her bir tür kaynak için incelenmesi amaçlanmış ve bu amaçla fosil yakıtlardan ka...
Conference Paper
Full-text available
Günümüz modern bilgi toplumunun; teknoloji, sanayi, ulaşım, iletişim gibi hayatının vazgeçilmez parçaları haline gelmiş her faaliyeti için ihtiyaç duyduğu enerji, bugün artık en kıymetli ve önemli bir kaynak haline gelmiştir. Ancak günümüz klasik yöntemleriyle enerji üretim, iletim ve tüketimi, insanoğlunun yegâne yaşam alanı olan Dünya için onarıl...

Network

Cited By