Kamil Jezierski

Kamil Jezierski
Akademia Ignatianum w Krakowie · Instytut Psychologii

Doctor of Psychology
Currently I am working on method assessing attachment representation in polish language

About

33
Publications
8,312
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
7
Citations
Citations since 2016
32 Research Items
7 Citations
20162017201820192020202120220246810
20162017201820192020202120220246810
20162017201820192020202120220246810
20162017201820192020202120220246810
Introduction
Kamil Jezierski currently works at the Instytut Filozofii, Akademia Ignatianum w Krakowie. Kamil does research in Applied Psychology, Forensic Psychology and Developmental Psychology. His current project is 'Image of Childhood in Adulthood'.
Additional affiliations
October 2016 - April 2020
Akademia Ignatianum w Krakowie
Position
  • Asystent / Assistant
Education
October 2009 - December 2020
Jagiellonian University
Field of study
  • life-span development, narrative identity, autobiographical memory

Publications

Publications (33)
Chapter
Full-text available
Autobiographical activity as a lifespan development factor The paper investigates how the reflection on personal biography can be a motor for development in the life course on the example of the concepts of narrative identity and autobiographical reasoning. It is argued that the adult development is driven by difficult life experiences changing som...
Preprint
Full-text available
Własna przeszłość jest aktywnie tworzona przez dorosłych w językowych schematach opowiadania (Bruner, 1991; Conway, Pleydell-Pearce, 2000; McAdams, 2001) odmienne na poszczególnych etapach dorosłości. Spodziewano się, że w późniejszych okresach rozwojowych dorośli będą budowali bardziej spójny i pozytywny obraz dzieciństwa treściowo nawiązując do i...
Poster
Full-text available
The situation of the COVID-19 pandemic has significantly affected the daily lives of Poles. At the same time, the developmental period may also modify the perception of one's life situation. The presented research concerns the temporal perspective (Zimbardo, Boyd, 2015) adopted in thinking about one's life by people in early and middle adulthood in...
Preprint
Full-text available
W tekście nawiązano do wypowiedzi E. Dryll (2021) o konstruktywnym i społecznym charakterze psychiki ludzkiej, przy czym odniesiono się do obszaru rozumienia siebie i własnej historii życia. Sformułowane przez Dryll tezy są spójne z teoriami rozwoju myślenia, pamięci autobiograficznej i tożsamości narracyjnej. Jednocześnie wydaje się, że wymagają p...
Preprint
Full-text available
Tezy postawione przez Johna Bowlby'ego i Mary Ainsworth znalazły w istotnej części potwierdzenie w późniejszych badaniach. Co więcej, zostały rozwinięte w różnych obszarach psychologii, wzbogacając oprócz psychologii rozwoju dziecka także psychologię rozwoju w biegu życia, jak również psychologię społeczną oraz kliniczną dzieci i dorosłych. Mimo do...
Method
Full-text available
Narzędzie w badaniach wykazało stabilność wewnętrzną, zgodność z innymi miarami przywiązania w tym z wywiadami oraz w umiarkowanym stopniu z innymi kwestionariuszami (Bartholomew, Shaver, 1998). Skala składa się z czterech opisów poszczególnych stylów. Osoba badana w pierwszej kolejności wybiera opis, który najlepiej pasuje do sposobu wchodzenia pr...
Article
Full-text available
Open Acces: https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2021/Numer-4-2021/art/21352/ Tezy postawione przez Johna Bowlby'ego i Mary Ainsworth znalazły w istotnej części potwierdzenie w późniejszych badaniach. Co więcej, zostały rozwinięte w różnych obszarach psychologii, wzbogacając oprócz psychologii rozwoju dziecka także psychologię rozwoju w...
Article
The article undertakes the topic of psychological diagnosis in a situation of joint custody from the forensic psychologist’s perspective. The authors underline the necessity of deep psychological analysis of the issue in order to answer the question of how separating parents can create the best possible conditions of care for their child and how to...
Preprint
Full-text available
W artykule rozważane jest zagadnienie opieki nad dzieckiem w sytuacji rozstania jego rodziców w kontekście zbliżonej opieki matki i ojca. Autorzy podkreślają konieczność głębszej psychologicznej analizy zagadnienia, tak aby przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób rozstający się rodzice mogą stworzyć możliwie najkorzystniejsze warunk...
Article
Full-text available
Ukazał się w Psychologia Wychowawcza, nr 20 https://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/article/details?id=223196 W artykule rozważane jest zagadnienie celu i istoty diagnozy psychologicznej w sytuacji łącznego wychowania dziecka w sytuacji rozstania rodziców z perspektywy psychologa sądowego. Autorzy podkreślają konieczność głębszej psychol...
Chapter
The article presents theoretical considerations on the development of childhood memory among adults. It was assumed that a personal picture of past experiences cannot be regarded as a collection of single memories (Fivush, 2011), and one's own childhood is constructed using narrative schemes in relation to life story and current development (Bluck,...
Chapter
Rozdział ukazał się w książce: G.Habrajska (red.) Teorie i praktyki komunikacji https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/teorie-i-praktyki-komunikacji/ Na przełomie XX i XXI w. zaznaczyło się rosnące znaczenie dzieciństwa jako zagadnienia psychologicznego i społecznego (Kehily, 2008). Powstało zatem wiele badań podejmujących ten temat o charakterze...
Preprint
Presented theoretical considerations led to address the problem of developmental specificity of the formal aspect of childhood memory. On their basis the following assumptions were made. 1 The memory of childhood is represented in the mind of an adult as a whole period, which has its unique characteristics. 2 Childhood memory is part of a hierarch...
Research Proposal
Celem planowanych badań jest sprawdzenie czy reprezentacja przywiązania w formie skryptu bezpiecznej bazy (Waters, Waters, 2006) ujawnia się w diadach rodzic-dziecko. Sprawdzone zostanie również, czy skrypt bezpiecznej bazy przejawia cechy charakterystyczne dla przywiązania, a mianowicie: czy ujawnia się u czujących się bezpiecznie w relacjach i cz...
Article
Jezierski, Rostek "Wspólne wychowanie po rozwodzie.." Horyzonty Wychowania Wnioski płynące z badań dotyczących opieki współdzielonej wskazują, iż ten model opieki nad dzieckiem po rozwodzie przyczynia się do lepszej komunikacji z ojcem, lepszego przystosowania, niższych wskaźników związanych z negatywnymi emocjami i zachowaniami dzieci w wieku szko...
Article
Full-text available
Recenzja ukazała się w czasopismie Psychologia Rozwojowa https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2020/Numer-2-2020/art/17126/ Już pierwszy rzut oka na publikację zapowiada dużą porcję solidnej wiedzy naukowej. Książka The Cambridge Handbook of Wisdom (Podręcznik Mądrości Cambridge) to gruby tom, na który składa się 838 stron tworzących 34 r...
Preprint
Full-text available
The aim of the article is to present the importance of cooperation between parents after divorce and their joint involvement in raising children as a significant social challenge aimed at minimizing developmental risks caused by divorce. Referring to studies showing the consequences of divorce for the children well-being and indicating some resili...
Article
Full-text available
Developmental Specificity of Childhood Memory Structure across the Adult Lifespan – Results of Narrative Research Theories of autobiographical memory and narrative identity allow us to assume that childhood memory is represented in the mind of an adult person as a comprehensive period with its own unique characteristics that is subjected to changes...
Preprint
Full-text available
Dzieciństwo stanowi szczególnie ważny okres w życiu człowieka, który był i jest nadal badany. Pamiętane doświadczenia z dzieciństwa i ich osobiste znaczenie odgrywają istotną rolę dla rozumienia siebie i kierowania własnym rozwojem. Mimo znacznego postępu teorii i badań dotyczących pamięci i rozumienia własnej biografii, nadal brakuje wiedzy o subi...
Poster
W koncepcji Dana McAdamsa (2001) historie życia stanowią wyraz tożsamości człowieka dając mu poczucie ciągłości, ujawniając sens życia, stanowiąc podstawę bilansu życiowego. Szczególną część autobiografii stanowi dzieciństwo. Osobisty obraz dzieciństwa potraktowano jako całościową konstrukcję, niesprowadzalną do sumy wspomnień i tworzoną z aktualne...
Poster
Full-text available
W koncepcji Dana McAdamsa (2001) historie życia stanowią wyraz tożsamości człowieka dając mu poczucie ciągłości, ujawniając sens życia, stanowiąc podstawę bilansu życiowego. Szczególną część autobiografii stanowi dzieciństwo. Osobisty obraz dzieciństwa potraktowano jako całościową konstrukcję, niesprowadzalną do sumy wspomnień i tworzoną z aktualne...
Chapter
Erik H. Erikson (1982) argued that, crucial to successful aging is to look back on someones life and to summarize positively. During this period, person is reconstructing personal history, searching for life coherence, reminiscing positive events and discovering their meaning (Quinodoz, 2014). Charlotta Bühler (1999) argues that looking from the pe...
Preprint
Full-text available
Przedmiotem niniejszego artykułu jest porównanie funkcjonowania dzieci w rodzinach pełnych oraz w dwóch modelach opieki po rozwodzie: z rodzicem wiodącym oraz w opiece współdzielonej. Rozstanie rodziców jest dla dziecka wydarzeniem potencjalnie silnie stresogennym, a celem dobranie optymalnego sposobu wychowania ma za zadanie minimalizowanie negaty...
Article
Full-text available
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2019/Numer-1-2019/art/14426/ W psychologii biegu życia często wyrażana jest potrzeba wyjścia poza dominującą w ostatnich dziesięcioleciach tradycję psychologiczną wyrosłą z myślenia pozytywistycznego i opartego na perspektywie nomotetycznej (np. McAdams, 2015, Straś-Romanowska, 1999). Marian Olejnik (2...
Article
Full-text available
27-29 września 2018 r. odbyła się już siódma edycja Konferencji Psychologii Narracyjnej. Za temat przewodni obrad wybrano rozwój człowieka. Trudu organizacji podjął się Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, głównie osoby związane z Zakładem Psychologii Wychowania kierowanego przez Elżbietę Dryll. Konferencja zapowiadała się ciekawie, wśró...
Preprint
The past is actively created by adults in language narrative schemes (Bruner, 1991; Conway, Pleydell-Pearce, 2000; McAdams, 2001). It was expected that in later stages of development, adults would build a more coherent and positive image of childhood with content referring to their current stage of life. Narrative interview on the perception of on...
Preprint
Full-text available
Personal past is actively created by adults in narrative schemes (Bruner, 1991; Conway, Pleydell-Pearce, 2000; McAdams, 2001). It was expected that in later stages of development, adults would build a more coherent and positive image of childhood with content referring to their current stage of life. Narrative interview on the perception of one's...
Presentation
Full-text available
• Cel: W wystąpieniu zaprezentowane zostaną wyniki badań nad postrzeganiem własnego dzieciństwa w dorosłości. • Wprowadzenie ◦ Paradygmat narracyjny pozwolił na przyjrzenie się sposobowi konstruowania przez ludzi tego okresu autobiografii jako całości, a nie tylko poszczególnych wspomnień. Przyjęto postulat konieczności uwzględnienia perspektywy h...
Chapter
Full-text available
Wzrastająca liczba rozwodów sprawia, że stają się one niemal typowym wydarzeniem w życiu rodziny. Zaangażowanie matek w pracę zawodową oraz zaangażowanie ojców w czynności opiekuńcze i wychowawcze powoduje wzrost zainteresowania różnymi modelami wychowania. Aktywna rola ojca w codziennym życiu rodziny zwiększa świadomość obojga rodziców dotyczącą z...
Article
Full-text available
Recenzja książki https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2016/Numer-3-2016/art/7948/

Network

Projects

Projects (2)
Project
The purpose of this paper is to examine the perception of childhood and its role in development by the individual and to capture the differences in this perception related to the development context. Several theoretical perspectives have been considered. According to cognitive constructivism (Bruner, 1991; Piaget, 1967) and theories of autobiographical memory (Conway, Pleydell-Pearce, 2000; Maruszewski, 2005), it is believed that one's own past is actively created by adults. Nowadays, social sciences show that people construct perceived reality in language (Shotter, 2006; Tomasello, 2002). In the field of psychology, the influence of current factors on memory is well proven; everyday memories are built in such a way to be consistent with current perspectives, including self-image, knowledge, and developmental demands. From a narrative perspective, a person considers himself and his own story in the language schemas of the story (Bruner, 1991; Trzebiński, 2002). Research on a caregiver - child discourse shows that the emergence of narrative forms of language is accompanied by the development of autobiographical memory, but also by the formation of the self image and the sense of identity (Nelson, Fivush, 2004). The understanding of oneself in narratives changes throughout one's life, which is why it was considered worthwhile to introduce an autobiographical perspective when considering the adult development (Bluck, Habermas, 2000; Staudinger, 2001). It was assumed, therefore, that man has a concept of the whole period of his own childhood that is part of a globally coherent autobiography. It was assumed, therefore, that man has a vision of the whole period of his own childhood inscribed in a globally coherent autobiography. This approach goes beyond the existing model of research into autobiographical memory of childhood (e.g. Rubin, 2006; Rubin et al., 1986; Brewin, Andrews, 2017), which focused on particular memories. Crucial to the reflections was the lifespan approach to psychology (Baltes, 1987; Bühler, 1964; Erikson, 1982). It was assumed that with the changes taking place in adulthood, the way of perceiving one's own childhood is modified. Taking into account the above-mentioned perspectives (cognitive constructivism, narrative constructivism, autobiographical constructivism and the course of life), the personal image of childhood was approached as a comprehensive structure created from the current developmental perspective of the individual. Charlotte Bühler (1964) argued that construction of one’s life course is the active process, in which person fulfills her or his potential by achieving personal goals. The individual can reflect on his or her own biography in order to summarize the realisation of personal strivings and thus attain sense of fulfillment. Similarly, Erik Erikson (1968) considered that psychosocial identity develops in adolescence when a young person takes a life perspective on herself or himself and her or his commitments. Dan McAdams (2015), inspired by Erikson's theory, concluded that identity is built in a narrative structure of life history, and the narrative identity changes during the adult development. It was assumed that the perception of childhood is transformed in life course during transition to the next development stages. In each of three theories mentioned above, the developmental tendency to integrate one's own life is emphasized. Each of these theories also draws attention to tendency for positive summary of autobiography. An important part of this dissertation is the research report. After reviewing the literature on the life-story development and on the autobiographical memory, hypotheses about the relationship between the perception one's own childhood and the developmental context were proposed. This context can be understood as the life stages and characteristics of functioning: attachment style and generativity. It was assumed that in later life the vision of one's own childhood becomes better cognitively elaborated, what will be expressed in the way memories are evoked. It was anticipated that they would be arranged in a temporally and thematically coherent story and would be characterized by more frequent references to later life. In addition, the thematic analysis of memories was conducted, assuming that the availability of certain themes are related to the current developmental period and childhood is perceived more positively in later life. There was also analyzed personal understanding frames of childhood due to reveal personal understanding of this period. The relationships between self understanding in narratives and personal characteristics was expected: generativity with the perceived influence of childhood on later life and tendency to evaluate whole childhood. Participants from three age groups took part in the study: early adulthood (25-35 years), middle adulthood (45-55 years) and late adulthood (65-80 years), 20 persons in each of them. The main technique used in the study was an author's narrative interview, which consisted of a free speech about one's own childhood and questions focusing on more detailed issues, such as the impact of childhood on later life and perceived boundaries of childhood. The conducted interview has revealed perception of childhood as an exceptional whole, therefore it allowed to obtain results going beyond the classical research of autobiographical memory, in which particular memories are recalled (Maruszewski, 2005). The technique used was also different from typical life story research (e.g. Budziszewska, 2013; McAdams, McLean, 2013), as it concerned capturing only a selected stage of biography from many designed points of view. Additionally, in order to check the relationship between narratives and personal characteristics, the following questionnaires were used: Loyola Generativity Scale (McAdams, St Aubin, 1992) measuring generative concerns and Relationship Questionnaire (Bartholomew, Horowitz, 1991) measuring attachment style. The interview was subjected to detailed quantitative and qualitative analysis of formal and content aspects, with most of the analysis carried out by competent judges. The analyses were illustrated with sample excerpts from obtained naratives. The analyses were conducted on two levels: thematic fragments of memories and the whole narrative. Analyses on the first level were based on the separated units of analysis - the fragments of memories being thematic wholes. The number of units of analysis demonstrated how a comprehensive picture of childhood was built by the respondents. Then, each of the analysis units was characterized according to previously defined criteria: The analysis was based on the following criteria: setting in time, logical relation to other units and expressed affective aspect. Moreover, the judges carried out an analysis of the content of individual memories by defining the theme of each unit of analysis and sorting them into thematic categories. The whole narrative was considered in terms of the presence of the main motif, the perceived impact of childhood on later life and the evaluation of childhood as a whole. In addition, a categorization of the content of the main thread and the influence of childhood was undertaken. At the last stage, the answers to questions about the time frame of childhood (when childhood begins and ends) and its content (what begins and ends) were analyzed. The image of childhood created by adults varied interindividually and at the same time demonstrated some general developmental specificity. In late adulthood childhood was remembered particularly extensively, which is believed to be due to the greater attention paid to the past, resulting from the task of summarizing life. Independently of the age of the respondents, less than half of the memories referred logically to other; the majority of the text contained separate scenes not located in time. The central motif was detected in only one third of the narratives. Less than one tenth of the texts referred to the non-personal temporal perspective: the historical context and family history. This broadening of perspective was more apparent in late adulthood. The recalled memories concerned the typical activities of a child. Most often, as much as one third of the memories mentioned spending free time and family relations. Education, traditions and rituals, objects, places of upbringing and contacts with peers were often mentioned. The above content constituted about three quarters of the statements and dominated in each of the periods of adulthood. The grouping of all the selected categories into classes corresponding to the elements of the ecological model (Bronfenbrenner, Moris, 2006) showed that the stories were dominated by memories of the process of interaction of the individual with the closest social environment, his or her own person and the context of functioning. Seniors' narratives related to the process much less frequently, slightly more often to the context and much more often to the time aspect, which is attributed to a broader perspective on approaching one's own life. The affective and evaluative component is an important element of the childhood image. This is demonstrated by spontaneous description of emotions and evaluation of almost half of the memories and evaluation of the whole childhood by more than three quarters of the respondents. In each of the developmental periods, adults tend to remember events and situations with positive and negative connotations in a similar degree. However, they positively summed up their childhood more often. Contrary to the expectations, the image of childhood in late adulthood was not more positive, which may be related to the generational experiences of Polish seniors. The influence of some childhood experiences on the later image of oneself was commonly recognized, while leaving much of the past experience unrelated to the rest of life. Answers to questions about the perceived boundaries of one's own childhood showed a dominating personal perspective, which was manifested by locating the beginning of childhood in the first memories and the end outside the commonly accepted age caesuras. Most often the end of childhood was placed outside adolescence by people from late adulthood, which indicates that during this period of life the childhood caesuras become less visible. Also in this group, the strongest effect of including in narratives to memories of adulthood was observed. A small number of relationships between personal characteristics and perception of one's own childhood were detected; generative adults tend to see causal links between childhood and current life, and those who see themselves positively in close relationships tend to assess their childhood more readily. The discovered characteristics of the childhood image probably relate both to the nature of the childhood experience and to the specificity of the adult perspective revealed in the way of reasoning, self-perception and environment, as well as the perception of the spectrum of time experienced. The obtained results show that narrative identity expressed as global coherence of life history usually concerns only a part of autobiography. A discussion was undertaken with the assumption that a globally coherent story is an expression of a mature concept of one's own life (McAdmas, 2013). Perhaps in the development of the perception of one's own childhood, the enrichment of one's own history, its greater personal significance and its positive evaluation may be more significant changes than an increasingly coherent cognitive elaboration (Harris, Rasmussen, Berntsen, 2014).